Florin POPA
Curriculum Vitae

Informații personale

NaționalitateRomână
Data nașterii21/01/1954Experiența profesională

Perioada

11. dec. 2016

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Activități și responsabilități principale

Legiferare

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul RomânieiPerioada

07/2016 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Consilier pe probleme economice al Directorului General

Activități și responsabilități principale

Conducerea, dezvoltarea și stabilirea strategiei pe probleme economice

Numele și adresa angajatorului

S.A. APĂ CANAL S.A.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Operator Regional al serviciului de alimentare cu apa și canalizareExperiența profesională

2012 - 2016
 • Viceprimar al Municipiului Galați

  2008 - 2012

 • Administrator public al Municipiului Galați

  2005 - 2008

 • Economist principal in Societatea Management C.N.F.R. Galați

  2001 - 2005

 • Director General al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați

  1999 - 2001

 • Director Comercial al Societății Comerciale de Vinificație și Băuturi Galați

  1997 - 1999

 • Director Adjunct al S.C. Morărit, Panificație S.A. Galați

  1978 - 1997

 • Economist
 • Șef alimentație publică
 • Șef serviciu comercial
 • Vicepreședinte
 • Președinte
 • Uniunea Județeană a Coperativelor de Consum si Credit GalațiEducație și formare

Perioada

2011

Calificarea

Curs de formare profesională pentru administratorii publici

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministerul Administrației si Internelor , Unitatea Centrală pentru Reformă a Administrației PublicePerioada

2006

Calificarea

Curs privind atribuțiile membriilor C.A. și a reprezentanților A.G.A. în societățiile comerciale

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Camera de Comerț si Industrie a RomânieiPerioada

1997

Calificarea

Curs de formare pentru managerii din industria alimentară din România în vederea integrării în Comunitatea Europeană

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Guvernul Elen si Camera de Comerț si Industrie a RomânieiPerioada

1981- 1982

Diploma

Cursuri Postuniversitare

Calificarea

Management - Tehnici comerciale și bancar valutar internaționale

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice - BucureștiPerioada

1974 - 1978

Diploma

Licență Științe Economice

Calificarea

Facultatea de Comerț

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, BucureștiPerioada

1969 - 1973

Diploma

Bacalaureat

Calificarea

Profil real

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Liceul Teoretic „Ioan Slavici”, Panciu, VranceaAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

ÎnțelegereVorbireScriere

Nivel european (*)

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oralExprimare
scrisă

Limba franceză

A1 A1 A1 A1 A1

Limba engleză

A1 A1 A1 A1 A1

 

(*) Nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi străineCompetențe de comunicare

 • Capacitatea de argumentare și convingere participând la multe dezbateri publice pe teme economice, politice si administrație publică.

Competențe dobândite la locul de muncă

 • Familiarizarea cu problemele specifice din administrația publică locală.
 • Lucrul în echipă în cadrul proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

 • Office, Internet

Permis de conducere

 • Categoria B
27.03.2017