Aurel VAINER
Questions et interpellations dans la legislature 2008-2012

  1. Interpellationno.2135B/05-10-2010
    Activitatea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.