Ion STAN
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. 49/02-02-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.37/2002 pentru protectia animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale. Lege 471/2002