Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
Liens:
www.uioreanu.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Horea-Dorin Uioreanu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Horea-Dorin UIOREANU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 15/04.02.2008 L564/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului Lege 35/2008
2. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
3. 49/14.02.2007 L892/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele masuri referitoare la Biserica Romana Unita cu Roma (greco-catolica) respinsa
definitiv
4. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
5. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
6. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
7. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
8. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
9. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
10. 78/19.02.2007 L891/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
11. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
12. 120/12.03.2008 L914/2007 Proiect de Lege privind taxarea si incasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate Lege 198/2008
13. 138/08.03.2006 L725/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
14. 179/11.05.2005 L135/2005 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
15. 212/16.04.2008 L953/2007 Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si protectia solului respinsa
definitiv
16. 265/23.04.2007 L905/2006 Propunere legislativa privind "Codul silvic" respinsa
definitiv
17. 275/27.06.2005 L126/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
18. 279/05.05.2008 L921/2007 Proiect de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale respins
definitiv
19. 281/23.04.2007 L125/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
20. 297/23.04.2007 L92/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
21. 326/02.05.2007 L145/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice de paza de interes judetean respinsa
definitiv
22. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativa privind infiintarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligatiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si ale altor entitati care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
23. 338/02.05.2007 L131/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
24. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
25. 462/11.06.2007 L231/2007 Proiect de Lege privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale Lege 339/2007
26. 463/10.10.2005 L224/2005 Propunere legislativa pentru completarea articolului 160 din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Lege 44/2006
27. 468/11.06.2007 L286/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
28. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
29. 580/28.11.2005 L411/2005 Propunere legislativa privind completarea Hotararii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale respinsa
definitiv
30. 590/28.11.2005 L429/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania respinsa
definitiv
31. 593/01.10.2008   Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
32. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
33. 610/05.12.2005 L492/2005 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancara Lege 131/2006
34. 622/12.12.2005 L595/2005 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura Lege 116/2006
35. 623/26.09.2007 L839/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului respinsa
definitiv
36. 626/12.12.2005 L493/2005 Propunere legislativa pentru protejarea zonelor forestiere afectate de doboraturi de vant si alte calamitati naturale respinsa
definitiv
37. 627/12.12.2005 L494/2005 Propunere legislativa pentru protectia zonelor calamitate respinsa
definitiv
38. 649/02.10.2007 L442/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
39. 667/08.10.2007 L490/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
40. 669/13.09.2006 L429/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului respins
definitiv
41. 682/21.12.2005 L587/2005 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor respinsa
definitiv
42. 682/13.09.2006 L498/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
43. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 2/2008
44. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
45. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
46.   L915/04.12.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei retrasa
de catre initiator
47.   L916/04.12.2007 Propunere legislativa privind organizarea serviciului extern al diplomatiei romane retrasa
de catre initiator
48. 927/04.12.2006 L674/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.431 din 19 iunie 2003 respinsa
definitiv
49. 931/04.12.2006 L662/2006 Propunere legislativa privind profesiile liberale respinsa
definitiv
50. 947/11.12.2006 L734/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism respinsa
definitiv
51. BP298/04.04.2006 B212/06.04.2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism retrasa
de catre initiator
52. BP232/21.03.2007 L445/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 404/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" retrasa
de catre initiator
53. BP730/17.09.2008 B474/26.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
54. BP788/30.09.2008 B505/03.10.2008 Propunere legislativa privind instituirea medaliei comemorative "120 de ani de la trecerea in eternitate a poetului national Mihai Eminescu" la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 12 juillet 2024, 13:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro