Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
comisii de mediere
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
2000-2004 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Aurelia Vasile > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Aurelia VASILE
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 199/22.03.2006 L653/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare Lege 265/2007
2. 230/22.04.2008 L106/2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003 raport
depus
3. 267/23.04.2007 L140/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
4. 293/12.04.2006 L134/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii respinsa
definitiv
5. 296/23.04.2007 L79/2007 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu respinsa
definitiv
6. 325/18.04.2006 L137/2006 Propunere legislativă privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire respinsa
definitiv
7. 326/18.04.2006 L138/2006 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică respinsa
definitiv
8. 350/17.06.2008 L558/2008 Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic procedura legislativa încetata
9. 351/25.04.2006 L77/2006 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina respinsa
definitiv
10. 378/25.04.2006 L674/2005 Propunere legislativă privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
definitiv
11. 384/17.06.2008 L209/2008 Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari respins
definitiv
12. 388/25.04.2006 L180/2006 Propunere legislativă privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale Lege 346/2007
13. 388/17.06.2008 L210/2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respins
definitiv
14. 390/17.06.2008 L49/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 respinsa
definitiv
15. 393/17.06.2008 L149/2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
16. 396/17.06.2008 L193/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) respinsa
definitiv
17. 397/25.04.2006 L202/2006 Propunere legislativă privind promovarea utilizării în transporturi a biocarburanților sau a altor carburanți regenerabili respinsa
definitiv
18. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor respinsa
definitiv
19. 464/10.05.2006 L309/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
20. 470/11.06.2007 L307/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
21. 472/12.10.2005 L445/2005 Propunere legislativă privind transporturile rutiere respinsa
definitiv
22. 483/24.10.2005 L734/2005 Propunere legislativă "Legea Zonei Metropolitane București" respinsa
definitiv
23. 497/03.09.2008 L284/2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respins
definitiv
24. 517/03.09.2008 L229/2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
25. 637/04.09.2006 L383/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat respinsa
definitiv
26. 644/11.09.2006 L443/2006 Propunere legislativă privind stimularea și protecția elevilor și studenților salariați respinsa
definitiv
27. 664/13.09.2006 L466/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28. 681/04.11.2008 L393/2008 Propunere legislativă privind protecția spațiilor verzi respinsa
definitiv
29. 703/03.10.2006 L879/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste respinsa
definitiv
30. 711/03.10.2006 L464/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioda 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
31. 755/07.11.2007 L963/2007 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani respinsa
definitiv
32. 798/01.11.2006 L562/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 47/2007
33. BP1143/14.11.2006 B669/17.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea gazelor nr.351/2004 retrasa
de catre initiator
34. BP456/08.05.2008 L495/2008 Propunere legislativă privind cimitirele și serviciile funerare la Senat
35. BP727/17.09.2008 B471/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.110/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii la Senat
36. BP730/17.09.2008 B474/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
37. BP807/30.09.2008 B519/13.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
38.   BP443/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadru a descentralizării nr.195 din 22 mai 2006 înregistrata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 27 februarie 2024, 18:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro