Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
Legături:
maya.teodoroiu@cdep.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Simona-Maya Teodoroiu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Simona-Maya TEODOROIU
Curriculum Vitae

Experiența profesională

 • Începând cu luna decembrie 2020, Deputat (Membru al Parlamentului României), grupul parlamentar al Partidului Social-Democrat (PSD)

  Vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

  Membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități

  Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Națională

  Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Letonia

  Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Țărilor de Jos (Olanda)
   

 • Februarie 2015 - Iunie 2019: Judecător al Curții Constituționale a României.

  Decizii de o importanță deosebită pentru sistemul judiciar și pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, în calitate de membru al Curții, inclusiv ca judecător-raportor, între acestea putând fi amintite: judecător raportor în cauza Coman-Hamilton la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (fiind prima cauză trimisă de către Curtea Constituțională a României la CJUE); judecător raportor în decizii privind respectarea drepturilor fundamentale, în cauze diverse (spre ex., dosarul național de sănătate, utilizarea de către minoritățile naționale a limbii materne în spitale și așezăminte sociale etc.).
   

 • Septembrie 2019 - Ianuarie 2020: Secretar de stat - Agent Guvernamental al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Ministerul Afacerilor Externe (MAE);
   
 • 1994- prezent: Cadru didactic universitar, astfel: 1994-2000 - asistent universitar, 2000-2012 - lector universitar, februarie 2013 - prezent, Conferențiar universitar, disciplinele: drept civil, dreptul mediului, dezvoltare durabilă și protecția mediului, Facultatea de Administrația Publică - Școala Națională de Științe Politice și Administrative (SNSPA), București;
   
 • Ianuarie 1994 - prezent: Academia Română - Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Cercetător științific (în prezent, Cercet.șt.principal gr.III). Autor sau co-autor al mai multor lucrări de cercetare, articole, studii și cărți publicate în reviste de specialitate, române și străine (a se vedea, în partea finală a acestui document, o selecție a celor mai importante). Participant la numeroase manifestări științifice, pe plan intern și internațional (sesiuni știintifice, conferințe, congrese, schimburi de experiență ș.a)
   
 • Mai 2012 - ianuarie 2013 și aprilie 2013 - februarie 2015: Secretar de Stat, Ministerul Justiției (MJ)

  Principalele activități și responsabilități:

  • Coordonarea activității de monitorizare și raportare, în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare, instituit prin decizia CE nr. 928/2006;
  • Coordonarea elaborării contribuției României (în domeniul justiției) la grupurile de lucru ale Consiliului și Comisiei Europene;
  • Coordonarea pregătirii contribuției României în domeniul justiției, pentru reuniunile miniștrilor în cadrul Consiliilor „Justiție și Afaceri Interne”;
  • Coordonarea activității de programare, implementare, monitorizare și evaluare a atingerii obiectivelor și rezultatelor proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acordate pentru domeniul justiției și libertăților fundamentale de Uniunea Europeană sau de alți donori, în cadrul programelor comunitare gestionate de Comisia Europeană, în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, al Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014 (în calitate de Operator de Program), al fondurilor structurale și al altor programe și proiecte bilaterale;
  • Coordonarea implementării proiectului „Reforma sistemului judiciar”, finanțat de Banca Mondială (Împrumut IBRD RO - 4811);
  • Coordonarea activității de elaborare a proiectelor de acte normative având ca obiect ratificarea, aprobarea sau aderarea României la tratatele internaționale în domeniul cooperării judiciare internaționale, precum și a unor aspecte circumscrise relațiilor internaționale ale MJ (participări la grupuri de lucru coordonate de Consiliul Europei, OECD, instituții ale Uniunii Europene, alte instituții și organisme internaționale);
  • Coordonarea activității de avizare a proiectelor de acte normative inițiate de alte ministere, având ca obiect ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaționale;
  • Gestionarea operațiunilor de angajare și ordonanțare a cheltuielilor în calitate de ordonator principal de credite (2012, 2014);
  • Coordonarea activității altor direcții și departamente din cadrul Ministerului Justiției, atribuită prin ordin al ministrului justiției;

   
 • Ianuarie 2013 - Aprilie 2013: Secretar de stat, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine (DPIIS), Guvernul României;
   
 • Februarie 2005 - Mai 2012: Consilier asimilat magistratului, Șef al Unității Programe Internaționale, din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Coordonator (desk officer) al programelor finanțate de Banca Mondială (programele PAL-PPIBL, 2005, 2006, respectiv Programul privind Reforma Sistemului Judiciar, Împrumut IBRD RO - 4811, 2006-2012, în beneficiul CSM, INM, ȘNG și al instanțelor); expert național în cadrul programului PAL-PPIBL al Băncii Mondiale intitulat „Analiza sistemului de măsurare și monitorizare a performanței judiciare în România”, 2006;
   
 • Februarie 2001 - ianuarie 2005: Director al Direcției Afaceri Europene și Programe și Secretar de stat (mai 2002 - ianuarie 2005), Ministerul Justiției.

  Principalele activități și responsabilități:

  • SPO (Senior Project Officer), coordonator al activităților legate de implementarea programelor PHARE pentru sistemul judiciar român (2002-2004; DSPO - 2001-2002), precum și al altor programe bilaterale;
  • membru al Delegației Române pentru negocierea cap. 24 - JAI și al Grupului interministerial pentru redactarea Tratatului de Aderare a României la UE;
  • coordonator al activității Ministerului Justiției în calitate de membru al Comisiei Naționale pentru integrarea României în NATO, în special privind cap. 1 - Probleme politice și economice și cap.5 - Legislație; participant la rundele de convorbiri privind Protocolul de Aderare a României la NATO și la elaborarea documentației necesare în acest sens;
  • coordonator al activității de implementare a proiectelor finanțate de Banca Mondială, în beneficiul Ministerului Justiției;

   
 • 1998-2001: Expert guvernamental - Departamentul pentru Integrare Europeană al Guvernului României, respectiv Secretar I - Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Pregătire Negocieri; Desk-officer și expert în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea documentelor de poziție la capitolului 9 - Transporturi și capitolul 14 - Energie, în cadrul negocierilor de aderare a României la UE; Membru al primei echipe române de pregătire și derulare a negocierilor de aderare la UE; Membru în comisia inter-instituțională pentru pregătirea activităților de screening privind capitolul 22 - Mediu (1999) și Sub-comitetul nr.6 - Transport, energie și mediu (1998, 1999, 2000) și în alte reuniuni de lucru și de coordonare UE-România;
   
 • Iulie 2007 - octombrie 2010 (primul mandat), noiembrie 2010 - noiembrie 2014 (cel de-al doilea mandat), Membru al Consiliului Național de Integritate(CNI), reprezentant al Grupului parlamentar din Senat al Partidului Social - Democrat (PSD);
   
 • 2015 - prezent: Membru al Consiliului Reprezentanților(Council of Representatives) al European Law and Governance School(ELGS), organizată de EPLO (European Public Law and Organization), Atena (Grecia). Membru al Consiliului Director (Board of Directors)
   
 • 2013 - 2015: Membru al Board of Trustees, ERA (Academy of European Law);
   
 • Expert independent, Comisia Europeană - Direcția Generală Justiție, începând cu anul 2008; derularea de activități de evaluare în cadrul programelor anuale gestionate de DG Justice (fight against crime, fundamental rights and citizenship, civil justice etc.);
   
 • Membru al grupului de lucru si al advisory board-ului pentru redactarea studiului tematic “Business integrity in Eastern Europe and Central Asia”, în cadrul OECD - ACN, 2013-2014;
   
 • 2002 - 2009 (un mandat) : Membru al Delegației României la Curtea Permanentă de Arbitraj (PCA), Haga;
   
 • 1996 - Raportor național pentru protecția juridică a mediului, în cadrul rețelei „Droit de l’Environnement” a AUPELF - UREF (în prezent, AUF), Dakar, Senegal.

 

Principalele calificări profesionale și diplome obținute

 • Doctor în drept - Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, specializarea Drept civil. Teza de doctorat, intitulată „Repararea civilă a daunei ecologice”, a fost elaborată în cadrul Programului “Allocation de recherche” al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), iulie 2002
   
 • Absolventă a Liceului de Filologie - Istorie “Elena Cuza” din Craiova, profil filologie-istorie (cu media 10,00 la examenul de bacalaureat, șef de promoție) și a Universității din București - Facultatea de Drept (licență în drept, 1993-94)
   
 • Diplome de absolvire a cursurilor Facultății Internaționale de Drept Comparat - Strasbourg, sub autoritatea Academiei de Drept Comparat, Paris, Franța (ciclurile de formare I și II), 2000 și 2001
   
 • Stagiar, Comisia Europeană (Direcția Generală Mediu, unitatea Afaceri Internaționale și Mediu), 1999 (stagiar structural)
   
 • Absolventă a unor programe de formare continuă (drept european, politici publice ale sistemului judiciar) în cadrul Institutului Național al Magistraturii (INM), 2009, 2010
   
 • Certificat de participare - Banca Mondială - JUST-PAL („Justice Sector Peer-Assisted Learning”), Conferința de constituire și lansare a rețelei JUST-PAL (în calitate de membru), Atena (Grecia) și Haga (Olanda), 2011, 2012
   
 • Certificat de participare la programul “Administrarea sistemului judiciar din perspectivă organizatorică și strategică” - cursuri de pregătire, seminarii și dezbateri, organizate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției din Olanda (MTEC/EVD), Haga, 2007
   
 • Certificat de absolvire a cursului de pregătire „New Quality Systems Manager”, derulat la CSM de Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA Bucharest), 2011

 

Limbi străine cunoscute

 • Limba franceză - fluent (scris, citit, vorbit)
 • Limba engleză - fluent (scris, citit, vorbit)

 

O selecție a celor mai importante lucrări publicate:

 • Prezumția de nevinovăție și constituționalitatea unor norme procesuale” (co-autor, alături de dr.Iulian Teodoroiu), în revista Dreptul, nr.5/1995
 • Legalitatea oportunității și principiul constituțional al proporționalității”, co-autor, în Revista Dreptul, nr.7/1996
 • “La planification economique et l’environnement”, în cadrul lucrării “Quelles institutions de l’environnement pour le developpement durable en Europe Centrale et de l’Est?”,autori: prof.dr. Marilena Uliescu, prof.dr.Mircea Duțu, drd.Simona-Maya Teodoroiu, în vol. „ Les obstacles institutionelles a une articulation adequate entre les politiques de protection de l’environnement et developpement”, Coll. AUPELF-UREF (AUF) “Droit de l’environnement”, Universite de Limoges(France) 1996
 • Vers un droit de l’environnement urbain. Le rapport national roumain” - culegere publicată de Universitatea din Limoges (Ed.Bruylant) în 1997
 • „La mise en oeuvre nationale du droit internationale de l'environnement dans les pays francophones. Le rapport national roumain” (autori: prof.dr.M.Duțu, prof.dr.M.Uliescu, lector dr.S.M.Teodoroiu),volum coordonat de prof.Michel Prieur, AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), Ed.Pulim, Paris, 2003
 • ‘’Considération a l’egard de la legislation roumaine réglementant le domain des organismes modifiés genetiquement ‘’ (publicată în revista “Studii de Drept Românesc”, București, Nr.3-4/ 2001, pag.338/345, ISSN 1220-5427
 • “Aspecte ale preluării acquis-ului comunitar de mediu în legislația română, cu o privire specială asupra legislației orizontale”, publicată în revista “Studii de Drept Românesc”, București, iunie 2002,
 • Transpunerea în legislația română a actelor normative privind produsele chimice, din cadrul acquis-ului comunitar de mediu” (co-autor, alături de Silvia Zaharia), Studii de Drept Romanesc. Serie noua, An 2002,V. 14 (47)/ nr. 3-4 (iul.-dec.), p. 391-406
 • “Noi valențe ale aplicării principiului precauției în dreptul comunitar al mediului”, în vol. „Integrarea europeană și dreptul românesc”, 320 pagini, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Ed. Tempus, Buc., 2006, pag. 115-121, ISBN 973-9205-79-8 , ISBN 10 973-7782-37-2 821.135.1-31
 • „Noi aspecte privind regimul juridic al deșeurilor la nivel comunitar european”, partea întâi, publicată în revista Studii de Drept Românesc(SDR), an 19(52) nr.1-2 (ianuarie-iunie), Buc., 2007, ISSN 1220-5427
 • „Noi aspecte privind regimul juridic al deșeurilor la nivel comunitar european”, partea a doua, publicată în SDR, an 20(53) nr.1-2(ianuarie-iunie), 2008, pag.199-211, ISSN 1220-5427
 • „Instrumente juridice pentru protecția mediului. O perspectivă europeană”, în vol.”Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană”, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Ed. Universul Juridic, Buc., 2011, pag.775-783, ISBN 978-973-127-469-0
 • Dreptul subiectiv la mediu - evoluție și garanții juridice”, în vol. „Justiție, stat de drept și cultură juridică”, sub egida Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Ed. Universul Juridic, Buc., 2011, pag.966-974, ISBN 978-973-127-618-2
 • „Schimbările climatice. Legislația recentă și jurisprudența la nivel european și național” (în volumul „Dreptul românesc în contextul exigențelor europene”, 700 pagini, sub egida Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române), Ed.Hamangiu, Buc., 2009, ISBN 978-606-522-192-5, pag.16-26
 • „Special topic: Procedural rules and practices grounding the decisions of the Constitutional Court of Romania”, (co-autor, alături de M.Safta, prim magistrat-asistent al CCR), Vienna Journal on International Constitutional Law (ICL Journal), vol.10/4/2016, pag.445-458, www.icl-journal.com, ISSN print edition 2306-3734, ISSN electronic edition 1995-5855. Un sumar al acestei lucrări a fost prezentat la cea de-a 19-a sesiune a „International Judicial Conference”, organizată de The Furth Family Foundation, Michigan University - Faculty of Law and The International Foundation for Electoral Systems (Washington DC, SUA, mai 2016);
 • „Constitutional litigation and the judicial system in Romania - with special reference to the independence of the judiciary”, (co-autor, alaturi de I.Cochintu, magistrat asistent al CCR), lucrare prezentată în cadrul Conferinței internaționale a Curților Constituționale, cu tema „Rolul Curților Constituționale în consolidarea independenței puterii judecătorești”, organizate de Curtea Constituțională a Republicii Armenia (Erevan, 8-10 octombrie 2015), publicată în volumul editat de organizatorii conferintei si pe SSRN’s eLibrary (www.ssrn.com)
 • „Câteva considerații referitoare la trimiterile preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, formulate de Curțile constituționale ale statelor membre” (co-autor, alături de M.Safta), lucrare prezentată la Sesiunea științifică ”10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc”, organizată de Institutul de Cercetari Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române (31 martie 2017). A fost indexată, alături de celelalte lucrări prezentate, în baza de date National Strategies Observer (NOS), secțiunea Law Sciences http://www.nos.iem.ro/handle/123456789/1099 Volumul electronic al sesiunii este editat de editura Universul Juridic, ISBN 978-606-39-0043-3
 • „Considerente de principiu rezultate din jurisprudența Curții Constituționale cu privire la tehnica redactării actelor normative și procedura legislativă”, în vol. “In Honorem prof.univ.dr.Ioan Vida: Reforma statului în cadrul democrației constituționale”, volum editat și coordonat de I.Cochințu și M.Enache, pag. 101-108, Ed Hamangiu (editură de prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale CNATDCU), Buc., 2017, ISBN 978-606-27-0735-4
 • „Evoluția sistemelor electorale în România modernă și contemporană”(co-autor, împreună cu dr.M.Enache), în volumul „Preeminența dreptului și controlul de constituționalitate între tradiție și modernitate”, sub egida Curții Constituționale a României și a Curții Constituționale a Republicii Moldova, Buc., 2018, pag.12-19, Ed.Hamangiu (editură de prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale CNATDCU), ISBN 978-606-27-1210-5
 • „Role de la Cour Constitutionnelle dans la definition et application des principes constitutionnels explicites/implicites”, autori:dr.Simona-Maya Teodoroiu, dr.Marieta Safta, în cadrul volumului „Role des Cours Constitutionnelles dans le maintient et application des principes constitutionnels/Role of Constitutional Courts in upholding and applying constitutional principles”, vol.II, 2018, pag.622-633, publicat de Curtea Constituțională a Georgiei, ISBN 978-9941-8-0078-8 (Deuxieme volume/Second volume); publicația cuprinde lucrările prezentate în cadrul celui de-al XVII-lea Congres al Conferinței Curților constituționale europene și a fost realizată cu sprijinul/asistența Uniunii Europene(The European Union for Georgia, EU4Justice)
 • „Reforma în domeniul justiției și calitatea actului de justiție - componente necesare ale progresului social. Aspecte relevante ale contenciosului constituțional” („Justice reform and quality of the act of justice - necessary components of the social progress.Comments on relevant Constitutional litigation”), autori: Conf.univ.dr.Simona-Maya Teodoroiu, Cercet.șt.pr.gr.III, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Dr.Ionița Cochințu, magistrat asistent, Curtea Constituțională a României. Lucrarea a fost prezentată la Sesiunea anuală de comunicări științifice ”Rolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice ”A.Rădulescu” al Academiei Române, București, 10 mai 2019 și publicată în volumul sesiunii: Rolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român”, comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (10 mai 2019); Editura Universul Juridic, București, 2019; ISBN CD: 978-606-39-0464-6. Lucrările acestei sesiuni au fost indexate în baza internațională de date CEEOL - https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=785023
 • "Fiscal legislation and protection of the environment on the European and national level. Relevant jurisprudence of the European Court of Justice and the Constitutional Court of Romania”, publicat în vol.9, nr.1, martie 2019 al “Juridical Tribune” - Tribuna Juridică (articol 12), pag.455-463, ISSN 2247-7195, e-ISSN 2248-0382, ISSN-L 2247-7195. Revista Juridical Tribune - Tribuna Juridică este singura revistă de științe juridice din România, indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters). Revista mai este indexată în EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (Conform Anexei nr.24 din Ordinul Min.ED.Naț.și cercet.șt.nr.6129/2016), www.tribunajuridica.eu/arhiva/anul9v2.html
 • ”Identitate națională și dialog judiciar ”(co-autor alături de dr.Marian Enache și dr.Marieta Safta), în vol.”Identitatea constituțională națională în contextul dreptului european”, editat de Curtea Constituțională a României (CCR), Ed. Hamangiu, 2019 (apărut în 2020), pag.50-72, ISBN 978-606-27-1447-5

 

Cărți publicate (autor sau co-autor):

 • „Răspunderea civilă pentru dauna ecologică”, Editura Lumina Lex, București, 2003, 432 pagini, ISBN 973-588-646-4
 • „Elemente de drept civil. Noțiuni generale, principii. Persoane și bunuri. Obligații civile și contracte speciale. Răspunderea civilă”, Ed.C.H.Beck, București, decembrie 2012, 358 pagini
 • „Dreptul mediului și dezvoltării durabile”, curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2009, 301 pagini, ISBN 978-973-127-233-7
 • „Drept civil: concepte fundamentale, persoane si bunuri, obligații civile, contracte speciale”, curs universitar (compendiu), Editura Lumina Lex, 2004, 271 pagini, ISBN 973-588-832-7
 • „Drept constituțional și instituții politice contemporane”, co-autor, alături de I.Teodoroiu, Ed.Univers Juridic, București, 2005, 498 pag., ISBN 973-7643-06-2
 • „Contencios constituțional, contencios administrativ și fiscal. Jurisprudență și adnotări”, co-autor, alături de I.Teodoroiu, L.Giurgiu, C.G.Zaharia, Ed.Pro Universitaria, București, 2006, 338 pag., ISBN 973-7854-29-2
 • „Drept constituțional și instituții politice contemporane”, vol.I și vol.II (autor I.Teodoroiu), partea I, titlul VI și partea a II-a, titlurile VIII și IX, Ed.Sylvi, București, 2001, ISBN 973-8258-52-9, ISBN 973-8258-53-7

 

Alte articole publicate

 • “Asistența oferită de Banca Mondială în beneficiul sistemului judiciar român. O perspectivă sintetică a proiectelor gestionate de Consiliului Superior al Magistraturii și instituțiile aflate în coordonarea sa - Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri”, co-autor alături de jud.Ana-Cristina Lăbuș, membru CSM, Revista „Justiția în actualitate” - Revista Consiliului Superior al Magistraturii, anul II, nr.1, Ed.Treira, Buc., 2008, pag.16-19, ISSN 1843-4703
 • „Implementarea Strategiei de comunicare și relații publice a sistemului judiciar. Obiective și priorități”, Revista „Justiția în actualitate” - Revista Consiliului Superior al Magistraturii, anul II, nr.3, Ed.Treira, Buc., 2008, pag.26-28, ISSN 1843-4703
 • Asistența oferită de Banca Mondială în scopul pregătirii judecătorilor, procurorilor și grefierilor români și al consolidării capacității instituționale a Institutului Național al Magistraturii(INM) și a Școlii Naționale de Grefieri(ȘNG). O prezentare sintetică a proiectelor în domeniu, gestionate de Consiliului Superior al Magistraturii și instituțiile aflate în coordonarea sa”, co-autor alături de jud.Ana-Cristina Lăbuș, Membru al CSM, jud. D.Ungureanu, Director adjunct al INM și jud. C.Crăciunescu, Director ȘNG, Revista „Justiția în actualitate” - Revista Consiliului Superior al Magistraturii, nr.1/2009, Ed.Treira, Buc., 2009, ISSN 1843-4703
 • Implementarea unui Sistem de Management al Calității în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii - proiect finanțat de Programul privind Reforma Sistemului Judiciar al Băncii Mondiale”, co-autor alături de jud.Ana-Cristina Lăbuș, Membru CSM, Revista „Justiția în actualitate” - Revista Consiliului Superior al Magistraturii, nr.3/2010, Ed.Treira, Buc., 2010, ISSN 1843-4703
 • „Desfășurarea Convenției de înfrățire între administrația penitenciarelor din România și Direcția Instituțiilor Penitenciare din Spania”, (coautor), Revista Administrației Penitenciare din România (ANP), nr.2/2002, ISSN 1583-0365

 
27.12.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 6 decembrie 2022, 17:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro