Ioan-Sabin SĂRMAȘ
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Data nașterii:

16/03/1985

Cetățenie:

română

Gen:

Masculin

E-mail:

sabin.sarmas@gmail.com

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada22/12/2020 - ÎN CURS - Bucuresti, România
Funcția sau postul ocupatPreședinte
Numele și adresa angajatoruluiComisia pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor a Camerei Deputaților
Perioada21/12/2020 - ÎN CURS - București, România
Funcția sau postul ocupatDeputat
Numele și adresa angajatoruluiParlamentul României - Camera Deputaților
Perioada12/2019 - 01/2021
Funcția sau postul ocupatPreședinte
Numele și adresa angajatoruluiAutoritatea pentru Digitalizarea României
Principalele activități și responsabilități
 • Coordonarea aplicării și implementării politiciilor Guvernului în domeniul transformării digitale;
 • Reprezentarea Autorității în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale;
 • Reprezentarea intereselor statului în diferite organe și organisme internaționale, precum și coordonarea activității de monitorizare a aplicării tratatelor internaționale la care România este parte;
Perioada2016 - 2020 - Cluj-Napoca
Funcția sau postul ocupatConsilier local
Principalele activități și responsabilități
 • Inițierea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local;
 • Secretar al Comisiei pentru Sport, tineret, mediu și turism;
 • Membru în Comisia pentru Învătământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă;
Perioada2016 - 2019
Funcția sau postul ocupatManaging Director
Numele și adresa angajatoruluiCicada Technologies SRL
Principalele activități și responsabilități
 • Planificare strategiei companiei și asigurarea îndeplinirii acesteia;
 • Dezvoltarea și implementarea planului de afaceri;
 • Coordonarea departamentelor din cadrul companiei;
 • Implementarea proceselor de business development;
 • Comunicarea și relația cu clienții;
 • Supravegherea operațiunilor financiare;
 • Dezvoltarea echipelor de implementare tehnică;
 • Stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor;
 • Asigurarea respectării normelor legale;
Perioada2015 - 2018
Funcția sau postul ocupatInginer sistem software
Numele și adresa angajatoruluiZmartcoding SRL
Principalele activități și responsabilități
 • Proiectarea și dezvoltare de module software pentru sisteme embedded;
 • Configurarea sistemelor de operare pentru dispozitive de tip IoT;
 • Documentarea proiectelor;
Perioada2014 - 2016
Funcția sau postul ocupatMembru în Consiliul de administrație
Numele și adresa angajatoruluiRADP Cluj-Napoca
Principalele activități și responsabilități
 • Validarea strategiei și stabilirea obiectivelor;
 • Selectarea echipei de management;
 • Raportarea performanțelor;
 • Monitorizarea evoluției financiare;
Perioada2012 - 2016
Funcția sau postul ocupatConsultant
Principalele activități și responsabilități
 • Dezvoltarea de platforme și aplicații WEB pentru diferite sectoare ale industriei;
 • Coordonare proiecte de dezvoltare platforme multimedia;
 • Dezvoltare portaluri de știri online;
Perioada2009 - 2012
Funcția sau postul ocupatCercetător (student doctorand cu frecvență)
Numele și adresa angajatoruluiUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului, Nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, România
Principalele activități și responsabilități
 • Rețele de senzori wireless;
 • Algoritmi de rutare;
 • Limbaje de programare pentru sisteme embedded;
 • Sisteme de operare pentru dispozitive de tip IoT;
Perioada2008 - 2009
Funcția sau postul ocupatProiect în cadrul UTCN
Numele și adresa angajatoruluiUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului, Nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, România
Principalele activități și responsabilități
 • Proiectarea și implementarea unei platforme robotizate autonome, controlată prin vorbire folosind tehnologia FPGA;

EDUCAȚIE SI FORMARE PROFESIONALĂ

Perioada01/10/2009 - 01/10/2012 - Cluj-Napoca, România
Calificarea/Diploma obținutăStudent doctorand în Telecomunicații (fără susținerea tezei de doctorat)
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Retele de senzori wireless
Algoritmi de rutare
Limbaje de programare pentru sisteme embedded
Sisteme de operare pentru dispozitive de tip IoT
Domeniul (domeniile) de studiu
 • Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Perioada01/02/2009 - 01/05/2009 - Bruxelles, Belgia
Calificarea/Diploma obținutăStagiu de cercetare în cadrul programului Erasmus
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Vrije Universiteit Brussel
Disciplinele principale studiate/ Competentele profesionale dobândite Elaborarea lucrării de licență - “Măsurarea temperaturii și detecția mișcării utilizând rețele de senzori wireless și stemul de operare Contiki”
Domeniul (domeniile) de studiu
 • Facultatea de inginerie
Perioada01/10/2004 - 07/2009 - Cluj-Napoca, România
Calificarea/Diploma obținutăInginer diplomat în telecomunicații
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Domeniul (domeniile) de studiu
 • Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Perioada09/2000 - 06/2004 - Năsăud, România
Calificarea/Diploma obținutăStudii liceale
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareColegiul Național "George Coșbuc"
Domeniul (domeniile) de studiu
 • Matematică - informatică

ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI POLITICE

Perioada2009 - ÎN CURS
Membru
Partidul Național Liberal, filiala Cluj
Membru Consiliul Director
Mensa România
Calificări la olimpiade naționale/regionale de matematică, 2002, 2005, 2009

COMPETENȚE LINGVISTICE

LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):

română

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

 

 

Comprehensiune
orală

Citit

Exprimare
scrisă

Conversație

Scris

engleză

 

C2

C2

C1

C1

C1

 

Comprehensiune
orală

Citit

Exprimare
scrisă

Conversație

Scris

franceză

 

A2

A2

A2

A2

A2

COMPETENȚE DIGITALE

 MySQL / MATLAB / Python / Bash / Java / C/C++

20.12.2021