Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Ion Stoica > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ion STOICA
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 33/12.02.2007 L870/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
2. 71/25.02.2008 L885/2007 Propunere legislativa pentru modificarea 385, alin (1) si (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
3. 126/12.03.2008 L894/2007 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret si locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate respinsa
definitiv
4. 130/12.03.2008 L895/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
5. 152/08.03.2006 L201/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca respinsa
definitiv
6. 158/19.03.2007 L908/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
7. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedura legislativa īncetata
8. 190/14.04.2008 L893/2007 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati din tara respinsa
definitiv
9. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
10. 199/14.04.2008 L898/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public respinsa
definitiv
11. 215/29.03.2006 L452/2006 Propunere legislativa pentru declararea comunei Stoina oras respinsa
definitiv
12. 235/22.04.2008 L896/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata respins
definitiv
13. 363/07.05.2007 L82/2007 Propunere legislativa pentru completarea Anexei nr.2 introdusa la Titlul I - Modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
14. 437/04.06.2007 L289/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2004 aprobata prin Legea 565 din 2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.897 din 1/10/2004 respinsa
definitiv
15. 480/18.06.2007 L345/2007 Proiect de Lege privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii in camine studentesti respins
definitiv
16. 483/18.06.2007 L346/2007 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale respinsa
definitiv
17. 490/18.06.2007 L290/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar Lege 340/2007
18. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Scolii Lege 289/2007
19. 508/27.06.2007 L299/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionisti a artistilor interpreti sau executanti din Romania respinsa
definitiv
20. 546/14.06.2006 L381/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public respinsa
definitiv
21. 583/12.09.2007 L384/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
22. 594/29.06.2006 L810/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata respinsa
definitiv
23. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
24. 699/04.11.2008 L429/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania respinsa
definitiv
25. 790/01.11.2006 L965/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995 - Legea invatamantului respinsa
definitiv
26. 875/13.11.2006 L748/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.385, alin.(1) si (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
27. 892/22.11.2006 L688/2006 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica respinsa
definitiv
28. 893/22.11.2006 L699/2006 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica respinsa
definitiv
29. 923/04.12.2006 L698/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 respinsa
definitiv
30. 948/11.12.2006 L745/2006 Propunere legislativa privind unele masuri pentru vanzarea actiunilor societatilor comerciale catre salariati in cadrul procesului de privatizare respinsa
definitiv
31. BP908/13.12.2005 B840/15.12.2005 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale la Senat
32. BP612/25.06.2008 B420/09.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 june 2024, 0:49
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro