Cosmin NECULA
Curriculum Vitae

Informații personale

Cetățenia

Română

Data nașterii

13.08.1978

Experiență Profesională

Perioada

Din decembrie 2012 - Deputat în Parlamentul României, ales în Colegiul uninominal nr. 2, Circumscripția electorală nr. 4 Bacău
Membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități


Perioada

August 2012 - Decembrie 2012

Funcția sau postul ocupat

Asistent teritorial

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul Europei, Bruxelles

Principalele activități și responsabilități

 • coordonarea activităților teritoriale ale Parlamentului European;
 • reprezentarea parlamentarului european în fața societății civile și a decidenților politici;
 • propunerea de proiecte de politici publice către parlamentarul european.

Perioada

Februarie 2009 - Octombrie 2009

Funcția sau postul ocupat

Consilier de stat cu rang de Secretar de stat la cabinetul Vicepremierului

Principalele activități și responsabilități

 • asigurarea relației dintre Vicepremier, Secretariatul General al Guvernului și Parlament
 • susținerea actelor normative emise de Guvern și a proiectelor legislative în fața comisiilor parlamentare și a Parlamentului, precum și coordonarea pregătirii materialelor necesare;
 • asigurarea unei bunei relații dintre instituțiile subordonate vicepremierului și Secretariatul General al Guvernului;
 • studiu, analiză și propuneri de îmbunătățire a procesului legislativ;
 • alte activități și responsabilități specifice.

Numele și adresa angajatorului

Guvernul României, Piața Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti

Perioada

2005 - 2012

Funcția sau postul ocupat

Șef cabinet parlamentar

Principalele activități și responsabilități

 • coordonarea activității cabinetului parlamentar
 • studiu, analiză și propuneri de îmbunătățire a procesului legislativ
 • promovarea unei imagini corecte și profesioniste referitoare la modul de îndeplinire a misiunilor cabinetului parlamentar
 • promovarea imaginii deputatului

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României, Camera Deputaților, str. Izvor nr.2-4, sectorul 5, București

Perioada

2003 - 2004

Funcția sau postul ocupat

Asistent Prefect - Corpul de control al Prefectului

Principalele activități și responsabilități

 • îndeplinirea atribuțiilor de verificare a respectării legii în teritoriu în numele prefectului;
 • verificarea actelor emise de autoritățile administrației publice locale și de către instituțiile publice deconcentrate;
 • controlul și verificarea funcționării instituțiilor publice deconcentrate;
 • reprezentarea prefectului în fața instanței de judecată
 • audiențe acordate în numele prefectului.

Numele și adresa angajatorului

Instituția Prefectului Județul Bacău, Str. Mărășești, nr. 2-4, Municipiul Bacău

Perioada

2002 - 2003

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic

Principalele activități și responsabilități

 • reprezentarea prefectului în instanța de judecată;
 • verificarea actelor emise de autoritățile administrației publice locale;
 • audiențe acordate în numele prefectului.

Numele și adresa angajatorului

Instituția Prefectului Județul Bacău, Str. Mărășești, nr. 2- 4, Municipiul Bacău

Perioada

2002

Funcția sau postul ocupat

Asistent legal

Principalele activități și responsabilități

 • asistarea persoanelor fără posibilități financiare în fața instanței de judecată;
 • pregătirea materialului probator pentru instanța de judecată;
 • coordonarea activității de practică cu studenții;
 • asigurarea bunei funcționări a Clinicii Juridice Bacău.

Numele și adresa angajatorului

Clinica Juridică Bacău

Educație și formare

Perioada

septembrie 2009 - februarie 2010

Calificare/diploma obținută

Diplomă de absolvire - "Securitate națională"

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Colegiul Național de Informații - Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul’’ a Serviciului Român de Informații


Perioada

martie 2009 - octombrie 2009

Calificare/diploma obținută

Diplomă de absolvire - "Politică externă și diplomație"

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Institutul Diplomatic Român - Ministerul Afacerilor Externe

Perioada

martie 2009 - septembrie 2009

Calificare/diploma obținută

Diplomă de absolvire - "Securitate și bună guvernare"

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Colegiul Național de Apărare, Universitatea de Apărare Carol I, București

Perioada

2006 - 2007

Calificare/diploma obținută

Master în "Drept privat internațional"

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Perioada

2001

Calificare/diploma obținută

Licențiat în drept

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Facultatea de Drept , Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București

Perioada

1992 - 1996

Calificare/diploma obținută

Diplomă de bacalaureat

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Bacău

Alte cursuri și perfecționări

Calificare/diploma obținută

Managementul informațiilor clasificate ale NATO și UE

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat - București


Calificare/diploma obținută

Managementul proiectelor europene

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Centrul de Mediere și Securitate Comunitară - Iași

Calificare/diploma obținută

Acțiunea în revendicare

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Institutul Național de Administrație - București

Calificare/diploma obținută

Controlul de legalitate al actelor administrative

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Institutul Național de Administrație - București

Calificare/diploma obținută

Management politic

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Institutul Republican din România - București

Calificare/diploma obținută

Acțiunea în revendicare din perspectiva Legii 10 din 2001

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Institutul Național de Administrație - București

Calificare/diploma obținută

Rolul prefectului, ca organ al administrației publice centrale

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Institutul Național de Administrație - București

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză
Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului Permisul European de Conducere a Calculatorului - ECDL Certificate
Activitate politică Informații suplimentare
 • 2001 Membru Biroul de conducere Tineretul Social Democrat Municipiul Bacău
 • 2003 - 2005 Președinte TSD Municipiul Bacău
 • 2003 Vicepreședinte Organizația Municipală PSD Bacău
 • 2005 - 2013 Președinte Tineretul Social Democrat Județul Bacău
 • 2006 - 2010 Vicepreședinte Tineretul Social Democrat România
 • 2006 - prezent Membru Consiliul Național PSD România
 • 2008 - 2009 Consilier Local - Secretar al Comisiei Juridice, Consiliul Local Bacău
 • 2010 - 2013 Vicepresedinte Organizația Județeană PSD Bacău
 • 2010 - 2013 Președinte Consiliul Național al Tineretului Social Democrat România
 • 2013 - prezent Președinte Organizația Municipală PSD Bacău

03.03.2015