Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (sen.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
speaches
voting records
Links:
Referirea doamnei deputat Monica Octavia Muscă despre ...
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Emilian Valentin Frâncu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Emilian Valentin FRÂNCU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 53/20.02.2008 L766/2007 Proiect de Lege privind modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Oltchim - S.A. Ramnicu Valcea Lege 96/2008
2. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
3. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
4. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
5. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
6. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
7. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
8. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
9. 199/22.03.2006 L653/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 265/2007
10. 207/02.04.2007 L983/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind reforma in domeniul sanatatii nr.95/2006 respinsa
definitiv
11. 209/16.04.2008 L878/2007 Proiect de Lege privind declararea terenurilor si cladirilor dezafectate, apartinand Ministerului Apararii, ca fiind de utilitate publica, precum si amenajarea acestora ca cladiri de utilitate publica si spatii verzi respins
definitiv
12. 212/16.04.2008 L953/2007 Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si protectia solului respinsa
definitiv
13. 254/05.05.2008 L956/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Lege 257/2008
14. 268/23.04.2007 L89/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii locuintei nr.114/1996 respinsa
definitiv
15. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativa privind infiintarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligatiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si ale altor entitati care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
16. 350/02.05.2007 L120/2007 Propunere legislativa privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Lege 26/2008
17. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
18. 384/17.06.2008 L209/2008 Proiect de Lege privind masuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice si asociatiilor de proprietari respins
definitiv
19. 396/17.06.2008 L193/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizata) respinsa
definitiv
20. 483/17.05.2006 L9/2006 Propunere legislativa "Legea farmaciei" Lege 266/2008
21. 501/03.09.2008 L331/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
22. 523/03.09.2008 L287/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte si/sau publicatii culturale respinsa
definitiv
23. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
24. 529/03.09.2008 L330/2008 Propunere legislativa pentru infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor de Familie din Romania respinsa
definitiv
25. 549/14.06.2006 L321/2006 Propunere legislativa de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respinsa
definitiv
26. 558/10.09.2007 L757/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 33/2008
27. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
28. 643/04.11.2008   Propunere legislativa pentru completarea Legii 84/1995-legea invatamantului clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
29. 649/02.10.2007 L442/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
30. 671/08.10.2007 L383/2007 Proiect de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial Lege 6/2008
31. 680/04.11.2008 L332/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
32. 686/18.09.2006 L493/2006 Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sarbatoare a etniei tatare din Romania Lege 453/2006
33. 692/18.09.2006 L502/2006 Propunere legislativa privind internii din administratia publica respinsa
definitiv
34. 692/04.11.2008 L329/2008 Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Lege 240/2009
35. 716/03.10.2006 L495/2006 Proiect de Lege privind transportul in regim de taxi respins
definitiv
36. 738/16.10.2006 L935/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 respinsa
definitiv
37. 771/12.11.2007 L485/2007 Propunere legislativa privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor, precum si a doctrinei comuniste care a avut la baza lupta de clasa respinsa
definitiv
38. 773/23.10.2006 L684/2006 Propunere legislativa privind Programul National "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV SI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMANIA" respinsa
definitiv
39. 787/14.11.2007 L630/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 234/23 aprilie 2002 pentru aprobarea O.G. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
40. 806/01.11.2006 L569/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea OG 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
41. 839/03.12.2007 L591/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
42. 847/03.12.2007 L561/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
43. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
44. 899/22.11.2006 L666/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii respinsa
definitiv
45. 905/27.11.2006 L182/2007 Propunere legislativa privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului respinsa
definitiv
46. 931/04.12.2006 L662/2006 Propunere legislativa privind profesiile liberale respinsa
definitiv
47. 955/11.12.2006 L747/2006 Propunere legislativa privind functionarea diferitelor tipuri de organisme care efectueaza inspectii respinsa
definitiv
48. BP461/12.05.2008 L521/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.230 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari la Senat
49. BP730/17.09.2008 B474/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
50.   BP580/05.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 12:11
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro