Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
www.gladvarga.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-2020 > Chambre des Députés > Glad-Aurel Varga > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Glad-Aurel VARGA
Questions et interpellations dans la legislature 2016-2020

 1. Questionno.24A/02-02-2017
  Proiecte pentru Ziua Națională a Culturii.

 2. Questionno.25A/02-02-2017
  Sportul universitar românesc.

 3. Questionno.26A/02-02-2017
  Gestionare demonstrații de strada.

 4. Questionno.44A/07-02-2017
  Taxă gestionare deșeuri pentru anul 2017.

 5. Questionno.45A/07-02-2017
  Operarea Companiei TAROM pe aeroportul din Arad.

 6. Questionno.46A/07-02-2017
  Proiect în transparență decizițională privind Ordonanța de Urgență care aduce modificări la Taxa Fondului de Mediu.

 7. Questionno.100A/15-02-2017
  Finanțarea proiectelor locale/județene/regionale/naționale.

 8. Questionno.133A/21-02-2017
  Necesitatea permanentizării punctului de frontieră de la Grăniceri-Elek.

 9. Questionno.166A/22-02-2017
  Interzicerea tehnologiilor de minerit pe baza de cianuri.

 10. Questionno.167A/22-02-2017
  Interzicerea exportului de material lemnos în România.

 11. Questionno.246A/01-03-2017
  Aplicabilitate Lege 95/2016 cu modificările aduse de OUG 90/2016.

 12. Questionno.247A/01-03-2017
  Situația derogărilor la vânătoarea de urs, lup și pisică sălbatică.

 13. Questionno.248A/01-03-2017
  Eliminare taxa auto 2017 - timbrul de mediu nu se plătește.

 14. Questionno.281A/07-03-2017
  Situația unităților de învățământ privind dificultățile înscrierii preșcolarilor la clasa pregătitoare.

 15. Interpellationno.99B/07-03-2017
  Situația unităților de învățământ ce asigură învățământul primar în jud.Arad.

 16. Questionno.307A/08-03-2017
  Aplicarea incorectă a directivelor europene în procesul de autorizare a microhidrocentralelor din România.

 17. Questionno.308A/08-03-2017
  Acțiuni ce privesc centenariul Marii Uniri.

 18. Questionno.309A/08-03-2017
  Înălțarea unui monument în cinstea aniversării centenariului Marii Uniri.

 19. Questionno.335A/13-03-2017
  Plata împăduririlor de către Administrația Fondului pentru Mediu.

 20. Questionno.336A/13-03-2017
  Aplicația Explore RO.

 21. Questionno.337A/13-03-2017
  Investiții MTS în jud.Arad.

 22. Questionno.373A/15-03-2017
  Achiziționare aparat RMN în Spitalul Județean Arad.

 23. Interpellationno.114B/21-03-2017
  Prorogare termen privind apărarea împotriva incendiilor.

 24. Questionno.434A/21-03-2017
  Necesitatea asigurării serviciilor de apă și apă uzată în România.

 25. Questionno.441A/22-03-2017
  Planurile pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor.

 26. Questionno.473A/28-03-2017
  Proceduri de infrigement declanșate de Comisia Europeană.

 27. Questionno.474A/28-03-2017
  Proceduri de infringement în domeniul mediului.

 28. Questionno.475A/28-03-2017
  Situația actuală a plajelor reabilitate din zona sudică a litoralului.

 29. Questionno.476A/28-03-2017
  Strategia Forestieră Națională.

 30. Questionno.477A/28-03-2017
  Coșul de cumpărături alimentare în România.

 31. Questionno.478A/28-03-2017
  Situația mașinilor second-hand înregistrate la RAR în februarie și martie 2017.

 32. Questionno.479A/28-03-2017
  Procesul de privatizare-concesionare în domeniul piscicol.

 33. Questionno.549A/05-04-2017
  Exportul de material lemnos în România.

 34. Questionno.599A/11-04-2017
  Implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice.

 35. Questionno.600A/11-04-2017
  Instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

 36. Questionno.601A/11-04-2017
  Programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluate din punct de vedere energetic.

 37. Interpellationno.253B/19-04-2017
  Stadiu implementare măsuri cuprinse în Strategia Națională privind schimbările climatice.

 38. Questionno.641A/19-04-2017
  Implementarea Acordului de la Paris.

 39. Questionno.642A/19-04-2017
  Beneficiarii programului România Start-up Nation.

 40. Questionno.675A/24-04-2017
  Descentralizarea activităților privind protecția mediului.

 41. Questionno.747A/03-05-2017
  Implementarea programelor de sprijin financiar pentru elevi.

 42. Questionno.748A/03-05-2017
  Planurile de management al parcurilor naționale.

 43. Questionno.781A/09-05-2017
  Stadiul actiunilor privind gestionarea deșeurilor în România.

 44. Questionno.784A/09-05-2017
  Stadiul acțiunilor privind sectorul de apă și silvicultură, incluse în Strategia Națională privind Schimbările Climatice.

 45. Questionno.908A/23-05-2017
  Extinderea ariilor de protecție avifaunistică.

 46. Questionno.909A/23-05-2017
  Înființarea Parcului Național Munții Făgăraș.

 47. Questionno.935A/23-05-2017
  Scutirea de la plata TVA a contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.

 48. Questionno.949A/24-05-2017
  Completarea OUG nr 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr211/2011 privind regimul deșeurilor

 49. Questionno.950A/24-05-2017
  Numărul și cuanutumul sancțiunilor date în România de către Garda Națională de mediu

 50. Questionno.973A/29-05-2017
  Autorizarea ISU a instituțiilor de învățământ din România

 51. Questionno.974A/29-05-2017
  Reducerea mortalității infantile

 52. Questionno.975A/29-05-2017
  Programul pentru educarea și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor

 53. Questionno.976A/29-05-2017
  Sistemul de urgență din România

 54. Questionno.977A/29-05-2017
  Achiziția de ambulanțe pentru serviciile de ambulanță și SMURD

 55. Questionno.1067A/07-06-2017
  Unificarea legislației actuale de mediu într-un Cod de Mediu.

 56. Questionno.1068A/07-06-2017
  Clarificarea atribuțiilor poliției locale cu privire la circulația pe drumurile publice.

 57. Questionno.1069A/07-06-2017
  Parcul auto național și poliția rutieră.

 58. Questionno.1070A/07-06-2017
  Dinamica accidentelor rutiere în perioada 2015-2017.

 59. Questionno.1071A/07-06-2017
  Vegetația forestieră aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

 60. Questionno.1072A/07-06-2017
  Soluționarea problemelor semnalate în Raportul anual privind activitatea RNP Romsilva pentru anul 2016.

 61. Questionno.1097A/13-06-2017
  Acțiuni de prevenire și combatere a delicvenței juvenile în școli.

 62. Questionno.1098A/13-06-2017
  Implementarea Strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar.

 63. Questionno.1195A/27-06-2017
  Compensații pentru proprietarii/concesionarii de terenuri din parcurile naționale.

 64. Questionno.1196A/27-06-2017
  Cadrul național de politică pentru instalarea infrastructurii combustibililor alternativi.

 65. Questionno.1197A/27-06-2017
  Programele de implementare a Acordului de la Paris.

 66. Questionno.1198A/27-06-2017
  Stadiul Programului privind gestionarea deșeurilor - "Compost".

 67. Questionno.1393A/13-09-2017
  Măsuri de apărare împotriva riscului la inundații.

 68. Questionno.1394A/13-09-2017
  Situația categoriilor vulnerabile de tineri NEET.

 69. Questionno.1395A/13-09-2017
  Stadiul procesului de elaborare a Strategiei Forestiere Naționale.

 70. Questionno.1487A/19-09-2017
  Transformarea pășunilor - din apropierea pădurilor sau pășunile degradate - în păduri, livezi și plantații viticole.

 71. Questionno.1632A/03-10-2017
  Soluționarea crizei lemnului de foc pentru populație.

 72. Questionno.1633A/03-10-2017
  Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

 73. Questionno.1634A/03-10-2017
  Realizarea perdelelor forestiere.

 74. Questionno.1635A/03-10-2017
  Situația racordărilor la rețelele electrice la nivel național.

 75. Questionno.1636A/03-10-2017
  Oportunități economice create de economia circulară/utilizarea eficientă a resurselor.

 76. Questionno.1866A/18-10-2017
  Tratarea pacienților cu arsuri grave.

 77. Questionno.1867A/18-10-2017
  Securitatea la incendiu.

 78. Questionno.2157A/07-11-2017
  Carta albă privind economia ecologică.

 79. Questionno.2158A/07-11-2017
  Tăierile ilegale din Parcul Național Semenic - Cheile Carașului.

 80. Questionno.2159A/07-11-2017
  Planurile de management ale parcurilor naționale.

 81. Questionno.2199A/08-11-2017
  Aplicarea corespunzătoare a legislației în materia finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general.

 82. Questionno.2242A/14-11-2017
  Situația apelului CP 2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

 83. Questionno.2333A/21-11-2017
  Creșterea ratei de racordare la rețelele electrice la nivel național

 84. Questionno.2334A/21-11-2017
  Implementarea prevederilor HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valaorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 85. Questionno.2436A/28-11-2017
  Siguranța în achiziționarea pachetelor turistice pe piața turismului din România

 86. Questionno.2437A/28-11-2017
  Despăgubirea clienților companiei Omnia Turism

 87. Questionno.2766A/06-02-2018
  Evoluția programului Start-Up Nation

 88. Questionno.2768A/06-02-2018
  Normele metodologice de aplicare a Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

 89. Questionno.2769A/06-02-2018
  Situația terenurilor agricole/arabile împădurite, neincluse în fondul forestier național

 90. Questionno.2873A/12-02-2018
  Implementarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020

 91. Questionno.2874A/12-02-2018
  Programul Național de Electrificare

 92. Questionno.2875A/12-02-2018
  Coordonarea Grupului de lucru interinstituțional cu caracter opțional pentru elaborarea Cadrului național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România

 93. Questionno.2876A/12-02-2018
  Implementarea Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

 94. Questionno.2877A/12-02-2018
  Implemenatarea politicilor naționale pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi prin finanțări în cadrul POR

 95. Questionno.2878A/12-02-2018
  Stadiul măsurilor pentru funcționarea centrelor de arși

 96. Questionno.3047A/21-02-2018
  Accizarea produselor neconvenționale de tutun

 97. Questionno.3048A/21-02-2018
  Înăsprirea legislației privind managementul deșeurilor

 98. Questionno.3119A/27-02-2018
  Dotarea Spitalului Județean Arad cu echipamente de imagistică

 99. Questionno.3365A/14-03-2018
  Implementarea politicilor climatice europene în România

 100. Questionno.3464A/21-03-2018
  Stadiul studiului de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine la nivel național

 101. Questionno.3465A/21-03-2018
  Cuantumul pagubelor inundațiilor din martie 2018

 102. Questionno.3765A/16-04-2018
  Stadiul împăduririlor pentru perdelele forestiere la nivel național, inclusiv în județul Arad

 103. Questionno.3766A/16-04-2018
  Revenire la întrebarea nr.2875/12.02.2018

 104. Questionno.3767A/16-04-2018
  Consecințe ale reuniunii ministeriale privind calitatea aerului - Bruxelles, 30 ianuarie 2018

 105. Questionno.3892A/24-04-2018
  Incendiile-factor de risc pentru păduri

 106. Questionno.3893A/24-04-2018
  Gestionarea situațiilor de urgență determinate de incendiile de pădure

 107. Questionno.4551A/12-06-2018
  Dreptul elevilor de a participa la evaluarea națională

 108. Questionno.5024A/04-09-2018
  Realizările Companiei Naționale de Investiții în domeniul alimentării cu apă și canalizarii

 109. Questionno.5025A/04-09-2018
  Soluționarea contestațiilor la Evaluarea Națională 2018

 110. Questionno.5026A/04-09-2018
  Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate

 111. Questionno.5027A/04-09-2018
  Situația parcurilor naționale și naturale aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva

 112. Questionno.5459A/25-09-2018
  Administrarea fondului forestier

 113. Questionno.5460A/25-09-2018
  Avizarea și aprobarea amenajamentelor silvice

 114. Questionno.6314A/20-11-2018
  Execuția bugetară în cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

 115. Questionno.7130A/26-02-2019
  Concluziile analizelor de impact cu privire la soluțiile propuse pentru descentralizare

 116. Questionno.7131A/26-02-2019
  Măsuri de creștere a gradului de reciclare a deșeurilor

 117. Questionno.7241A/05-03-2019
  Activitatea Autorității Naționale pentru Formarea Inițială în Sistem Dual din România

 118. Questionno.7242A/05-03-2019
  Desființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

 119. Questionno.7493A/26-03-2019
  Aplicarea prevedrilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim garantat

 120. Questionno.7496A/26-03-2019
  Gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări

 121. Questionno.7497A/26-03-2019
  Situație clădire poșta Comuna Macea, sat Sânmartin

 122. Questionno.7708A/10-04-2019
  Frecvența sporită a cazurilor de deraiere a terenurilor CNCF CFR SA

 123. Questionno.8933A/01-10-2019
  Palatul Copiilor din Arad

 124. Questionno.8955A/02-10-2019
  Asigurarea educației antepreșcolară la nivel național - măsură pentru încetinirea declinului demografic

 125. Questionno.9177A/29-10-2019
  Cardul european de sănătate

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 23 février 2024, 11:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro