Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2016-2020 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Virgil-Daniel Popescu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Virgil-Daniel POPESCU
Curriculum Vitae

Informatii personale

E-mailvirgil.popescu@automotive.com.ro
CetateniaRomână
Data și locul nașterii25.04.1968, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
SexMasculin
 

Aria ocupationala

Conferențiar universitar
 

Experienta profesionala

 
PerioadaDecembrie 2016 -
Ales deputat în 11 decembrie 2016, Camera Deputaților
 
Perioada2008 -
Funcția sau postul ocupatConferențiar universitar
Principalele activitati si responsabilitatiActivitate didactica, științifică si de cercetare
Numele și adresa angajatoruluiUniversitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitateEducatie
 
PerioadaNoiembrie 2013 - Februarie 2014
Funcția sau postul ocupatSecretar de stat
Principalele activitati si responsabilitati Coordonarea Departamentului Comerț Exterior si Relații Internaționale
Numele și adresa angajatorului Ministerul Economiei, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, cod 010096
Tipul activitatii sau sectorul de activitateGuvernamental
 
PerioadaAugust 2013 - Octombrie 2013
Funcția sau postul ocupatVicepreședinte ANRP
Principalele activitati si responsabilitati Coordonarea activității de acordare a despăgubirilor pentru persoanele deposedate abuziv conform Legii 290/2003
Numele și adresa angajatoruluiAutoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, București, Calea Floreasca, nr. 202, sect.1
Tipul activitatii sau sectorul de activitateGuvernamental
 
Perioada2007 - 2008
Funcția sau postul ocupatSecretar de stat
Principalele activitati si responsabilitatiAsigurarea comunicării intre Guvern si partenerii de dialog social; pregatirea, elaborarea, negocierea si urmarirea incheierii intelegerilor cu partenerii sociali; initierea, coordonarea si urmarirea realizarilor programelor de dezvoltare a relatiilor de parteneriat social in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, patronatele, sindicatele si alte structuri ale societatii civile organizate, precum si cu organisme si institutii internationale in domeniu; organizarea intalnirilor Primului-ministru cu reprezentantii partenerilor de dialog social; asigurarea legaturii Guvernului cu Consiliul Economic si Social; asigurarea coordonarii metodologice si monitorizarea comisiilor consultative de dialog social
Numele și adresa angajatoruluiGuvernul Romaniei, Departamentul pentru Dialog Social, Bucuresti, str. Paris nr. 65 A, Sectorul 1, Romania
Tipul activitatii sau sectorul de activitateGuvernamentala
 
Perioada2001 - 2008
Funcția sau postul ocupatLector universitar
Principalele activitati si responsabilitatiActivitate didactica, științifică si de cercetare
Numele și adresa angajatoruluiUniversitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Str. A.I. Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitateEducatie
 
Perioada1997 - 2001
Funcția sau postul ocupatDirector
Principalele activitati si responsabilitatiConducere, control, elaborare strategii
Numele și adresa angajatoruluiS.N.P. PETROM S.A., Sucursala PECO Mehedinți
Tipul activitatii sau sectorul de activitateDistribuție și comercializare produse petroliere
 
Perioada1993 - 1997
Funcția sau postul ocupatAsistent universitar
Principalele activitati si responsabilitatiActivitate didactica, științifică si de cercetare
Numele și adresa angajatoruluiUniversitatea din Craiova, Colegiul Universitar Drobeta Turnu Severin, str. Călugăreni, nr.1. 220037, Mehedinți, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitateEducatie
 
Perioada1991 - 1993
Funcția sau postul ocupatAsistent programator
Principalele activitati si responsabilitatiProiectare și realizare softaware
Numele și adresa angajatoruluiS.S.I. Argus S.A. Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitateSevicii informatice
 

Educatie si formare

 
PerioadaAprilie 2010
Calificarea / diploma obținutăManager proiect / Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerințelor de management integrat, Planificarea activităților și jaloanelor, Managementul riscurilor, Managementul comunicării în cadrul proiectelor, Managementul calității proiectelor, Managementul echipei de proiect
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
S.C. Kaizen Training & Consulting S.R.L.
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCursuri de specializare
 
PerioadaFebruarie - Iunie 2008
Calificarea / diploma obținutăCertificat de absolvire / Securitate și Apărare națională
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Geopolitică și geostrategie, Politici și strategii de securitate, Teoria relațiilor internaționale
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazu / Colegiul Superior de Securitate Nationala
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăStudii postuniversitare
 
Perioada2007 - 2009
Calificarea / diploma obținutăDiplomă de Master în Analiza diagnostic și evaluarea afacerilor
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Modalități de finanțare a afacerii, Analiza riscurilor în afaceri, Management strategic în afaceri, Auditul financiar-contabil, Modelarea și simularea proceselor economice, Prognoza și planificarea afacerilor, Programe aplicative în gestiunea afacerilor
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova, Dolj
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăStudii masterale, învățământ de zi - 2 ani
 
PerioadaDecembrie 2006 - Ianuarie 2007
Calificarea / diploma obținutăCertificat de absolvire / Formator
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Pregătirea formării, Efectuarea formării, Evaluarea cursanților, Revizuirea și promovarea programului de formare
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Fundația pentru învățământ, București, România
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCursuri de perfecționare
 
PerioadaDecembrie 2006 - Ianuarie 2007
Calificarea / diploma obținutăCertificat de absolvire / Evaluator competențe profesionale
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Planificarea și organizarea evaluării, Efectuarea evaluării, Elaborarea instrumentelor de evaluare, Analiza informațiilor și luarea deciziei privind competența
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Fundația pentru învățământ, București, România
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăCursuri de perfecționare
 
PerioadaOctombrie 2005 - Februarie 2006
Calificarea / diploma obținutăCertificat de absolvire / Securitate și Apărare națională
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Geopolitică și geostrategie, Politici și strategii de securitate, Teoria relațiilor internaționale
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Colegiul Național de Apărare, București, România
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăStudii postuniversitare
 
Perioada1996 - 2000
Calificarea / diploma obținutăDiplomă de doctor / Management
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Management
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice, Craiova, Dolj
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăDoctorat
 
Perioada1986 - 1991
Calificarea / diploma obținutăDiplomă de inginer / Automatică
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Analiza matematică, Teoria sistemelor, Calculatoare numerice, Automatizări industriale, Sisteme de conducere a roboților industriali, Măsurări și traductoare
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Institutul Politehnic din București, Facultatea de Automatică, București, România
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăStudii universitare
 
Perioada1982 - 1986
Calificarea / diploma obținutăDiplomă de bacalaureat / Electrotehnic
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Matematică, Fizică
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorului de formare
Liceul Industrial nr.6 energetic, Drobeta Turnu Severin, România
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăStudii liceale
 

Aptitudini și competențe personale

 
Limba(i) maternă(e)Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
AutoevaluareÎnțelegereVorbireScriere
Nivel european (*)AscultareCitireParticipare la conversațieDiscurs oralExprimare scrisă
EnglezăC1Utilizator experimentatC1Utilizator experimentatC1Utilizator independentB2Utilizator independentB2Utilizator independent
FrancezăC1Utilizator experimentatC1Utilizator experimentatB2Utilizator independentB2Utilizator independentB2Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine
 
Competențe și abilități socialeAbilități de comunicare obținute în școală și la cursuri de formare, dar și în activitatea profesională.
Spirit de echipă, abilitate de a lucra cu oameni
 
Competențe și aptitudini organizatoriceExperiență comunicare și managementul proiectelor dobândită la cursuri de formare și în context profesional.
Spirit organizatoric, gândire structurată
 
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatoruluiMicrosoft Office (Word, Excel, Power Point)
Internet
 
Permis(e) de conducereCategoria B
 

Informații suplimentare

  • Membru al Asociației Managerilor și Inginerilor Economiști din România, Str. Dorobanților nr. 71 - 73, Cluj-Napoca, România, www.amier.org
  • Membru al Fundației naționale a tinerilor manageri - FNTM, București, România, www.fntm.ro
  • Presedinte Patronatul Judetean al IMM Mehedinti
  • Vicepresedinte CNIMMPR cnipmmr.ro
Activitate didactică și de cercetare:
  • 12 cărți și manuale universitare în calitate de autor sau coautor;
  • 17 articole publicate în reviste de specialitate și volume ale unor conferințe, indexate în baze de date internaționale;
  • 35 articole publicate în reviste și volume recunoscute pe plan național

Granturi/Contracte de cercetare naționale/internaționale

Nr. crt.Titlu Grant/ProiectStatut în echipa de cercetareValoarePerioadaStatut proiect
1.Seventh Framework Programme - SecureCHAINS - Integration of Security Technology Supply Chains and Identification of Weaknesses and Untapped Potential, No. 242417/Apr.8th 2010Director de proiect1,082,006.632010 - 2012Finalizat
2.MECT - CNMP - Centru Pilot pentru Școala virtuală de consultanță managerială pentru întreprinderi mici și mijlocii SVCM-IMM, Nr.92097/2008Membru în echipă1 168 950 RON2008 - 2011Finalizat
3.MECT - CNMP - Cercetări privind crearea unui model experimental al unei rețele virtuale de tip mobile learning, cu acces în timp real la cunoaștere și învățare, utilizând tehnologii de comunicație și dispozitive terminale wireless MOBNET, Nr. 12087/2008Membru în echipă1 996 000 RON2008 - 2011Finalizat
4.MEC - ANCS, Centru pilot eLearning pentru dezvoltarea si distribuirea de continut digital in domeniul securitatii nationale si managementului crizelor, Nr. 11/11.2005Membru în echipă450 000 RONOctombrie 2005 - Noiembrie 2006Finalizat
5.CEEX - Cercetari avansate privind realizarea unor materiale compozite nanostructurate cu gradient controlat pentru aplicatii de uzura excesiva, Nr. 91/2006Membru în echipă1 618 400 RONSeptembrie 2006 - Septembrie 2008Finalizat
6.Aplicarea noului sistem contabil în conformitate cu directivele europene de către agenții economici din Mehedinți, Nr. 59C/21.12.2006Membru în echipă3213 EuroDecembrie 2006 - Mai 2007Finalizat
7.Program 4 - Parteneriate în domeniile prioritare - Mediu, Cercetări aprofundate pentru crearea unui sistem educațional pilot în spațiul virtual pentru simularea scenariilor privind dezastrele naturale și modului de acțiune al cetățenilor și instituțiilor în situații de criză - MEDSCEN, Nr. 1445/31-077Responsabil de proiect2 115 660 RONOctombrie 2007 - Septembrie 2010Finalizat
19.12.2016

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 12:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro