Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Nicolae-Miroslav Petrețchi > Q & I Versiunea pentru printare

Nicolae-Miroslav PETREȚCHI
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Interpellation no.341B/16-05-2017
  Scăderea numărului de elevi care învață în limbile minoritare materne.

 2. Question no.960A/29-05-2017
  Obiectivitatea și transparența procesului de selecție a documentațiilor depuse de unitățile administrativ teritoriale pentru Programul Național de Dezvoltare Locală

 3. Question no.1034A/06-06-2017
  Respectarea art.32 alin.(3) din Constituția României.

 4. Question no.1306A/05-09-2017
  Referitor la manualele auxiliare pentru predarea în Limba ucraineană.

 5. Question no.1555A/26-09-2017
  Modul în care domnul Ministru al Educației Naționale răspunde exigențelor Primului-ministru

 6. Question no.1803A/16-10-2017
  Cunoaște d-na ministru comportamentul discreționar al conducerii Ocolului Silvic Poieni, jud.Maramureș?

 7. Question no.2503A/04-12-2017
  Închiderea Secției de boli pulmonare și a Dispensarului TBC de pe lângă Spitalul din Vișeul de Sus, județul Maramureș

 8. Interpellation no.1071B/06-02-2018
  Starea de delăsare generală și de iresponsabilitate constantă devenită caracteristică în activitatea mai multor ministere și în mod special a Ministerului Transporturilor

 9. Question no.2967A/19-02-2018
  Care este concepția noului Minstru al Educației Naționale privind asigurarea exercitării reale a dreptului la învățământ în limba maternă

 10. Question no.2968A/19-02-2018
  Cum abordează conducerea Ministerului perpetuarea stării de indiferență și subiectivism din sectorul transportului feroviar

 11. Question no.3292A/12-03-2018
  Coorodnarea soluțiilor adoptate în cadrul M.D.R.P., pe care îl conduceți ca ministru, cu politica externă a României privită din perspectiva conducerii Guvernului

 12. Question no.3450A/20-03-2018
  151 unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale fără director adjunct

 13. Question no.3791A/17-04-2018
  Întârzierea rezolvării cererilor de recuperare a subvențiilor de pășunat din perioada 2012-2016

 14. Question no.4151A/15-05-2018
  Deficitul de personal la nivelul Inspectoratelor de Poliție Județene aflate la granița României

 15. Question no.4438A/05-06-2018
  Impactul aplicării art.59 modificat din Codul Silvic, asupra volumului de lemn pus în piață și în asigurarea necesarului de lemn de foc pentru populație

 16. Question no.4692A/20-06-2018
  Aplicarea sistemului de echilibrare a bugetelor locale în anul 2018

 17. Question no.5145A/12-09-2018
  Aplicarea prevedrilor OG 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației

 18. Question no.5908A/23-10-2018
  Cum se verifică bonitatea solicitanților de fonduri europene și cu ce eficiență se recuperează avansurile după rezilierea anumitor contracte

 19. Question no.6672A/18-12-2018
  Ce răspunderi își asumă Ministerul Justiției pentru asigurarea exercițiului libertăților cetățenești

 20. Question no.6673A/18-12-2018
  Situația juridică a imobilului în care funcționează Liceul pedagogic "Taras Sevcenko" din Sighetul Marmației, județul Maramureș

 21. Question no.6777A/04-02-2019
  Cum asigură MEN exercitarea efectivă, și nu doar proclamarea dreptului fundamental consfințit prin art.32 alin.(3) din Constituția României

 22. Question no.6778A/04-02-2019
  Explicarea motivelor pentru care nu sunt respectate prevederile art.19 din Legea 215/2001 în care localitățile cu populație majoritar ucraineană din jud. Maramureș

 23. Question no.6779A/04-02-2019
  Care sunt efectele reale ale aplicării recursului compensatoriu asupra ordinii de drept și siguranței cetățeanului

 24. Question no.6809A/05-02-2019
  Protocol secret încheiat între Direcția de Sănătate Publică a municipiului București și APA NOVA

 25. Question no.6810A/05-02-2019
  Cum va asigura Ministerul Educației Naționale atribuirea obiectivă și transparentă a noilor microbuze pentru transportul școlar

 26. Question no.7022A/19-02-2019
  Este adevărat că ați descoperit disfuncționalitățile, lipsa de responsabilitate și manifestările de birocratism din stilul de muncă al ministerului pe care îl conduceți din nou?

 27. Question no.7245A/06-03-2019
  Cât timp va continua starea de nesiguranță a transportului feroviar de călători

 28. Question no.7781A/15-04-2019
  Stilul de a se răspunde întrebărilor puse de parlamentari

 29. Question no.8129A/03-06-2019
  Motivele care au condus la trimiterea cu întrârziere a mesajelor sistemelor de avertizare în situații de urgență RO-Alert

 30. Question no.8184A/05-06-2019
  Stilul de a răspunde întrebărilor puse de parlamentari

 31. Question no.8400A/24-06-2019
  Lipsa stocului de ser antiviperin din spitalele regionale

 32. Question no.8401A/24-06-2019
  Cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic

 33. Question no.8506A/28-06-2019
  Criteriile în baza cărora sunt departajate proiectele de finanțare depuse de către parohiile din România

 34. Question no.8507A/28-06-2019
  Problema apei potabile din jud. Timiș

 35. Question no.8508A/28-06-2019
  Situația juridică a Liceului pedagogic "Taras Șevcenko" din Sighetul Marmației, jud. Maramureș

 36. Question no.8514A/02-09-2019
  Programul Național de Prevenire; supraveghere și Control al Tuberculozei între promisiuni și realități

 37. Question no.8606A/05-09-2019
  Imposibilitatea utilizării rețelelor mobile de telefonie în satele din estul Maramureșului istoric

 38. Question no.8697A/12-09-2019
  Ce trebuie făcut pentru ca problema neautorizării construcțiilor școlare să fie încheiată odată pentru totdeauna

 39. Question no.9219A/07-11-2019
  Măsurile întreprinse pentru transparentizarea rectificării bugetare

 40. Question no.9273A/13-11-2019
  Regimul de circulație a medicamentelor

 41. Question no.9274A/13-11-2019
  Cînd vor ajunge mcirobuzele școlare la unitățile de învățământ din mediu rural

 42. Question no.9275A/13-11-2019
  Stadiul actual al Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL2

 43. Question no.9484A/10-12-2019
  Situația defrișărilor la nivel național

 44. Question no.9485A/10-12-2019
  Situația programului guvernamental Start-up Nation pentru anul 2020

 45. Question no.9486A/10-12-2019
  Revitalizarea transportului feroviar de călători

 46. Question no.9861A/19-02-2020
  Programul "Masă caldă"

 47. Question no.9862A/19-02-2020
  Pe ce temei legal se inițiază comsarea unor clase

 48. Question no.9863A/19-02-2020
  Situația defrișărilor la nivel național

 49. Question no.9864A/19-02-2020
  Deficitul asistenței medicale în localităile izolate

 50. Question no.10116A/08-04-2020
  Utilizarea sistemului RO-ALERT în timpul stării urgență declarată ca urmare a pandemiei de COVID -19

 51. Question no.10117A/08-04-2020
  Susținere a producătorilor autohtoni privind fabricarea materialelor de protecție

 52. Question no.10118A/08-04-2020
  Situația informării cetățenilor în timpul pandemiei COVID-19

 53. Question no.10318A/11-05-2020
  Defrișările ilegale

 54. Question no.10368A/12-05-2020
  Reintegrare profesională după încetarea stării de urgență

 55. Question no.10394A/13-05-2020
  Criza de medicamente de Euthyrox și Siofor

 56. Question no.10461A/19-05-2020
  Stadiul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor din România

 57. Question no.10634A/02-06-2020
  Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale

 58. Question no.10635A/02-06-2020
  Circulația medicamentelor de uz veterinar

 59. Question no.10636A/02-06-2020
  Situația juridică a Liceului pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, județul Maramureș, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România.

 60. Question no.10637A/03-06-2020
  Program național pentru despăgubirea fermierilor afectați de secetă

 61. Question no.10715A/10-06-2020
  Problemele locuitorilor din zona Delta Dunării

 62. Question no.10716A/10-06-2020
  Lipsa transportului în satele izolate din Delta Dunării

 63. Question no.10717A/10-06-2020
  Măsuri de prevenire a răspândirii comunitare a COVID 19 în timpul stării de alertă

 64. Question no.10747A/15-06-2020
  Stadiul proiectelor finanțate prin PNDL

 65. Question no.10768A/16-06-2020
  Situația SRR după stare de urgență

 66. Question no.10789A/17-06-2020
  Înființarea Poliției Animalelor

 67. Question no.10811A/17-06-2020
  Starea de degradare a Spitalului Municipal din Sighetu Marmației, județul Maramureș

 68. Question no.10844A/22-06-2020
  Neplata salariilor asistenților persoanelor cu handicap din comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș

 69. Question no.10881A/24-06-2020
  Sprijinirea localităților afectate de inundațiile din ultima perioadă

 70. Question no.10910A/08-07-2020
  Testarea pacienților oncologici aflați sub tratament cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii comunitare a COVID 19 în timpul stării de alertă

 71. Question no.10911A/08-07-2020
  Situația parohiilor ucrainene din România în contextul crizei COVID-19

 72. Question no.10912A/08-07-2020
  Dezvoltarea mediului antreprenorial în zonele rurale ale României

 73. Question no.10913A/08-07-2020
  Situația Societății Române de Radiodifuziune după starea de urgență

 74. Question no.10914A/08-07-2020
  Măsurile fiscale privind stimularea relocării unor producții

 75. Question no.10915A/08-07-2020
  Stadiul proiectului de investiții "Conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetul Marmației - Borșa, județul Maramureș"

 76. Question no.10918A/08-07-2020
  Dacă Ministrul Afacerilor Interne este de acord cu răspunsul domnului secretar de stat Norocel Pompiliu Stroe la întrebarea nr. 10116/2020, privind informarea cetățenilor în timpul stării de urgență/alertă

 77. Question no.10922A/09-07-2020
  Stadiul obiectivelor de investiții derulate de către UAT Rona de Sus - jud. Maramureș prin FEADR măsura 7.2

 78. Question no.11000A/22-07-2020
  Situația Spitalului Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș

 79. Question no.11001A/22-07-2020
  Dinamica emisiunilor în limba ucraineană

 80. Question no.11002A/22-07-2020
  Creșterea transparenței în cadrul autorităților publice locale

 81. Question no.11003A/22-07-2020
  Lipsa semnalului de telefonie mobilă în localitățile aflate la granița României

 82. Question no.11032A/24-07-2020
  Stadiul proiectului de investiții "Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu-Marmației-Borșa, jud. Maramureș"

 83. Question no.11063A/31-07-2020
  Dacă Ministerul Educației și Cercetării susține abordarea Inspectoratului Școlar Județean Suceava privind asigurarea exercitării reale a dreptului la învățământ în limba maternă

 84. Question no.11077A/12-08-2020
  Măsuri de prevenție aplicate cetățenilor români întorși în țară din destinații de vacanță care prezintă un număr ridicat de infectări cu noul Coronavirus

 85. Question no.11078A/12-08-2020
  Prezentarea măsurilor concrete pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le întreprinde în Delta Dunării

 86. Question no.11079A/12-08-2020
  Stadiul aprovizionării cu seringi în România

 87. Question no.11080A/12-08-2020
  Necesitatea organizării de consfătuiri ale cadrelor didactice în contextul adoptării unor acte cu caracter normativ

 88. Question no.11087A/19-08-2020
  Traficul politic al funcțiilor din administrația locală și încălcarea Constituției

 89. Question no.11088A/19-08-2020
  Măsurile adoptate de M.E.C. față de abuzurile sfidătoare îdreptate împotriva drepturilor consfințite prin Constituție ale unor funcționari aflați în subordinea M.E.C

 90. Question no.11095A/25-08-2020
  Necesitatea creșterii transparenței în cadrul administrației publice locale

 91. Question no.11111A/02-09-2020
  Situația Grădiniței PP Nr.1 Lugoj, cu predare în limba ucraineană

 92. Question no.11112A/02-09-2020
  Defrișările ilegale din zona Maramureșului

 93. Question no.11113A/02-09-2020
  Lipsa semnalului de telefonie mobilă și internet în localitățile aflate la granița României

 94. Question no.11117A/04-09-2020
  Îngăduirea manifestărilor secesioniste din comuna Rona de Sus, jud. Maramureș

 95. Question no.11124A/08-09-2020
  Desele căderi de curent în arealul Văii Ruscova

 96. Question no.11125A/08-09-2020
  Rețelele de apă clandestine care funcționează fără aviz sanitar

 97. Question no.11126A/08-09-2020
  Modul în care se va desfășura anul școlar 2020-2021

 98. Question no.11148A/15-09-2020
  Înființarea rețelei de gaz în comuna Bălcăuți, județul Suceava

 99. Question no.11149A/15-09-2020
  Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale din comuna Bălcăuți, județul Suceava

 100. Question no.11150A/15-09-2020
  Înființarea rețelei de apă și canalizare în comuna Bălcăuți, județul Suceava

 101. Question no.11151A/15-09-2020
  Stadiul lucrărilor la Drumul Județean 187 Leordina - Poienile de Sb Munte

 102. Question no.11152A/15-09-2020
  Situația microbuzelor școlare destinate instituțiilor de învățământ din mediul rural

 103. Question no.11153A/15-09-2020
  Straea drumurilor din pasul Dealul Ștefăniței (DN 17C)

 104. Question no.11154A/15-09-2020
  Motivele pentru care unii reprezentanți ai Guvernulu nu respectă prevederile Regulamentului Comun al Camerei Deputaților și Senatului

 105. Question no.11157A/16-09-2020
  Respectarea prevederilor art.45 din Legea Educației 1/2011

 106. Question no.11217A/25-09-2020
  Lipsa transportului public în Maramureșul istoric

 107. Question no.11218A/25-09-2020
  Poluarea râurilor

 108. Question no.11219A/25-09-2020
  Stadiul modernizării garniturilor aflate în proprietatea CFR Călători

 109. Question no.11259A/07-10-2020
  Triajul elevilor realizat la intrarea în instituțiile de învățământ

 110. Question no.11260A/07-10-2020
  Situația manualelor digitale pentru minoritățile naționale

 111. Question no.11261A/07-10-2020
  Situația pestei porcine africane

 112. Question no.11291A/14-10-2020
  Reânființarea Dpartamentului pentru minorități din cadrul Ministerului Culturii

 113. Question no.11351A/30-10-2020
  Creșterea transparenței în cadrul autorităților publice locale

 114. Question no.11352A/30-10-2020
  Situația centrelor de informare și promovare turistică

 115. Question no.11353A/30-10-2020
  Respectarea normelor de protecție sanitară în mijloacele de transport în comun

 116. Question no.11390A/12-11-2020
  Desele întreruperi ale curentului electric în comuna Târnova, județul Arad

 117. Question no.11391A/13-11-2020
  Distribuirea dozelor de vaccin gripal

 118. Question no.11392A/13-11-2020
  Actualizarea materiei pentru examenul de rezidențiat

 119. Question no.11393A/13-11-2020
  Lipsa semnalului de telefonie mobilă și internet în localitatea Târnova, județul Arad

 120. Question no.11394A/13-11-2020
  Pierderi ale rețelei de apă din comuna Târnova, județul Arad

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 30 may 2024, 5:28
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro