Mihai DUMITRIU
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data și locul nașterii: 28.02.1949, Comuna Rediu Tătar, Jud. Iași;
 • Stare civilă: căsătorit, 1 copil.

Studii și specializări

 • 2003 - în curs - master Politici Educaționale, Universitatea "Al. I.Cuza" Iași;
 • 1967 - 1972 - Universitatea "Al. I.Cuza" Iași, Facultatea de Matematică;
 • 1963 - 1967 - Colegiul Național Iași;
 • 1956 - 1963 - Școala Generală Valea Lupului;

 • 1986 - Certificat gradul didactic I, Universitatea "Al. I.Cuza" Iași, Facultatea de Matematică;
 • 2004 - Certificare în "Modernizarea sistemelor de învățământ inventica în educația pentru performanța în competență", Institutul Național de Inventică, Iași;
 • 2001 - Certificare în "Abilitare curriculară (matematică)" și "Dezvoltarea relațiilor comunitare", Proiectul: "EDUCAȚIA 2000+" în colaborare cu MEN;
 • 1999 - 2000 - Certificare în "Management educațional" - curs pentru directorii de unități școlare, Centrul Regional de Resurse, Iași;
 • 2001 - Certificare în "Managementul proiectelor de Cooperare Europeana", Agenția Națională Socrates în colaborare cu CCD Iași.

Activitate profesională

 • 1972 - 1987 - profesor matematică;
 • 1987 - 1992 - director coordonator;
 • 1992 - 1995 - inspector cu evidența pers. did. ISJ Iași;
 • 1995 - 1997 - inspector școlar gen. adj. ISJ Iași;
 • 1997 - 2000 - director coordonator;
 • 2000 - 2001 - primar, Comuna Rediu;
 • 2001 - 2004 - inspector școlar general ISJ Iași.

Funcții, activități într-un partid politic

 • 2001 - prezent - vicepreședinte Organizația Județeană PSD Iași;
 • dec.2003 - prezent - vicepreședinte al Asociației Județene a Profesorilor Social Democrați;
 • iun.2003 - prezent - membru în Consiliul Național al Asociației Profesorilor Social Democrați;
 • iun.2003 - prezent - membru în Biroul Executiv Național al Asociației Profesorilor Social Democrați;
 • 1997 - apr.2004 - președinte al Organizației comunale PSD din Rediu;
 • apr.2004 - prezent - președintele Organizației PSD Valea Lupului;
 • 1996 - 2000 - consilier local în Consiliul Local al comunei Rediu;
 • 2004 - 2008 - consilier județean în Consiliul Județean al județului Iași;

Funcții, activități într-o organizație din administrația publică centrală sau locală

 • 2001 - 2004 - Inspector școlar general ISJ Iași;
 • 1995 - 1997 - Inspector școlar general adjunct ISJ Iași.

Asociații profesionale:

 • membru SSM;
 • membru fondator Asociația Profesorilor de matematică Florica C.Campan.

Activitate publicistică, științifică, în foruri academice

 • Probleme de matematică publicate în "Gazeta Matematică", în perioada 1980-1982;
 • "Construcția geometriei euclediene pe baza sistemului axiomatic al lui Choquet", Editura AS'S, Iași, 2001;
 • Planificarea și proiectarea unităților de învățare - matematică de gimnaziu, Editura Eurocart, Iași, 2002;
 • Concursul de matematică Florica T.Campan, Editura Sigma, Iași, 2003;
 • Bacalaureat - teste grilă, Editura Leris, Iași, 2003;
 • 101 + 1 Exerciții și Probleme de Maxim și Minim tratate elementar, Editura S. Haret, Iași, 2003;
 • "Rolul școlii în instruirea permanentă", articol publicat în revista "Viitorul la pătrat";
 • Lucrarea "Managementul proiectului", prezentată la Simpozionul Județean "Parteneriat în educație", 2 iunie 2003.

Activitatea de îndrumare și control:

 • îndrumător de practică pedagogică la Școala Normală "V. Lupu" Iași, la clasele de postliceală, 1996-1998;
 • președinte de comisie și îndrumător al lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I în învățământ;
 • metodist în cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Iași la specializarea matematică;
 • metodist în Compartimentul "Controlul Ministrului" pentru activățile de îndrumare și control la:
  • Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, 12-15 decembrie 1994;
  • Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani, mai 1995;
  • Inspectoratul Școlar al Județului Vaslui, 16-23 octombrie 1995.
13.12.2004