Radu - Adrian PAU
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail adi_delpack@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data nașterii11/ 10/ 1973
Sex MasculinExperiența profesională

Perioada

1995-2000

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR

Activități și responsabilități principale

Coordonarea activității de transporturi;

Numele și adresa angajatorului

SC NIADRA COMEXIM SRL
CRAIOVAPerioada

2000-2003

Funcția sau postul ocupat

ADMINISTRATOR

Activități și responsabilități principale

Coordonarea activității de constructii

Numele și adresa angajatorului

SC DELPACK INVEST SRL
TIMIȘOARAPerioada

2003-2004

Funcția sau postul ocupat

ADMINISTRATOR

Activități și responsabilități principale

Coordonarea întregii activități a societății, relația cu clienții, furnizorii, băncile.

Numele și adresa angajatorului

SC ACCESO SERVTEL SRL
TIMIȘOARAPerioada

2004-2005

Funcția sau postul ocupat

ADMINISTRATOR

Activități și responsabilități principale

Mass media

Numele și adresa angajatorului

SC PRO PRESS SRL
TIMIȘOARAPerioada

2005-2007

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR

Activități și responsabilități principale

Coordonarea întregii activități

Numele și adresa angajatorului

SC DELPACK INVEST SRL
TIMIȘOARAPerioada

2007-2008

Funcția sau postul ocupat

ADMINISTRATOR

Activități și responsabilități principale

Coordonarea întregii activităti a societății, relația cu clienții, furnizorii, băncile.

Numele și adresa angajatorului

SC AL INVESTMENT SRL
TIMIȘOARAPerioada

2008-2012

Funcția sau postul ocupat

CONSILIER LOCAL

Activități și responsabilități principale

Membru în Comisia pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților.

Numele și adresa angajatorului

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARAPerioada

2009-2011

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR

Activități și responsabilități principale

Coordonarea întregii activități a instituției.

Numele și adresa angajatorului

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE
SUCURSALA TERITORIALĂ TIMIȘ MUREȘ INFERIOR
TIMIȘOARAPerioada

2011-2016

Funcția sau postul ocupat

DIRECTOR

Activități și responsabilități principale

Coordonarea întregii activități a instituției.

Numele și adresa angajatorului

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
FILIALA TIMIȘ MURES INFERIOR
TIMIȘOARAPerioada

2012-2016

Funcția sau postul ocupat

CONSILIER JUDETEAN
Membru în Comisia pentru cultură, învățământ, tineret și sport.

Activități și responsabilități principale

Coordonarea activitații consiliilor locale si a primarilor, avand atributii in categorii precum: dezvoltarea economico-sociala a judetului, gestionarea serviciilor publice din subordine, gestionarea patrimoniului judetului sau cooperarea interinstitutionala.

Numele și adresa angajatorului

CONSILIUL JUDETEAN TIMISPerioada

2016- prezent

Funcția sau postul ocupat

DEPUTAT

Membru în Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Vicepreședinte în Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989

Numele și adresa angajatorului

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOREducație și formare

Perioada

1998-2002

Calificarea / diploma obținută

Universitatea Constantin Brâncuși - Târgu Jiu
Facultatea de Drept


Diploma de licență

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

SuperiorPerioada

1992-1997

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea din Craiova- Facultatea de Științe Economice- Management în industrie

Calificarea / diploma obținută

Diploma de licență

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

SuperiorPerioada

1988-1992

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Liceul Militar Tudor Vladimirescu

Calificarea / diploma obținută

Diplomă de bacalaureat

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

MediuAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oral 

Engleză

B1Utilizator mediu B1Utilizator mediu B1Utilizator mediu B1Utilizator mediu B1Utilizator mediuCompetențe și abilități sociale

  • Abilități de lobby politic, capacitatea de a mă adapta cu ușurință mediilor multiculturale, foarte bună capacitate de comunicare, de mediere și de negociere a conflictelor, spirit de echipă, gândire flexibilă, atitudine proactivă, putere de concentrare, capacitate de lucru în echipă, evitarea și aplanarea situațiilor conflictuale, bună comunicare și relaționare interpersonală, dobândire ușoară de cunoștințe noi, capacitate de a lua decizii în condiții de stres

Competențe și aptitudini organizatorice

  • Seriozitate, flexibilitate, automotivație, spirit organizatoric, intuitiv, capacitate de analiză

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

  • Cunoștințe operare PC (Word, Excel, Windows, MS Office, Internet Explorer), programe de contabilitate (Ciel, Neomanager), adaptare ușoară la utilizarea unor programe noiAlte competențe și aptitudini

  • Onestitate, confidențialitate, capacitate analitică, receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, hotărâre, promptitudine.

Permis de conducere

  • B
18.04.2017