Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Mihai Cristian Apostolache > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Mihai Cristian APOSTOLACHE
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 20/06.02.2008 L247/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de formare Profesionala a Adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
2. 68/15.02.2006 L715/2005 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 13 si articolului 17 din Ordonanta Guvernului nr.81/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare respinsa
definitiv
3. 69/15.02.2006 L406/2006 Propunere legislativa privind zonele metropolitane respinsa
definitiv
4. 76/25.02.2008 L834/2007 Propunere legislativa privind unele masuri pentru popularizarea drepturilor cetatenilor Uniunii Europene respinsa
definitiv
5. 120/06.04.2005 L170/2005 Propunere legislativa pentru prorogarea termenului prevazut la art.132 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 195/2005
6. 153/04.05.2005 L177/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.441/2001 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.411/25.VII.2001 Lege 224/2005
7. 175/15.03.2006 L233/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului Tineretului din Romania- CTR Lege 351/2006
8. 184/14.04.2008 L39/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata Lege 211/2008
9. 321/12.05.2008 L51/2008 Propunere legislativa privind instituirea unei zile libere pentru parinti respinsa
definitiv
10. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
11. 418/28.05.2007 L247/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica respinsa
definitiv
12. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativa pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocatia de stat pentru copii si elevilor care au implinit varsta de 18 ani respinsa
definitiv
13. 464/11.06.2007 L230/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) si (5) ale art.64 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
14. 594/08.10.2008   Propunere legislativa privind cooperarea intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
15. 595/05.12.2005 L203/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
16. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
17. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti raport
depus
18. 984/20.12.2006 L192/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
19. BP608/24.06.2008 B416/09.09.2008 Propunere legislativa privind infiintarea Programului national pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unitatilor de invatamant la Senat
20. BP822/06.10.2008 B523/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului la Senat
21. BP823/06.10.2008 B524/13.10.2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 21 juillet 2024, 3:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro