Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
costel.barbu@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Costel Barbu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Costel BARBU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mailcristibarbu35@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data nașterii19 septembrie 1973
SexMasculinEXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

2019 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Secretar general al Guvernului României

Activități și responsabilități principale

Derularea operațiunilor tehnice și de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului și ale Primului Ministru

Numele și adresa angajatorului

Guvernul României - Secretariatul General al Guvernului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publicăPerioada

10 august 2015 - 04 decembrie 2019

Funcția sau postul ocupat

Administrator public

Activități și responsabilități principale

Ordonator principal de credite, reprezentant legal proiecte finanțare nerambursabilă

Numele și adresa angajatorului

Primăria Suhaia, Șoseaua Dunării, nr. 220, Suhaia, Județul Teleorman, cod 147370

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publicăPerioada

19 iunie 2008 - 09 iulie 2015

Funcția sau postul ocupat

Primar

Activități și responsabilități principale

Ordonator principal de credite, reprezentant legal proiecte finanțare nerambursabilă

Numele și adresa angajatorului

Primăria Suhaia, Șoseaua Dunării, nr. 220, Suhaia, Județul Teleorman, cod 147370

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrație publicăPerioada

10 noiembrie 2004 - 18 iunie 2008

Funcția sau postul ocupat

Manager general

Activități și responsabilități principale

Coordonarea activității grupului de firme

Numele și adresa angajatorului

SC Bit Bad Agricultura SRL, Comuna Poroschia, Județul Teleorman

Tipul activității sau sectorul de activitate

Cultivarea plantelor nepermanentePerioada

1 mai 1995 - 15 septembrie 1998

Funcția sau postul ocupat

Comandant de grupă

Activități și responsabilități principale

Pază și ordine publică

Numele și adresa angajatorului

Ministerul de Interne

Tipul activității sau sectorul de activitate

Ordine publicăEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

2007 - 2009

Calificarea / diploma obținută

Diplomă de master

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Securitatea comunitară și terorism

Științe juridice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea Bioterra, Facultatea de DreptPerioada

2000 - 2004

Calificarea / diploma obținută

Diplomă de licență

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Contabilitate și informatică de gestiune, Economist Licențiat

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din TimișoaraPerioada

1987 - 1991

Calificarea / diploma obținută

Diplomă de bacalaurea

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Tehnician agronom

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Liceu Agroindustrial BrăneștiAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limbi străinăe cunoscute


CititVorbitScris

Lb. Engleză

B2 B2 B2

Lb. Franceză

B2 B2 B2Aptitudini și competențe organizatorice

 • Spirit de echipă;
 • Dinamism, gândire flexibilă;
 • Abilitatea de a lucra în condiții de stres.

Abilități și competențe tehnice

 • Experiență bună a managementului de proiect și al echipei.
 • Abilități de coordonare
 • Capacitate de mediator

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

 • Microsoft Office, Internet Explorer

Alte competențe și aptitudini

 • Permis de conducere categoria B

PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ

06 - 07 iunie 2015

Finalizarea implementării și pregătirii beneficiarilor GAL pentru perioada de monitorizare proiecte, Teliucul Inferior, Județul Hunedoara10 - 12 iulie 2015

Activitățile desfășurate de beneficiarii GAL până la finalizarea proiectelor finanțate prin Axa LEADER a PNDR 2007 - 2013, Arefu, Județul Argeș12.11 - 25.11.2013

Formator de formatori, Școala Română de Afaceri Filiala Teleorman, Alexandria11.06 - 24.06.2012

Mediator, Consiliul de Mediere, București18.08 - 19.12.2011

Programul de formare specializată pentru ocupare unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, BucureștiIanuarie- Iunie 2010

Studii postuniversitare: Securitate și apărare națională, Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare Carol I, BucureștiMartie - Noiembrie 2010

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, BucureștiIanuarie - Iulie 2010

Cursuri postuniversitare: Probleme actuale ale securității naționale, Ministerul Apărării Naționale, Colegiul Național de apărareMartie - Iulie 2009

Perfecționare în domeniul relațiilor internaționale, Institutul Diplomatic Român2009

Studii postuniversitare Managementul afacerilor interne, Colegiul Național de Afaceri Interne, Academia de Poliție AL. I. CuzaINFORMAȚII SUPLIMENTARE

Perioada

2017 - prezent

Funcția deținută

Secretar general adjunct PNLPerioada

2015 - 2017

Funcția deținută

Co-președinte PNL TeleormanPerioada

2014 - 2015

Funcția deținută

Secretar general ACL TeleormanPerioada

2012 - 2014

Funcția deținută

Secretar general Organizația Județeană a PDL Teleorman

Președinte interimar Organizația Locală PDL a Orașului ZimniceaPerioada

2008 - 2012

Funcția deținută

Președinte Liga Primarilor PDL TeleormanPerioada

2003 - 2012

Funcția deținută

Președinte Organizația Locală a PDL Comuna Suhaia, Județul TeleormanPerioada

1998 - 2003

Funcția deținută

Membru Organizația Locală a PDL Comuna Suhaia, Județul TeleormanALTE INFORMAȚII RELEVANTE

Perioada

Aprilie 2014 - septembrie 2015

Proiectul

Înființarea spațiilor publice de recreere - teren de sport, Comuna Suhaia Județul Teleorman

Descrierea activităților

Construirea teren de sport

Funcția deținută

Reprezentant legal al proiectului

Finanțare

Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare RuralăPerioada

Noiembrie 2010 - septembrie 2011

Proiectul

Parteneriatul Local pentru Pescuit Dunărea de Sud

Descrierea activităților

Proiect implementat de Primăria Suhaia

Sprijin financiar pentru pregătirea parteneriatelor locale pentru pescuit și pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală

Funcția deținută

Reprezentant legal al parteneriatului coordonator Primăria Suhaia

Finanțare

Proiect finanațat prin Programul Operațional de Pescuit , Axa 5Perioada

Decembrie 2009 - August 2010

Proiectul

Sprijin financiar pentru pregatirea dosarului pentru selectia Grupului de Actiune Locala MICROREGIUNEA DUNAREA DE SUD

Descrierea activităților

Proiect implementat de Primăria Suhaia

Sprijin financiar pentru pregătirea grupurilor de acțiune locală și pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală

Funcția deținută

Reprezentant legal al parteneriatului coordonator Primăria Suhaia

Finanțare

Proiect finanațat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Axa LEADERPerioada

Octombrie 2009 - aprilie 2010

Proiectul

Votați primarul european !

Descrierea activităților

Proiect implementat împreună cu Asociația pentru Educație și Dezvoltare Comunitară Țigănești, Teleorman

Funcția deținută

Reprezentant legal de proiect din partea partenerului Primăria Suhaia

Finanțare

Proiect finanțat prin Programul PHARE 2006 - Cresterea rolului societatii civile in procesul de integrare a RomanieiPerioada

Ianuarie 2009 - ianuarie 2013

Proiectul

Conservarea transfrontalieră a Phalacrocorax pygmeus și Aythya nyroca în siturile cheie din România și Bulgaria - Green borders

Proiect implementat de WWF România

Descrierea activităților

Asigurarea condițiilor de viață pentru cele două specii prin : reconstrucția zonelor de cuibărire și hrănire, aplicarea celor mai bune practici pentru gestionarea pescăriilor, stufului și a pădurilor în siturile NATURA 2000

Funcția deținută

Reprezentant legal de proiect din partea partenerului Primăria Suhaia

Finanțare

Proiect finanațat prin LIFE07NAT/RO/000681Perioada

Noiembrie 2007 - septembrie 2008

Proiectul

Parcul Național Persina - model de dezvoltare durabilă

Proiect implementat de Consiliul director al Rezervatiei naturale “Persina”, Belene, Bulgaria, împreună cu Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Teleorman și Primăria Comunei Suhaia, România

Descrierea activităților

Promovarea modelului sustenabil de management de mediu al Parcului Natural Persina - Bulgaria și promovarea Bălții Suhaia - arie natural protejată

Funcția deținută

Reprezentant legal de proiect din partea Primăriei Suhaia

Finanțare

Proiect finanațat prin Programul PHARE CBC Bulgaria - Romania 2005, BG 2005/017-455.01.02Perioada

Noiembrie 2007 - iunie 2009

Proiectul

Protecția Ariei Naturale Balta Suhaia: proiect mic, impact mare !

Proiect implementat de Primăria Suhaia

Descrierea activităților

Protecția și conservarea biodiversității Ariei Naturale de Protecție Specială Avifaunistică Balta Suhaia, prin intermediul unei ample campanii de informare

Funcția deținută

Reprezentant legal de proiect

Finanțare

Proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru MediuPerioada

Iunie 2008 - decembrie 2019

Proiectul

Dezvoltarea durabilă a comunității locale - Comuna Suhaia, Județul Teleorman

Descrierea activităților

 • Reabilitare iluminat public prin montarea lămpilor de iluminat public cu led-uri - proiect finanțat prin FEADR
 • Consolidare și reabilitare imobil primărie
 • Reabilitre interioară și exterioară Școala Suhaia : Școala Nouă și Școala Veche
 • Construcție grădiniță cu trei grupe
 • Achiziționare, camera video, aparat foto, binoclu, confectionat turnuri si panouri publicitare în cadrul proiectului - „Protecția Ariei Naturale Balta Suhaia: proiect mic - impact mare”
 • Achizitionat electropompa 2 buc., motopompa, grup electrogen.
 • Construit gard cimitir.
 • Achiziționarea unei instalatii de încalzire pentru imobilul Școlii Suhaia.
 • Reabilitare Dispensarul uman.
 • Achiziționarea unui buldoexcavator și unui autogreder.
 • Refacerea drumului și podului de trecere în islazul comunal.
 • Funcționarea serviciului de salubrizare.
 • Amenajarea spațiilor pentru colectarea deșeurilor menajere.
 • Reabilitarea trotuarelor
 • Reabilitarea postului de Poliție.
 • Construcția Bisericii “ Sfânta Cuvioasa Parascheva “
 • Reabilitare Căminul Cultural Suhaia - proiect finanțat prin PNDL
 • Asfaltat strazi comunale - proiect finanțat prin PNDL
 • Construcție Anexă socială la Biserca Sf. Parascheva din Comuna Suhaia - proiect finanțat prin PNDL
 • Reabilitare Biserica veche din Comuna Suhaia

Funcția deținută

Primar / Administrator public

Finanțare

Bugetul local și de stat11.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 aprilie 2024, 13:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro