Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Declarations
Interviuri
Photos
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
1992-1996 (dep.)
1990-1992 (dep.)
Liens:
www.adriannastase.ro
wwww.nastase.wordpress.com
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Adrian Nastase > Communiqués de presse Versiunea pentru printare

Adrian NASTASE
Communiques de presse

  Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, luni 27 februarie 2006, cu domnul Branko Crvenkovski, președintele Republicii Macedonia, aflat într-o vizită oficială la București, la invitația domnului Traian Băsescu, președintele României. Președintele Camerei Depuțaților și președintele Macedoniei au evocat întâlnirile lor anterioare, în calitate de prim miniștri ai statelor lor, ca și buna colaborare dezvoltată în ultimii ani între cele două țări, atât în plan bilateral cât și în forurile multilaterale. Interlocutorii au evidențiat importanța acestei vizite pentru intensificarea relațiilor dintre România și Republica Macedonia și pentru colaborarea în vederea realizării în Balcani a unei zone pașnice, de colaborare și stabilitate. Cei doi înalți demnitari au fost de acord că relațiile la nivelul parlamentelor, care au un rol de seamă în consolidarea raporturilor dintre cele două țări trebuie dinamizate, motorul acestora fiind grupurile parlamentare de prietenie existente în forurile legislative ale ambelor state. În acest sens, doamna deputat Liana Dumitrescu, președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia, prezentă la convorbiri, a informat că o delegație a Grupului va face în luna următoare o vizită la Skopje. Domnul Branko Crvenkovski s-a referit la alegerile generale care vor avea loc în Republica Macedonia, la sfârșitul lunii mai și a arătat că, după constituirea noului parlament, președintele Camerei Deputaților este așteptat la Skopje, dând astfel curs invitației mai vechi care i-a fost adresată. Președintele Republicii Macedonia a vorbit despre obiectivele majore ale țării sale, de a deveni membră a NATO și de a adera la Uniunea Europeană, un prim pas fiind făcut prin obținerea statutului de țară candidată la UE. Oaspetele și-a exprimat speranța că țării sale i se va oferi o șansă echitabilă de a îndeplini criteriile de a accede în aceste organizații și că România, în calitate de membră a NATO și de stat care va deveni în anul viitor membră a Uniunii Europene, va acorda sprijinul său Republicii Macedonia în această privință. Domnul Adrian Năstase l-a asigurat pe înaltul oaspete de întreaga disponibilitate de a împărtăși parlamentarilor macedoneni experiența relevantă a Camerei Deputaților.
27 februarie 2006
  În perioada 26 februarie - 1 martie 2006, președintele Republicii Macedonia, domnul Branko Crvenkovski, efectuează o vizită oficială în România. Luni, 27 februarie a.c., ora 16.00, înaltul oaspete va avea o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (sala I.G.Duca, nivel P1).
24 februarie 2006
  Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, miercuri, 15 februarie, cu domnul Sergei Stanishev, prim ministru al Republicii Bulgaria, aflat într-o vizită de lucru în România. Interlocutorii au evocat colaborarea excelentă pe care au avut-o în ultimii ani, apreciind că prezența la București a premierului bulgar este o confirmare a acestora, spațiul lor de manifestare cuprinzând atât schimburile comerciale româno-bulgare, care s-au dublat în ultimii cinci ani, cât și în susținerea intereselor comune în plan regional și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Au fost evocate, de asemenea, legăturile de colaborare stabilite la nivelul parlamentelor celor două țări, ca și rolul important pe care diplomația parlamentară îl are, alături de diplomația guvernamentală, în creșterea eficienței demersurilor pentru ratificarea Tratatului de aderare de către toate statele membre ale Uniunii Europene, crucială pentru ca aderarea să devină efectivă la 1 ianuarie 2007.
15 februarie 2006
  Miercuri, 15 februarie 2006, la Palatul Parlamentului, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, se va întâlni cu prim-ministrul Republicii Bulgaria, domnul Serghei Stanishev, aflat în vizită oficială în România. Întrevederea se va desfășura la ora 12.30, în "Salonul spaniol" (nivel P1).
14 februarie 2006
  Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a primit-o, luni, 13 februarie 2006, pe doamna Samia Arbi, ambasador al Tunisiei la București, la cererea acesteia. Ambasadorul a evocat relațiile bilaterale excelente existente între cele două țări, care au o îndelungată tradiție, și rolul important pe care îl au schimburile la nivel parlamentar în extinderea și consolidarea acestor relații. În acest sens, doamna Sami Arbi a transmis un mesaj din partea președintelui Camerei Deputaților Republicii Tunisiene, domnul Fouad Mebazaa, prin care acesta acceptă invitația transmisă de omologul său român de a face o vizită oficială în România, la o dată reciproc convenabilă. În convorbirea care a avut loc, s-au evidențiat posibilitățile de conlucrare intensă în plan parlamentar pe care le deschid aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 și intrarea în vigoare, începând cu 2010 a Acordului de liber schimb dintre Tunisia și UE, precum și deținerea de către președintele Camerei Deputaților tunisiene a președinției Adunării parlamentare euro-mediteraneene.
13 februarie 2006
  Marți, 7 februarie 2006, ora 15.00, la Centrul de presă al Camerei Deputaților, sala "Spiru Haret" (nivel P), domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, va susține o conferință de presă în calitate de deputat.
7 februarie 2006
  Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a avut, luni, 30 ianuarie 2006, o întâlnire cu domnul Janez Drnovšek, președintele Republicii Slovenia, aflat într-o vizită oficială la București, la invitația domnului Traian Băsescu, președintele României. Cei doi oameni politici au evocat îndelungata colaborare pe care au avut-o în ultimii 15 ani, în diversele poziții de răspundere pe care fiecare le-au avut în statele lor, perioadă în care România și Slovenia au conlucrat îndeaproape în realizarea obiectivelor lor comune, în special aderarea la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. Președintele Camerei Deputaților a apreciat faptul că Slovenia s-a numărat printre primele state membre ale UE care au ratificat Tratatul de aderare a României și, în același timp, și-a exprimat convingerea că țara noastră va beneficia în continuare de sprijinul sloven pentru ca aderarea să aibă loc conform calendarului stabilit. Președintele Sloveniei a confirmat interesul cu care țara sa așteaptă să colaboreze cu România în interiorul Uniunii Europene și încrederea că aderarea efectivă se va realiza la 1 ianuarie 2007. S-a subliniat rolul important care revine parlamentelor în preluarea acquis-ului comunitar, dar și importanța punerii în aplicare a legilor astfel adoptate. Dialogul a consemnat un schimb de opinii cu privire la problemele actuale care preocupă statele membre ale UE - relevate de rezultatele referendumurilor de anul trecut din Franța și Olanda care au respins Tratatul Constituțional - și cu privire la necesitatea adaptării instrumentelor UE la noua situație, cu 27 de membri. Convorbirile au acordat un spațiu important relațiilor bilaterale, caracterizate de ambii interlocutori ca foarte bune la nivel politic, ceea ce va trebui să se reflecte și în creșterea volumului schimburilor economice și intensificarea legăturilor dintre comunitățile de afaceri din cele două țări. În acest context, domnul Adrian Năstase a salutat hotărârea părții slovene de a deschide, în cursul acestui an, o ambasadă la București, ceea ce este de natură să faciliteze contactele pe toate planurile dintre România și Slovenia. S-a relevat, de asemenea, rolul deosebit de pozitiv pe care îl are în planul relațiilor bilaterale dezvoltarea unor raporturi mai strânse la nivelul parlamentelor. Președintele Camerei Deputaților a evocat invitația pe care a adresat-o cu puțin timp în urmă președintelui Adunării Naționale Slovene, domnul France Cukjati, de a face o vizită oficială în România, pentru a conveni o mai bună organizare și a da consistență legăturilor dintre parlamentele celor două țări.
30 ianuarie 2006
  În cursul acestei dimineți, președinetele Camerei Deputaților Adrian Năstase s-a prezentat la DNA pentru a da relații în legătură cu verificările ce se efectuează asupra terenului din str. Zambaccian.
17 ianuarie 2006
  În perioada 17 - 18 ianuarie 2006, o delegație a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Suediei, condusă de domnul Tommy Waidelich, președintele Comisiei, efectuează o vizită oficială în România. Miercuri, 18 ianuarie a.c., ora 11.45, parlamentarii suedezi vor avea o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (salonul spaniol, nivel P1).
17 ianuarie 2006
  Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a primit, la 10 ianuarie 2006, delegația Adunării Naționale a Franței, condusă de Hervé de Charette, fost ministru de externe al Franței, care întreprinde o vizită de informare în România. Membrii delegației reprezintă principalele patru grupuri politice din Adunarea Națională. Discuțiile s-au concentrat pe ratificarea de către Parlamentul francez a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Președintele Camerei Deputaților a subliniat că, indiferent de poziția în care se află - la guvernare sau în opoziție - partidele politice reprezentate în Parlament sunt unanime în a trata aderarea la Uniunea Europeană ca o prioritate națională, care transcede interesele de partid și a reliefat încrederea pe care clasa politică românească o are în sprijinul Franței pentru a-și valorifica șansa istorică de a se moderniza, alăturându-se Uniunii Europene. Atât domnul Hervé de Charette cât și ceilalți membri ai delegației au evidențiat impresia pe care și-au conturat-o din întrevederile de până acum cu privire la progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de aderare și la determinarea cu care se acționează în România pentru îndeplinirea tuturor angajamentelor, astfel încât aderarea efectivă să aibă loc la 1 ianuarie 2007. Ei au reafirmat sprijinul pe care Franța va continua să-l acorde României, pe toate planurile, în acest scop și au arătat că acesta va fi principalul mesaj pe care îl vor duce la Paris în urma vizitei. Oaspeții și-au exprimat încrederea că procedura de ratificare a Tratatului de aderare va fi demarată în cel mai scurt timp și că, în orice caz, Franța va ratifica la timp acest tratat Dialogul a prilejuit, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la dezvoltarea deosebită a relațiilor româno-franceze în plan politic, economic și cultural și la contribuția pe care buna conlucrare la nivelul parlamentelor celor două țări o are la această evoluție și, pe această bază, la perspectiva construirii unor relații speciale între cele două țări în interiorul complex al proceselor de consultări și luare a deciziilor în Uniunea Europeană. S-au evocat, în particular, proiecte de colaborare în cadrul Mișcării Francofoniei, ținând seama în mod special că reuniunea la nivel înalt a țărilor francofone care va avea loc la București, în septembrie 2006.
11 ianuarie 2006
  La 5 ianuarie, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a transmis mesaje de simpatie primului ministru al Israelului, domnul Ariel Sharon și primului ministru interimar al Israelului, domnul Ehud Olmert. "Am primit cu multă tristețe știrea că a trebuit să fiți din nou spitalizat, într-un moment crucial pentru Israel, când țara are nevoie mai mult ca oricând de serviciile dumneavoastră", se arată în mesajul adresat domnului Ariel Sharon, în care se exprimă, totodată, urarea de grabnică însănătoșire. În mesajul adresat domnului Ehud Olmert, președintele Camerei Deputaților arată: "Sarcinile dumneavoastră în calitate de prim ministru interimar nu sunt ușoare și aș dori să-mi exprim sprijinul și solidaritatea cu misiunea dumneavoastră, a cărei îndeplinire face necesară angajarea integrală a forței și înțelepciunii dumneavoastră".
6 ianuarie 2006
  Miercuri, 21 decembrie 2005, ora 13,30, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va susține o conferință de presă privind activitatea Camerei Deputaților în sesiunea parlamentară septembrie-decembrie 2005. Conferința de presă va avea loc în sala "Spiru Haret" (nivel P) a Centrului de presă al Camerei Deputaților.
20 decembrie 2005
  Marți, 20 decembrie 2005, ora 14.00, la Palatul Parlamentului, în prezența președintelui Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea loc redeschiderea Muzeului Parlamentului, reorganizat și cu patrimoniu îmbogățit, prilej cu care se va desfășura vernisajul expoziției "Trepte în diacronia parlamentarismului românesc".
19 decembrie 2005
  
14 decembrie 2005 detalii
  Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, joi, 8 decembrie 2005, cu domnul Vladas Adamkus, președintele Lituaniei, care efectuează o vizită oficială în România, la invitația președintelui României, domnul Traian Băsescu. Convorbirile au pus în evidență drumul comun urmat de cele două țări în ultimii 15 ani. Atât România, cât și Lituania s-au confruntat, în foarte multe privințe, cu probleme similare în ceea ce privește eforturile lor de modernizare a societății, admiterea lor în NATO și în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Dialogul celor doi înalți demnitari s-a contituit într-un schimb de păreri cu privire la problemele actuale care preocupă statele membre ale UE, subliniindu-se importanța finalizării actualului val de extindere, care a cuprins admiterea a 10 țări din centrul și estul continentului, prin aderarea României și Bulgariei. Președintele Lituaniei și-a exprimat încrederea că progresele României în îndeplinirea criteriilor de aderare vor conduce la atingerea obiectivului aderării la 1 ianuarie 2007. Domnul Vlada Adamkus a arătat că Parlamentul lituanian se află în momentul de față în faza finală a ratificării Tratatului de aderare a României. Președintele Camerei Deputaților a subliniat, la rândul său, utilitatea dialogului la nivel parlamentar, atât în plan bilateral, cât și în cadrul relațiilor multilaterale, care contribuie nu numai la dezvoltarea raporturilor dintre cele două țări, ci și la mai buna pregătire a Parlamentului român pentru a-și îndeplini misiunea care îi va reveni în cadrul UE, după ce România va dobândi calitatea de membru al Uniunii cu drepturi depline. Oaspetele a împărtășit aceste considerații, fiind încrezător că vizita sa în România va deschide căi noi de intensificare și diversificare a relațiilor româno-lituaniene.
8 decembrie 2005
  Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, l-a primit, miercuri, 7 decembrie 2005, pe domnul Nicholas F. Taubman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, în vizită de prezentare. Ambasadorul și-a exprimat intenția sa de a continua activitatea predecesorilor săi vizând consolidarea parteneriatului strategic dintre SUA și România și întărirea instituțiilor democratice din țara noastră. Domnul Taubman a apreciat semnarea, în cursul zilei de 6 decembrie 2005, a Acordului privind facilitățile militare americane pe teritoriul României, ca un nou moment important în parteneriatul româno-american la a cărui conturare și dezvoltare o contribuție deosebită îi revine guvernului Năstase, în perioada 2000-2004. Cu această ocazie, a avut loc un schimb de păreri cu privire la relațiile dintre România și SUA în diferite domenii, îndeosebi în planul schimburilor economice, ambasadorul subliniind dorința sa de a acționa pentru creșterea ponderii investițiilor americane în economia românească. Președintele Camerei Deputaților și-a exprimat disponibilitatea de a acorda sprijinul său noului ambasador al SUA în exercitarea misiunii sale la București.
7 decembrie 2005
  În perioada 8 - 9 decembrie 2005, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naționale franceze, domnul Edouard Balladur, fost prim-ministru al Franței, va efectua o vizită în România. În programul vizitei, au fost incluse următoarele momente prevăzute a se desfășura, joi, 8 decembrie a.c., la Camera Deputaților:
 • ora 15.30, întâlnire cu domnii deputați Ștefan Glăvan, președintele Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, și Viorel Hrebenciuc, președintele Comisiei Parlamentului României pentru integrare europeană, și cu membrii ai celor două Comisii (sala "Nicolae Iorga", nivel P);
 • ora 17.30, întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (Salonul spaniol).
 • 7 decembrie 2005
    În perioada 8 - 9 decembrie 2005, președintele Republicii Lituania, domnul Valdas Adamkus, efectuează o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui României, domnul Traian Băsescu. Joi, 8 decembrie a.c., ora 16.30, la Palatul Parlamentului, în sala "I.Gh.Duca" ( nivel P1), înaltul oaspete va avea o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase.
  7 decembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, marți, 6 decembrie, la Palatul Parlamentului, cu domnul Svetozar Marovic, președintele Uniunii Statale Serbia-Muntenegru, aflat într-o vizită oficială la București, la invitația domnului Traian Băsescu, președintele României. Dialogul a abordat probleme de interes prioritar pentru Serbia-Muntenegru: Acordul de asociere și stabilizare cu Uniunea Europeană, situația din Kosovo și viitorul Uniunii Statale Serbia-Muntenegru, importante pentru întreaga regiune, precum și relațiile bilaterale, cu accent pe dimensiunea parlamentară a acestora. În privința Acordului de asociere și stabilizare cu UE, președintele Marovic a apreciat importanța colaborării cu Tribunalul Penal Internațional de la Haga. În opinia înaltului demnitar de la Belgrad, principala problemă în acest sens o constituie arestarea generalului sârb bosniac Ratko Mladic. Referitor la perspectivele reglementării situației din Kosovo, înaltul oaspete a subliniat faptul că Serbia-Muntenegru nu poate accepta nici o soluție impusă din afară, dar este gata pentru o soluție de compromis. Dacă s-ar ajunge la o formulă de independență a provinciei, aceasta nu va face decât să faciliteze revenirea la putere, la Belgrad, a forțelor extremiste, radicale, cu consecințe nu numai pentru Serbia și Muntenegru, ci pentru stabilitatea întregii regiuni. Domnul Adrian Năstase a evocat recentele consultări de la Sofia, la care a participat, organizate de Internaționala Socialistă, pe tema viitorului statut al provinciei Kosovo, cu participarea unor lideri politici ai părților direct implicate, dar și ai altor state din regiune, care au pus în relief caracterul dificil al negocierilor demarate sub auspiciile emisarului secretarului general al ONU. Președintele Camerei Deputaților a prezentat câteva idei care ar putea facilita găsirea unei soluții: implicarea Uniunii Europene, punerea accentului pe elementele ținând de statutul personal al cetățenilor, condiții de viață mai bune pentru aceștia, utilizarea unor concepte cum ar fi principiul subsidiarității, în ideea de a atribui competențele decizionale în așa fel încât deciziile să fie luate cât mai aproape de cetățeni. Președintele Camerei Deputaților a exprimat disponibilitatea de a se acorda întregul sprijin politic pe plan parlamentar, ca un complement al sprijinului în plan guvernamental, în găsirea unor soluții care să corespundă atât intereselor Serbiei și Muntenegrului, cât și păcii și stabilității în regiune. Discuțiile au evidențiat relațiile bune dintre parlamentele celor două țări, al căror motor îl constituie grupurile de prietenie, ca și aprecierea comună că intensificarea contactelor pe plan parlamentar este bine venită și în spiritul relațiilor excelente de bună vecinătate dintre România și Serbia-Muntenegru.
  7 decembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a primit-o, miercuri, 7 decembrie 2005, pe doamna Rodica Radian-Gordon, ambasadorul Statului Israel în România. Doamna ambasador a făcut o prezentare a evoluțiilor din ultimul timp de pe scena politică israeliană, care au condus la decizia organizării unor alegeri anticipate în luna martie 2006. A avut loc un schimb de păreri cu privire la relațiile româno-israeliene și a dimensiunii parlamentare a acestora.
  7 decembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, l-a primit, miercuri, 7 decembrie 2005, pe domnul Eörsy Mátyás, președintele Comisiei pentru afaceri europene a Adunării Naționale a Ungariei, care efectuează o vizită oficială în România. Convorbirile au pus în evidență calitatea deosebită dobândită de relațiile româno-ungare în ultimii ani, cărora guvernele celor două țări le-au conferit, prin declarația lor comună din 2002, caracterul de parteneriat strategic, pe fondul procesului de integrare al ambelor state în Uniunea Europeană. Dialogul de la Palatul Parlamentului a vizat problemele care preocupă în momentul de față statele UE și cele în curs de aderare, în special cele generate de recentele propuneri de buget prezentate de președinția britanică. De asemenea, s-a avut în vedere pregătirea cât mai bună a Parlamentului României pentru perioada care va începe la 1 ianuarie 2007, în condițiile creșterii rolului parlamentelor naționale în procesele decizionale din cadrul Uniunii, apreciindu-se că experiența în materie a Adunării Naționale a Ungariei, în special mecanismele și procedurile de control și îndrumare a guvernului în legătură cu problematica UE sunt extrem de relevante și pentru Parlamentul României. A fost abordată, de asemenea, și problema adoptării de către Parlamentul României a unei legi privind statutul minorităților naționale. Președintele Camerei Deputaților a prezentat o seamă de considerente pe marginea proiectului de lege supus de guvern dezbaterii Parlamentului, subliniind dificultatea acceptării unor concepte care nu fac parte din acquis-ul comunitar, cum sunt cele privind autonomia culturală și care vizează crearea unor instituții paralele cu cele ale statului, cu competențe decizionale. De ambele părți s-a apreciat importanța menținerii unui ritm susținut al schimburilor pe plan parlamentar, atât la nivelul forurilor de conducere, cât și la nivelul comisiilor de specialitate, ca un complement necesar al colaborării intense dintre cele două țări pe plan guvernamental.
  7 decembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, i-a primit, marți, 6 decembrie 2005, pe domnii Jean-Pierre Dufau și Christian Kert, parlamentari francezi, președinte și, respectiv, vicepreședinte ai Grupului de prietenie Franța-România din Adunarea Națională a Franței. Demnitarii francezi se află la București cu ocazia desfășurării seminarului "Participarea societății civile la activitatea legislativă", din cadrul proiectului PHARE "Întărirea capacității administrative a Parlamentului României". Acesta se derulează din 2004, în baza unei convenții încheiate între Camera Deputaților și Adunarea Națională a Franței. Întâlnirea a prilejuit un schimb de păreri cu privire la raporturile dintre cele două Camere, conchizându-se că este de dorit intensificarea acestora, ca un complement necesar adus raportului la nivelul executivelor, pentru dinamizarea relațiilor româno-franceze. Președintele Camerei Deputaților a subliniat și cu acest prilej importanța care se acordă în România ratificării cât mai curând de către Parlamentul francez a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Domnul Adrian Năstase și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la o informare cât mai cuprinzătoare a parlamentarilor francezi cu privire la progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de aderare. În acest sens, s-a apreciat ca oportună vizita de informare pe care un grup de membri ai Adunării Naționale a Franței urmează să o întreprindă în România în cursul lunii ianuarie 2006.
  6 decembrie 2005
    În perioada 7 - 8 decembrie 2005, o delegație a Comisiei pentru afaceri europene a Adunării Naționale ungare, condusă de domnul Eorsi Matyas, președintele Comisiei, efectuează o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui Comisiei Parlamentului României pentru integrare europeană, domnul Viorel Hrebenciuc. Delegația parlamentară ungară va avea următorul program la Camera Deputaților:
 • miercuri, 7 decembrie a.c., ora 17.00, oaspeții vor fi primiți de președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (salonul spaniol, nivel P1);
 • joi, 8 decembrie a.c., ora 10.00, convorbiri cu membri ai Comisiei Parlamentului României pentru integrare europeană (sala Comisiei pentru integrare, nivel P).
 • 6 decembrie 2005
    În perioada 6-7 decembrie 2005, președintele Serbiei și Muntenegrului, domnul Svetozar Marovici, va efectua o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui României, domnul Traian Băsescu. Marți, 6 decembrie a.c. ora 15.00, la Palatul Parlamentului în sala "Nicolae Titulescu" (nivel P), înaltul oaspete va avea o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase.
  5 decembrie 2005
    

  În zilele de 1 și 2 decembrie, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a luat parte la Reuniunea președinților de parlamente din "Parteneriatul Regional", alcătuit din Austria, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. [...]

  3 decembrie 2005 detalii
    În zilele de 1 și 2 decembrie 2005, se va desfășura, la Bratislava, cea de a cincea Reuniune regională a Președinților de parlamente, la care participă, în mod tradițional, președinții parlamentelor Austriei, Cehiei, Ungariei, Poloniei, Slovaciei și Sloveniei. Această reuniune este organizată de Consiliul Național al Slovaciei și, pentru prima oară, se adresează invitații de participare parlamentelor României și Bulgariei, în calitatea lor de viitoare țări membre ale Uniunii Europene. În acest context, președintele parlamentului slovac, domnul Pavol Hrusovsky, a adresat domnului Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, invitația de a participa la Reuniune. În prima zi a reuniunii, președintele Consiliului Național al Austriei, domnul Andreas Kohl, va prezenta un raport privind rolul parlamentelor naționale și controlul subsidiarității, iar președintele Adunării Naționale a Ungariei, doamna Katalin Szili, va prezenta un raport referitor la cooperarea dintre parlamentele naționale și COSAC în procesul de control al subsidiarității. În a doua zi a lucrărilor, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, și președintele Adunării Naționale a Bulgariei, domnul Gheorghi Gheorghiev Pirinski, vor fi invitați să prezinte informări despre progresele României și Bulgariei în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Dezbaterile se vor încheia cu prezentarea, de către domnul Pavol Hrusovsky, a unui raport asupra situației din UE, după respingerea în referendumurile din Franța și Olanda a Constituției Uniunii Europene. După Reuniunea de la Bratislava, domnul Adrian Năstase va face o vizită la Sofia, la invitația președintelui Adunării Naționale a Bulgariei, pentru un schimb de vederi privind colaborarea parlamentară în vederea asigurării ratificării Tratatului de aderare a României și Bulgariei, astfel încât aderarea celor două țări să aibă loc la 1 ianuarie 2007.
  30 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a avut, la 29 noiembrie, o întâlnire cu domnul Christian Mejdahl, președintele Parlamentului Danemarcei (Folketing-ul), care efectuează o vizită oficială în România, însoțit de domnii Svend Suken, prim vicepreședinte, Helen Adam Møller și Niels Lolk Helveg Petersen, vicepreședinți ai Folketing-ului. Discuțiile au pus în evidență importanța vizitei acestei delegații, care cuprinde practic întreaga conducere a Parlamentului danez, în contextul în care – așa cum a arătat domnul Christian Mejdahl – în cursul lunii decembrie 2005, guvernul Danemarcei va prezenta Folketing-ului proiectul de lege privind ratificarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Prin contactul direct cu realitatea politică românească, vizita oferă o contribuție de seamă la evaluarea progreselor României în îndeplinirea criteriilor de aderare, de către parlamentarii danezi, susținători convinși ai extinderii UE. În cadrul convorbirii a fost evocat rolul important pe care președinția daneză a UE în al doilea semestru al anului 2002 l-a avut în procesul de aderare a României, fiind perioada în care s-a stabilit calendarul de aderare cu data țintă 1 ianuarie 2007 și "foaia de parcurs" pentru atingerea acestui obiectiv. Cei doi președinți au convenit intensificarea schimburilor dintre Camera Deputaților și Folketing, cu accent pe folosirea experienței daneze în gestioanrea relației cu Parlamentul European și celelalte instituții ale UE, pe de-o parte, și a îndrumării și controlului activității guvernului în problemele UE, pe de altă parte. A avut loc, de asemenea, un schimb general de păreri cu privire la locul și rolul Uniunii Europene pe scena politică mondială, inclusiv relațiile trans-atlantice. Președintele Camerei Deputaților a răspuns apoi solicitărilor de informații din partea unora dintre membrii delegației daneze privind soluționarea de către România a problemelor semnalate în Raportul de țară întocmit de Comisia Europeană, cu accent pe combaterea corupției.
  29 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, l-a primit, la 29 noiembrie, în vizită de prezentare pe domnul Daniele Mancini, noul ambasador al Italiei în România la București. În discuții a fost evocată dezvoltarea susținută a relațiilor româno-italiene în ultimii ani pe plan politic, economic și cultural, precum și sprijinul constant și consistent acordat României în procesul de aderare la Uniunea Europeană din partea Italiei. Ambasadorul a subliniat că procesul de ratificare a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană de către Parlamentul italian se află în faza de încheiere, urmând a fi finalizat în următoarele zile, Italia fiind astfel prima țară dintre cele șase state fondatoare ale UE care ratifică Tratatul.
  29 noiembrie 2005
    În perioada 28 - 30 noiembrie 2005, o delegație a Prezidiului Parlamentului din Regatul Danemarcei, condusă de domnul Christian Mejdahl, președintele Folketing-ului din Regatul Danemarcei (Parlamentul danez), efectuează o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui Senatului României, domnul Nicolae Văcăroiu. Marți, 29 noiembrie 2005, ora 10.15, oaspetele danez se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (sala "I.G.Duca", nivel P1).
  28 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a participat în zilele de 25 și 26 noiembrie la Conferința președinților parlamentelor din țările euro-mediteraneene, care a avut loc la Barcelona. Conferința a avut ca scop evaluarea aplicării Declarației de la Barcelona din 1995, la 10 ani de la adoptare, Declarație care a pus bazele "Parteneriatului Euro-mediteranean" dintre Uniunea Europeană și statele mediteraneene (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, ANP, Siria, Tunisia, Turcia și Libia). Extinderea UE și numeroasele evoluții intervenite în viața internațională în acești 10 ani au creat necesitatea evaluării progreselor înregistrate în realizarea celor trei obiective ale Declarației de la Barcelona, și anume:
 • crearea unui spațiu comun de pace și stabilitate prin consolidarea dialogului politic și pe teme de securitate;
 • consolidarea prosperității prin crearea unei zone de liber schimb;
 • dezvoltarea relațiilor interumane prin stabilirea de parteneriate sociale și culturale. Conferința, care s-a desfășurat la sediul Parlamentului din Catalonia, a fost deschisă de Principele Felipe de Asturias, în prezența președinților Cortesurilor spaniole și a ministrului de externe al Spaniei, a președintelui Parlamentului European și a președinților de parlamente și alte înalte oficialități din 30 de state. Dezbaterile au fost structurate pe trei reuniuni de lucru tematice: bilanțul cooperării politice și economice în cadrul Parteneriatului euro-mediteranean în cei 10 ani de la lansare; securitatea și stabilitatea în regiunea euro-mediteraneană și societatea, cultura și dialogul civilizațiilor. Domnul Adrian Năstase a luat cuvântul la cea de-a treia reuniune tematică, prezentând considerații cu privire la rolul dialogului între culturile și civilizațiile din spațiul euro-mediteranean. Alocuțiunea domniei sale a fost dată publicității. Reuniunile tematice s-au încheiat cu concluzii și recomandări, atât pentru summit-ul euro-mediteranean care a urmat Conferinței președinților de parlamente (Barcelona, 27-28 noiembrie), precum și pentru întărirea colaborării între parlamentele statelor euro-mediteraneene, colaborare considerată a fi "unul din motoarele Parteneriatului euro-mediteranean". Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, prezent la Barcelona cu ocazia Conferinței președinților parlamentelor din țările euro-mediteraneene, a avut întâlniri și convorbiri cu președintele Congresului Deputaților din Spania, domnul Manuel Marin, precum și cu alți președinți de parlamente participanți la reuniune, pe tema colaborării bilaterale pe plan parlamentar.
 • 26 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, l-a primit, joi, 24 noiembrie 2005, la Palatul Parlamentului, pe domnul Henrik Kröner, secretar general al Mișcării Europene Internaționale, care face o vizită în România, la invitația secției române a Mișcării Europene. Oaspetele a prezentat succint preocupările organizației, fondată în 1948, cu ocazia Congresului Europei de la Haga, subliniind obiectivul major al acesteia de a contribui la edificarea unei Europe unite, bazate pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice ale libertății, solidarității și participării cetățenilor la actul de guvernare. Domnul Adrian Năstase a salutat preocupările vizând consolidarea și dezvoltarea secției române a Mișcării Europene, care va putea avea un rol important în a familiariza cercuri cât mai largi și mai diverse ale populației cu problematica Uniunii Europene.
  24 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, joi, 24 noiembrie, la Palatul Parlamentului, cu domnul René van der Linden, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, aflat în România cu ocazia reuniunii Biroului și a Comisiei permanente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care are loc la București, în contextul preluării, de către țara noastră, pentru următoarele șase luni, a președinției Comitetului Miniștrilor a acestei organizații. Dialogul a evidențiat buna conlucrare care s-a dezvoltat în timp între România și Consiliul Europei, ca și rolul important pe care l-a avut participarea parlamentarilor români la activitățile Adunării Parlamentare, pentru familiarizarea acestora cu preocupările parlamentarilor din țările membre ale prestigioasei organizații de la Strasbourg și cu demersurile pentru a se găsi cele mai bune soluții vizând problemele continentului. De asemenea, s-a subliniat cu această ocazie sprijinul primit din partea Consiliului Europei, în special în planul dimensiunii sale parlamentare, pentru edificarea societății democratice în România, fundamentată pe respectul față de drepturile omului și față de principiile statului de drept. A avut loc un schimb de vederi cu privire la problemele pe care România le mai are de rezolvat pentru finalizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Răspunzând unei întrebări a președintelui APCE, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a arătat că, în pofida unor dispute politice sau a deosebirilor în abordarea unor probleme interne, atât partidele aflate la guvernare, cât și cele din opoziție sunt unanime în a vedea obiectivul aderării României la UE în 2007, ca un obiectiv major comun. Față de interesul oaspetelui de a cunoaște opinia Parlamentului român cu privire la alegațiile apărute în presă referitoare la existența unor închisori ale CIA în România, președintele Camerei Deputaților a arătat că nu deține nici o informație în acest sens, iar puterea executivă a fost clară în a dezminți veridicitatea lor și, în consecință, problema nu a fost ridicată în Parlament. Președintele APCE, domnul van der Linden a ridicat problema oportunității examinării în parlamentele naționale a activității Consiliului Europei, în special a dimensiunii sale parlamentare, convenindu-se că ar fi util să se realizeze dezbateri de acest fel și în Parlamentul României, fiind vorba de probleme de interes care trebuie privite și din perspectivă europeană. Domnul Adrian Năstase a apreciat că asemenea dezbateri ar putea fi organizate în contextul mai larg al aducerii problematicii Uniunii Europene în dezbaterea Camerei Deputaților, care se are în vedere în perioada imediat următoare. Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, domnul René van der Linden, a prezentat, în aceeași zi, o alocuțiune în fața Camerelor reunite ale Parlamentului României.
  24 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va participa, în perioada 25 - 26 noiembrie 2005, la Conferința președinților Parlamentelor euro-mediteraneene, care va avea loc la Barcelona. Conferința este organizată cu prilejul celei de-a X-a aniversări a Declarației de la Barcelona. Lucrările acesteia vor trasa perspectivele Parteneriatului Strategic al Uniunii Europene cu țările mediteraneene. Participanții vor dezbate cu acest prilej teme privind securitatea și stabilitatea in regiunea euro-mediteraneană, respectiv dialogul culturilor și civilizațiilor în acest spațiu. Conferința precede reuniunea extraordinară a șefilor de stat sau guvern din țările euro-mediteraneene, care va avea loc la tot la Barcelona, în 27-28 noiembrie 2005.
  24 noiembrie 2005
    Marți, 22.11.2005, și miercuri, 23.11.2005, au apărut in ziarul "Evenimentul Zilei", articolele "Blocul Tun" și, respectiv, "Codul Penal în casa lui Adrian Năstase". Ambele articole conțin mai multe atacuri la adresa mea și a familiei mele. Nu este prima dată când ziarul "Evenimentul Zilei" publică astfel de materiale, în care se împletesc acuzații mincinoase de corupție și insinuări politice defăimătoare. În campania electorală din 2004, actuala putere a lansat mai multe atacuri: fraudarea alegerilor, dosarul stenogramelor, terenul din strada Zambaccian. Reluarea temei Zambaccian trebuie percepută ca parte a încercărilor existente în prezent de a acoperi problemele derivate din gestionarea din ce în ce mai proastă a actului de guvernare. Este, în același timp, o reacție din zona Puterii și a unor ziariști asociați Puterii față de recenta decizie a Curții Constituționale . O monitorizare a activității media, publicată în această săptămâna, arată că, în luna octombrie, partidul cel mai intens atacat în presă a fost tot P.S.D., într-o manieră similară cu cea existentă în perioada de campanie electorală . Deși nu mai suntem la guvernare, suntem în continuare blamați, în scopul, din ce în ce mai clar, de a se abate atenția populației de la eșecul Alianței P.N.L. - P.D. Reprezentanții Puterii se văd puși în situația de a nu putea susține juridic nici unul din aceste subiecte din campanie, inclusiv pe cel privind terenul din Zambaccian . Nu există dovezi și, din acest motiv, cei interesați doresc să susțină în atenție aceste teme, exclusiv prin atacuri de imagine . Relevanța atacurilor ține așadar de un scop politic și nu de unul juridic. În final, deși dosarele se închid, calomnia rămâne . Voi răspunde la astfel de atacuri de fiecare dată . De aceea, am decis să dau în judecată autorii acestor articole, împreună cu ziarul responsabil pentru publicarea sa . Fac apel pe această cale la organele de anchetare și cercetare, să urgenteze soluționarea "dosarului Zambaccian", pentru ca opinia publică să înțeleagă că am asistat la o acțiune orchestrată și motivată strict de comenzi politice și nicidecum pe argumente și temeiuri legale.

  Adrian Năstase

  23 noiembrie 2005
    În perioada 24 - 25 noiembrie 2005 se vor desfășura, la București, reuniunile Biroului și ale Comisiei Permanente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Aflat în România cu această ocazie, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, domnul Rene van der Linden, are prevăzute în programul de joi, 24 noiembrie a.c., următoarele momente la Palatul Parlamentului:
 • ora 10.15, întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (Salonul spaniol, nivel P1);
 • ora 10.45, înaltul oaspete va rosti o alocuțiune în plenul celor două Camere ale Parlamentului României.
 • 23 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, l-a primit marți, 22 noiembrie 2005, pe domnul Solomon Passy, președintele Comisiei pentru politică externă a Adunării Naționale a Bulgariei, care întreprinde o vizită oficială în România. Discuțiile au relevat excelenta colaborare dintre cele două țări, atât la nivel guvernamental, cât și la nivel parlamentar, în procesul de finalizare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și înțelepciunea guvernelor român și bulgar de a acționa în tandem pe acest plan. S-a subliniat de ambele părți necesitatea continuării unei strânse colaborări între România și Bulgaria, pentru a se asigura încheierea cu succes a procesului de ratificare a Tratatului de aderare de către toate statele membre ale UE, precum și, ulterior, în cadrul Uniunii. De asemenea, s-a evidențiat rolul important pe care îl au cele două state în menținerea păcii, securității și stabilității în regiune, în special în reglementarea problemelor conflictuale existente, rol care poate și trebuie să se manifeste și prin contribuții și inițiative în plan parlamentar.
  23 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, marți, 22 noiembrie 2005, cu domnul Björn von Sydow, președintele Parlamentului Suediei, care a efectuat o vizită oficială în România, la invitația președintelui Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu. Convorbirile s-au axat pe continuarea dezvoltării relațiilor între cele două parlamente, punându-se accent pe problemele care devin preocupări prioritare, privind nemijlocit viața cetățenilor, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în plan bilateral, cum sunt cele legate de piața muncii, protecția persoanelor dezavantajate, egalitatea de șanse, combaterea traficului cu ființe umane. Cei doi președinți au convenit continuarea schimbului de păreri în legătură cu problemele menționate, în special la nivelul comisiilor de specialitate din cadrul forurilor legislative. Președintele Camerei Deputaților a subliniat, de asemenea, contribuția importantă pe care o poate aduce la consolidarea dialogului bilateral la nivel parlamentar constituirea unui Grup de prietenie cu România în Parlamentul suedez, prin colaborarea cu grupul omolog existent în Parlamentul român. Evidențiind hotărârea clasei politice românești de a asigura toate condițiile pentru ca aderarea României la Uniunea Europeană să aibă loc la 1 ianuarie 2007, președintele Camerei Deputaților a apreciat că vizita președintelui Parlamentului Suediei va impulsiona ratificarea în viitorul apropiat de către legislativul suedez a Tratatului de aderare a României la UE. Oaspetele a informat că guvernul suedez va prezenta proiectul de lege privind ratificarea Tratatului de aderare în martie 2006, după care va urma procedura de aprobare a legii în Parlament. El a ținut să remarce că, până în prezent, nici un parlamentar suedez nu a votat vreodată împotriva aderării României la UE. Președintele Camerei Deputaților a oferit informații unor membri ai delegației parlamentare suedeze cu privire la soluționarea de către România a problemelor semnalate în Raportul de țară întocmit de Comisia Europeană, cu accent pe combaterea corupției, reducerea gradului de sărăcie, situația rromilor, egalitatea de șanse. Președintele Parlamentului suedez, domnul Björn von Sydow, a adresat președintelui Camerei Deputaților invitația de a face o vizită oficială în Suedia, în cursul anului viitor.
  23 noiembrie 2005
    În perioada 20 - 22 noiembrie 2005, o delegație parlamentară suedeză, condusă de dl.Bjorn von Sydow, președintele Parlamentului din Regatul Suediei, efectuează o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui Senatului României, domnul Nicolae Văcăroiu. În programul vizitei a fost inclus un moment prevăzut a se desfășura, marți 22 noiembrie 2005, la Camera Deputaților : ora 13.00, oaspeții suedezi vor avea o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (salonul spaniol, nivel P1).
  21 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a participat, la Haga, la conferința cu tema "Divizarea competențelor în Europa. Stabilirea echilibrului între acțiunile de la nivel comunitar și cele de la nivelul statelor membre", organizată de președinția britanică a Uniunii Europene împreună cu Guvernul Olandei, cu sprijinul Institutului Olandez pentru Relații Internaționale "Clingendael" și al Institutului Regal de Relații Internaționale "Chatham House" din Londra. La lucrări au luat parte membri ai conducerii parlamentelor și miniștri pentru afaceri europene și alți înalți funcționari guvernamentali, oficiali de la instituțiile comunitare, precum și experți din mediile academice în dreptul comunitar, reprezentanți ai cercurilor de afaceri și ai societății civile din statele membre ale UE și candidate. Participanții la conferință au efectuat un amplu schimb de păreri, care se înscrie în dezbaterile privind viitorul Europei lansate după rezultatele negative ale referendumurilor cu privire la Tratatul Constituțional în Franța și Olanda, cu privire la una din căile de natură să aducă Uniunea Europeană mai anume de cetățeni și anume aplicarea riguroasă a principiului subsidiarității în delimitarea competențelor dintre uniune și statele membre. Esența acestui principiu, consacrat de Tratatul prin care se stabilesc Comunitățile Europene (Tratatul de la Amsterdam), intrat în vigoare în 2003, reluat și precizat în Tratatul Constituțional, este de a se transfera Uniunii Europene competențe legislative doar în acele probleme care nu pot fi reglementate satisfăcător la nivelul cel mai apropiat de cetățean, respectiv local, regional sau național. Dezbaterile au fost moderate de Frans Weisglas, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Olandez, iar partea finală și de concluzii de Lord Grenfell, co-președinte al Conferinței comisiilor de afaceri europene din statele membre ale UE. Concluziile reuniunii au pus în evidență rolul deosebit de important care revine parlamentelor naționale în asigurarea aplicării principiului subsidiarității și necesitatea de a se identifica procedurile cele mai bune pentru punerea în valoare a acestui rol. Au fost formulate o seamă de recomandări adresate parlamentelor naționale, guvernelor statelor membre și Comisiei Europene de îmbunătățire a aplicării în concret a subsidiarității. Președintele Camerei Deputaților a avut și o întâlnire separată cu Frans Weisglas, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului Olandei, consacrată colaborării dintre cele două Camere și dezvoltării bunelor relații stabilite între parlamentele român și olandez. Domnul Adrian Năstase și-a exprimat încrederea că, în spiritul acestor relații, Parlamentul Olandei va ratifica în viitorul apropiat Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Domnul Adrian Năstase s-a întâlnit, de asemenea, cu Andreas Khol, președintele Consiliului Național (Camera Deputaților) al Parlamentului Austriei, prezent la lucrările conferinței. Președintele Camerei Deputaților a avut o convorbire și cu primul ministru olandez, Jan Peter Balkenende, care a oferit un dineu oficial. Premierul Olandei a precizat că guvernul olandez a transmis deja Parlamentului proiectul de lege privind ratificarea Tratatului de aderare a României la UE.
  18 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va participa, la Haga, în ziua de 17 noiembrie 2005, la conferința cu tema "Divizarea competențelor în Europa. Stabilirea echilibrului între acțiunile de la nivel comunitar și cele de la nivelul statelor membre", organizată de președinția britanică a Uniunii Europene împreună cu Guvernul Olandei, cu sprijinul Institutului Olandez pentru Relații Internaționale "Clingendael" și al Institutului Regal de Relații Internaționale "Chatham House" din Londra. La Conferință sunt invitați reprezentanți ai guvernelor, parlamentelor și instituțiilor comunitare, precum și ai mediilor academice, de afaceri și ai societății civile din statele membre ale Uniunii Europene, țările în proces de aderare și candidate. Conferința se înscrie în dezbaterile privind viitorul Europei, declanșate îndeosebi după votul negativ în cadrul referendumurilor cu privire la Tratatul Constituțional în Franța și Olanda. Lucrările se vor concentra asupra modului în care este aplicat principiul subsidiarității în acest moment, propunându-și identificarea aspectelor pozitive și negative ale practicii actuale și recomandarea căilor de îmbunătățire a aplicării în concret a subsidiarității. În acest scop, sub președinția austriacă a Uniunii Europene se va convoca o conferință specială, în prima jumătate a anului viitor, care va face recomandări Consiliului European din iunie 2006.
  16 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase a primit, în ziua de 16 noiembrie 2005, pe doamna Livia Plaks, președintele organizației Proiect privind Relațiile Etnice (Project on Ethnic Relations - PER), care efectuează o vizită în România. Fondată în 1991, această organizație neguvernamentală internațională a desfășurat o amplă activitate în cei 15 ani de existență consacrată prevenirii și reglementării conflictelor interetnice care au apărut ca urmare a prăbușirii comunismului în țările din Estul Europei și spațiul fostei Uniuni Sovietice, precum și organizării unor programe de pregătire a personalului și de cercetare în domeniul relațiilor interetnice. În cadrul întrevederii, doamna Livia Plaks a prezentat proiectele în curs ale PER în România, subliniind în special reuniunea cu tema "Balcanii și Uniunea Europeană. Sfidări în calea spre aderare", pe care o organizează în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, la sfârșitul acestei săptămâni la București, cu participarea unor înalte oficialități guvernamentale din țările din zona Balcanilor de Vest. Președintele Camerei Deputaților a apreciat implicarea PER în problematica interetnică și rolul pozitiv pe care inițiativele sale l-au avut în dezamorsarea unor stări conflictuale și în facilitarea unor soluții, conforme standardelor europene. Cu prilejul convorbirii a avut loc, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la proiectul de Lege privind statutul minorităților naționale în România, propus de Guvern și aflat în prezent în dezbaterea Camerei Deputaților.
  16 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, marți, 15 noiembrie, cu domnul Bülent Arinç, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, aflat în vizită oficială în România, la invitația președintelui Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu. De ambele părți s-a exprimat satisfacția pentru colaborarea foarte bună dintre parlamentele celor două țări, care se înscrie în ansamblul excelentelor relații stabilite de-a lungul timpului între România și Turcia și aduce o contribuție de seamă la dezvoltarea lor în continuare. Președintele Camerei Deputaților a evocat sprijinul acordat de Turcia integrării României în Alianța Nord-Atlantică, precum și interesul cu care țara noastră a primit deschiderea negocierilor de aderare ale Turciei la Uniunea Europeană. Președintele Adunării Naționale a apreciat, la rândul său, sprijinul pe care România l-a acordat până în prezent și îl poate acorda țării sale în negocierile de aderare, împărtășind din experiența sa. În spiritul acestei colaborări, s-a exprimat dorința comună de a explora și pune în aplicare noi proiecte de natură să consolideze legăturile de prietenie și conlucrare româno-turcă, atât pe plan bilateral cât și în organizațiile internaționale. Președintele Adunării Naționale a adresat președintelui Camerei Deputaților invitația de a efectua o vizită oficială în Turcia în cursul anului viitor.
  16 noiembrie 2005
    În perioada 15-18 noiembrie 2005, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, Excelența Sa, domnul Bülent Arinç, va efectua o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui Senatului României, domnul Nicolae Văcăroiu. În programul vizitei au fost incluse următoarele momente prevăzute a se desfășura, marți, 15 noiembrie a.c., la Camera Deputaților:
 • ora 16.30- 17.10 - vizitarea Palatului Parlamentului;
 • ora 17.15 - 17.45, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, Excelența Sa, domnul Bülent Arinç, se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (Salonul Spaniol - nivel P1);
 • ora 17.50 - 18.15 - înaltul oaspete turc se va întâlni cu membri ai Grupului parlamentar de prietenie România - Turcia (sala "Nicolae Bălcescu - nivel P).
 • 14 noiembrie 2005
    Astăzi, 10 noiembrie 2005, deputatul de Bucuresti, Adrian Năstase, a avut o întâlnire informală cu elevi ai Colegiului Național A.D.Xenopol și ai Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonitza. Domnul Adrian Năstase a ascultat opiniile tinerilor pe teme care îi preocupă: educație, politici sociale, perspectiva găsirii unui loc de muncă în România. În urma dialogului s-au stabilit sprijinirea organizării unei expoziții pentru tinerii artiști în spațiul Palatul Parlamentului, precum și susținerea tinerilor absolvenți pentru a face practică în unități turistice specializate. În final, domnul Adrian Năstase i-a invitat pe tineri sa viziteze Palatul Parlamentului. Întâlniri de acest gen vor fi organizate periodic și cu elevi din alte licee ale capitalei având în vedere dorința de a-i familiariza pe tinerii care sunt la vârsta majoratului cu activitatea parlamentară și rolul acesteia în societatea românească.
  10 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase l-a primit miercuri, 2 noiembrie 2005, pe domnul Jaap L. Werner, ambasadorul Olandei în România, la cererea acestuia. Oaspetele a transmis președintelui Camerei Deputaților invitația de a participa la Conferința cu tema "Diviziunea competențelor în Europa. A stabili un echilibru corect între acțiunea UE și cea a statelor membre", care va avea loc la Haga, la 17 noiembrie 2005. Conferința este organizată de Guvernul Olandei și Președinția britanică a UE, cu sprijinul Institutului Olandez de Relații Internaționale Clingendael și al Institutului Regal de Relații Internaționale Chatham House din Londra. Domnul Jaap L. Werner a informat, de asemenea, că la manifestare sunt invitați reprezentanți ai guvernelor, parlamentelor și instituțiilor UE, precum și ai mediilor academice, de afaceri și ai societății civile din statele membre ale Uniunii și candidate. Președintele Camerei Deputaților a primit cu interes invitația la conferință, care se înscrie în marea dezbatere privind viitorul Europei, declanșată îndeosebi după rezultatele referendumurilor care au avut loc în Franța și Olanda privind Tratatul Constituțional.
  3 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, joi, 3 noiembrie, la Palatul Parlamentului, cu domnul Georgi Pârvanov, președintele Republicii Bulgaria, aflat în vizită oficială în România. Întrevederea a avut loc după discursul public al șefului statului bulgar în fața Camerelor reunite ale Parlamentului României. Au fost evocate, cu acest prilej, întâlnirile anterioare pe care cei doi lideri le-au avut de-a lungul ultimilor ani, care s-au înscris în spiritul relațiilor foarte bune dintre cele două țări și care au pus bazele "tandemului" româno-bulgar în realizarea obiectivului comun al aderării la Uniunea Europeană. A fost evocată, de asemenea, colaborarea strânsă care s-a dezvoltat pe plan parlamentar în realizarea intereselor comune ale României și Bulgariei. Întrevederea a însemnat, în același timp, un schimb de păreri cu privire la perspectivele ratificării de către statele membre ale UE a Tratatului de aderare a României și Bulgariei, subliniindu-se importanța colaborării dintre cele două țări pentru a se asigura ratificarea Tratatului, astfel încât aderarea efectivă să poată avea loc la 1 ianuarie 2007, conform calendarului convenit.
  3 noiembrie 2005
    În perioada 3 - 4 noiembrie 2005, președintele Republicii Bulgaria, domnul Georgi Parvanov, va efectua o vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui României, domnul Traian Băsescu. În programul vizitei au fost incluse următoarele momente prevăzute a se desfășura, joi, 3 noiembrie a.c., la Camera Deputaților: ora 12.30 - 12.55, președintele Republicii Bulgaria va rosti un discurs în fața Camerelor reunite ale Parlamentului României (sala de plen - nivel P1); ora 13.15 - 13.30, înaltul oaspete bulgar se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (sala "Nicolae Titulescu - nivel P).
  1 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a avut, luni, 31 octombrie 2005, o întrevedere cu domnul Wolfgang Börnsen, deputat din partea Uniunii Creștin Democrate (CDU) care, împreună cu o delegație a Bundestag-ului, efectuează o vizită oficială în România. Deputatul german a făcut o prezentare a Programului internațional de practică parlamentară, organizat anual de Bundestag în ultimii 10 ani, la care participanții români s-au remarcat prin competența și cunoștințele lor de limbi străine. Oaspetele a subliniat importanța acestui program, care va continua în următorii ani și contribuția deosebită pe care participanții la acest program o aduc la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre parlamentele țărilor lor și Parlamentul german. În acest sens, domnul Wolfgang Börnsen i-a propus președintelui Camerei Deputaților să preia patronajul Asociației practicanților români participanți la Program, așa cum președintele Bundestag-ului a preluat patronajului Asociației internaționale pe care au constituit-o participanții la program. Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a acceptat această invitație, apreciind că perioada celor șase luni pe care participanții la program o vor petrece în Bundestag sunt utile pentru familiarizarea cu practica unuia din marile parlamente europene, precum și pentru contribuția la consolidarea relațiilor bilaterale dintre forurile legislative ale celor două țări. În cadrul convorbirii au fost evocate relațiile excelente româno-germane și sprijinul substanțial acordat României de-a lungul anilor de Germania și, pe acest fond, președintele Camerei Deputaților a subliniat faptul că, indiferent de culoarea politică, românii și clasa politică din România ar dori ca Bundestag-ul să ratifice în viitorul cât mai apropiat Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. La observațiile oaspetelui cu privire la o anumită "oboseală" sau creșterea "scepticismului" privind extinderea UE, domnul Adrian Năstase și-a exprimat încrederea că România își va rezolva mai repede și mai bine problemele după aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, așa cum și alte țări s-au dezvoltat mai repede și mai bine după integrare, chiar dacă în momentul aderării nu îndeplineau "perfect criteriile". Deputatul german a subliniat că va aduce la cunoștința colegilor săi din Bundestag punctele de vedere și argumentele prezentate de președintele Camerei Deputaților.
  1 noiembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase l-a primit, la 27 octombrie 2005, pe domnul Otto von Habsburg, fondatorul Mișcării Pan-Europene, personalitate marcantă a vieții politice europene, care face o vizită în România la invitația secției române a Mișcării Pan-Europene. Președintele Camerei Deputaților a salutat interesul pentru România al înaltului oaspete, care este un simbol al unității Europei pentru țările central-europene și care a fondat o mișcare ale cărei obiective constituie de fapt fundamentul Uniunii Europene însăși. Domnul Otto von Habsburg și-a reafirmat încrederea că locul României este în Uniunea Europeană și a apreciat în mod deosebit transformările care au avut loc în țară după 1989 și rezultatele obținute în îndeplinirea criteriilor de aderare. În cadrul convorbirii, a avut loc, de asemenea, un schimb general de păreri cu privire la locul și rolul Uniunii Europene pe scena politică mondială și la Tratatul constituțional pentru Europa, evidențiindu-se necesitatea de a se trage concluzii în urma rezultatului negativ al referendumurilor din Franța și Olanda în privința Tratatului, prin găsirea celor mai bune soluții pentru continuarea construcției europene și pentru asigurarea implicării și sprijinului cetățenilor în acest proces. S-a reliefat rolul important pe care Mișcarea Pan-Europeană și secțiile ei naționale îl pot avea în această privință.
  28 octombrie 2005
    Luni, 31 octombrie 2005, ora 17.30, la Palatul Parlamentului, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, se va întâlni cu domnul Wolfgang Bornsen, membru al Bundestag-ului, șef al Comisiei de selecție pentru practica internațională în Parlamentul german. Întrevederea se va desfășura în cabinetul președintelui Camerei Deputaților (nivel P1).
  28 octombrie 2005
    Joi, 27 octombrie 2005, ora 17.45, la Palatul Parlamentului, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, se va întâlni cu domnul Otto von Habsburg, președintele de onoare al Uniunii Paneuropa International. Întrevederea se va desfășura în cabinetul președintelui Camerei Deputaților (nivel P1).
  27 octombrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a avut o întrevedere, luni, 24 octombrie 2005, cu domnul Zhou Tienong, vicepreședinte al Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, care efectuează o vizită oficială în România la invitația Senatului. Oaspetele a făcut o prezentare a rolului și atribuțiilor Conferinței Consultative Politice în sistemul politico-instituțional specific Chinei, reliefând dimensiunea internațională a acestora îndreptată spre dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu celelalte state. Convorbirea care a avut loc cu acest prilej a scos în evidență relațiile tradiționale dintre cele două țări, susținute de contactele politice frecvente dintre liderii politici, de schimburile la nivel parlamentar, precum și de o evoluție deosebit de dinamică a schimburilor economice, care au cunoscut o creștere spectaculoasă de 6 ori în 2004, în raport cu anul 2000. S-a apreciat contribuția deosebită pe care au avut-o la această evoluție întâlnirile și schimburile de delegații organizate prin intermediul Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez. S-a exprimat dorința comună de a explora și pune în aplicare noi proiecte de natură să consolideze legăturile de prietenie și colaborare româno-chineze și încrederea că vizita oaspetelui chinez va reprezenta o încurajare a unor relații cât mai strânse între instituțiile statale din România și China, în plan parlamentar și la nivelul cetățenilor celor două țări.
  25 octombrie 2005
    Luni, 24 octombrie 2005, ora 17.45, la Palatul Parlamentului, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea o întrevedere cu domnul Zhou Tienong, vicepreședinte al Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez. Întâlnirea se va desfășura în cabinetul președintelui Camerei Deputaților (nivel P1).
  21 octombrie 2005
    La 19 octombrie, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a primit pe domnul Christian Poncelet, președintele Senatului francez, care efectuează o vizită oficială în România la invitația președintelui Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu. În cadrul convorbirii au fost evocate relațiile excelente, de îndelungată tradiție, între România și Franța, și, pe acest fond, raporturile prietenești și de colaborare care s-au dezvoltat de-a lungul timpului între parlamentele celor două țări. Președintele Senatului francez, vechi prieten al României, a apreciat eforturile din ultimii ani întreprinse de România pentru îndeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, exprimând "nerăbdarea" de a vedea țara noastră în interiorul Uniunii pentru a lucra împreună la continuarea construcției europene. Președintele Camerei Deputaților și-a exprimat încrederea că Parlamentul francez va ratifica în viitorul apropiat Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, reliefând că Franța s-a numărat printre principalii "avocați" ai integrării țării noastre în UE. A avut loc, de asemenea, un schimb general de păreri cu privire la locul și rolul Uniunii Europene pe scena politică mondială și la Tratatul constituțional pentru Europa. Domnul Christian Poncelet a subliniat necesitatea de a se utiliza din plin "pauza de reflecție" care a intervenit după rezultatul negativ al referendumului din Franța și Olanda în privința Tratatului, pentru a trage concluzii și a găsi cele mai bune soluții pentru continuarea construcției europene, care este absolut necesară în condițiile în care și celelalte continente "se organizează". Discuțiile au evidențiat dorința comună de continuare a colaborării între cele două parlamente, prin proiecte care să favorizeze intensificarea în continuare a relațiilor româno-franceze, evidențiindu-se în acest sens proiectul comun privind cooperarea descentralizată dintre cele două țări.
  19 octombrie 2005
    Miercuri, 19 octombrie 2005, ora 10.30, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea o întrevedere cu domnul Christian Poncelet, președintele Senatului Franței, aflat în vizită oficială în țara noastră, la invitația președintelui Senatului României, domnul Nicolae Văcăroiu. Întâlnirea se va desfășura în cabinetul președintelui Camerei Deputaților (nivel P1).
  18 octombrie 2005
    La invitația președintelui Parlamentului European, domnul Josep Borrell Fontelles, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a participat la reuniunea parlamentară internațională cu tema "Libertate și securitate: îmbunătățirea controlului parlamentar asupra cooperării juridice și polițienești în Europa", care a avut loc la Bruxelles în zilele de 17 și 18 octombrie. Cu acest prilej, președintele Camerei Deputaților a avut întâlniri cu oficiali din instituțiile Uniunii Europene, precum și din Parlamentul Belgiei. Întâlnirea cu Josep Borrell, președintele Parlamentului European, s-a axat pe stadiul procesului de aderare a României și eforturile care se depun pentru ca Parlamentul României să adopte legislația necesară îndeplinirii angajamentelor asumate în negocierile cu UE. S-a subliniat importanța participării observatorilor români la Parlamentul European începând cu sesiunea din această toamnă și rolul acestora în asigurarea sprijinului necesar pentru Tratatul de aderare a României în rândul europarlamentarilor și, în perspectivă, în asigurarea unei prezențe active a țării în procesul legislativ european. Întâlnirea cu Herman De Croo, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul federal al Belgiei, a prilejuit un cuprinzător schimb de păreri cu privire la excelentele relații de colaborare care s-au dezvoltat între parlamentele celor două țări și folosirea experienței Parlamentului belgian în tratarea problematicii europene. Domnul Adrian Năstase și-a exprimat încrederea că adunările legislative belgiene, atât cele federale cât și cele regionale și comunitare, vor ratifica în viitorul apropiat Tratatul de aderare a României, primind asigurări că se va întâmpla acest lucru. S-a făcut un tur de orizont asupra problemelor internaționale de interes pentru ambele țări, îndeosebi din zona Europei de Est și Sud-Est, relevându-se de comun acord necesitatea unor contacte permanente la nivel de lucru în legătură cu aceste probleme în perioada următoare, când România va deține președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, iar Belgia va deține președinția OCSE (2006). Președintele Camerei Deputaților a avut o convorbire și cu Thierry Giet, liderul Grupului socialist francofon din Parlamentul federal belgian, cu care a făcut un schimb de păreri și informații cu privire la evoluțiile politice de interes comun din parlamentele celor două țări, fiind asigurat de simpatia și sprijinul socialiștilor francofoni pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.
  18 octombrie 2005
    Președintele Parlamentului European, domnul Josep Borrell Fontenelles, a adresat președintelui Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, invitația de a participa, în zilele de 17 și 18 octombrie 2005, la Reuniunea parlamentară cu tema "Libertate și securitate: îmbunătățirea controlului parlamentar asupra cooperării juridice și polițienești în Europa". Reuniunea, ale cărei lucrări se vor desfășura la Bruxelles, este organizată de Parlamentul European, în comun cu Parlamentul Marii Britanii ( țară ce deține președinția în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene). Ea se adresează reprezentanților Parlamentului European, ai parlamentelor naționale ale UE și ai țărilor candidate și își propune un schimb de idei în vederea îmbunătățirii cooperării și a schimbului de informații între parlamente în domeniul vizat. Dezbaterile vor fi conduse de președintele Parlamentului European, domnul Josep Borrell, care este și copreședinte al Reuniunii, împreună cu lordul Wright of Richmond, președinte al Subcomisiei pentru afaceri interne din cadrul Comisiei UE a Camerei Lorzilor, dl. John Denham, președinte al Comisiei pentru afaceri interne a Camerei Comunelor din Marea Britanie și dl. Jean-Marie Cavada, președinte al Comisiei PE pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. La dezbateri vor mai participa domnii Franco Frattini, vicepreședinte al Comisiei Europene, Max-Peter Ratzel, director al Europol, Michael G. Kennedy, președinte al Colegiului Eurojust. Subiectele supuse dezbaterii sunt: Cum poate fi sporită încrederea reciprocă între statele membre și instituțiile și agențiile UE?; Cazul mandatului european de arestare; Cum poate fi consolidată cooperarea în domeniul judiciar?; Rolul Eurojust; Combaterea terorismului și a crimei organizate, cooperarea polițiilor în Europa: rolul Europol; Prelucrarea datelor personale în scopuri de securitate: un nou cadru legal.
  14 octombrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, joi 13 octombrie 2005, cu domnul Dan Hays, președintele Senatului canadian, aflat în vizită oficială în România, la invitația președintelui Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu. Convorbirea a reliefat colaborarea foarte bună dintre parlamentele celor două țări, colaborare care se înscrie în ansamblul relațiilor prietenești și de cooperare statornicite între România și Canada. S-a afirmat dorința comună de a continua și identifica noi proiecte de natură să contribuie la dezvoltarea legăturilor dintre cele două țări. La solicitarea oaspeților, președintele Camerei Deputaților a făcut o prezentare a stadiului procesului de aderare a României la Uniunea Europeană și a efectelor pe care aderarea, la 1 ianuarie 2007, le va avea pentru viața politică, economică și socială a țării. De asemenea, a avut loc, un schimb de păreri cu privire la Tratatul constituțional pentru Europa, precum și cu privire la locul și rolul Uniunii Europene pe scena politică mondială. Președintele Senatului canadian și senatorii care l-au însoțit și-au exprimat satisfacția pentru schimbul de vederi realizat și în general pentru convorbirile pe care le-au avut cu prilejul vizitei, subliniind că România și-a câștigat noi prieteni în Canada.
  13 octombrie 2005
    Joi, 13 octombrie 2005, ora 12.45, o delegație parlamentară canadiană, condusă de domnul Dan Hays, președintele Senatului Canadei, aflată în vizită oficială în România, se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (cabinetul președintelui, nivel P.1).
  12 octombrie 2005
    La invitația lui Maurice Druon, Președintele Biroului provizoriu și secretar general onorific al Academiei Franceze, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, va participa la reuniunea Comitetului pentru limba dreptului european din cadrul Academiei Franceze, în calitatea sa de membru de onoare al Comitetului și de semnatar al manifestului în favoarea limbii franceze ca limbă juridică europeană. Reuniunea își propune să transforme Comitetul într-o asociație, să aprobe statutul acesteia și să aleagă biroul permanent. La reuniune, care va avea loc luni, 10 octombrie, participă personalități marcante ale vieții politice și culturale din Franța, precum și din străinătate, între care Otto von Habsburg, fondatorul Mișcării pan-europene, Mario Soares, fost președinte al Portugaliei și Frederico Mayor, fost director general al UNESCO. Cu ocazia deplasării în Franța, președintele Camerei Deputaților va avea întâlniri separate la Adunarea Națională a Franței, cu Eduard Balladur, fost prim ministru și președinte al Comisiei de afaceri externe, precum și cu Jean-Pierre Dufau, președintele Grupului de prietenie franco-română, al căror principal obiectiv îl constituie ratificarea cât mai curând posibil de către Parlamentul francez a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.
  7 octombrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a avut o întrevedere, joi, 6 octombrie 2005, cu doamna Anna Benaki-Psarouda,
  6 octombrie 2005
    Joi, 6 octombrie 2005, ora 13.00, președintele Parlamentului Republicii Elene, doamna Anna Benaki-Psarouda, aflată în vizită oficială în România, se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (cabinetul președintelui, nivel P1).
  5 octombrie 2005
    Luni, 3 octombrie 2005, ora 16.00, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea o întrevedere cu domnul Norbert Kartman, președintele Parlamentului Landului Hessen, care efectuează o vizită oficială în România (în cabinetul președintelui, nivel P.1).
  30 septembrie 2005
    În perioada 1 - 3 octombrie 2005, domnul Bhairon Singh Shekhawat, vicepreședinte al Republicii India și președinte al Rajya Sabha (Parlamentul indian), va efectua o vizită oficală în România. Luni, 3 octombrie a.c., ora 17.00, la Palatul Parlamentului, înaltul oaspete indian va avea o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (cabinetul președintelui, nivel P1).
  30 septembrie 2005
    Vineri, 23 septembrie 2005, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, îl va primi pe domnul Guido Podesta, co-președinte al Comitetului Parlamentar Mixt UE - România.
  22 septembrie 2005
    Marți, 20 septembrie 2005, ora 12.45, la Palatul Parlamentului, în sala "Barbu Catargiu" (nivel P1), președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea o întrevedere cu o delegație parlamentară iordaniană, condusă de domnul Zaid Al-Rifai, președintele Senatului din Regatul Hașemit al Iordaniei, care efectuează o vizită oficială în România, la invitația domnului Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului român.
  19 septembrie 2005
    Luni, 12 septembrie 2005, ora 19.00, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase îl va primi pe lordul Alf Dubs, președintele Comitetului Parlamentar Mixt pentru Extinderea Uniunii Europene din Parlamentul Marii Britanii, care efectuează o vizită oficială în România.
  9 septembrie 2005
    Luni, 12 septembrie 2005, ora 16.00, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, îl va primi pe domnul Jean Pierre Dufau, președintele Grupului de prietenie Franța - România din Adunarea Națională a Franței, care efectuează o vizită oficială în România.
  9 septembrie 2005
    În perioada 12 - 13 septembrie 2005, o delegație a Grupului Socialist Valon din Camera Reprezentanților din Belgia va efectua o vizită oficială în România. Luni, 12 septembrie a.c., ora 18.00, delegația belgiană va fi primită de președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (sala "Barbu Catargiu", nivel P1).
  9 septembrie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, se va întâlni, miercuri, 31 august 2005, cu domnul Jean Asselborn, prim vice- ministru și ministrul Afacerilor Externe al Marelui Ducat al Luxemburgului. Intrevederea va avea loc la ora 15.00, la cabinetul președintelui (nivel P 1).
  31 august 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a avut, miercuri, 24 august 2005, la Târgu - Mureș, o întâlnire cu președintele Parlamentului ungar, doamna Katalin Szili. În cadrul convorbirii cei doi președinți au confirmat relațiile foarte bune dintre cele două parlamente. Președintele Camerei Deputaților și-a exprimat interesul față de experiența ungară în ceea ce privește colaborarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene. Cei doi președinți au convenit, pentru perioada următoare, intensificarea schimburilor parlamentare, în special la nivelul comisiilor de specialitate, pentru a folosi experiența Parlamentului ungar în procesul de integrare europeană. Doamna Katalin Szili a confirmat sprijinul Parlamentului ungar pentru integrarea României la 1 ianuarie 2007. La sfârșitul întâlnirii, președintele Camerei Deputaților și președintele Parlamentului ungar au susținut o conferință de presă.
  24 august 2005
    Vineri, 1 iulie 2005, ora 11,00, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va susține o conferință de presă privind activitatea Camerei Deputaților în sesiunea parlamentară februarie - iunie 2005. Conferința de presă va avea loc în sala "Barbu Catargiu" (nivel P1)
  30 iunie 2005
    În perioada 27 - 29 iunie 2005, prim-vicepreședintele Senatului Regatului Belgiei, domnul Staf Nimegeers, efectuează o vizită oficială în România. Marți, 28 iunie a.c., ora 9.30, oaspetele belgian va avea o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase. Întâlnirea va avea loc în cabinetul președintelui Camerei Deputaților (nivel P1).
  27 iunie 2005
    Sâmbătă, 25 iunie 2005, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a participat la lucările Forumului Crans Montana care s-au desfășurat în perioada 23 - 25 a.c. la Monaco. În cadrul sesiunii plenare, care s-a referit la "Perspectivele lărgirii Uniunii Europene după voturile negative asupra Constituției Europene din Franța și Olanda", domnul Adrian Năstase a susținut, în intervenția sa, necesitatea continuării extinderii, argumentând că nu se pune problema întreruperii acestui proces în privința României și Bulgariei, arătând valoarea adăugată pe care aceste două țări o aduc proiectului european. De asemenea, expunerea sa s-a referit la necesitatea desfășurării unei mai bune campanii de comunicare a beneficiilor pe care le aduce Uniunea Europeană în viața cetățenilor europeni, precum și de informare cu privire la reformele la nivel european pe care le introduce Constituția Europeană. Președintele Camerei Deputaților a continuat dezbaterea pe această temă în cadrul dineului pe tema "Extinderii Uniunii Europene", pe care l-a prezidat în aceeași seară. În marja participării la acest for, domnul Adrian Năstase a avut discuții bilaterale cu alți participanți la acest eveniment, printre care domnul Peter Medgyessy, fost premier al Ungariei, domnul Alain Juppé, fost premier al Franței, domnul Ivo Sanader, primul ministru al Croației, domnul Milo Djukanovic, primul ministru al Muntenegrului, domnul Mikhail Saakashvili, președintele Georgiei, doamna Simone Veil, membru al Consiliului Constituțional al Franței, domnul Bronislav Geremek, membru al Parlamentului European.
  26 iunie 2005
    Cu referire la apariția unor informații în presă prin care i-au fost atribuite fără temei domnului Adrian Năstase, Președintele Camerei Deputaților, afirmații pe care acesta nu le-a exprimat cu ocazia unei vizite de curtoazie efectuate de ambasadorul Iranului la București, Serviciul de presă a Camerei Deputaților atrage atenția asupra Comunicatului de presă emis la data de 21 iunie 2005 de către Ambasada Republicii Islamice la București, care confirmă lipsa de temei a informațiilor apărute în presa iraniană și română. Comunicatul Ambasadei Iranului la București precizează că "afirmațiile domnului Năstase nu au fost reflectate exact în mass media", indicând pentru cei interesați că, pentru relatarea întrevederii, pot consulta site-ul Ministerului Afacerilor Externe din Iran, care publică conținutul întrevederilor oficialilor acestui minister.
  24 iunie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, l-a primit, marți, 21 iunie 2005, la Palatul Parlamentului, pe ministrul Afacerilor Externe al Ciprului, domnul George Iakovou. În cadrul convorbirii au fost trecute în revistă aspecte ale relațiilor bilaterale și a fost abordată situația actuală din Europa, în urma recentului Consiliu European, desfășurat la Bruxelles. În legătură cu acest subiect, cei doi interlocutori și-au exprimat încrederea în viitorul construcției europene unite. Președintele Camerei Deputaților a subliniat că România este interesată ca Uniunea Europeană să-și continue drumul, exprimându-și speranța că Parlamentul cipriot va ratifica Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană. Șeful diplomației din Cipru a dat asigurări că ratificarea va avea loc până la sfârșitul acestui an și că țara sa va susține în continuare parcursul european al României.
  21 iunie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a primit marți, 21 iunie 2005, la Palatul Parlamentului, o delegație chineză, condusă de domnul Liu Qi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al PCC. Din delegația chineză, aflată în România la invitația Partidului Național Liberal și a Partidului Democrat, au făcut parte politicieni, miniștri, reprezentanți ai Comitetului municipal Beijing al PCC, oameni de afaceri de la importante firme chineze. În cadrul întrevederii au fost făcute aprecieri referitoare la dezvoltarea continuă, pe multiple planuri, a relațiilor bilaterale, indiferent de transformările interne din cele două țări. S-a subliniat importanța vizitelor oficiale la nivel înalt care au reușit să mențină un dialog politic activ, conectat și adaptat priorităților din agendele naționale, precum și a parteneriatului de prietenie și cooperare în planul relațiilor bilaterale parlamentare, îndeosebi prin activarea Grupului parlamentar de prietenie România - China.
  21 iunie 2005
    În perioada 21 - 23 iunie 2005, o delegație chineză, condusă de domnul Liu Qi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al PCC, secretarul Comitetului Municipal al PCC al orașului Beijing, va efectua o vizită oficială în România. Marți, 21 iunie 2005, ora 15.00, delegația chineză va fi primită de președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (cabinetul președintelui, nivel P1).
  20 iunie 2005
    În perioada 20 - 21 iunie 2005, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cipru, domnul George Iakovou, efectuează o vizită oficială în România. Marți, 21 iunie 2005, ora 9.15, șeful diplomației cipriote va avea o întrevedere cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (cabinetul președintelui, nivel P1).
  20 iunie 2005
    În perioada 18 - 21 iunie 2005, o delegație a Comisiei pentru politică externă, apărare și dezvoltare a Comisiei pentru Uniunea Europeană a Camerei Lorzilor din Marea Britanie efectuează o vizită oficială în România. În programul vizitei au fost prevăzute pentru luni, 20 iunie a.c., următoarele întrevederi la Camera Deputaților:
 • ora 17.00, întâlnire cu membri ai Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților și ai Comisiei pentru integrare europeană a Parlamentului României (sala "Nicolae Bălcescu", nivel P);
 • ora 18.30, primire la președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (cabinetul președintelui, nivel P1).
 • 17 iunie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a avut o întrevedere, joi, 9 iunie 2005, cu doamna Ilinka Mitreva, ministrul afacerilor externe al Republicii Macedonia. Dialogul de la Palatul Parlamentului a acordat o importanță deosebită colaborării dintre România și Macedonia în plan regional. Domnul Adrian Năstase a reafirmat, cu această ocazie, sprijinul constant și necondiționat al României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statului macedonean, întreaga deschidere a țării noastre pentru dezvoltarea cooperării pe plan economic și comercial, disponibilitatea de a împărtăși Macedoniei din experiența dobândită de România în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. În același context, ministrul afacerilor externe al Macedoniei și-a exprimat convingerea că aderarea României la NATO, în 2002, își va manifesta efectele pozitive asupra statelor vecine din Europa de Sud-Est și că România va sprijini Macedonia pentru îndeplinirea criteriilor de aderare la Alianța Nord-Atlantică. În opinia interlocutorilor, relațiile interparlamentare, cu fațetele lor - grupurile parlamentare de prietenie, comisiile de specialitate etc. - pot contribui substanțial la consolidarea relațiilor bilaterale.
  9 iunie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, luni, 9 iunie 2005, cu o delegație a Tribunalului Suprem de Justiție din Venezuela, condusă de domnul Omar Mora Diaz, președintele Tribunalului. In timpul dialogului, ambele părți au subliniat importanța consolidării statului de drept și a instituțiilor abilitate să păstreze autonomia, independența și suveranitatea unei țări. Oaspetele venezuelan s-a referit la preocuparea autorităților din țară pentru schimbări profunde care să vizeze, în principal, grija pentru accesul la învățământ, locuințe și locuri de muncă, precum și pentru deschiderea către o lume multipolară care să accepte manifestarea identității fiecărui popor și dreptul de a decide asupra propriului destin. Președintele Camerei Deputaților a menționat relațiile politice excelente dintre România și Venezuela, care, din păcate, din cauza distanțelor geografice mari, nu se regăsesc și în cooperarea economică. Schimburile de experiență dintre cele două instituții de profil vor contribui, cu siguranță, la o mai bună cunoaștere a sistemelor juridice și a mecanismelor lor de funcționare. De asemenea, domnul Adrian Năstase a afirmat că schimburile de informații dintre parlamentarii români și venezuelani cu privire la actele normative ce guvernează cele două instituții ar putea conduce la consolidarea relațiilor și la o mai bună cunoaștere a legislației celor două țări.
  9 iunie 2005
    Joi, 9 iunie 2005, ora 13.15, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va primi o delegație a Tribunalului Suprem de Justiție din Venezuela, condusă de domnul Omar Mora Diaz, președintele Tribunalului. Întrevederea va avea loc în cabinetul președintelui Camerei Deputaților (nivel P.1).
  8 iunie 2005
    Joi, 9 iunie 2005, ora 15.30, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia, doamna Ilinka Mitreva, aflată în vizită oficială în România. Întâlnirea se va desfășura la Palatul Parlamentului, în cabinetul președintelui (nivel P1).
  8 iunie 2005
    În perioada 5 - 8 iunie 2005, o delegație a Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Republicii Letonia, condusă de domnul Alexandrs Kirsteins, președintele Comisiei, efectuează o vizită oficială în România. În programul vizitei, delegația letonă are prevăzute, pentru marți, 7 iunie a.c., următoarele momente la Palatul Parlamentului:
 • ora 10.00, întrevedere cu deputatul Ștefan Glăvan, președintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților și cu membri ai Comisiei (sala de ședințe a Comisiei pentru politică externă, etaj I, corp B2);
 • ora 11.00, convorbiri cu deputatul Viorel Hrebenciuc, președintele Comisiei Parlamentului României pentru integrare europeană, și cu membri ai Comisiei (sala de ședințe a Comisiei pentru integrare europeană, etaj IV, corp B4);
 • ora 13.00, primire la președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase (cabinetul președintelui, nivel P1).
 • 6 iunie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, joi, 2 iunie 2005, la Palatul Parlamentului, cu președintele grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, domnul Hans-Gert Poettering, și cu o delegație de europarlamentari populari, care au participat, în perioada 2-3 iunie, la ședința Biroului politic al PPE, organizată la București. Cu prilejul întrevederii, liderul europarlamentarilor populari a reafirmat mesajul de susținere pentru integrarea României în Uniunea Europeană. "Nimeni nu pune la îndoială integrarea României și Bulgariei. Parcursul dumneavoastră către Uniunea Europeană este în desfășurare. Chiar dacă am auzit unele critici, nu am auzit pe nimeni să spună că cele două țări nu ar trebui să devină membre. Există anumite îngrijorări în grupul nostru, bazate pe faptul că au mai rămas multe lucruri de făcut. Cu cât veți lupta mai mult împotriva corupției și veți acționa pentru crearea unui stat de drept, cu atât veți avea mai mult succes și veți putea reduce criticile care vi se aduc. Vrem să vedem România în Uniunea Europeană, unde să-și aducă o contribuție importantă la viitorul continentului nostru". La rândul său, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a apreciat prezența la București a liderului europarlamentarilor populari, prilej pentru a cunoaște la fața locului aspecte ale realității politice și sociale românești și pentru a încuraja România să continue reformele necesare aderării. Domnul Adrian Năstase și-a exprimat speranța că România va deveni parte a proiectului Uniunii Europene, în ciuda "turbulențelor" care există în Europa. "Sperăm că vizita dumneavoastră va da o șansă României pentru a face mai multe eforturi de modernizare. Noi suntem din familii politice diferite, dar acesta nu este un motiv pentru a nu observa elementele pe care le avem în comun", a spus Adrian Năstase. Președintele Camerei Deputaților a subliniat, în acest context, efortul depus de toate partidele politice din România pentru îndeplinirea obiectivului comun al integrării în UE, în 2007. La întrevedere au fost prezenți, alături de președintele Camerei Deputaților, vicepreședinții Daniela Popa și Corneliu Ciontu.
  3 iunie 2005
    Joi, 2 iunie 2005, ora 17.30, la Palatul Parlamentului, în sala "Avram Iancu" (nivel P1), președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea o întrevedere cu un grup de parlamentari europeni, membri ai Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, conduși de domnul Hans-Gert Poettering, liderul Grupului. Delegația, formată din 76 de europarlamentari, participă, în zilele de 2 și 3 iunie la o ședință a Biroului Politic organizată pentru prima oară la București, de Partidul Popular European. La lucrările Biroului Politic, care vor fi deschise de președintele Grupului PPE din Parlamentul European, domnul Hans-Gert Poettering, vor fi prezenți, printre alții: Wilfried Martens, președintele Partidului Popular European, Guido Podesta, președintele Comitetului Parlamentar Mixt Uniunea Europeană - România, Mario Mauro, vicepreședinte al Parlamentului European, Lorenzo Cesa, vicepreședinte al Grupului PPE-ED din Parlamentul European, Francoise Grossetete,vicepeședinte al Grupului PPE-ED din Parlamentul European, Jonathan Scheele, șeful Delegației Comisiei Europene în România.
  1 iunie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, luni, 30 mai 2005, cu domnul Ahmed Fahti Sorour, președintele Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt. Înaltul demnitar de la Cairo se află într-o vizită oficială de două zile la București, în fruntea unei delegații parlamentare, la invitația domnului Adrian Năstase. Prezența la București a președintelui Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt reprezintă o continuare a vizitei efectuate în România, în mai 2004, de șeful statului egiptean, domnul Hosni Mubarak. În cursul întrevederii, domnul Ahmed Fahti Sorour a apreciat excelentele relații bilaterale dintre România și Egipt, exprimându-și, totodată satisfacția față de stadiul avansat în care se află reforma și procesul democratic din țara noastră. Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a trecut în revistă stadiul relațiilor politice, economice, în special a celor parlamentare, dintre România și Egipt. Înaltul oaspete l-a informat pe interlocutorul său despre situația politică actuală din Egipt, a vorbit despre pregătirile pentru alegerile prezidențiale și s-a referit, de asemenea, la evoluțiile politice din Orientul Mijlociu, zonă în care Egiptul are un rol de catalizator pentru procesul de pace. Domnul Ahmed Fahti Sorour este însoțit de o delegație din care fac parte, printre alții, ministrul egiptean pentru relația cu Parlamentul, Kamal El-Shazli, președinți de comisii, precum și alți membri ai forului legislativ.
  31 mai 2005
    Vineri, 27 mai 2005, domnul Adrian Năstase,președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit cu domnul Lorenzo Cesa, vicepreședinte al grupului PPE-DE, responsabil pentru țările din estul Europei, și Paolo Licandro, secretar general al PPE-DE. Discuțiile s-au concentrat asupra procesului de integrare europeană a României. Reprezentanții Partidului Popular European au fost interesați de evaluările domnului Adrian Năstase cu privire la situația politică și economică din România. Președintele Adrian Năstase a făcut o trecere în revistă a evoluțiilor interne din țara noastră și a subliniat importanța colaborării și convergenței acțiunilor tuturor forțelor politice din România pentru punerea în aplicare a angajamentelor asumate în vederea atingerii obiectivului național de aderare a României la UE în anul 2007. În perioada 2 - 3 iunie 2005, va avea loc la București o întâlnire a Biroului Partidului Popular European la care vor participa domnul Hans Gert Poettering, președintele Grupului PPE din Parlamentul European, domnul Wilfried Martens, președintele Partidului Popular European, precum și peste 70 de europarlamentari populari. Cu acest prilej, va avea loc o întâlnire a domnului Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, cu reprezentanții Grupului Partidului Popular European.
  27 mai 2005
    În perioada 29 - 31 mai 2005, o delegație din Republica Arabă Egipt, condusă de domnul Fathy Sorour, președintele Adunării Poporului, va efectua o vizită oficială în România, la invitația președintelui Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase. Luni, 30 mai a.c., ora 18.00 oaspetele egiptean va avea o întrevedere cu domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților (sala "Barbu Catargiu" - nivel P1). Președintele Adunării Poporului din Egipt, domnul Fathy Sorour, mai are prevăzute, în programul vizitei, întâlniri cu prim ministrul României, domnul Călin Popescu Tăriceanu, cu domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, precum și cu domnul Gheorghe Seculici, ministru de stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic și cu președintele Camerei de comerț și industrie a României, domnul Victor Babiuc.
  27 mai 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, joi, 26 mai 2005, cu domnul Ehud Olmet, vicepremierul Statului Israel, Ministrul Industriei, Comerțului și Muncii. Delegația condusă de înaltul oficial israelian a cuprins, de asemenea, un număr de importanți oameni de afaceri, printre care domnul Mordechay Zisser, președintele Societății Europe-Israel Group, domnul Benny Steimetz, președintele Companiei Bateman, domnul Michael Strauss, președintele Comitetului executiv Strauss-Elite Group, domnul Avi Farcas, director Dezvoltare Afaceri în Europa la Israel Air Industry, precum și domnul Jose Iacobescu, președintele Camerei bilaterale de Comerț România-Israel. Cu ocazia întrevederii, vicepremierul israelian a subliniat satisfacția autorităților din țara sa pentru stabilirea unor relații de cooperare excelente între România și Israel în perioada guvernului Năstase, concretizate în numeroase proiecte politice, economice, comerciale și culturale de substanță, în interesul ambelor țări, exprimându-și convingerea că relațiile româno-israeliene vor continua să cunoască o evoluție ascendentă. Domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a subliniat, la rândul său, importanța pe care o acordă dezvoltării colaborării dintre cele două state, evidențiind importanța investițiilor israeliene, cooperarea existentă pe multiple planuri, precum și relațiile speciale de prietenie și caldă simpatie care leagă România de Israel, amintind că mulți cetățeni israelieni sunt originari din România.
  26 mai 2005
    Aflat în Israel, pentru a participa la lucrările Consiliului Internaționalei Socialiste care se desfășoară la Tel Aviv și Ramallah, în calitate de co-președinte al Comitetului pentru Europa de Sud-Est al Internaționalei Socialiste, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase s-a întâlnit cu președintele Knesset-ului, domnul Reuven Rivlin. Întâlnirea, marcată de o atmosferă prietenească, a acordat o atenție deosebită stadiului în care se află procesul de pace în Orientul Mijlociu. S-a subliniat faptul că problemele complexe din regiune își pot găsi rezolvarea numai pe calea negocierilor multilaterale. Dialogul înalților demnitari nu a ocolit nici necesitatea dezvoltării relațiilor parlamentare româno-israeliene, la toate nivelurile, ca o premisă a excelentelor relații bilaterale dintre cele două țări, stabilite cu 57 de ani în urmă, în iunie 1948. În acest context, domnul Reuven Rivlin i-a adresat președintelui Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, invitația de a efectua o vizită oficială în Israel. Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a avut, de asemenea, întrevederi cu ministrul de finanțe al Israelului, domnul Benjamin Netanyahu și cu domnul Ehud Olmert, vicepremier și ministru al industriei, comerțului și muncii. In cadrul convorbirilor s-a încercat identificarea unor noi proiecte de cooperare a firmelor israeliene în România, prin investiții directe, s-a analizat stadiul implementării reformelor și a posibilităților de creștere a volumului schimburilor comerciale dintre România și Israel.
  24 mai 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea o întrevedere marți, 10 mai 2005, ora 12.00, (sala "Barbu Catargiu", nivel P1), cu o delegație parlamentară pakistaneză, condusă de domnul Mohammedmian Soomro, președintele Senatului din Republica Islamică Pakistan, care efectuează o vizită oficală în România.
  9 mai 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase va o întrevedere marți, 10 mai a.c., ora 9.15 (cabinetul președintelui, nivel P1) cu o delegație parlamentară mexicană, condusă de domnul Carlos Chaurand Arzate, vicepreședinte al Senatului Statelor Unite Mexicane, aflată în vizită oficială în România.
  9 mai 2005
    Aflat la Budapesta, pentru a participa la lucrările Conferinței Președinților de Parlamente din statele membre ale Uniunii Europene și cele candidate, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit, vineri, 6 mai 2005, cu domnul Wolfgang Thierse, președintele Bundestag-ului. Un subiect important al întâlnirii l-a constituit procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. In acest context, domnul Adrian Năstase a subliniat importanța ratificării Tratatului de aderare a țării noastre de către Bundestag. Intrevederea celor doi înalți demnitari a reiterat dorința ambelor părți de a intensifica relațiile de cooperare la nivel parlamentar. Invitația adresată domnului Wolfgang Thierse, de a vizita România, invitație acceptată cu plăcere, ilustrează dimensiunea importantă a cooperării dintre cele două foruri legislative. In același sens, s-a acceptat de către partea germană propunerea președintelui Camerei Deputaților de a se institui un mecanism de parteneriat pentru întărirea capacității parlamentare de gestionare a afacerilor europene.
  7 mai 2005
    Aflat la Budapesta, unde a participat, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, la lucrările Conferinței Președinților de Parlamente din statele membre ale Uniunii Europene și cele candidate, domnul Adrian Năstase a avut, vineri, 6 mai 2005, întrevederi bilaterale cu personalități marcante ale vieții politice din Ungaria. La propunerea părții ungare, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Ungare, domnul Gyurcsani Ferenc. Șeful Executivului de la Budapesta a reiterat sprijinul necondiționat pe care Ungaria îl acordă României în procesul de integrare a țării noastre în Uniunea Europeană, subliniind că este în interesul țării vecine să nu existe nici o întârziere în acest sens. Domnul Adrian Năstase s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele Partidului Socialist Ungar (MSZP), domnul Hiller Istvan. În contextul relațiilor privilegiate dintre PSD și MSZP, cei doi lideri au subliniat cu satisfacție că partidele pe care le conduc au dezvoltat un model exemplar de relații politice pentru Europa Centrală și au contribuit decisiv la consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Ungaria. Interlocutorii s-au informat reciproc despre evoluțiile din cadrul celor două partide și au propus ca în perioada imediat următoare să se realizeze proiecte concrete de cooperare, cu semnificație bilaterală sau regională, în spiritul Protocolului de parteneriat, semnat la Satu Mare. În cadrul convorbirilor cu domnul Medgyessy Peter, fost prim-ministru al Ungariei, în prezent ambasador cu însărcinări speciale al Guvernului ungar pentru relația cu Uniunea Europeană, s-au evocat relațiile excelente dintre cele două țări. Domnul Adrian Năstase l-a informat pe interlocutorul său despre stadiul pregătirii României pentru aderarea la Uniunea Europeană, conform calendarului stabilit și a reafirmat sprijinul total pe care Partidul Social Democrat îl acordă acestui obiectiv național.
  7 mai 2005
    În programul întâlnirilor bilaterale pe care domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, le-a avut, vineri, 6 mai 2005, la Budapesta, s-au înscris și întrevederile cu domnul Jaime Gama, președintele Adunării Naționale din Portugalia, respectiv cu domnul Manuel Marin, președintele Adunării Deputaților din Spania. Domnul Adrian Năstase a subliniat dorința Parlamentului României de a dezvolta relații de cooperare cu instituțiile parlamentare din cele două țări, sub forma unor mecanisme instituționalizate de parteneriat, avându-se în vedere creșterea capacităților forului legislativ de la București de a gestiona complexitatea problematicii europene. Președintele Camerei Deputaților a evidențiat importanța pe care România o acordă procesului de ratificare a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, în Parlamentele Spaniei și Portugaliei, fiind asigurat de interlocutorii săi de un sprijin substanțial în acest sens. De asemenea, s-a convenit ca în perioada imediat următoare, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, să efectueze vizite oficiale în Spania și Portugalia. Domnul Adrian Năstase a participat, în perioada 5-7 mai 2005, la Budapesta, la lucrările Conferinței președinților de Parlamente din statele membre ale Uniunii Europene și cele candidate.
  7 mai 2005
    Domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a înmânat, vineri, 6 mai 2005, o scrisoare președintelui Parlamentului European, domnul Josep Borell,în care se exprimă preocuparea față de hotărârea luată de către liderii grupurilor politice din Parlamentul European privind amânarea participării observatorilor din România și Bulgaria la activitatea forului legislativ de la Strasbourg. În documentul menționat, domnul Adrian Năstase a evocat entuziasmul cu care poporul român a primit semnarea Tratatului de aderare, din 25 aprilie 2005, dar și dezamăgirea pe care opinia publică din România o resimte prin adoptarea acestei decizii. Președintele Camerei Deputaților și-a exprimat speranța că liderii grupurilor politice ar putea reveni asupra acestei hotărâri. Domnul Adrian Năstase se află, în perioada 6 - 7 mai 2005, la Budapesta, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, pentru a participa la lucrările Conferinței Președinților de Parlamente din statele Uniunii Europene și candidate.
  6 mai 2005
    În perioada 6 - 7 mai 2005, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va participa, la Budapesta, la Conferința Președinților de Parlamente din țările Uniunii Europene și din țările candidate, organizată de Adunarea Națională a Ungariei. Agenda Reuniunii include următoarele teme: cooperarea interparlamentară, în cadrul căreia se va discuta coordonarea interparlamentară și relațiile dintre Comisia Europeană și parlamentele țărilor Uniunii Europene; raționalizarea organizațiilor interparlamentare europene; parlamentele țărilor Uniunii Europene și perspectivele financiare pentru perioada 2007 - 2013; discuții pe tema ratificării Constituției Europene; contribuția parlamentelor țărilor UE la întărirea rolului global al Uniunii, continuându-se apoi cu o dezbatere specială pe tema relațiilor UE cu parlamentele țărilor din Balcanii de Vest. În timpul desfășurării Conferinței, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va avea întâlniri bilaterale cu omologi din Suedia, Italia, Spania, Austria, Germania, Franța, Portugalia.
  4 mai 2005
    Miercuri, 27 aprilie 2005, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, se va întâlni, în Ungaria, în localitatea Nyiregyhaza, cu doamna Katalin Szili, președintele Adunării Naționale ungare. Întâlnirea are un caracter de reciprocitate, ca răspuns la vizita pe care doamna Katalin Szili a făcut-o la Satu Mare, la 1 octombrie 2004. Scopul vizitei îl constituie continuarea dialogului bilateral periodic instituit de "Programul de cooperare privind parteneriatul strategic dintre Camera Deputaților a Parlamentului României și Adunarea Națională a Republicii Ungare", semnat la București, la 27 februarie 2003, de președinții celor două foruri legislative. Convorbirile dintre cei doi președinți vor avea ca subiect rolul colaborării parlamentare bilaterale în promovarea relațiilor româno-ungare, precum și cooperarea dintre cele două țări în cadrul procesului de extindere a Uniunii Europene.
  26 aprilie 2005
    Vineri, 22 aprilie 2005, ora 17.00, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, se va întâlni, la Palatul Parlamentului (cabinetul președintelui, nivel P1), cu o delegație a Fondului Monetar Internațional, aflată în vizită oficială în România. La întâlnire va participa, de asemenea, domnul Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României.
  22 aprilie 2005
    Prezent la lucrările Forumului Crans Montana, care s-au desfășurat la Zagreb, în perioada 13-15 aprilie 2005, președintele Camerei Deputatilor, domnul Adrian Năstase, a avut o întâlnire bilaterală cu primul-ministru al Uniunii Serbia-Muntenegru, domnul Milo Djukanovic. Întrevederea a constituit un schimb de puncte de vedere privind situația din Balcanii de vest, în special cooperarea regională pentru realizarea obiectivelor de apropiere a țărilor din regiune de structurile europene și euro-atlantice. Interlocutorii au remarcat faptul că reformele demarate de Uniunea Serbia-Muntenegru au început să dea rezultate care se ilustrează printr-o creștere economică semnificativă, iar aprecierile Bruxelles-ului în acest sens nu au întârziat să apară.
  15 aprilie 2005
    În perioada 13-14 aprilie 2005, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a participat, la Zagreb, la lucrările Forumului Crans Montana, dedicat perspectivelor europene ale regiunii sud-est europene si dezvoltării cooperării regionale. Participarea președintelui Camerei Deputaților reprezintă o expresie a interesului României de a continua dezvoltarea colaborării la nivel regional cu țările din sud-estul Europei, precum și o manifestare a solidarității si sprijinului României pentru finalizarea procesului de integrare europeană și euro-atlantică a țărilor din regiune. Forumul Crans Montana de la Zagreb a oferit un cadru pentru realizarea unor dezbateri extrem de deschise și pozitive cu privire atât la perspectivele europene ale regiunii, cât și la modalitățile concrete de rezolvare a numeroasele probleme cu care se confruntă această zonă. În deschiderea lucrărilor, domnul Adrian Năstase a avut o intervenție prin care a salutat inițiativa organizării acestui forum, exprimând deschiderea și sprijinul României de a împărtăși experiența sa de pre-aderare. Președintele Camerei Deputaților a subliniat, de asemenea, importanța cooperării regionale pentru consolidarea stabilității zonei și dezvoltarea sa unitară, prin promovarea integrării europene și euro-atlantice. România consideră că experiența sa dobândită în cadrul structurilor regionale poate constitui un exemplu relevant pentru cooperarea între țările care doresc să adere la UE și NATO. În calitatea sa de membru al Alianței Nord-Atlantice, România este dispusă să colaboreze cu țările Cartei Adriatice în format extins. Țara noastră salută calitatea Croației de membru cu drepturi depline al SEECP. Asemenea structuri regionale, precum și alte forme de cooperare, reprezintă cheia pregătirii integrării europene și euro-atlantice. Președintele Camerei Deputaților a vorbit, de asemenea, despre consolidarea rolului parlamentelor în procesul de extindere a Uniunii Europene, precum și în adâncirea procesului de integrare europeană. Domnul Adrian Năstase a precizat că instituțiilor parlamentare le revine o responsabilitate deosebită în comunicarea proiectului european opiniei publice din țările membre și candidate și în coagularea unei susțineri puternice din partea cetățenilor din țările respective pentru politicile propuse.
  15 aprilie 2005
    Aflat la Zagreb, unde s-au desfășurat lucrările Forumului Crans Montana, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, a participat joi, 14 aprilie, la dejunul de lucru oferit de premierul croat, domnul Ivo Sanader. Printre participanți s-au numărat, de asemenea, Milo Djukanovic, prim-ministru al Uniunii Serbia-Muntenegru, Vlado Buckovski, prim-ministru al Macedoniei, Jan Figel, comisar UE, Walter Schwimmer, fost secretar general al Consiliului Europei, Fabrizio Barbaso, director general pentru extindere europeană în cadrul Comisiei Europene, Jean Paul Carteron, președinte și fondator al Forumului Crans-Montana și al Monaco World Summit, precum și Jan Kubis, secretar general al OSCE. Dejunul a constituit un prilej adecvat pentru efectuarea unor schimburi de puncte de vedere privind cooperarea regională în Europa de sud-est, dezvoltarea unitară și sprijinirea perspectivelor europene ale Balcanilor de vest. S-a subliniat ideea că Europa manifestă un interes fundamental pentru stabilitatea politică și economică a Balcanilor de Vest, o zonă care trebuie să devină prosperă și dezvoltată, în perspectiva integrării în Europa, în conformitate cu direcțiile de acțiune trasate de Agenda de la Salonic. Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, a subliniat faptul că România sprijină demersul de solidaritate al Uniunii Europene, fiind interesată de o cooperare regională, așa cum a demonstrat-o și în trecut, în cadrul Pactului de Stabilitate, OSCE și SEECP.
  15 aprilie 2005
    In perioada 13 - 14 aprilie 2005, domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputatilor, participă, la Zagreb, la lucrările Forumului Crans Montana dedicat perspectivelor europene ale regiunii sud-est europene si dezvoltării cooperării regionale. Cu ocazia vizitei sale în Croația, domnul Adrian Năstase a avut întrevederi cu lideri politici importanți din această țară, printre care domnul Ivo Sanader, prim ministrul Croației, precum și domnul Vladimir Seks, președintele Parlamentului croat, contribuind la consolidarea relațiilor dintre România și Croația. Mesajul domnului Adrian Năstase a fost de a exprima sprijinul deplin al României pentru procesul de integrare europeană și euro-atlantică a Croației și a întregii regiuni sud-est europene, în perspectiva finalizării procesului de reunificare a continentului european. In cadrul întalnirii cu premierul croat, referindu-se la relațiile bilaterale româno-croate, președintele Camerei Deputaților a apreciat nivelul ascendent al relațiilor româno-croate în toate domeniile și a arătat că România este pregatită să sprijine un transfer de expertiză caștigată prin experiența romanească a pre-aderării. Cu privire la relațiile de bună-vecinătate, România poate oferi o expertiză valoroasă caștigată în contextul construirii unor parteneriate în relațiile cu țările vecine, precum și în problematica minorităților. Domnul Adrian Năstase a mai subliniat, de asemenea, în cadrul discuțiilor cu domnul Vladimir Seks, președintele Parlamentului croat, necesitatea dezvoltării în continuare a relațiilor parlamentare dintre cele două țări, în special la nivelul comisiilor de integrare europeană și politică externă. Interlocutorii croați au apreciat în mod deosebit calitatea relațiilor româno-croate și parteneriatul cu România, realizările României în atingerea obiectivelor sale de a deveni membră a NATO și a Uniunii Europene, și au salutat votul favorabil din Parlamentul European în vederea semnării Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, la 25 aprilie 2005. Domnul Vladimir Seks a adresat, de asemenea, domnului Adrian Năstase invitația de a reveni cât mai curând în Croația în cadrul unei vizite oficiale, subliniind dorința părții croate de a beneficia de experiența Parlamentului român de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, în mod deosebit la nivelul Comisiilor de integrare europeană și politică externă.
  14 aprilie 2005
    În perioada 13 - 14 aprilie 2005, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va participa, la Zagreb, la Forumul Crans Montana, importantă reuniune internațională dedicată perspectivelor europene ale Europei de sud-est. Temele principale ale Forumului de la Zagreb sunt : Rolul parlamentelor în procesul de extindere europeană; Stabilitatea regională în sud-estul Europei; Rolul cooperării regionale în sud-estul Europei; Stimularea creșterii economice și a investițiilor în zonă; Întărirea democrației și a statului de drept în regiune. În cadrul deschiderii oficiale a lucrărilor Forumului, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va rosti o alocuțiune. De asemenea, președintele Camerei Deputaților va avea o intervenție, joi, 14 aprilie a.c., în sesiunea plenară cu tema "Rolul parlamentelor în procesul de extindere europeană". Cu ocazia participării la Forumul de la Zagreb, domnul Adrian Năstase se va întâlni cu președintele Parlamentului croat, domnul Vladimir Șeks, cu prim ministrul Croației, domnul Ivo Sanader, precum și cu prim ministrul Republicii Muntenegru, domnul Milo Djukanovici.
  12 aprilie 2005
    Luni, 11 aprilie 2005, ora 14,00 , domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, se va întâlni cu doamna Barbara Stamm, prim-vicepreședinte al Parlamentului Bavariei și vicepreședinte al Uniunii Creștin Sociale, care efectuează o vizită la București în calitate de însărcinat special al Guvernului Bavariei în relația sa cu România .
  11 aprilie 2005
    Marți, 12 aprilie 2005,M la Palatul Parlamentului, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, se întâlnește cu domnul Matti Vanhanen, prim ministru al Republicii Finlanda, aflat în vizită oficială în România. Întrevederea va avea loc la ora 16.15, în cabinetul președintelui (nivel P1).
  11 aprilie 2005
    În perioada 6 - 10 aprilie 2005, o delegație parlamentară chineză, condusă de doamna He Luli, vicepreședinte al Adunării Naționale Populare a R.P.Chineze, efectuează o vizită oficială în România. Vizita delegației parlamentare chineze se înscrie în cadrul dialogului intens din ultimii ani între forurile legislative din cele două țări, care oferă posibilitatea unui schimb de experiență deosebit de util. Joi, 7 aprilie a.c., ora 10.00, la Palatul Parlamentului, în sala "Barbu Catargiu" (nivel P1), delegația chineză se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase. În programul vizitei, oaspeții chinezi mai au înscrise întrevederi cu președintele României, domnul Traian Băsescu, cu premierul român, domnul Călin Popescu Tăriceanu și cu președintele Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu. Pe parcursul desfășurării vizitei, oaspeții chinezi vor fi însoțiți de vicepreședintele Camerei Deputaților, domnul Corneliu Ciontu.
  6 aprilie 2005
    Miercuri, 6 aprilie 2005, ora 17.00, președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, se va întâlni la Palatul Parlamentului (în cabinetul președintelui - nivel P1) cu domnul Guido Podesta, co-președinte al Comitetului Parlamentar Mixt (CPM) România - Uniunea Europeană, sosit în țara noastră cu prilejul celei de-a XVIII-a reuniuni a CPM, care se va desfășura la București, în perioada 6 - 9 aprilie a.c.
  5 aprilie 2005
    Multiple întrevederi la Bruxelles ale președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase, în vederea sprijinirii procesului de finalizare a integrării României în UE
  30 martie 2005 detalii
    
  30 martie 2005 detalii
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, va efectua, în perioada 29-30 martie 2005, o vizită oficială la Bruxelles. Prezența în capitala Belgiei a domnului Adrian Năstase se înscrie în cadrul acțiunilor inițiate la nivelul Parlamentului României, pentru a obține, din partea Parlamentului European, sprijinul politic adecvat în vederea îndeplinirii obiectivului aderării României la Uniunea Europeană, conform calendarului stabilit. Semnarea Tratatului de aderare la 25 aprilie reprezintă o responsabilitate a întregii clase politice din România. În acest scop, Președintele Camerei Deputaților va avea întrevederi cu liderii grupurilor politice ale forului legislativ european. Vizita domnului Adrian Năstase la Bruxelles va prilejui, de asemenea, o întâlnire cu domnul Herman de Croo, Președintele Camerei Reprezentanților a Regatului Belgiei.
  28 martie 2005
    Președintele Camerei Deputaților din România, Adrian Năstase, și președintele Camerei Deputaților din Marele Ducat de Luxemburg, Lucien Weiler, au discutat luni, la București, modalități în care Luxemburgul - țară ce deține președinția Uniunii Europene pe primul semestru al acestui an - poate sprijini obținerea de către țara noastră a avizului conform din partea Parlamentului European pentru semnarea Tratatului de aderare la UE. De asemenea, cei doi oficiali au abordat și etapa ce urmează semnării Tratatului referitoare la felul în care se va face ratificarea acestuia în parlamentele naționale ale celor 25 de state membre. "În momentul de față, Luxemburgul asigură președinția UE și sub această președinție se va semna Tratatul cu UE", a explicat Adrian Năstase. El a spus că marți se va deplasa la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu lideri ai grupurilor politice din Parlamentul European și cu lideri importanți din Belgia. "E important ca PSD să sprijine în continuare obiectivului integrării europene. Semnarea acestui Tratat cu UE în 25 aprilie nu reprezintă o responsabilitate a Guvernului actual, ci este o responsabilitate a întregii clase politice din România", a adăugat Adrian Năstase.
  28 martie 2005
    Președinții Comisiilor pentru politică externă și integrare europeană din Parlamentele statelor participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) s-au reunit joi, la București, la Palatul Parlamentului, în contextul în care România deține președinția în exercițiu a SEECP. Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a remarcat rolul pe care trebuie să-l joace cooperarea parlamentară între statele din regiunea Europei de Sud-Est, între țările care sunt deja membre ale UE și cele care aspiră la acest statut. "Cooperarea între Parlamentele statelor din zonă reprezintă baza pentru consolidarea procesului de stabilitate durabilă, de reconciliere și dezvoltare prin sublinierea importanței instituțiilor democratice ca garante ale valorilor democrației. La nivel parlamentar, este important să încurajăm și să sprijinim edificarea instituțiilor care să fie capabile să dezvolte procese și structuri parlamentare pentru armonizarea legislației specifice fiecărei țări cu acquis-ul comunitar", a spus președintele Camerei Deputaților. El a apreciat că ar fi benefică înființarea unui site al SEECP, care să reflecte informații din zona parlamentară în legătură cu evoluția acestei structuri regionale și cooperarea între statele membre. Năstase a mai evidențiat contribuția importantă la consolidarea colaborării din regiune a Pactului de Stabilitate și a SEECP. În opinia președintelui Camerei Deputaților, cooperarea regională în cadrul SEECP este una din cheile stabilității regionale, un instrument care contribuie la dezvoltarea țărilor în ansamblu, iar UE a indicat faptul că această cooperare este necesară pentru asigurarea procesului de securitate și stabilitate în zonă. La reuniunea de la București sunt prezenți, alături de președinții Comisiilor parlamentare pentru politică externă și integrare europeană a țărilor din cadrul SEECP, reprezentanți ai Parlamentului European (PE), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (APOSCE), ai Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Dimensiunii parlamentare a Inițiativei Central Europene (ICE). De asemenea, sunt prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați la București. SEECP este o structură regională de cooperare, neinstituționalizată, care a luat ființă în 1996, cu prilejul unei întâlniri a miniștrilor de Externe din Albania, Turcia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, România, Serbia-Muntenegru și Turcia. Ulterior, acestora li s-au alăturat Croația și Bosnia-Herțegovina, iar Republica Moldova are statut de observator. Elementul definitoriu al SEECP este faptul că reprezintă unicul forum din Europa de Sud-Est creat și gestionat exclusiv de statele participante, cu scopul de a contribui semnificativ la îmbunătățirea climatului politic în vederea realizării stabilității, dezvoltării economice și încrederii reciproce între statele din regiune.
  24 martie 2005
    În perioada 26 februarie - 2 martie 2005, domnul Josep Borrell Fontelles, președintele Parlamentului European, se află într-o vizită oficială în România, la invitația președintelui Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase. Din delegația președintelui Parlamentului European face parte și domnul Pierre Moscovici, vicepreședinte al Parlamentului European și raportor pentru România. În programul vizitei au fost incluse, marți, 1 martie, următoarele întâlniri și activități la Camera Deputaților:
 • ora 10.00, întrevedere cu domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților (cabinetul președintelui Camerei Deputaților);
 • ora 10.30, întrevedere cu domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului (sala I.G. Duca, nivel P1);
 • ora 11.00, alocuțiunea domnului Josep Borrell Fontelles în fața Camerelor reunite ale Parlamentului României;
 • ora 11.30, conferință de presă, susținută la Centrul de Presă al Camerei Deputaților, sala "Spiru Haret".
 • 1 martie 2005
    Comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, s-a întâlnit și cu președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase. Acesta a reafirmat sprijinul partidului pe care îl conduce pentru îndeplinirea obiectivului integrării, asumat și de guvernul anterior. Adrian Năstase: Sper că aceste acțiuni și declarații de sprijin politic din partea noastră vor fi însoțite de măsuri consistente din partea Guvernului, care va trebui cu adevărat să dea dovada unui profesionalism evident în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor dificile pe care România trebuie să le realizeze, astfel încât, dincolo de momentul semnării tratatului, țara noastră să fie pregătită pentru intrarea în UE la 1 ianuarie 2007. Reporter: Întrevederea a fost urmată de convorbiri cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții comisiilor pentru politică externă din Senat și Camera Deputaților. Oficialul european a apreciat sprijinul bipartizan exprimat atât de partidele aflate la guvernare, cât și de cele din opoziție. Olli Rehn: M-a bucurat foarte mult sprijinul bipartizan pe care l-au exprimat atât partidele reprezentate în Parlament care sunt acum la guvernare, cât și partidele din opoziție, care, toate, s-au angajat să sprijine eforturile care mai trebuie făcute, astfel ca România să-și respecte calendarul ce a mai rămas până la data de 1 ianuarie 2007, data aderării
  28 februarie 2005
    Miercuri, 9 februarie 2005, domnul Adrian Năstase, Președintele Camerei Deputaților, l-a primit pe domnul Julian Priestley, Secretar General al Parlamentului European. Vizita domnului Julian Priestley în România se înscrie într-un program de informare și de pregătire pentru îndeplinirea obligațiilor care revin atât Parlamentului României, cât și Parlamentului European, după semnarea Tratatului de aderare la UE și invitarea observatorilor români la activitățile Parlamentului European. Temele abordate în cadrul discuțiilor s-au referit la modalitățile de realizare a dimensiunii parlamentare a procesului de integrare europeană și la procedurile pentru desemnarea de către Parlamentul României a observatorilor la Parlamentul European și programul de pregătire al acestora. Crearea unui Birou de Informare al Parlamentului European la București destinat informării opiniei publice cu privire la procesul de integrare europeană și, în mod deosebit, rolul Parlamentului European; înființarea Biroului de reprezentare al Parlamentului României la Parlamentul European, precum și convenirea unui program de pregătire al staff-ului parlamentar din Parlamentul României implicat în gestionarea afacerilor europene, cu sprijinul Parlamentului European, au constituit alte teme ale dialogului.
  9 februarie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a avut miercuri o întâlnire cu Sussane Kastner, vicepreședinte al Bundestag-ului și președinte al Grupului Parlamentar de prietenie Germania-România din Bundestag, deputat al Partidului Social Democrat german. În timpul discuțiilor, Adrian Năstase a prezentat pe larg evoluțiile politice postelectorale din România și a subliniat necesitatea respectării cât mai riguroase a cadrului constituțional și a principiului separării puterilor în stat de către toți actorii politici din România. În același timp, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, Adrian Năstase a remarcat semnificația deciziei Curții Constituționale care confirmă importanța bunei funcționări a instituțiilor democratice. Adrian Năstase s-a mai referit, de asemenea, la prioritățile Parlamentului României din perspectiva semnării Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană și a începerii ratificării acestuia de către Parlamentele Naționale ale statelor membre ale Uniunii. În contextul întâlnirii cei doi interlocutori, în calitate de exponenți ai PSD și, respectiv, SPD, au abordat teme legate de relațiile privilegiate existente între cele două partide și perspectivele continuării cooperării, și pe viitor, dintre social democrații din România și Germania, inclusiv prin organizarea unei întâlniri la nivelul conducerii celor două partide în perioada următoare, cât și a organizării unor dezbateri comune privind evoluțiile social democrației europene.
  3 februarie 2005
    Președintele Camerei Deputaților, domnul Adrian Năstase, s-a întâlnit joi, la Roma, cu președintele Camerei Deputaților din Italia, domnul Pier Ferdinando Casini, în cadrul unui prânz de lucru. Au fost abordate aspecte privind relațiile parlamentare bilaterale, care vor cunoaște noi dimensiuni prin apropiata vizita în România a domnului Pier Ferdinando Casini, precum și unele proiecte de viitor ale Uniunii Interparlamentare. În perspectiva semnării Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, parlamentarii italieni și-au exprimat susținerea deplină a țării noastre în momentul ratificării acestui important document de către parlamentele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Președintele Camerei Deputaților se află la Roma în calitatea sa de lider al Partidului Social Democrat, pentru a participa la lucrările Congresului Național al Democraților de Stânga din Italia.
  3 februarie 2005
   

  Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 13 avril 2024, 15:52
  Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
  E-mail: webmaster@cdep.ro