Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
votul electronic
Legături:
www.andreisava.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Andrei-Valentin Sava > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Andrei-Valentin SAVA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2008-2012

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 54/28.02.2011 L337/2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism respinsa
definitiv
2. 61/08.03.2010 L315/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 cu toate modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
3. 136/29.05.2012 L358/2012 Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
4. 152/29.05.2012 L71/2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private respins
definitiv
5. 156/29.05.2012 L101/2012 Propunere legislativă privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular respinsa
definitiv
6. 157/29.05.2012 L118/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare respinsa
definitiv
7. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată respinsa
definitiv
8. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată respinsa
definitiv
9. 216/02.05.2011 L165/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.148/2000, privind publicitatea respinsa
definitiv
10. 234/27.04.2009 L303/2009 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
11. 322/18.09.2012 L34/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
definitiv
12. 322/17.05.2010   Propunere legislativă pentru ratificarea Convenției multilaterale asupra evitării dublei taxări în privința drepturilor de autor, cu model de acord bilateral și protocolul adițional, adoptată la Madrid, Spania, 13 decembrie 1979, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
13. 336/16.05.2011 L51/2011 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii români aflați în străinătate respins
definitiv
14. 362/23.05.2011 L208/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007 respins
definitiv
15. 375/01.10.2012 L35/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 privind Legea educației naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completările și modificările ulterioare respinsa
definitiv
16. 424/09.10.2012   Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, republicată în Monitorul Oficial nr.18 din data de 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
17. 496/20.09.2010 L261/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală respinsa
definitiv
18. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale raport
depus
19. 662/17.11.2010 L370/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 25/2012
20. 703/05.12.2011 L581/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
21. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
22. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
23. 769/29.11.2010 L559/2010 Proiect de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial respins
definitiv
24. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii române Lege 53/2013
25. 793/29.11.2010 L534/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală respinsa
definitiv
26. BP339/26.06.2012 B266/04.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare la Senat
27. BP340/26.06.2012 B267/04.09.2012 Propunere legislativă pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat
28. BP399/11.09.2012 B296/19.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.522 din data de 10 iulie 2008 cu modificările și completările ulterioare la Senat
29. BP402/14.09.2012 B298/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
30. BP406/19.09.2012 B302/25.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
31. BP407/19.09.2012 B303/25.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 42, 681, 70 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare la Senat
32. BP483/27.09.2012 B313/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.531 din 14 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare la Senat
33. BP484/27.09.2012 B314/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 134 din Legea nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
34. BP486/27.09.2012 B315/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 la Senat
35. BP487/27.09.2012 B316/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.1 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor , republicată la Senat
36. BP488/27.09.2012 B317/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la Senat
37. BP489/27.09.2012 B318/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
38. BP490/27.09.2012 B319/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.42 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare la Senat
39. BP491/27.09.2012 B320/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare publice, publicată în Monitoru Oficial , Partea I nr.254 din data de 21 martie 2006 cu modificările și completările ulterioare la Senat
40. BP502/28.09.2012 B321/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.339 din 18 mai 2012 , cu modificările și completările ulterioare la Senat
41. BP504/02.10.2012 B327/09.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
42. BP531/08.10.2012 B337/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă republicată în Monitorul oficial nr.294 din 06.05.2005, cu modificările și completările ulterioare la Senat
43. BP532/08.10.2012 B338/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
44. BP533/08.10.2012 B339/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare la Senat
45. BP534/08.10.2012 B340/10.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.43 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, actualizată la Senat
46. BP535/08.10.2012 B341/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
47. BP536/08.10.2012 B342/10.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare la Senat
48. BP538/08.10.2012 B343/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998, din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare la Senat
49. BP539/08.10.2012 B344/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare la Senat
50. BP546/09.10.2012 B354/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96 don 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panficație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, cu modificările și completările ulterioare la Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 noiembrie 2023, 11:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro