Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (sen.)
1996-2000 (sen.)
1992-1996 (sen.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Dénes Seres > Legislative proposals Versiunea pentru printare

SERES Dénes
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 38/22.02.2010 L432/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare retrimis
la comisii
2. 95/23.04.2012 L167/2012 Proiect de Lege privind unele masuri referitoare la drepturile salariale ale personalului platit din fonduri publice Lege 84/2012
3. 188/29.05.2012 L61/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat, modificat si completat respins
definitiv
4. 231/03.05.2010 L90/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 13¹ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
5. 240/09.05.2011 L486/2011 Propunere legislativa privind trecerea satului FINATELE MADARASULUI din componenta comunei BAND in componenta comunei MADARAS, judetul Mures Lege 217/2011
6. 260/03.05.2010 L94/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul respinsa
definitiv
7. 274/03.05.2010 L33/2010 Propunere legislativa privind Programul national de realizare a cadastrului general in mediul rural respinsa
definitiv
8. 286/03.05.2010 L32/2010 Propunere legislativa privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Municipiului Zalau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalau, judetul Salaj respinsa
definitiv
9. 353/24.09.2012 L295/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea politiei locale respinsa
definitiv
10. 367/23.05.2011 L218/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 45/2012
11. 401/01.10.2012 L362/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor respinsa
definitiv
12. 419/08.10.2012 L246/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata prin Legea nr.71/2007 respinsa
definitiv
13. 423/08.10.2012 L374/2012 Propunere legislativa privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendarii terenurilor agricole, precum si a majorarilor de intirziere aferente respinsa
definitiv
14. 452/28.09.2009 L249/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
15. 528/19.09.2011 L698/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
16. 546/11.10.2011 L388/2011 Proiect de Lege privind darea in administrarea autoritatilor administratiei publice locale a unor bunuri aflate in domeniul public al statului respins
definitiv
17. 592/11.11.2009 L295/2009 Proiect de Lege privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare Lege 102/2014
18. 685/28.11.2011 L553/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local Lege 229/2013
19. 715/24.11.2010 L545/2010 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Camerei Inginerilor din domeniul Constructiilor din Romania respinsa
definitiv
20. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
21. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
22. 774/29.11.2010 L562/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila Lege 272/2011
23. 783/29.11.2010 L568/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
24. 804/29.11.2010 L599/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica respinsa
definitiv
25. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii organismelor modificate genetic si etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 20 may 2024, 13:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro