Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Mihaela Ioana Şandru > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Mihaela Ioana ŞANDRU
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 63/28.02.2011 L708/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
2. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
3. 190/19.04.2010 L26/2010 Propunere legislativa privind identificarea, diagnosticarea si tratarea copiilor afectati de tulburari din spectrul autist respinsa
definitiv
4. 233/27.04.2009   Propunere legislativa privind Zona Metropolitana Bucuresti retrasa
de catre initiator
5. 234/27.04.2009 L303/2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
6. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
7. 339/24.09.2012 L289/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 si a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
8. 348/24.09.2012 L275/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, functionarea si organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcina respinsa
definitiv
9. 353/24.09.2012 L295/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea politiei locale respinsa
definitiv
10. 415/01.09.2010 L217/2010 Proiect de Lege pentru ingrijirea copilului prescolar respins
definitiv
11. 433/21.09.2009 L226/2009 Propunere legislativa de modificare si completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei raport
depus
12. 470/05.10.2009 L625/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsa
definitiv
13. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativa privind reglementarea conditiilor de punere pe piata a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope si derivatilor acestora respinsa
definitiv
14. 511/21.09.2010 L300/2010 Propunere legislativa pentru modificarea OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala respinsa
definitiv
15. 512/21.10.2009 L289/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respinsa
definitiv
16. 513/13.09.2011 L427/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore Lege 6/2012
17. 614/14.12.2009 L431/2009 Propunere legislativa privind incadrarea in conditii speciale a unor locuri de munca din carierele de extractie a lignitului prin lucrari miniere la zi respinsa
definitiv
18. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale raport
depus
19. 633/14.12.2009 L483/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
20. 634/14.12.2009 L403/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
21. 636/14.12.2009 L487/2009 Propunere legislativa pentru infiintarea Directiei pentru medicina sportiva in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului si pentru adoptarea unor masuri privind organizarea si functionarea Institutului National de Medicina Sportiva, a policlinicilor teritoriale si a cabinetelor de Medicina Sportiva respinsa
definitiv
22. 640/14.12.2009 L488/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe respinsa
definitiv
23. 686/22.11.2010 L470/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
24. 702/22.11.2010 L468/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului Penal respinsa
definitiv
25. 707/05.12.2011 L611/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura si Floricultura Vidra in domeniul public al Comunei Vidra, judetul Ilfov si in administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate respins
definitiv
26. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
27. 740/29.11.2010 L525/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Codului de procedura penala al Romaniei din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
28. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
29. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
30. 756/05.12.2011 L604/2011 Proiect de Lege privind prevenirea violentei si abuzurilor sexuale asupra minorului respins
definitiv
31. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
32. 789/29.11.2010 L546/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii respinsa
definitiv
33. 793/29.11.2010 L534/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala respinsa
definitiv
34. BP295/15.04.2009 L323/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
35.   BP78/22.02.2011 Propunere legislativa privind reproducerea umana asistata medical retrasa
de catre initiator

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 23 may 2024, 9:17
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro