Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Rareș Șerban Mănescu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Rareș Șerban MĂNESCU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
2. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativa "Legea securitatii nationale a Romaniei" respinsa
definitiv
3. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativa privind activitatea de informatii, contrainformatii si de protectie respinsa
definitiv
4. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa încetata
5. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
6. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
7. 69/15.02.2006 L406/2006 Propunere legislativa privind zonele metropolitane respinsa
definitiv
8. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
9. 143/19.03.2007 L910/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata Lege 117/2007
10. 174/15.03.2006 L774/2005 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respins
definitiv
11. 192/14.04.2008 L936/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
12. 199/22.03.2006 L653/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 265/2007
13. 207/02.04.2007 L983/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind reforma in domeniul sanatatii nr.95/2006 respinsa
definitiv
14. 254/05.05.2008 L956/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Lege 257/2008
15. 264/10.04.2006 L723/2005 Propunere legislativa privind adoptarea codului de conduita si integritate politica a alesilor locali respinsa
definitiv
16. 271/10.04.2006 L151/2006 Propunere legislativa privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor respinsa
definitiv
17. 279/05.05.2008 L921/2007 Proiect de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale respins
definitiv
18. 296/12.04.2006 L781/2005 Propunere legislativa privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor, doctrinelor si ideologiilor comuniste respinsa
definitiv
19. 314/18.04.2006 L81/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale Lege 309/2006
20. 338/02.05.2007 L131/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
21. 353/25.04.2006 L94/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.188 din 08.12.1999 privind Statutul functionarilor publici Lege 442/2006
22. 354/25.04.2006 L125/2006 Propunere legislativa privind concesionarea terenurilor proprietate publica sau privata a statului pe care s-au realizat constructii definitive, in baza unor contracte de inchiriere sau asociere, incheiate intre consiliile locale si persoane fizice sau juridice respinsa
definitiv
23. 359/25.04.2006 L82/2006 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.73/29 iunie 2005, pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" respinsa
definitiv
24. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
25. 377/19.09.2005 L611/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali Lege 249/2006
26. 455/10.05.2006 L213/2006 Propunere legislativa privind interzicerea recrutarii, folosirii, finantarii si instruirii mercenarilor respinsa
definitiv
27. 473/12.10.2005 L695/2005 Propunere legislativa privind Zona Metropolitana Bucuresti-Ilfov respinsa
definitiv
28. 509/31.05.2006 L284/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata Lege 376/2006
29. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
30. 558/10.09.2007 L757/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 33/2008
31. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
32. 631/04.09.2006 L386/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Decretului-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
33. 642/11.09.2006 L842/2006 Propunere legislativa privind codul de conduita si integritate politica a alesilor locali respinsa
definitiv
34. 683/10.10.2007 L398/2007 Propunere legislativa privind interzicerea mercenarilor respinsa
definitiv
35. 685/18.09.2006 L486/2006 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan Lege 391/2006
36. 716/03.10.2006 L495/2006 Proiect de Lege privind transportul in regim de taxi respins
definitiv
37. 738/16.10.2006 L935/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 respinsa
definitiv
38. 771/12.11.2007 L485/2007 Propunere legislativa privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor, precum si a doctrinei comuniste care a avut la baza lupta de clasa respinsa
definitiv
39. 806/01.11.2006 L569/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea OG 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
40. 839/03.12.2007 L591/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
41. 847/03.12.2007 L561/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
42. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
43. 955/11.12.2006 L747/2006 Propunere legislativa privind functionarea diferitelor tipuri de organisme care efectueaza inspectii respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 20 may 2024, 3:57
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro