Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Bogdan Gheorghe Trif > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Bogdan Gheorghe TRIF
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail

deputatbogdangheorghetrif@gmail.com

Naționalitate

română

Data și locul nașterii

28.04.1977 Municipiul Sibiu, Jud. Sibiu

Experiența profesională

Perioada

21.12.2020 - prezent

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sect. 5, București

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Legislativ

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Principalele activități și responsabilități

Secretar Comisia pentru industrii și servicii, membru Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Perioada

22.10.2020 - 18.12.2020

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Sibiu, Strada General Magheru nr. 14

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Administrație Publică

Funcția sau postul ocupat

Consilier Județean

Principalele activități și responsabilități

Membru Comisia pentru Asistență Socială, Sănătate și Relația cu ONG-urile

Perioada

30.01.2018 - 04.11.2019

Numele și adresa angajatorului

Ministerul Turismului, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică și Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici din domeniul de competență.

Funcția sau postul ocupat

Ministru

Principalele activități și responsabilități

Conduce întreaga activitate a ministerului, îl reprezintă și îl angajeză în raporturile cu alte ministere și organe de specialitate ale administrației public centrale, cu alte autorități, instituții publice și organizații internaționale, cu alte persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale.

Perioada

31.03.2016 - 29.01.2018

Numele și adresa angajatorului

Garda Națională de Mediu, B-dul Unirii nr.78, bl. J2 ,sector 3, București

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Asigură controlul implementării profesioniste, uniforme și integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislației naționale armonizate cu cea comunitară în domeniul protecției mediului. Aplică politica Guvernului în materia prevenirii, constatării și sancționării încălcării prevederilor legale privind protecția mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale și managementului riscului, substanțelor și preparatelor periculoase, biodiversității și ariilor naturale protejate, fondului de mediu și altor domenii prevăzute de legislația specifică în vigoare.

Funcția sau postul ocupat

Comisar General

Principalele activități și responsabilități

Atribuții ce decurg din deținerea calității de ordonator terțiar de credite; conduce și organizează activitatea Gărzii Naționale de Mediu

Perioada

14.02.2013-31.03.2016

Numele și adresa angajatorului

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, Str. Hipodromului, Nr.2A, cod 550360, oraș Sibiu, jud. Sibiu

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Aplicarea politicilor și strategiilor specifice de mediu, în măsură să asigure desfășurarea , în condiții de performanță, a activității curente și de perspectivă a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, în concordanță cu politicile și deciziile Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și ale Agenției Naționale de Mediu, în vederea realizării obiectivelor din Programul de Guvernare.

Funcția sau postul ocupat

Director executiv

Principalele activități și responsabilități

Atribuții ce decurg din deținerea calității de ordonator terțiar de credite; respectarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentulului Intern și aplicarea normelor de gestiune și procedurile administrative unitare

Perioada

01.05.2010-13.02.2013

Numele și adresa angajatorului

Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Sibiu, str. Hipodromului, Nr.2A, cod 550360, oraș Sibiu, jud. Sibiu

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Controlul activităților cu impact asupra mediului înconjurător și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului

Funcția sau postul ocupat

Comisar - Grad profesional superior

Principalele activități și responsabilități

Atribuții în aplicarea politicii Guvernului în domeniul prevenirii, constatării și sancționării încălcării prevederilor legale privind protecția mediului, a apelor, solului, aerului, biodiversității precum și a celor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale și managementul riscului, inclusiv privind respectarea acordurilor și autorizațiilor de mediu emise de autoritățile competente potrivit legislației în vigoare.
20.06.2012-15.11.2012; 05.12.2012-13.02.2013 detașat și promovat în funcția de Director executiv la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu după reorganizare

Perioada

21.04.2009-01.05.2010

Numele și adresa angajatorului

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, Str. Hipodromului, Nr.2A, cod 550360, oraș Sibiu, jud. Sibiu

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Aplicarea politicilor și strategiilor specifice de mediu, în măsură să asigure desfășurarea, în condiții de performanță, a activității curente și de perspectivă a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, în concordanță cu politicile și deciziile Ministerului Mediului și ale Agenției Naționale de Mediu, în vederea realizării obiectivelor din Programul de Guvernare

Funcția sau postul ocupat

Director Coordonator

Principalele activități și responsabilități

Atribuții ce decurg din deținerea calității de ordonator terțiar de credite; respectarea Regulamentului de organizare și funcționare și Regulamentul Intern și aplicarea normelor de gestiune și procedurile administrative unitare

Perioada

01.04.2006-23.04.2009

Numele și adresa angajatorului

Garda Națională de Mediu Sibiu, Str. Hipodromului, Nr.2A, cod 550360, oraș Sibiu, jud. Sibiu

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Controlul activităților cu impact asupra mediului înconjurător și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului

Funcția sau postul ocupat

Comisar-Grad profesional principal

Principalele activități și responsabilități

Atribuții în aplicarea politicii Guvernului în domeniul prevenirii, constatării și sancționării încălcării prevederilor legale privind protecția mediului, a apelor, solului, aerului, biodiversității precum și a celor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale și managementul riscului, inclusiv privind respectarea acordurilor și autorizațiilor de mediu emise de autoritățile competente potrivit legislației în vigoare.

Perioada

14.04.2004-01.04.2006

Numele și adresa angajatorului

Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu, Str. Hipodromului, Nr.2A, cod 550360, oraș Sibiu, jud. Sibiu

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Biroul Reglementări Regionale-Compartimentul Controlul Poluării și Managementul Riscului

Funcția sau postul ocupat

Consilier- Grad profesional principal

Principalele activități și responsabilități

Aplicarea reglementărilor în vigoare referitoare la emiterea de acte de reglementare pentru activitățile economice cu impact asupra mediului;
Asigurarea integrării cerințelor privind managementul riscurilor în procedura de emitere a actelor de reglementare și a cerințelor stabilite de acte normative juridice ce influențează stabilirea condițiilor de autorizare integrată;
Îndeplinirea sarcinilor încredințate în activitatea Secretariatului de risc și a Secretariatului tehnic pentru instalații mari de ardere

Perioada

05.04.2004-11.04-2004

Numele și adresa angajatorului

Complexul Național Muzeal Astra

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Compartimentul Marketing

Funcția sau postul ocupat

Inginer

Principalele activități și responsabilități

Stabilirea strategiilor și direcțiilor de dezvoltare a Complexului Național Muzeal Astra; atragerea de fonduri

Perioada

04.02.2002-05.04.2004

Numele și adresa angajatorului

SC Ital Semințe România SRL

Tipul activității sau
sectorul de activitate

Cultură de cereale

Funcția sau postul ocupat

Inginer Agronom

Principalele activități și responsabilități

Activități specifice privind gestionarea terenurilor agricole

Educație și formare profesională

Perioada

12.09.2018 - 06.12.2018

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Institutul Național de Administrație

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții corespunzătoare înalților funcționari publici

Tipul calificării/diploma

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățămănt

Programul de formare specializată

Perioada

2018 - (104 ore)

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea Națională de Apărare “CAROL I” - Colegiul Național de Apărare București

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Științe militare, informații și ordine publică/Securitate și bună guvernare

Tipul calificării/diploma

Certificat de atestare a competențelor profesionale

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățămănt

Postuniversitar

Perioada

2016 - (260 ore)

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea Națională de Apărare “CAROL I” - Colegiul Național de Apărare București

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Științe militare, informații și ordine publică/Introducere în securitatea națională

Tipul calificării/diploma

Certificat de atestare a competențelor profesionale

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățămănt

Postuniversitar

Perioada

2009-2012

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea “Alma Mater” din Sibiu
Facultatea de Drept și Științe Administrative

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Drept

Tipul calificării/diploma

Diplomă licență-Drept

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățămănt

Superior

Perioada

2007-2008

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Managementul Securității, Sănătății și al Relațiilor de Muncă

Tipul calificării/diploma

Diplomă Master

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățămănt

Postuniversitar

Perioada

02.03.2007-18.03.2007

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

SC Procumunita SRL

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

ISO 14001 și ISO 19011

Tipul calificării/diploma

Diplomă de auditor de mediu

Perioada

2004-2006

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Științe-Ecologie

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Expertiză și managementul sistemelor ecologice

Tipul calificării/diploma

Diplomă Master

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățămănt

Postuniversitar

Perioada

2004-2005

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Curs finanțat de Comisia Europeană- DG Environment financed Project

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Controlul Integrat al Poluării (IPPC) și Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)

Tipul calificării/diploma

Diplomă IPPC și diplomă EIA

Perioada

2001

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalistică, catedra de Studii Britanice și Americane.

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Limba engleză

Tipul calificării/diploma

Certificat de competență Lingvistică

Perioada

1997-2001

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea TTPA; Specializarea-Agronomie

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Agronomie

Tipul calificării/diploma

Diplomă de inginer

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățămănt

Superior

Perioada

1992-1995

Numele și tipul instituției de învățamănt și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Grupul Școlar Economic Administrativ și de Servicii Sibiu

Domeniul studiat/
aptitudini ocupaționale

Comerț

Tipul calificării/diploma

Diplomă de Bacalaureat

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățămănt

Mediu

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute

Limba engleză

Abilitatea de a citi

Bine

Abilitatea de a scrie

Bine

Abilitatea de a vorbi

Bine

Limbi străine cunoscute

Limba italiană

Abilitatea de a citi

Bine

Abilitatea de a scrie

Mediu

Abilitatea de a vorbi

Bine

Aptitudini și competențe sociale

Aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, posturile deținute presupunând o colaborare strânsă, atât la nivel de instituție, cât și la nivelul dialogului cu alte instituții.

Aptitudini și competențe organizatorice

Promptitudine și eficiență în efectuarea sarcinilor, perseverență în activitate, obiectivitate și imparțialitate, corectitudine, punctualitate, disciplină profesională, stăpânire de sine.

Aptitudini și competențe tehnice

Utilizarea uzuală a calculatorului: World, Excel, Power Point

Permis de conducere

Permis de conducere categoria B, C și E

Informații suplimentare

Căsătorit

Anexe

Referințele vor fi furnizate la cerere

29.12.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 iulie 2024, 0:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro