Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Nicolae Păun > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

Pe ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din data de 13 octombrie 2015 au fost înscrise următoarele puncte:

1. Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez (PLx 621/2015)
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului (PLx 588/2015)
3. Proiect de Lege privind conflictele de muncă (PLx 633/2015)
4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr.604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (E-36/2015)
5. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de mocificarea a Directivei 2013/32/UE (E-38/2015).
Ședința a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, președintele comisiei.
La proiectul de lege înscris la punctul unu al ordinii de zi, pentru care comisia a fost sesizată spre dezbatere pe fond, a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Amet Varol.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.
Propunerea legislativă înscrisă la punctul doi al ordinii de zi și proiectul de lege înscris la punctul trei al ordinii de zi au fost respinse, cu unanimitate de voturi.
În urma examinării, dezbaterii și analizei conținutului celor două propuneri de Regulament ale Parlamentului European și ale Consiliului, înscrise la punctele patru și cinci ale ordinii de zi, membrii comisiei au constatat, cu unanimitate de voturi, că fiecare dintre acestea respectă principiului subsidiarității.
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 iulie 2024, 14:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro