Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Theodora Șotcan > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Theodora ȘOTCAN
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail theodora_sotcan@yahoo.comExperiența profesională

01/09/2012-Prezent

Inspector Școlar General

Inspectoratul Școlar Județean, Bacău (România)

 • realizarea strategiei de dezvoltare a învățământului preuniversitar la nivelul județului Bacau, în acord cu dezideratele reformei educaționale în plan național și cu politicile și strategiile locale de dezvoltare a educației;
 • proiectare, organizare, conducere operațională, control si evaluare la nivelul ISJ Bacau si a subsistemului de învățământ preuniversitar din județul Bacau;
 • președinte al Comisiei Județene de Evaluare și Certificare pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale, de certificare profesională a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar;
 • președinte în cadrul Comisiei Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS).01/04/2014-01/10/2015

Manager de proiect - „Sanse egale la educație prin prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii” POSDRU/162/2.2./S/141904

Inspectoratul Școlar Județean, Bacău (România)

 • monitorizare și evaluare permanentă în derularea proiectului;
 • managementul, monitorizarea, coordonarea, evaluarea și asigurarea calității implementării proiectului;
 • monitorizare și coordonare în vederea realizării obiectivelor asumate și respectarea cerințelor impuse prin contractul de finanțare;
 • asigurarea conducerii și organizarea activităților proiectului cu eficiență maximă prin identificarea oportunităților, angajarea resurselor financiare, tehnologice și umane necesare;
 • dispunerea aplicării măsurilor de prevenție/corective care se impun în diferite etape ale proiectului;
 • reprezintarea beneficiarul în relația cu AMPOSDRU, OIPOSDRU-MECTS și terți, în exercitarea responsabilităților care îi revin, pentru implementarea proiectului;
 • desemnarea de roluri și responsabilități de monitorizare pentru membrii echipei de proiect;
 • coordonarea managementul resurselor umane.01/04/2014-01/10/2015

Manager de proiect - „Evaluare națională la standarde europene!” POSDRU/153/1.1./S/138268

Inspectoratul Școlar Județean, Bacău (România)

 • monitorizare și evaluare permanentă în derularea proiectului;
 • managementul, monitorizarea, coordonarea, evaluarea și asigurarea calității implementării proiectului;
 • monitorizare și coordonare în vederea realizării obiectivelor asumate și respectarea cerințelor impuse prin contractul de finanțare;
 • asigurarea conducerii și organizarea activităților proiectului cu eficiență maximă prin identificarea oportunităților, angajarea resurselor financiare, tehnologice și umane necesare;
 • dispunerea aplicării măsurilor de prevenție/corective care se impun în diferite etape ale proiectului;
 • reprezintarea beneficiarul în relația cu AMPOSDRU, OIPOSDRU-MECTS și terți, în exercitarea responsabilităților care îi revin, pentru implementarea proiectului;
 • desemnarea de roluri și responsabilități de monitorizare pentru membrii echipei de proiect;
 • coordonarea managementul resurselor umane.01/05/2014-01/11/2015

Manager de proiect - „Consiliere, inovare, simulare - pentru un acces real pe piața muncii” POSDRU/161/2.1./S/139667

Inspectoratul Școlar Județean, Bacău (România)

 • monitorizare și evaluare permanentă în derularea proiectului;
 • managementul, monitorizarea, coordonarea, evaluarea și asigurarea calității implementării proiectului;
 • monitorizare și coordonare în vederea realizării obiectivelor asumate și respectarea cerințelor impuse prin contractul de finanțare;
 • asigurarea conducerii și organizarea activităților proiectului cu eficiență maximă prin identificarea oportunităților, angajarea resurselor financiare, tehnologice și umane necesare;
 • dispunerea aplicării măsurilor de prevenție/corective care se impun în diferite etape ale proiectului;
 • reprezintarea beneficiarul în relația cu AMPOSDRU, OIPOSDRU-MECTS și terți, în exercitarea responsabilităților care îi revin, pentru implementarea proiectului;
 • desemnarea de roluri și responsabilități de monitorizare pentru membrii echipei de proiect;
 • coordonarea managementul resurselor umane.01/12/2014-Prezent

Coordonator parteneriat

Inspectoratul Școlar Județean Bacău -echipa de parteneriat strategic Erasmus+ KA 2: A CONSTRUCTIVE APPROACH TO TEACHING: CREATIVE DRAMA, Bacău (România)

 • identificarea activităților/acțiunilor concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite, alocarea resurselor umane și non-umane pentru realizarea activităților, alegerea/desemnarea, delegarea persoanelor/echipelor care au condus activitățile stabilite.01/09/2012-01/04/2014

Manager de proiect în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație în județele Bacău și Covasna” - POSDRU/86/1.3/S/62339

Inspectoratul Școlar Județean, Bacău (România)

 • monitorizarea și coordonarea managementului proiectului, realizarea obiectivelor asumate și respectarea cerințelor impuse prin contractul de finanțare;
 • conducerea și organizarea activităților proiectului;
 • coordonarea activității membrilor echipei de proiect pe domeniile: financiar-contabil, juridic, operațional, tehnic;
 • reprezentarea beneficiarului în relația cu AMPOSDRU, OIPOSDRU-MECTS și terți, pentru implementarea proiectului;
 • monitorizarea activității prestatorilor de servicii;
 • avizarea rapoartelor tehnice de implementare și rapoartele financiare privind progresul înregistrat în implementarea proiectului, în conformitate cu condițiile contractuale și cu instrucțiunile primite de la AMPOSDRU/ OIPOSDRU-MECTS.01/10/2009-01/06/2012

Director al Colegiului Național “Costache Negri”

Colegiul Național “Costache Negri”, TÂRGU-OCNA, BACĂU (România)

 • activitate managerială, activitate de predare- învățare și de pregătire metodico-științifică în specialitate;
 • proiectare, organizare, conducere operațională, control/evaluare-pe dimensiunea finalităților operaționale manageriale și educaționale.01/05/2009-01/10/2009

Inspector Școlar General Adjunct

Inspectoratul Școlar Județean, Bacău (România)

 • activitate managerială ;
 • proiectare, organizare, conducere operațională, control/evaluare pe dimensiunea finalităților operaționale manageriale și educaționale.01/09/2006-01/09/2007

Membru echipa de management

Colegiul Național “Costache Negri” Târgu Ocna, Târgu Ocna (România)

 • inițiator și coordonator, pe domeniul educație și cultură, al proiectului "Plan strategic de Dezvoltare durabilă pe termen lung pentru stațiunea de interes național Tg. Ocna, Jud. Bacău", derulat în parteneriat cu Primăria Târgu Ocna;
 • participarea ca membru în Grupul consutativ de lucru pe educație și cultură și în Comitetul Local de Coordonare;
 • culegerea informațiilor și participarea la analizele privind evoluția, nevoile, punctele tari și slabe ale mediului educațional;
 • participare la elaborarea planului de dezvoltare strategică și determinarea cadrului de implementare a acestuia cu ajutorul structurilor locale;
 • coordonarea la nivel local a implementării acțiunilor care au vizat domeniul educație și cultură din planul strategic .01/02/2006-01/02/2007

Membru în echipa de management a proiecului "Colectare selectivă și transport deșeuri în zona turistică Tg. Ocna, Jud. Bacău"

Colegiul Național “Costache Negri” Târgu Ocna, Târgu Ocna (România)

 • membru în echipa de management a proiectului "Colectare selectivă și transport deșeuri în zona turistică Tg. Ocna, Jud. Bacău", derulat în parteneriat cu Primăria Târgu Ocna;
 • participare la monitorizarea și coordonarea managementului proiectului;
 • participare la conducerea și organizarea activităților proiectului la nivel local;
 • monitorizarea activității prestatorilor de servicii.01/09/2006-01/06/2007

Coordonator local al proiectului “Să exmatriculăm violența”,

Colegiul Național “Costache Negri” Târgu Ocna, Târgu Ocna (România)

 • coordonator la nivel local al proiectului "Să exmatriculăm violența", inclus în Campania națională de prevenire a violenței în școli, în parteneriat local cu ISJ Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;
 • monitorizarea și coordonarea proiectului, realizarea obiectivelor asumate și respectarea cerințelor impuse prin acrodul de parteneriat;
 • conducerea și organizarea activităților proiectului la nivel local;
 • reprezentarea beneficiarului în relația cu instituțiile partenere și cu terți, pentru implementarea proiectului;
 • monitorizarea activității prestatorilor de servicii.01/09/1998-01/09/2009

Director al Colegiului Național “Costache Negri” Târgu Ocna

Colegiul Național “Costache Negri” Târgu Ocna, Târgu Ocna (România)

 • activitate managerială, activitate de predare-învățare și de pregătire metodico-științifică în specialitate;
 • proiectare, organizare, conducere operațională, control/evaluare-pe dimensiunea finalităților operaționale manageriale și educaționale.01/09/1996-01/09/1998

Director adjunct al Colegiului Național “Costache Negri” Târgu Ocna

Colegiul Național “Costache Negri” Târgu Ocna, Târgu Ocna (România)

 • activitate managerială ,activitate de predare-învățare și de pregătire metodico-științifică în specialitate;
 • elaborarea proiectului de achiziții al unității școlare, identificarea surselor extra-bugetare de finanțare, asigurarea asistenței sanitare și a protecției muncii, organizarea activității extracurriculare și a concursurilor școlare, proiectare, organizare și desfășurare a procesului instructiv-educativ.01/09/1986-01/09/1996

Profesor

Liceul Industrial de Petrol Târgu-Ocna, Târgu-Ocna (România)

 • activitate de predare - învățare și de pregătire metodico-științifică în specialitate;
 • proiectarea, organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ conform încadrării.Educație și formare

17/10/2011-12/11/2011

Expert în management educațional

ASOCIAȚIA DIDAKTICOS TIMIȘOARA, Timisoara (România)22/05/2009-30/05/2009

Mentor

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L, IASI (România)20/03/2009-29/03/2009

Manager proiect

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L, IASI (România)20/03/2009-29/03/2009

Auditor în domeniul calității

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L, IASI (România)01/04/2009-06/04/2009

Expert achiziții publice

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L, IASI (România)07/03/2009-17/05/2009

Expert în domeniul școală incluzivă - școală europeană

CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TĂBĂCARU” BACĂU, Bacău (România)19/02/2009-22/03/2009

Expert în programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, Bucuresti (România)19/12/2007-09/05/2008

Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă

S.C. KST CONSULTING S.R.L., Bucuresti (România)01/12/1999-01/07/2000

Expert management și finanțare a proiectului de reformă a învățământului preuniversitar

CASA CORPULUI DIDACTIC IASI CENTRUL REGIONAL IAȘI, Iasi (România)01/10/1981-31/07/1986

Diplomă de licență- chimie

FACULTATEA DE TEHNOLOGIE CHIMICĂ BUCUREȘTI - SECȚIA CHIMIE, Bucuresti (România)COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

 

ÎnțelegereVorbireScriere

 

AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oral 

engleză

B1 B1 B1 B1 B1

franceză

B1 B1 B1 B1 B1

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străineCompetențe de comunicare

 • obiectivitate în perceperea și judecarea altora;
 • autoestimare corectă, capacitate de rezistență și adaptabilitate;
 • centrarea pe dezvoltarea celorlalți;
 • capacitatea de a asculta și de a lua în considerare și alte păreri decât cele proprii;
 • comunicare facilă, atitudine pozitivă, dobândite din activitatea de membru în consiliul consultativ al profesorilor de chimie, al directorilor și inspectorilor școlari generali adjuncți, inspectorilor școlari generali, din activitatea de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bacău dar și de consilier local, consilier județean .

Competențe organizaționale/manageriale

 • gândire strategică și viziune asupra grupului ca întreg;
 • utilizarea eficientă a tuturor resurselor;
 • facilitarea contribuției celorlalți, coerență, asertivitate și caracter persuasiv în comunicarea verbală;
 • capacitatea de a controla procesele de grup dobândite odată cu experiența coordonării și implementării programelor cu finanțare externă de tip POSDRU, COMENIUS, ERASMUS +.

Competență digitală

Autoevaluare

Procesarea
informației
Comunicare Creare de
conținut
Securitate Rezolvarea de
probleme

 

Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent

 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, Acces - cunoștințe utilizare PC dobândite în cadrul cursului „INFORMATION TECHNOLOGY FOR TEACHERS"Alte competențe

Experiență politică
 • 2004-2008 - Vicepreședinte organizație orășenească PSD Târgu-Ocna, jud. Bacău;
 • 2004-2012 - Consilier local PSD Târgu-Ocna, jud. Bacău;
 • 2008-2012 - Președinte organizație orășenească femei PSD Târgu-Ocna, jud. Bacău;
 • 2008-2012 - Vicereședinte organizație orășenească PSD Târgu-Ocna, jud. Bacău;
 • 2004-2014- Membru coordonator al campaniilor electorale PSD din jud. Bacău;
 • 2010 - prezent- Vicepreședinte organizație județeană PSD Bacău;
 • 2010- prezent- Membru consiliu național PSD;
 • 2012- prezent - Consilier județean PSD Bacău;
 • 2012-prezent - Coordonator în aplicarea politicilor educaționale și a dezvoltării infrastructurii școlare la nivelul UAT-urilor din județul Bacău.

Permis de conducere

 • Categoria B
23.03.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 24 iulie 2024, 8:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro