Cezar-Florin PREDA
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail preda.cezar@gmail.com
Naționalitate română
Data nașterii 27.04.1959

Experiența profesională

Perioada2012 - 2016
Funcția sau
postul ocupat
deputat
 • 2012 - 2016: membru Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI
 • 2012 - 2016: membru Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru aderarea României la spațiul Schengen
 • 2012 - 2016: membru Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; ianuarie 2016 - Președintele Comisiei de Monitorizare a APCE
Numele și adresa angajatorului Parlamentul României - Camera Deputaților


Perioada2008 - 2012
Funcția sau
postul ocupat
deputat
 • 2009 - 2012: Președinte Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI
 • 2009 - 2012: Președinte Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind Securitatea Națională
 • 2008 - 2012: Președinte Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Numele și adresa angajatorului Parlamentul României - Camera Deputaților

Perioada2004 - 2008
Funcția sau
postul ocupat
deputat
 • 2004 - 2007: Membru al Comisiei pentru politică externă
 • 2007-2008: Președinte Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind Securitatea Națională
 • 2004 - 2008: membru Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; iunie 2007 - vicepreședinte

Perioada 2003 - 2004
Funcția sau
postul ocupat
Director Strategie și Programe
Numele și adresa angajatorului Grup „RER REMMERT ROMANIA”

Perioada 2001 - 2003
Funcția sau
postul ocupat
Secretar Consiliu de Coordonare Asociația Română de Salubritate (ARS)

Perioada 2001 - 2003
Funcția sau
postul ocupat
Director general
Numele și adresa angajatorului SC REBU București

Perioada 1997 - 2001
Funcția sau
postul ocupat
Director general
Numele și adresa angajatorului RER ECOLOGIC Service Buzău SA

Perioada 1996 - 2000
Funcția sau
postul ocupat
Vicepreședinte Consiliul Național al Salubrității (CNSIPMU)

Perioada 1995 - 1996
Funcția sau
postul ocupat
Director tehnic
Numele și adresa angajatorului Primăria Municipiului Buzău

Perioada 1992 - 1994
Funcția sau
postul ocupat
Șef serviciu Patrimoniu
Numele și adresa angajatorului Primăria Municipiului Buzău

Perioada 1990 - 1991
Funcția sau
postul ocupat
Viceprimar
Numele și adresa angajatorului Primăria Municipiului Buzău

Perioada 1986 - 1989
Funcția sau
postul ocupat
Șef secție
Numele și adresa angajatorului SC AROMET SA Buzău

Perioada 1984 - 1986
Funcția sau
postul ocupat
Inginer
Numele și adresa angajatorului SC. AROMET SA Buzău

Educație și formare

Perioada noiembrie 2004 - mai 2010
Calificare/diploma obținută doctor în științe inginerești, domeniul de doctorat „inginerie mecanică”
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Inginerie mecanică și electrică
Titlul tezei de doctorat ANALIZA TEORETICO-EXPERIMENTALĂ A TEHNOLOGIEI DE DURIFICARE PRIN ÎNCĂRCARE CU ALIAJE/MATERIALE DURE A SUPRAFEȚELOR UNOR ECHIPAMENTE PETROLIERE SUPUSE UNOR PROCESE DE UZARE INTENSĂ - Conducător științific: Prof.Univ.Dr.Ing. Vlad ULMANU


Perioada 1999 - 2005
Calificare/diploma obținută economist licențiat, specializarea finanțe bănci
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Academia de Studii Economice - Centrul Teritorial Buzău, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Titlul tezei de licență Asigurări tip viață - studiu de caz

Perioada 1979 - 1984
Calificare/diploma obținută diplomă de inginer în profilul metalurgie - specializarea turnătorie
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Institutul Politehnic București, Facultatea de Metalurgie
Titlul tezei de licență Turnarea pieselor de fontă prin utilizarea modelelor ușor fuzibile - Conducător licență: prof.dr. Cernat CONSTANTIN

Perioada 16 martie - 16 iunie 2009
Calificare/diploma obținută Certificat absolvire a cursului postuniversitar de perfecționare cu durata de trei luni în specializarea „Securitate națională”, Colegiul Național de Informații, seria 2009
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” București
Titlul lucrării de dizertație Priorități ale strategiei europene de securitate - Conducător științific: Prof.Dr. Gheorghe Toma

Perioada 02-25.05.2006
Calificare/diploma obținută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecționare cu durata de 3 săptămâni în specializarea „Securitate și bună guvernare”
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Colegiul Național de Apărare București, seria I

Perioada Noiembrie 1999 - februarie 2000
Calificare/diploma obținută Certificat de absolvire a programului de perfecționare „Gestionarea deșeurilor urbane”
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Centrul de perfecționare și asistență managerială al A.N.P.G.C.L. și Comitetul Național de Salubritate, Igienă și Protecția Mediului Urban

Perioada 09.03-20.03.1998
Calificare/diploma obținută expert evaluator, curs de formare profesională „Evaluarea întreprinderii”
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Centrul teritorial Brașov al Asociației Națională a Evaluatorilor din România - ANEVAR

Perioada 05-10.10.1994
Calificare/diploma obținută Atestat privind stagiul de pregătire a proiectului pilot „La gestion des affaires sociales”
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare FACHHOCHSCHULE FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG -KEHL

Perioada 18.10.1993 - 10.06.1994
Calificare/diploma obținută Atestat pentru participarea la „Programm delog technical assistance for the local government development programm in Romania”
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare Consorțiu: CNFPT - Paris (France), FACHHOCHSCHULE - Kehl (Allemagne), EAPC - Barcelone (Espagne), APRI SpA - Milan (Italie), SLAMC - Glasgow (Rozaume Uni), HILGD - Athenes (Grece)

Perioada 1993 - 1994
Calificare/diploma obținută Cursul pentru formarea experților în administrație și servicii publice, PHARE DELOG

Perioada 1989
Calificare/diploma obținută Cursuri de perfecționare în știința conducerii Brașov

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Franceză

Limba Engleză
Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
C2 Proficient User C2 Proficient User C2 Proficient User C2 Proficient User C1 Proficient User
B2 Independent User B2 Independent User B2 Independent User B2 Independent User B1 Independent User
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Activitatea de relații parlamentare externe

Funcții ocupate în cadrul Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (A.P.C.E.):
 • martie 2009 - prezent: președintele Delegației Parlamentului României la APCE
 • ianuarie 2008 - ianuarie 2009: vicepreședinte al Comisiei pentru mediu, agricultură și probleme locale și regionale; raportor pe probleme de migrație și raportor pe probleme de migrație
 • ianuarie 2006 - ianuarie 2008: vicepreședinte al A.P.C.E. și vicepreședinte al Comisiei pentru probleme sociale, sănătate și familie

Membru în cadrul următoarelor Comisii și subcomisii:

 • Comisia pentru probleme sociale, sănătate și familie
 • Comisia pentru mediu, agricultură și probleme locale și regionale
 • Subcomisia pentru democrație locală și regională
 • Subcomisia pentru populație
 • Subcomisia pentru dezvoltare durabilă
 • Subcomisia pentru Premiul Europei

Raportor A.P.C.E. pe următoarele teme:

 • Managementul deșeurilor urbane solide
 • Realizarea creșterii economice și a protecției sociale în Europa în era globalizării (Raportor de opinie al Comisiei pentru probleme sociale, sănătate și familie)
 • Situația persoanelor vârstnice în Europa (Raportor de opinie al Comisiei pentru migrații, refugiați și demografie)
 • Parlamentele unite în combaterea violenței domestice împotriva femeilor: evaluarea campaniei la jumătatea perioadei de desfășurare (Raportor de opinie al Comisiei pentru probleme sociale, sănătate și familie)
 • Independența expertizei științifice
 • Implementarea instrumentelor juridice și a altor instrumente eficiente în combaterea violenței și a altor forme de abuz și exploatare a copilului
 • Activitate desfășurată de Biroul A.P.C.E. și Comisia permanentă în perioada 6 octombrie 2006 - 22 ianuarie 2007

Rapoarte, moțiuni pentru rezoluții sau recomandări inițiate:

 • Moțiuni pentru o Recomandare privind Protejarea Deltei Dunării
 • Moțiuni pentru o Recomandare privind Promovarea dialogului politic între Consiliul Europei și vecina sa, China, privind valori sociale și condiții de muncă
 • Moțiune pentru o Rezoluție privind Managementul deșeurilor urbane solide
 • Moțiune pentru o Rezoluție privind Înființarea unui Institut European pentru Avertizare Timpurie, Managementul și Studiul Crizelor generate de Calamități Naturale

Proiecte

  Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare: a) obținute prin competiție pe bază de contract/grant în țară / străinătate (Pn-naționale, Pi-internaționale)
 • Pn1. Contract - Constructie “Depozit Deseuri Menajere” Galbinasi, jud. Buzau devenit “Depozitul ecologic zonal de deseuri menajere si industriale asimilabile acestora” al judetului Buzau, SC RER ECOLOGIC SERVICE SA, 2001 - 2035
  Valoare contract: 1.000.000 euro
  Beneficiari proiect: locuitorii judetului Buzau (aprox. 490.000 loc.)
 • Pn2. Contract de finantare nerambursabila Administratia Fondului pentru Mediu pentru proiectul „Celula 2 a depozitului ecologic de deseuri menajere” Galbinasi, jud. Buzau, SC RER Servicii Ecologice SRL, 2004 -2008
  Valoare finantare - 390.000 euro

  Pn3. Contract - “Refacerea lizierei de salcami in zona de nord a municipiului Buzau” , 1998 - 1999, Valoare finantare - 74.500euro
  Beneficiari proiect: Primaria municipiului Buzau

 • Pn4. Contract - “Statie de transfer deseuri menajere in mun. Rimnicu Sarat si 8 comune limitrofe”, initiat 2004 finalizare 2010, Valoare finantare - 1.937.420 euro
  Beneficiari proiect: Primaria municipiului Rimnicu Sarat si comunele limitrofe
  Beneficiari proiect: locuitorii judetului Buzau (aprox. 490.000 loc.)
 • F1. Contract - “ Realizarea a 40 de locuri de joaca pentru copii” , 1997 -2001
  Valoare finantare - 80.000.euro
  Beneficiari proiect: Primaria mun. Buzau
 • F2. Contract - “Popularizarea activitatilor de colectarea selectiva a deseurilor prin difuzarea unor carti de colorat in gradinitele si scolile generale” din municipiul Buzau”
  Valoare finantare - 45.000 euro
  Beneficiari proiect: Scolile generale si gradinitele din municipiul Buzau

Publicații

Teza de doctorat
 • T1. „Analiza teoretico-experimentală a tehnologiei de durificare prin încărcare cu aliaje/materiale dure a suprafețelor unor echipamente petrolifere supuse unor procese de uzare intensă”, Teza de doctorat, Universitatea de Petrol si Gaze Ploiești, 2010

Cărți publicate (Ca, Cb, Cc), prin care se aduc contribuții la asigurarea și perfecționarea activităților didactice/profesionale.

 • C1. A. Semenescu, M. Tarcolea, Preda C.F, B.Florea - «MathCAD -Utilizare si aplicatii», 260 p. ISBN 973-755-026-9, Ed. MATRIX-ROM, Bucuresti, 2007

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale specifice domeniului, care fac un proces de selecție a revistelor pe baza unor criterii de performanta (Ris);

 • Ris1. Ulmanu, V., Badicioiu, M., Caltaru, M., Zecheru, Gh., Draghici, Gh., Minescu, M., Preda C.F, „Research regarding the hardfacing of petroleum gate valves by using high velocity oxygen fuel technology”, Journal of the Balkan Tribological Association - în curs de publicare
 • Ris2. Ulmanu, V., Badicioiu, M., Caltaru, M., Zecheru, Gh., Draghici, Gh., Minescu, M., Preda C.F= „Heavy weight drill pipe by using welding technologies”, Journal of the Balkan Tribological Association - în curs de publicare

Articole/studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din țară și din străinătate (Vi) inclusiv cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale.

 • Vi1. Ulmanu, V., Badicioiu, M., Caltaru, M., Zecheru, Gh., Draghici, Gh., Minescu, M., Preda C.F- „Research regarding the hardfacing of petroleum gate valves by using high velocity oxygen fuel technology” Proceeding of the 7th International Conference „THE” Coatings, Chalkidiki, Greece, 2008, p. 289-294.
 • Vi2 Ulmanu, V., Badicioiu, M., Caltaru, M., Zecheru, Gh., Draghici, Gh., Minescu, M., Preda C.F, -„Heavy weight drill pipe by using welding technologies” Proceeding of the 3rd International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN, Chalkidiki, Greece, 2008, p. 341-346

Activitate politică

 • iulie 2016 - prezent: Președinte al Organizației Județene PNL Dâmbovița;
 • 2014 - prezent: Vicepreședinte al Partidului Național Liberal;
 • 2013 - 2014: Vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal Regiunea Sud-Est;
 • 2012 - 2013: Prim-vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal;
 • 2003 - 2011: Vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal;
 • 2014 - 2016: Copreședinte al Organizației Județene PNL Buzău;
 • 2001 - 2014: Președinte al Organizației Județene PDL Buzău;
 • 1999: Membru al Partidului Democrat

Anexe

 • Copie diplomă de licență Universitatea Petrol Gaze din Ploiești la propunerea Facultății de științe economice
 • Copie diplomă de inginer în profilul metalurgie - specializarea turnătorie, Institutul Politehnic București, Facultatea de Metalurgie
 • Certificat de absolvire și foaia matricolă a cursului postuniversitar de perfecționare cu durata de 3 săptămâni în specializarea „Securitate și bună guvernare”, organizat de Colegiul Național de Apărare în perioada 02-25 mai 2006
 • Certificat de absolvire a programului de perfecționare „Gestionarea deșeurilor urbane”, organizat în perioada noiembrie 1999-februarie 2000 de Centrul de perfecționare și asistență managerială al A.N.P.G.C.L. și Comitetul Național de Salubritate, Igienă și Protecția Mediului Urban
 • Adeverința pentru confirmarea absolvirii cursului „Evaluarea întreprinderii” organizat de Centrul teritorial Brașov al ANEVAR în perioada 09.03-20.03.1998
 • Atestat privind stagiul de pregătire a proiectului pilot „La gestion des affaires sociales”, organizat în perioada 05-10.101994 de FACHHOCHSCHULE FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG -KEHL
 • Atestat pentru participarea la „Programm delog technical assistance for the local government development programm in Romania”, organizat în perioada 18.10.1993 - 10.06.1994 de CNFPT - Paris, Franța

29.03.2017