Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Dumitru Pardău > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Dumitru PARDĂU
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 36/22.02.2010 L239/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari respinsa
definitiv
2. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
3. 129/23.03.2011 L410/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii numarul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati respinsa
definitiv
4. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
5. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
6. 204/29.05.2012 L82/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata respins
definitiv
7. 217/02.05.2011 L123/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Lege 129/2011
8. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
9. 253/09.05.2011 L126/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
10. 276/09.05.2011 L177/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II alin.(1) si alin.(2) si abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.744/2 nov.2009 respinsa
definitiv
11. 299/10.05.2010 L184/2010 Proiect de Lege privind parteneriatele incheiate intre sectoarele public si privat Lege 178/2010
12. 334/16.05.2011 L127/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
13. 392/07.09.2009 L203/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala respinsa
definitiv
14. 435/21.09.2009 L218/2009 Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
15. 481/07.10.2009 L201/2009 Propunere legislativa privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare respinsa
definitiv
16. 481/14.09.2010 L265/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilitatii respinsa
definitiv
17. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativa privind reglementarea conditiilor de punere pe piata a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope si derivatilor acestora respinsa
definitiv
18. 508/21.09.2010 L290/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
19. 548/02.11.2009 L253/2009 Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, si pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
20. 550/02.11.2009 L381/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant Lege 29/2010
21. 601/16.11.2009 L418/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania respins
definitiv
22. 672/17.11.2010 L448/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, in vederea declararii -Zilei Nationale de Rugaciune- ca sarbatoare legala nelucratoare respinsa
definitiv
23. BP552/10.10.2012 B356/15.10.2012 Propunere legislativa privind activitatea de preventie in sanatate la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 june 2024, 12:31
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro