În cursul întrevederii ambele delegații și-au exprimat susținerea față de viitorul comun european al celor două țări și interesul cu privire la teme precum azilul, migrația, combaterea criminalității organizate, cooperarea polițienească internațională etc..
Domnul deputat Ion Răducanu, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a evidențiat progresele realizate de către statul nostru, subliniind angajamentul constant pe linia integrării în spațiul Schengen, iar domnul deputat Dan Bordeianu, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, a menționat importanța abordării problemei minorității rome în cadrul unei politicii europene comune.