Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
1996-2000 (dep.)
1992-1996 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Valeriu Tabără > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Valeriu TABĂRĂ
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 16/04.02.2008 L777/2007 Propunere legislativa privind acordarea de despagubiri in cazul calamitatilor produse de seceta excesiva in agricultura in anul 2007 respinsa
definitiv
2. 70/19.02.2007 L857/2006 Propunere legislativa privind reorganizarea terenurilor agricole respinsa
definitiv
3. 71/19.02.2007 L903/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Academiei de Medicina Veterinara respinsa
definitiv
4. 116/07.03.2007 L328/2007 Propunere legislativa pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Invatamantului nr.84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind instituirea Bursa Scolara "Guvernul Romaniei" Lege 32/2008
5. 187/02.04.2007 L393/2007 Propunere legislativa pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar procedura legislativa încetata
6. 188/02.04.2007 L414/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Bucovat prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judetul Timis Lege 374/2007
7. 198/02.04.2007 L951/2006 Proiect de Lege pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole detinute in baza titlurilor de proprietate sau a oricaror alte titluri valabile incheiate in forma autentica si pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol Lege 217/2007
8. 237/10.04.2007 L114/2007 Propunere legislativa pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua Romaniei Europene" respinsa
definitiv
9. 265/23.04.2007 L905/2006 Propunere legislativa privind "Codul silvic" respinsa
definitiv
10. 267/05.05.2008 L951/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane Lege 133/2008
11. 279/10.04.2006 L91/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
12. 300/18.04.2006 L520/2006 Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Livezile, judetul Timis Lege 461/2006
13. 301/25.04.2007 L462/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune nr. 41/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
14. 308/02.05.2007 L461/2007 Propunere legislativa privind reinfiintarea comunei Pesac din Judetul Timis Lege 369/2007
15. 312/02.05.2007 L116/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 238/2007
16. 316/12.05.2008 L66/2008 Propunere legislativa privind stimularea achizitionarii de carte de specialitate si a participarii la congrese, necesare imbunatatirii calitatii didactice si a pregatirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetatorilor-medici, si a medicilor inscrisi la programe de formare continua, in beneficiul sanatatii populatiei respinsa
definitiv
17. 335/12.05.2008 L60/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor respinsa
definitiv
18. 378/17.06.2008 L78/2008 Proiect de Lege privind unele masuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producatorii romani din acvacultura, comparabil cu mediul economic al producatorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeana respins
definitiv
19. 380/09.05.2007 L101/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, modificata prin Legea nr.564/2004 Lege 251/2007
20. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
21. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, functionarea si finantarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu-Sisesti" respins
definitiv
22. 387/17.06.2008 L261/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 180/2008
23. 406/28.09.2005 L246/2005 Proiectul Legii "Legea calului" Lege 389/2005
24. 409/02.05.2006 L239/2006 Proiectul Legii parteneriatului public-privat pentru cercetarea stiintifica din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare si din unitatile de invatamant agricol si silvic respins
definitiv
25. 410/17.06.2008 L40/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor si a munitiilor respinsa
definitiv
26. 452/10.05.2006 L291/2006 Propunere legislativa privind salarizarea si alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
27. 466/10.10.2005 L230/2005 Propunere legislativa privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata respinsa
definitiv
28. 476/17.05.2006 L600/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 481/2006
29. 476/18.06.2007 L309/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea respinsa
definitiv
30. 482/03.09.2008   Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.84/1995, Legea invatamantului clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
31. 538/03.09.2007 L288/2007 Propunere legislativa privind reorganizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu respinsa
definitiv
32. 543/23.11.2005 L413/2005 Propunere legislativa pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsa
definitiv
33. 560/10.09.2007 L449/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 Lege 342/2007
34. 579/28.11.2005 L439/2005 Propunere legislativa privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara Lege 37/2006
35. 600/18.09.2007 L393/2007 Proiect de Lege pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar Lege 123/2008
36. 608/24.09.2007 L317/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
37. 615/24.09.2007 L387/2007 Propunere legislativa privind modificarea art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 63/2008
38. 626/12.12.2005 L493/2005 Propunere legislativa pentru protejarea zonelor forestiere afectate de doboraturi de vant si alte calamitati naturale respinsa
definitiv
39. 627/12.12.2005 L494/2005 Propunere legislativa pentru protectia zonelor calamitate respinsa
definitiv
40. 638/02.10.2007 L567/2007 Propunere legislativa privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 respinsa
definitiv
41. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
42. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
43. 672/21.12.2005 L557/2005 Propunere legislativa privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura respinsa
definitiv
44. 672/10.10.2007 L924/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis Lege 108/2008
45. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
46. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
47. 710/03.10.2006 L437/2006 Propunere legislativa privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei si verificarii documentatiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol respinsa
definitiv
48. 723/31.10.2007 L966/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor respinsa
definitiv
49. 781/25.10.2006 L488/2006 Proiect de Lege privind interventiile active in atmosfera Lege 173/2008
50. 800/01.11.2006 L568/2006 Proiect de Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Lege 31/2007
51. 844/13.11.2006 L703/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara Lege 93/2007
52. 845/13.11.2006 L679/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 Lege 32/2007
53. 847/13.11.2006 L708/2006 Propunere legislativa privind modificarea alin.(1), (4) si (5) ale art.5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale respinsa
definitiv
54. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti raport
depus
55. 869/10.12.2007 L562/2007 Propunere legislativa "Legea comasarii" respinsa
definitiv
56. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
57. 965/13.12.2006 L739/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr.348/2003 Lege 60/2007
58. 977/18.12.2006 L808/2006 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane Lege 181/2007
59. BP211/15.03.2006 L564/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004 cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
60. BP613/25.06.2008 B421/09.09.2008 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de studiu lunare studentilor romani ERASMUS la Senat
61. BP689/08.09.2008 B430/11.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.244/2002, modificata si republicata in temeiul art.III din Legea nr.83/2007 la Senat
62. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate la Senat
63. BP701/09.09.2008 B445/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adoptiilor cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
64. BP702/09.09.2008 B446/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului familiei din 1993, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
65. BP703/09.09.2008 B447/18.09.2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
66. BP705/09.09.2008 B449/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului la Senat
67. BP779/24.09.2008 B495/30.09.2008 Propunere legislativa privind masuri de stimulare a productiei si a valorificarii legumelor si fructelor in Romania la Senat
68. BP808/01.10.2008 B520/13.10.2008 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor la Senat
69. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat
70.   BP248/29.04.2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.84/1995, Legea invatamantului înregistrata
71.   BP514/08.10.2008 Propunere legislativa privind utilizarea unei parti din rezerva valutara a Romaniei pentru dezvoltarea si modernizarea agriculturii in vederea asigurarii sigurantei alimentare a Romaniei si a reducerii deficitului comercial retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 june 2024, 22:28
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro