Antonel TĂNASE
Curriculum Vitae

E-mail: antoneltanase@gmail.com

Work: București, România
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Secretar General al Guvernului - cu rang de Ministru

Secretariatul General al Guvernului

08/11/2019 - 08/12/2020
 

 • Reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relațiile cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții și autorități publice, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.
 • Este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum și pentru instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului.
 • În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al Guvernului emite, în condițiile legii, ordine și instrucțiuni.

 

Șef Compartiment Audit Intern

R.A.R.

2018 - 2019
 

Șef Compartiment Fonduri Europene și Managementul Proiectelor

R.A.R.

2013 - 2017
 

Consilier personal al Ministrului Transporturilor

Ministerul Transporturilor

05/2012 - 12/2012
 

Administrator - expert contabil

Cont Consulting & Services SRL

2009 - 05/2012
 

Secretar de stat

Ministerul Transporturilor

2008

 • Responsabil de domeniile transporturilor naval și aerian

 

Consilier personal al Ministrului Transporturilor

Ministerul Transporturilor

04/2007 - 01/2008
 

Consilier Președinte

Administrația Fondului pentru Mediu

2006 - 04/2007
 

Administrator

Cont Consulting & Services SRL

2003 - 2005
 

Director financiar

Romania Asigurari SA

1998 - 2002
 

Contabil/ Contabil-șef/ Revizor contabil

Comisia Județeană a Cooperativelor de Credit Galați - Cooperativa de Credit Suceveni

1990 - 1992
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Academia de Studii Economice din București

Doctor în economie - Politici de credit ale băncilor comerciale românești 1880 - 1916

1998 - 2005
 

Facultatea de Istorie - Universitatea București

Master

1997 - 1998
 

Facultatea de Finanțe Bănci și Contabilitate - Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", Bucureșt

Licență

2002 - 2006
 

Facultatea de Istorie - Universitatea București

Licență

1992 - 1997
 

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci, jud. Galați

Diplomă de bacalaureat - Contabil - planificator - statistician
 

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e) română
 

Altă limbă (Alte limbi)

engleză

 • Comprehensiune orală
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

 • Citit
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

 • Conversație
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

 • Exprimare scrisă
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

 • Scris
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

franceză

 • Comprehensiune orală
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

 • Citit
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

 • Conversație
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

 • Exprimare scrisă
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2

 • Scris
 •  ● ● ● ●  ○ ○ 

  B2


 

CURSURI ȘI SPECIALIZĂRI

 • Evaluator de întreprinderi - Anevar București, 2009
 • Evaluator de întreprinderi - Membru Anevar, 2012
 • Expert Contabil - Membru CECCAR, din 2009
 • Consultant fiscal - Membru CCF, 2007
 • Contabil autorizat - Membru CECCAR, din 1997
 • Auditor intern, 2018
 • Manager de proiect - Emcer Consult, 2013
 • Inspector de Securitate Aeronautică - AVSEC - BASIC, 2012
 • Absolvent al cursului "Evaluarea întreprinderii", 2009
 • Absolvent al cursului "Piețe de capital" - CECCAR, 2007
 • Absolvent al cursului "Evaluarea firmei" - CECCAR, 2007
 • Absolvent al cursului "Achiziții Publice" - INA, 2006
 • Absolvent al cursului "Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene" - CCIR, 2013
 • Absolvent al cursului "CFO", Master Class, 2014
 • Colegiul Național de Apărare, Probleme actuale de securitate, 6 luni, 2013

 

COMPETENȚE ȘI APTITUDINI ADMINISTRATIVE

 • Consilier General - Primăria Municipiului București, Secretar al Comisiei Economice, Membru al Comisiei de Mediu și Educație Eco-Civică, 2004-2008
 • 4 mandate de Președinte de Consiliu în perioada 2005 - 2007
 • Președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) București, 2005 - 2008
 • Vicepreședinte al Asociației Naționale a ATOP-urilor din România, 2007 - 2008
 • Membru în Consiliul de Administrație al A.N.I.F. R.A. 2006 - 2007
 • Administrator special al Ceprohart SA Brăila, 2005 - 2007
 • Membru în Consiliul de Administrație al CN APM Constanța SA, 2008
 • Membru în Consiliul de Administrație al CN AIHCB SA, 2007 - 2008
 • Membru în Consiliul de Administrație (OUG 109/2011) al CN APDM Galați, 2012 - 2017

 

COMPETENȚE ȘI APTITUDINI SOCIALE - ACTIVITATE POLITICĂ

 • Membru PNL din 21.08.1991
 • Membru BP TNL Galați 1994 - 1998
 • Secretar General Adjunct al TNL 1998 - 2000
 • Membru al Biroului Permanent TNL 2000 - 2002
 • Membru al Comisiei Centrale de Cenzori a PNL 2001 - 2004
 • Președintele Comisiei Centrale de Cenzori a PNL 2005 - 2009
 • Membru al Biroului Permanent PNL Sector 6 2005 - 2009
 • Vicepreședinte al PNL București 2005 - 2008
 • Vicepreședinte al PNL Sector 6 2009 - 2012
 • Secretar General Adjunct PNL 2009 - 2010
 • Membru BP PNL Sector 3 din 2012
 • Mandatar financiar coordonator al campaniei prezidențiale 2014
 • Vicepreședinte Comisia de Buget Finanțe PNL 2015
 • Trezorier Național PNL 2017 și în prezent
 • Președintele Comisiei Naționale de Infrastructură de Transport PNL, 2017 - prezent
 • Președintele PNL Sector 3 - iulie 2019 - prezent

 
18.05.2021