Marcu TUDOR
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2000-2004

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 6/11.01.2001   Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.511/18.X.2000. respinsa
definitiv
2. 121/20.02.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1.07.1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
3. 272/28.04.2004 L269/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.121/2001, pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale nr.347/2002 respinsa
definitiv
4. 310/13.05.2004 L257/2004 Propunere legislativa de completare a art.22 al Legii nr.195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar respinsa
definitiv
5. 619/07.10.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.362/2003 privind regimul metalelor pretioase in Romania respinsa
definitiv