Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
1996-2000 (dep.)
1990-1992 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Ioan Oltean > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ioan OLTEAN
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 42/04.02.2003   Propunere legislativa privind modificarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale respinsa
definitiv
2. 48/11.02.2004 L204/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala Lege 141/2004
3. 67/23.02.2004 L205/2004 Propunere legislativa privind trecerea satelor Dobricel si Dumbravita din componenta comunei Caianu Mic in componenta comunei Spermezeu, judetul Bistrita-Nasaud Lege 139/2004
4. 78/21.02.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 108/2001 privind exploatatiile agricole. respinsa
definitiv
5. 82/27.02.2004 L46/2004 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
6. 86/01.03.2004 L293/2004 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.150/1998 privind acordarea de sprijin comunitatilor romanesti de pretutindeni respinsa
definitiv
7. 146/25.02.2003   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
8. 162/22.03.2004 L345/2004 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (1) al articolului 93 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
9. 186/09.04.2002 L331/2002 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Negrilesti, judetul Bistrita-Nasaud. Lege 530/2002
10. 187/09.04.2002 L332/2002 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Dumitrita, judetul Bistrita-Nasaud Lege 537/2002
11. 252/27.03.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.260/2003
12. 253/21.04.2004 L224/2004 Propunere legislativa privind regimul acordarii burselor private respinsa
definitiv
13. 255/31.03.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002 respinsa
definitiv
14. 256/21.05.2002   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere. respinsa
definitiv
15. 299/16.04.2003   Propunere legislativa pentru modificare Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice respinsa
definitiv
16. 300/23.05.2001   Propunere legislativa pentru completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001. retrasa
de catre initiator
17. 302/23.04.2003   Propunere legislativa pentru modificarea articolului 87 din Legea 92/1992 pentru organizare judecatoreasca respinsa
definitiv
18. 326/25.05.2004 L255/2004 Propunere legislativa privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor camine studentesti private respinsa
definitiv
19. 338/26.05.2003   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, modificata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
20. 348/27.05.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
21. 407/23.06.2004 L437/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 20 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
22. 418/25.06.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
23. 495/03.10.2002   Propunere legislativa privind instituirea registrului de interese ale deputatilor si senatorilor. respinsa
definitiv
24. 547/26.09.2001 L90/2002 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala. Lege 216/2002
25. 585/12.11.2002 L157/2003 Propunere legislativa pentru infiintarea comunei Poiana Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud, prin reorganizarea comunei Magura Ilvei. Lege 262/2003
26. 702/10.11.2003 L118/2004 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvenului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 12 july 2024, 19:35
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro