Constantin AMARIE
Questions & interpellations in legislature 2004-2008

 1. Question no.593A/18-10-2005
  Referitor la obținerea demisiilor pe cale voluntară a directorilor de școli din jud.Teleorman.

 2. Interpellation no.1447B/11-04-2006
  Carențe în modul de selectare a cursanților la diferite forme de specializare prin burse în străinătate.

 3. Interpellation no.1448B/11-04-2006
  Referitor la nerespectarea Hotărâri Jud.Galați și a ICCJ privind diferendul dintre Primăria Nanov și Primăria Alexandria, jud.Teleorman, legat de SC Koyo SA.

 4. Interpellation no.1449B/11-04-2006
  Achiziționarea imobilului din loc.Siliștea Gumești, jud.Teleorman, în care s-a născut scriitorul Marin Preda.

 5. Interpellation no.1510B/26-04-2006
  Posibilitatea reorganizării spitalului Penitenciarului Rahova în colaborare cu una din Facultățile de medicină pentru a funcționa ca spital universitar.

 6. Interpellation no.1777B/06-06-2006
  Deschiderea birourilor unice de cadastru și publicitate imobiliară în mun.Roșiorii de Vede și Turnu Măgurele.

 7. Interpellation no.2287B/13-02-2007
  Demolarea podului vechi aflat în localitatea Drăgănești Vlașca.

 8. Interpellation no.2288B/13-02-2007
  Construire pod nou la km 67+774 pe DN 54 ce traversează râul Sâi.

 9. Interpellation no.2289B/13-02-2007
  Superficialitate în executarea lucrărilor realizate de Grup PRIMACONS Slatina la reabilitarea Liceului Economic Roșiorii de Vede.

 10. Interpellation no.2290B/13-02-2007
  Alocarea sumei de 3435000 lei RON destinată acoperirii unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților locale și reparațiilor necesare drumurilor comunale care au fost grav afectate de inundațiile din 2005 în jud.Teleorman.

 11. Interpellation no.2291B/13-02-2007
  Contradicțiile apărute între Legea 44/1999 ți unele prevederi ale Codului Fiscal ce au încălcat drepturile veteranilor de război și a invalizilor și văduvelor de război.

 12. Interpellation no.2402B/27-02-2007
  Profanarea cimitirului militarilor români din Tighina.

 13. Interpellation no.2421B/27-02-2007
  Lucrări de consolidare și reparații urgențe la podul de peste râul Vede la intrarea în municipiul Alexandria.

 14. Interpellation no.2613B/27-03-2007
  Cu privire la vânzarea sediului administrativ, depozite și ateliere a SC URBIS SA din Roșiorii de Vede, str.Corlătescu nr.4, având ca acționar unic Consiliul Local Roșiorii de Vede.

 15. Interpellation no.2615B/27-03-2007
  Schimbarea destinației legale a sălilor de sport școlare de tip B construite în Roșiorii de Vede, jud.Teleorman.

 16. Interpellation no.2740B/22-05-2007
  Cu privire la situația creată la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" din Roșiorii de Vede.

 17. Interpellation no.3388B/11-12-2007
  Lipsa cabinetului de urgență medicală din stațiile Regionalei CFR Craiova.

 18. Question no.4135A/11-02-2008
  Referitor la criteriul avut pentru majorarea indemnizației persoanei cu handicap.