Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2020-present (sen.)
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2000-2004 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Ioan Stan > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ioan STAN
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 64/25.02.2008 L793/2007 Propunere legislativa pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
2. 85/22.02.2006 L683/2005 Propunere legislativa "Legea painii" respinsa
definitiv
3. 90/28.02.2007 L847/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
4. 182/11.05.2005 L122/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura respinsa
definitiv
5. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedura legislativa încetata
6. 210/16.04.2008 L867/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 1 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 respinsa
definitiv
7. 218/10.04.2007 L997/2006 Propunere legislativa pentru completarea art.56 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
8. 334/25.04.2006 L184/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.108/2001 privind exploatatiile agricole Lege 320/2006
9. 374/09.05.2007 L166/2007 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit Lege 256/2007
10. 376/09.05.2007 L167/2007 Propunere legislativa pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
11. 388/17.06.2008 L210/2008 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respins
definitiv
12. 408/17.06.2008 L138/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizata, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
13. 441/23.06.2008 L262/2008 Propunere legislativa privind completarea anexei 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
14. 457/10.05.2006 L257/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, Renta viagera agricola , al Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
15. 493/03.09.2008 L296/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru productie nr.150/2003 respins
definitiv
16. 565/26.06.2006 L332/2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 390/2006
17. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
18. 606/05.12.2005 L472/2005 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperatiei agricole nr.566/2004 Lege 134/2006
19. 607/03.07.2006 L392/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
20. 608/03.07.2006 L436/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
21. 612/08.10.2008 L350/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana respinsa
definitiv
22. 625/04.09.2006 L390/2006 Propunere legislativa privind acordarea in anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv respinsa
definitiv
23. 626/04.09.2006 L391/2006 Propunere legislativa pentru sprijinirea producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorina in anul 2006, cu finantare de la bugetul de stat respinsa
definitiv
24. 665/08.10.2007 L585/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.2 si art.3 din Titlul XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
25. 674/13.09.2006 L491/2006 Propunere legislativa privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Turism, in subordinea Guvernului Romaniei respinsa
definitiv
26. 738/05.11.2007 L631/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de catre fondurile de garantare respinsa
definitiv
27. 766/12.11.2007 L597/2007 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea arendarii nr.16/1994 Lege 20/2008
28. 797/01.11.2006 L572/2006 Propunere legislativa pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
29. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
30. BP29/06.02.2007 L297/2007 Propunere legislativa Codul Silvic la Senat
31. BP679/28.06.2007 L775/2007 Propunere legislativa privind scutirea de la plata impozitului pe terenul agricol din extravilan, pentru anul 2007, a proprietarilor ale caror productii agricole au fost calamitate de seceta in proportie de peste 50% retrasa
de catre initiator

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 18 juillet 2024, 1:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro