Nicolae GRĂDINARU
Propuneri legislative initiate în legislatura 1996-2000

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 79/17.03.1999   Propunere legislativă privind înfiiințarea instanțelor specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
2. 103/02.03.2000   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
3. 105/30.03.1999   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
4. 109/01.04.1999   Propunere legislativă privind completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.236/1999
5. 113/07.04.1999   Propunere legislativă pentru modificarea art.42-(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată prin Legea nr.108/1998. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
6. 129/15.04.1999   Propunere legislativă pentru completarea art.19 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
7. 173/12.05.1999 L200/2000 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic. Lege 514/2003
8. 184/19.05.1999   Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. respinsa
definitiv
9. 387/10.12.1997   Propunere legislativă privind Legea Bibliotecilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie