Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
florin.barbu@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Florin-Ionuț Barbu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Florin-Ionuț BARBU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail florin.barbu@cdep.ro
NaționalitateRomână
Data nașterii04/09/1980EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

2020 - prezent

Deputat - Parlamentul României
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice - Președinte (din dec. 2021);
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci (membru al comisiei până în noi. 2021).2020

Director

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară OLT- ECO

Strada Mânăstirii, nr.1A , Slatina, județul Olt (România)

 • Angajează Asociația în raporturile cu terțe persoane prin incheierea de acte juridice conform prevederilor legale;
 • Coordonarea compartimentelor funcționale din subordine;
 • Elaborează strategii pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilității publice;
 • Prezintă Consiliului de Administrație anual sau de câte ori este necesar informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor autorităților publice gestionate de asociație;
 • Asistă operatorul în procesul de accesare a fondurilor pentru investiții;
 • Colaborează cu Autoritățile de Management, cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, ONG-uri,
 • Asigură evaluarea continuă a derulării proiectelor;2014-2020

Director general

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) Sos. Olteniței, nr. 35-37, Sector 4, București (România)
http://www.anif.ro/

 • Asigură condițiile prevăzute de lege pentru păstrarea integrității patrimoniului Agenției;
 • Propune spre avizare Consiliului de Conducere al Agenției: structura organizatorică, ștatul de funcții și numărul de personal, sarcinile și atribuțiile compartimentelor funcționale pentru unitatea centrală, filiale și unități de administrare;
 • Întocmește raportul anual privind activitățile Agenției, situația financiară pentru anul în curs și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al programului de activitate pentru anul următor;
 • Are calitatea de ordonator terțiar de credite;
 • Reprezintă Agenția în raport cu terții conform prevederilor legale;
 • Încheie acte juridice în numele Agenției;
 • Atribuții specifice domeniului gestionării asistenței nerambursabile comunitare (75%);
 • Îndeplinește orice sarcini stabilite de conducerea ministerului.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publică2010-2014

Director economic

Primăria Municipiului Slatina

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina (România)
http://www.primariaslatina.ro/

 • coordonarea compartimentelor funcționale din subordine;
 • coordonarea și îndrumarea acțiunilor de constatare, stabilire, control, urmărire și încasarea impozitelor și taxelor locale;
 • organizarea, controlul și verificarea legislației privind modul și condițiile de impunere a impozitelor și taxelor locale;
 • administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuției bugetare, în condiții de eficiență;
 • stabilirea opțiunilor și a priorităților în aprobarea și în efectuarea cheltuielilor publice locale;
 • elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege.

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publică2007-2010

Director Direcția Venituri

Primăria Municipiului Slatina

Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina (România)
http://www.primariaslatina.ro/

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publică2006-2007

Șef Serviciu Constatare, impunere, control persoane fizice și juridice Direcția Venituri

Primăria Municipiului Slatina

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina (România)
http://www.primariaslatina.ro/

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publică2005-2006

Inspector specialitate Direcția Venituri

Primăria Municipiului Slatina

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina (România)
http://www.primariaslatina.ro/

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administratie publicăEDUCAȚIE ȘI FORMARE

2016

Expert Achiziții Publice

S.C. DOTIS TRAINING S.R.L., Ploiești (România)

 • Comunicare interpersonală
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Coordonarea muncii în echipă
 • Utilizarea calculatorului
 • Competențe generale pe domenii de activitate
 • Negociere în cadrul procedurii de Atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Competențe specifice ocupației
 • Analizarea legislației aplicabile specifice
 • Acordarea consultanței de specialitate
 • Planificarea achizițiilor publice
 • Derularea și finalizarea procedurilor de atriburire2012-2015

Doctor în economie

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Craiova (România)2005-2007

Diplomă de Master Management Public

Academia de Studii Economice, București (România)1999-2003

Economist

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing, Craiova (România)1995-1999

Diplomă de Bacalaureat

Liceul Radu Greceanu, Slatina (România)COMPETENțE PERSONALE

Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ÎnțelegereVorbireScriere
AscultareCitireParticipare
la conversație
Discurs oral

engleză

B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străineCompetențe de comunicare

 • bune abilități de comunicare dobândite din activitățile derulate de-a lungul timpului
 • excelente abilități de interacțiune cu oamenii, diplomație, tact
 • bun negociator
 • abilități de persuasiune

Competențe organizatorice/manageriale

 • spirit organizatoric
 • capacitate de analiză și sinteză
 • capacități decizionale
 • aptitudini de coordonare
 • management eficient al timpului și respectare a termenelor limită
 • capacitatea de a analiza sarcini și responsabilități
 • capacitatea de a lucra în echipă și de monitorizare a lucrului în echipă
 • spirit de evaluare și îmbunătățire

Competențe dobândite la locul de muncă

 • inițiativă și viziune
 • seriozitate
 • eficiență
 • flexibilitate
 • proactivitate
 • orientarea spre rezultat
 • comportament adecvat
 • comunicare eficientă
 • capacitate de lucru în condiții de stres
 • capacitate de analiză și sinteză

Competență digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informației
Comunicare Creare de
conținut
Securitate Rezolvarea de
probleme

Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluarePermis de conducere

 • B

08.12.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 8:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro