Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Dumitru Pardău > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Dumitru PARDĂU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 41/01.02.2006 L655/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
2. 66/25.02.2008 L725/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.176 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
3. 145/19.03.2007 L943/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
4. 219/10.04.2007 L1009/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
5. 336/25.04.2006 L182/2006 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) si (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
6. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
7. 507/07.11.2005 L545/2005 Proiect de Lege pentru exceptarea de la plata taxei din fondul pentru ocuparea definitiva de terenuri din fondul forestier national, din proprietatea comunei Galautas, judetul Harghita Lege 391/2005
8. 598/18.09.2007 L450/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
9. 608/24.09.2007 L317/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
10. 771/23.10.2006 L561/2006 Propunere legislativa pentru aplicarea unor articole, modificarea si completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
11. 781/25.10.2006 L488/2006 Proiect de Lege privind interventiile active in atmosfera Lege 173/2008
12. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
13. 845/13.11.2006 L679/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 Lege 32/2007
14. 867/10.12.2007 L747/2007 Propunere legislativa privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate finantarii agriculturii si dezvoltarii rurale respinsa
definitiv
15. 947/11.12.2006 L734/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism respinsa
definitiv
16. BP298/04.04.2006 B212/06.04.2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism retrasa
de catre initiator

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 june 2024, 21:11
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro