Ovidiu BRINZAN
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. 217/13-03-2003  Propunere legislativa privind consilierea obligatorie in cazul intreruperii de sarcina respinsa
de Senat