Mircea-Nicu TOADER
Curriculum Vitae

Informații personale

AdresăGalați, Mazepa, România
E-mailpersonal@mirceatoader.ro
NaționalitateRomână
Data nasterii23 ianuarie 1948
SexMasculin

Experiență profesională

PerioadaDecembrie 2008 - prezent
Funcția sau postul ocupatDeputat, membru al Comisiei pentru Industrii și Servicii
Activități și responsabilități principaleLider al Grupului Parlamentar PDL din Camera Deputaților
Numele si adresa angajatorului Camera Deputaților, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, București
Tipul activității sau sectorul de activitate Coordonare Grup Parlamentar PDL
Sinteza activității parlamentareIntervenții în ședințele plenului: 540 în 234 ședințe
Intervenții în ședințele Biroului permanent: 396 în 210 de ședințe
Propuneri legislative: 43
Moțiuni simple: 2
Perioada2007 - 2008
Funcția sau postul ocupatConsilier, Grupul Parlamentar PD-L
Activitați și responsabilitați principaleElaborarea de studii, sinteze și analize comparative, în scopul îmbunătățirii și perfecționării cadrului legislativ
Numele si adresa angajatorului Camera Deputaților, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, București
Tipul activitații sau sectorul de activitate Funcționar Public Parlamentar
Perioada2005 - 2007
Funcția sau postul ocupatSecretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor
Activități și responsabilități principale- Coordonarea administrațiilor locale, la nivelul de Primării,
Consilii Județene, Consilii Locale
- Modificarea legislației în domeniul serviciilor publice
- Înființarea programului de reabilitare a sistemelor de termoficare: Termoficare 2006-2009
Numele si adresa angajatorului Ministerul Administrației și Internelor, Piața Revoluției nr. 1A, sect. 1, București
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație Locală
Perioada2004 - 2005
Funcția sau postul ocupatVicepreședinte al Consiliului Județean Galați
Activități și responsabilități principale- Coordonarea activităților de investiții și a programelor europene
- Coordonarea directă a acțiunilor de limitare a efectelor de inundații catastrofale din 2005
Numele si adresa angajatorului Consiliul Județean Galați, Strada Domnească nr. 56, Galați, România
Tipul activității sau sectorul de activitate Administarție Locală
Perioada2000 - 2004
Funcția sau postul ocupatDeputat, membru al Comisiei pentru Industrii și Servicii
Activități și responsabilități principaleSusținerea unor proiecte legislative necesare României pentru integrarea europeană
Numele si adresa angajatorului Camera Deputaților, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, București
Tipul activității sau sectorul de activitate Grup Parlamentar al Partidului Democrat
Sinteza activității parlamentareLuari de cuvânt în plen: 90 în 65 de ședințe
Declarații politice: 6
Inițiative legislative: 9
Membru în 20 de comisii de mediere
Întrebări și interpelări: 18
Moțiuni: 10
Perioada1996 - 2000
Funcția sau postul ocupatDirector General
Activități și responsabilități principaleManagementul firmelor Trans Europa SA, Trans Europa Port SA, Agroport SA
Numele si adresa angajatorului S.C. TRANS EUROPA MANAGEMENT S.R.L., Str. 1 Decembrie 1918, Galați, România
Tipul activității sau sectorul de activitate Management
Perioada1992 - 1996
Funcția sau postul ocupatDirector General
Activități și responsabilități principaleCoordonarea activităților firmei, transportului naval și portuare
Numele si adresa angajatorului S.C. TRANS EUROPA S.A., Str. 1 Decembrie 1918, Galați, România
Tipul activității sau sectorul de activitate Management
Perioada1991 - 1992
Funcția sau postul ocupatDirector Grup Nave Fluviale
Activități și responsabilități principaleCoordonarea activităților navale fluviale
Numele si adresa angajatorului PETROMIN S.A., Constanța, România
Tipul activității sau sectorul de activitate Management
Perioada1990 - 1991
Funcția sau postul ocupatDirector General
Activități și responsabilități principaleCoordonarea activităților singurei întreprinderi de stat la nivelul României care cuprindea flota română și a celor treisprezece posturi fluviale și fluvio-maritime de pe Dunăre
Numele si adresa angajatorului Întreprinderea de Navigație Fluvială NAVROM, Galați, România
Tipul activității sau sectorul de activitate Management
Perioada1976 - 1990
Funcția sau postul ocupatDirector
Activități și responsabilități principale- Coordonarea și conducerea activităților de formare și perfecționare pentru toate specializările necesare funcțonării flotei fluviale Române și activităților portuare de la Dunăre
- Elaborarea și publicarea a trei lucrări științifice:
- Mașini Termice și Instalații navale, Editura Didactică și Pegagogică, 1978
- Motoare, Mașini și Instalații navale, Editura Didactică și Pegagogică, 1980
- Mașini, instalații navale și portuare, Editura Didactică și Pegagogică, 1982
Numele si adresa angajatorului Centrul de Calificare și Perfecționare al Navigației Fluviale Galați, România
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație
Perioada1969 - 1976
Funcția sau postul ocupatOfițer Mecanic
Activități și responsabilități principaleOfițer 3.2.1., Șef Mecanic, pe nave maritime comerciale
Numele si adresa angajatorului NAVROM Constanța, Incinta Port, Digul de nord km 1+100, România

Educație și formare

Perioada2006
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareCOLEGIUL NAȚIONAL DE APĂRARE (C.N.Ap.)
Perioada2006
Calificarea/diploma obținutăMaster în Dreptul Informațiilor și a Securității Private
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareUniversitatea Ecologică București, Bd. Vasile Mlea, Nr.1G, București
Perioada1964 - 1969
Calificarea/diploma obținutăInginer
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobânditeInginerii Navală
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formareInstitutul de Marină “Mircea cel Bătrân”, Str. Fulgerului, Nr.1, Constanța, România
Nivelul de clasificare a formei de invatamant / formareȘef Promoție

Funcții, activități în cadrul unui partid politic

PerioadaIunie 2000
- membru al Partidului Democrat
- președintele Comitetului Interimar al Organizației Județene Galați
- membru în Colegiul Director al Partidului Democrat
PerioadaNoiembrie 2001
- președintele al Biroului Județean Galați
Perioadafebruarie 2004
- membru în Comisia de integrare europeană
PerioadaNoiembrie 2006
- președintele al Biroului Permanent Județean Galați
PerioadaFebruarie 2007
- secretar executiv în Biroul Permanent Național PD
PerioadaDecembrie 2007 - mai 2011
- secretar executiv în Biroul Permanent Național PDL
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Înțelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleza Bine Bine Bine Bine Bine
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități socialeSociabil, deschis
Competențe și aptitudini organizatoriceBun organizator, capacități manageriale, cunoștințe de comportament organizațional și cultură corporatistă
Competențe și aptitudini tehnice Sport
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului Word, Excell, Powerpoint, Internet
Permis de conducere Categoria B

Activitate civică

Perioada1993-2000
Activități și responsabilități principale- Fondator și Președinte, Asociația Armatorilor Fluviali din România, A.A.O.F.P.R.
- Implicarea în deblocarea transportului fluvial în perioada crizei Iugoslavă
Perioada2001-2002
Activități și responsabilități principalePreședinte A.A.O.F.P.R.

Activitate publicistică

Mașini termice și instalații navale,Editura didactică și pedagogică, 1978.
Motoare, mașini și instalații navale, Editura didactică și pedagogică, 1980.
Mașini, instalații navale și portuare, Editura didactică și pedagogică, 1982.
Lucrări și comunicări științifice:16.

23.01.2013