Nicolae GRADINARU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 1996-2000

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 79/17.03.1999   Propunere legislativa privind infiiintarea instantelor specializate pentru solutionarea litigiilor de munca. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
2. 103/02.03.2000   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
3. 105/30.03.1999   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
4. 109/01.04.1999   Propunere legislativa privind completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.236/1999
5. 113/07.04.1999   Propunere legislativa pentru modificarea art.42-(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata prin Legea nr.108/1998. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
6. 129/15.04.1999   Propunere legislativa pentru completarea art.19 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
7. 173/12.05.1999 L200/2000 Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic. Lege 514/2003
8. 184/19.05.1999   Propunere legislativa pentru completarea art.50 din Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale. respinsa
definitiv
9. 387/10.12.1997   Propunere legislativa privind Legea Bibliotecilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie