Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Laurențiu-Cristinel Țepeluș > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ
Curriculum Vitae


Informații personale

E-mail

tepelus_laurentiu@yahoo.com

Naționalitate

Română

Data nașterii

12.05.1966

Sex

Masculin


Experiență profesională

Perioada

1 aprilie 2007 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Director adjunct al Colegiului Național „B.P.Hasdeu” Buzău

Activități și responsabilități principale

Management

Numele și adresa angajatorului

Colegiul Național „B.P.Hasdeu”, Bdul. Gării, Nr.1, cod poștal 120218 Telefon/ fax : 0238/717421; 0238/720884, Buzău - România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

1 septembrie 2006 - 1 aprilie 2007

Funcția sau postul ocupat

Inspector școlar

Activități și responsabilități principale

Coordonarea activității profesorilor cu specialitatea științe socio-umane și a învățământului special și special integrat

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Buzau Str. Al. Marghiloman, Nr. 30
Tel. 0238/721655, Fax 0238/414655

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

01.06. 2013 - 31.10 2013

Funcția sau postul ocupat

Expert pe termen scurt în vederea furnizării Proiectului ID 62624 - Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Dâmbovița și Buzău

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Buzau

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

07 mai 2013 - 31 iulie 2013

Funcția sau postul ocupat

Expert în vederea furnizării Proiectului proiectului "Cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învățământ”, POSDRU/87/1.3/S/53889. Funcția din contractul individual de muncă, consultant formare - cod COR 241217

Numele și adresa angajatorului

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ, cu sediul în București, Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, telefon: 021-3055999, fax: 021-4055989, cod fiscal 4691235

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

01.11.2011-31.03.2013

Funcția sau postul ocupat

Expert pe termen lung în cadrul proiectului "Cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învățământ”, POSDRU/87/1.3/S/53889. Funcția din contractul individual de muncă, consultant formare - cod COR 241217

Numele și adresa angajatorului

S.C. SIVECO Romania SA

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

31.10.2006 - 2010

Funcția sau postul ocupat

Profesor formator/lector

Numele și adresa angajatorului

CCD Buzău și Universitatea Transilvania Brașov

Tipul activității sau sectorul de activitate

Formare continuă a cadrelor didactice în cadrul programelor Academica I și II pentru modulele Psihopedagogia comunicării, Managementul clasei și pentru cursurile organizate de CCD Buzău: Dezvoltarea personalității și Drepturile omului,refugiați și UNHCR.

Perioada

01.09.1996 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Profesor de științe socio - umane

Activități și responsabilități principale

Profesor de științe socio - umane, profesor diriginte, membru în Consiliul de administrație, Consilier pentru proiecte și programe educative, responsabil al Comisiei pentru perfecționarea cadrelor didactice, membru al Comisiei pentru managementul resurselor umane, membru al Comisiei de coordonare a cercurilor de performanță, etc

Numele și adresa angajatorului

Colegiul Național „B.P.Hasdeu”, Bdul. Gării, Nr.1, cod poștal 120218 Telefon/ fax : 0238/717421; 0238/720884, Buzău - România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

01.09.1990 - 31. 08. 1996

Funcția sau postul ocupat

Profesor de științe socio - umane

Activități și responsabilități principale

Profesor de științe socio - umane, profesor diriginte

Numele și adresa angajatorului

Liceul „M. Eminescu” Buzău, Strada Independenței nr.22, 120204
Telefon: + 40 238 720 278, Fax: + 40 238 716 452

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

01.09.1989 - 31. 08. 1990

Funcția sau postul ocupat

Profesor de filosofie

Activități și responsabilități principale

Profesor de filozofie, istorie, profesor diriginte

Numele și adresa angajatorului

Liceul Agroindustrial din Râmnicu - Sărat, Strada Nicolae Bălcescu nr. 2,
Localitate Râmnicu Sărat, Județul Buzău, 125300, Telefon fix +40(238)563055

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

2000 - 2010

Funcția sau postul ocupat

Profesor asociat

Activități și responsabilități principale

Coordonator practică pedagogică a studenților

Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice București, strada Mihail Moxa nr.5 - 7,
sector 1, București, cod 010961 Tel.: +4 021 311.97.90 int. 101/102

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ preuniversitar

Perioada

2000 - 2006

Funcția sau postul ocupat

Profesor asociat

Activități și responsabilități principale

Cursuri și seminarii pentru disciplinele: “Logică”, “Arte și metodica educației estetice”, “Filosofia educației” și “Etică și deontologie profesională”

Numele și adresa angajatorului

Universitatea din București, Facultatea de Psihopedagogie

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ universitar


Educație și formare

Perioada

2006 - 2007

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de Master

Discipline principale studiate / Competențe profesionale obținute

Management public

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice București, strada Mihail Moxa nr.5 - 7,
sector 1, București, cod 010961 Tel.: +4 021 311.97.90 int. 101/102

Perioada

1992 - 1998

Calificarea / Diploma obținută

Doctor în filozofie, conform Ordinului Ministrului Învățământului nr. 4090 din 03.07.1998

Discipline principale studiate / Competențe profesionale obținute

Specializarea: Epistemologia și teoria științei

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie

Perioada

1998 - 1999

Calificarea / Diploma obținută

Gradul didactic I în învățământ, pe baza titlului științific de doctor

Discipline principale studiate / Competențe profesionale obținute

Specialitatea filosofie

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Ordinul Ministerului Educației nr. 3906 din 1 iunie 1999

Perioada

1992 - 1996

Calificarea / Diploma obținută

Gradul didactic II

Discipline principale studiate / Competențe profesionale obținute

Specialitatea filosofie

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie

Perioada

1989 - 1992

Calificarea / Diploma obținută

Definitivatul în învățământ

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Specialitatea filosofie

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie

Perioada

1985 - 1989

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de licență

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Filozofie - Istorie

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie și Filosofie

Perioada

1980 - 1984

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de absolvire

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Filozofie - Istorie

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Liceul de filologie - istorie “Mihai Eminescu” din Buzău


Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

A2

A2

A2

A2

A2

Limba germană

Bine

Excelent

Bine

Bine

Foarte bine

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine Imaginație, flexibilitate, dinamism.

Aptitudini și competențe sociale

Activitate politică
- Consilier local în Consiliul Local al Primăriei Municipiului Buzău iulie 2016 - 2020
Consilier local în Consiliul Local al Primăriei Municipiului Buzău octombrie 2020 - prezent
- Candidat pentru Senatul Românei alegerile parlamentare 2016
Competențe de lucru cu adulții
- Formare continuă - Certificat de absolvire DIRECTOR IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, nr.18120 din 03.02.2012, seria F nr. 0247295, Ministerul Muncii ,Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, S.C.INFO EDUCAȚIA S.R.L
- Formare continuă - Certificat de absolvire FORMATOR, nr.547 din 14.03.2008, seria E nr. 0080774, Ministerul Muncii ,Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, S.C.INFO EDUCAȚIA S.R.L.
- Membru al echipei ISJ Buzău de elaborare a Strategiei „Acces la educație pentru grupuri dezavantajate” și Membru al echipei Proiectului Phare 2004 implementat la nivelul județului Buzău, perioada 01.09.2006 - 01.04.2007
- Formator metodic pentru județul Buzău pentru cursul „Drepturile omului, drepturile refugiaților și UNHCR”, propus de Ministerul Educației și Cercetării și Reprezentanța în România a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), 07.12.2006 - prezent
- Formator pentru profesorii de științe socio-umane în proiectul "Cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învățământ”,
- Formator pentru profesorii din județul Buzău în proiectul ID 62624 - Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Dâmbovița și Buzău.
- Membru în Consiliul consultativ al profesorilor de științe socio-umne din județul Buzău.
Participare la stagii de formare
- Participare la Council of Europe Working Conference “Competences in Action” - RFCDC: moving towards a competence-based approach to teaching and learning, care va fi gazduită de Universitatea din Florența în cadrul proiectului Free to speak, Safe to Learn - Democratic Schools for All, între 14 și 15 noiembrie 2019.
- Participare la Întâlnirea de proiect, din Pavia-Italia, în perioada 10-14.04.2019, în cadrul Programului ERASMUS+, acțiunea KA2,cu titlul Democratic and inclusive school culture in operation.
- Participare la Conferința ”Communication and Education by Transmedia", din cadrul proiectului Erasmus + desfășurată între 14 și 19 aprilie 2015 la INS Palamos (Catalonia), Spania.
- Participare la cursul de instruire privind utilizarea sistemului informatic dezvoltat în cadrul proiectului ”Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare” cod SMIS 37655, desfășurat în perioada 19-20.10.2015.
- Participare la Conferința publică pe teme de educație financiară din cadrul programului Băncii Naționale a României ”Academica BNR”, desfășurată pe 5 septembrie 2014 la Universitatea Maritimă din Constanța.
- Participare la seminarul internațional „Parlez-vous global? Eduquer au developpment entre migration et citoyennete mondiale” desfășurat în perioada 1-3 octombrie 2014 la Buzău.
- Participare la programul de formare „Audit intern în sectorul public. Implementarea mediului de control”, perioada 17-19 aprilie 2013, având un număr de 25 credite profesionale transferabile
- Participare la programul Formarea de specialiști în evaluare INSAM acreditat prin O.M. nr. 4486 din 23.06.2011. Programul a constat în folosirea platformei de e-learning SOFTWIN
- Participare la programul de formare „Predarea în societatea cunoașterii”, din cadrul proiectului POSDRU/3./1.3/S/7, “Instruirea în societatea cunoașterii”, ID 4719, acreditat de MECTS, OM nr. 132/07.11.2007, având un număr de 25 credite profesionale transferabile, perioada noiembrie 2010 - februarie 2011.
Participare la programul de formare „Leadership și management educațional în sistem descentralizat”, din cadrul proiectului POSDRU/1./1.1/S/2, “Profesioniști în managementul educațional preuniversitar”, ID 4037, acreditat de MECTS, OM nr. 4486/23.06.2011, având un număr de 14 credite profesionale transferabile, perioada 5 - 14 august 2011
- Participare la cursul de formare din cadrul programului „Explorarea dreptului umanitar”, desfășurat la CCD Buzău, în data de 11 iunie 2011.
- Participare la cursul de formare “Management educațional”, organizat de CCD Buzău în perioada 5 noiembrie 2009 - 1 iunie 2010, durata 120 de ore, cu 30 credite profesionale transferabile;
- Participare la excursia de informare în cadrul programului PASCH (“Școlile: Partenere ale viitorului”) organizat de Goethe-Institut în Berlin Gottingen și Hamburg, 17 - 20 ianuarie 2009
- Participare la cursul de formare „Dezvoltare personală și comunicare educațională” organizat de CCD Buzău, septembrie 2009
- Participare la cursurile AEL organizate de SIVECO
- Participare la workshop-ul de formare cu tema „Cadrul European de Asigurare a Calității și cerințele managementului calității pentru școli și grădinițe”organizat de Institutul Român pentru Educație și Calitate Europeană, septembrie 2007
- Participare la programul de instruire cu tema „Dezvoltare comunitară. Elemente de managementul proiectelor” din cadrul proiectului „For community we stand”, fianațat de U.S.Embassy Bucharest - Democracy Commision Small Grants, în perioada 10.11.2007 - 15.12.2007
- Participare la cursul de formare „Consiliere și orientare” organizat de C.C.D. Buzău, 1 - 10. 09. 2006
- Participare la seminariile regionale de formare Phare Acces la educație pentru grupuri dezavantajate MEdC și Larrive de la Mamaia și București, Septembrie - noiembrie 2006
- Participare la seminarul de formare de formatori (Training of Trainers) „Drepturile omului, drepturile refugiaților și UNHCR”, organizat la Predeal în perioada de Ministerul Educației și Cercetării și Reprezentanța în România a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), 5-7 mai 2006
- Participare la programul de pregătire „Character first” desfășurat în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării și facilitat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Casa Corpului Didactic Buzău, 08.12.2005
- Participare la cursul de formare „Metode interactive în activitățile educative” organizat de C.C.D. Buzău, Septembrie 2005
- Participare la programul de pregătire „Character first” desfășurat în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării și facilitat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Casa Corpului Didactic Buzău, 08.12.2005
- Participare la cursul de formare „Metode interactive în activitățile educative” organizat de C.C.D. Buzău, Septembrie 2005
- Participare la Seminarul de pregătire metodică „Economics for leaders”, la Cheile - Grădiștei, organizat de Junior Achievment România în colaborare cu City Bank și Texas University, U.S.A., 7-13 august 2005
- Participare la a cursul de formare”Tehnologia informației și comunicației în educație” organizat de C.C.D. Buzău în septembrie 2004
- Participare la seminarul de pregătire metodică pentru profesori Buzău, 7-9 decembrie 2001 cu tema Participarea școlii la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, organizat de Organizația Internațională pentru Migrațiune, 07. - 09. 12. 2001
- Participare la Seminarul de formare a formatorilor de la Bușteni, organizat de Ministerul Învățământului cu UNESCO, 12 - 13 aprilie 1999

Competențe și aptitudini organizatorice

- Membru al corpului de experți în management educațional
- Profesor mentor
- Metodist al ISJ Buzău pentru disciplinele socio - umane, 31.10. 1997 - prezent
- Membru al Consiliului Consultativ pentru disciplinele socio-umane de pe lângă Inspectoratul Școlar Județean Buzău, 31.10. 1997 - prezent
- Membru al Echipei Intersectoriale Locală pentru prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă, 02.03.2007 - 01.04.2007
- Coordonator județean al Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, 1 septembrie 2006 - 1 aprilie 2007
- Coordonator al Cercului pedagogic al profesorilor de științe socio-umane din județul Buzău, 01.09.2003 - prezent
- Membru al Comitetului de organizare, al Consiliul științific și al Comisiei de evaluare al concursului județean de științe socio - umaniste “Nicolea Vaschide”, Mai 2008 - prezent
- Membru al Comisiei de organizare a Concursului zonal „Gheorghe Emil Palade” Buzău, 26.05.2007 - prezent
- Membru al Comisiei de organizare a concursului național Istorie și societate în dimensiune virtuală - faza județeană, 13 ianuarie 2007
- Membru al juriului a olimpiadei județene de științe socio-umane, 1997 - prezent
- Organizator a Conferinței Internaționale Francofone ”Ces Roumains formidables de la culture francaise” desfășurată la Buzău pe 24 aprilie 2015.
- Am contribuit la desfășurarea proiectelor de parteneriat educațional organizate la nivel local:

 • Parteneriatul cu Liceul Pentru Deficienți de Vedere Buzău în vederea desfășurării activităților din Strategia Națională de Acțiune Comunitară.
 • Proiectul ”Împreună putem schimba lumea” ca organizator a concursului „Trăim alături de natură”, secțiunea scenete și ecoparada modei”.
 • Proiectul cultural „Ateneul” în cadrul căruia am facilitat întâlnirea elevilor colegiului cu personalități marcante ale culturii române precum prof. univ. dr. Mircea Dumitru, prof. univ. dr. Adrian Miroiu, prof. univ. dr. Zoe Petre, prof. univ. dr. Silviu Neguț etc.
 • Proiectul Hasdeu Open Tenis

- Am contribuit la desfășurarea proiectelor de parteneriat educațional organizate la nivel național :
 • Proiectul Mondial Eco-Școala coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, reprezentantul Fundației Mondiale de Educație pentru Mediu în România și susținut de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în anul școlar 2012-2013.
 • Proiectul Educație pentru cetățenie democratică organizat de Centrul Educația 2000 + în perioada octombrie 2005 - noiembrie 2006, în cadrul căruia am coordonat colectivul de elevi pentru a înțelege funcționarea Parlamentului dar și a colaborării dintre reprezentanții locali și comunitatea locală ea s-a finalizat printr-o întâlnire la Sinaia în perioada 1- 3 septembrie 2006 prin participarea elevelor Corina Lazăr și Irina Citrea, iar eleva Irina Citrea a fost desemnată să participe în cadrul Comisiei și a Parlamentului Tinerilor în perioada 24 - 26 noiembrie 2006 a Camerei Deputaților.
 • Proiectul „Gaudeamus” - Colegiul „Unirea” Brașov - Colegiul Național „B.P. Hasdeu” Buzău
 • Coorganizator al „Jocurilor Naționale Special Olympics Romania” - cu Fundația Special Olympics Romania - 3-7 iunie 2009
 • Parteneriatul cu Institutul de Sociologie al Academiei Române, demarat în mai - 2009 și parafat prin „Acordul de colaborare” din noiembrie 2009
 • Proiectul „Junior Lobby - Tinerii pentru comunitate” desfășurat de Fundația Centrul Educația 2000+ în parteneriat cu Asociația ERomania Gateway, în perioada 2007 - 2008

- Am contribuit la desfășurarea proiectelor de parteneriat educațional organizate la nivel internațional:
 • Programului ERASMUS+, acțiunea KA2, cu titlul Democratic and inclusive school culture in operation. 2017-2019
 • Proiectul Erasmus + ”Communication and Education by Transmedia", 2014 - 2016
 • Proiect social privind receptarea valorilor democratice ”Coreea de Nord - pseudodrepturile unei națiuni dicatate” desfăurat în colaborare cu Comitetul pentru Drepturile Omului în Coreea de Nord din Washington, SUA și TVR noiembrie 2013- ianuarie2014
 • Proiect Colegiul Național „B.P. Hasdeu” - „Friederich Ebert Gymnasium”, Sandhausen, Germania - 2007
 • Parteneriat Colegiul Național „B.P. Hasdeu” - „Justus Knecht Gymnasium”, Bruchsal, Germania
 • Parteneriatul școlar între Colegiul Național „B.P.Hasdeu” Buzău, Romania și Liceul Teoretic „Constantin Stere” Soroca Republica Moldova.
 • Programul „Inițiativa Școlile - Partenere ale viitorului” finanțat de RFG prin intermediul Institutului Goethe 17 - 24 ianuarie 2009.

Competențe și aptitudini tehnice

Utilizarea mijloacelor mass - media

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Sisteme de operare: Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows 7.
Limbaje de programare: Corel, Photoshop
Utilizare Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Program AEL

Alte competențe și aptitudini

În calitate de profesor am îndrumat elevi prezenți la faza finală, națională, a olimpiadelor școlare pentru disciplinele socio - umane care au obținut premii și mențiuni:
Elevul Ganea Nicolae, clasa a XII-a K, premiul III la olimpiada națională de științe socio-umane disciplina filosofie în anul 1998
Eleva Ciornei Irina, clasa a XII-a A, mențiune la olimpiada națională de științe socio-umane disciplina filosofie, în anul 1999
Eleva Nica Veronica, clasa a XII-a L, premiul III la Concursul de cultură și spiritualitate românească în anul 1999
Elevul Bercaru Constantin, clasa a XI-a J, premiul I la olimpiada națională de științe socio-umane disciplina logică, desfășurat la Craiova, în anul 2000
Elevul Bercaru Constantin, clasa a XII-a J, premiul II la olimpiada națională de științe socio-umane disciplina logică, desfășurată la Suceava, în anul 2001
Eleva Andrei Laura clasa a XII-a A, premiul III la olimpiada națională de științe socio-umane disciplina psihologie, desfășurată la Suceava, în anul 2001
Elevul Ghindăoanu Andrei, clasa a XI.a D, premiul I la olimpiada de științe sociale, disciplina Economie, desfășurată la Onești în anul 2002
Eleva Patrichi Cristina, clasa a XI-a L, mențiune la olimpiada de științe sociale, disciplina Logică, desfășurată la Onești, în anul 2002
Eleva Patrichi Cristina, clasa a XII-a L, mențiune la olimpiada de științe sociale, disciplina Logică, desfășurată la Cluj, în anul 2003
Eleva Arsene Roxana, clasa a XII-a L, mențiune la olimpiada de științe sociale, disciplina psihologie, de asemenea desfășurată la Cluj, în anul 2003.
Eleva Mănăilă Oana, clasa a XII-a J, mențiune la olimpiada de științe sociale desfășurată la Mangalia la disciplina filozofie, în anul 2005.
Eleva Oprea Andra, clasa a XII-a L, premiu special la olimpiada de științe sociale, disciplina logică, desfășurată la Arad, în anul 2006
Eleva Mantarlian Simona, clasa a XII-a L, mențiune la olimpiada de științe sociale, disciplina filozofie, desfășurată la Oradea, în anul 2007
Eleva Citrea Irina, clasa a XII-a L mențiune la olimpiada de științe sociale, disciplina filozofie, desfășurată la Oradea, în anul 2007
Eleva Ionescu Ana Maria, a XII-a L, mențiune la olimpiada de științe sociale, disciplina psihologie, desfășurată la Galați, în anul 2008.
Eleva Harbuz Măndica, clasa a XII-a J, a obținut mențiune specială olimpiada de științe sociale, la disciplina economie, în anul 2013
Eleva Ungureanu Ioana clasa a XII-a J, a obținut premiul al III-lea la olimpiada de științe sociale, la disciplina psihologie, în anul 2016
De asemenea am obținut multe premii și mențiuni la faza județeană a olimpiadei școlare de științe socio-umane.

Permis de conducere

Posed permis de conducere categoria B

Informații suplimentare

Referent științific pentru lucrările:

 • Manualul de Filozofie, tip B elaborat de profesorii ELENA LUPȘA, VICTOR BRATU, MARIA DOINA STOICA, GHEORGHE TARARA, apărut la Editura Corvin, Hunedoara, în anul 2007;
 • Manualul de Filozofie, tip A elaborat de profesorii ELENA LUPȘA, VICTOR BRATU, MARIA DOINA STOICA, GHEORGHE TARARA, apărut la Editura Corvin, Hunedoara, în anul 2007;
 • Lucrarea Economie. Teste probleme răspunsuri, apărută la Editura Alpha, Buzău, 1998.
Lucrări de specialitate publicate:
 • Istoria Colegiului Național „B.P.Hasdeu”2007-2017, Editura Editgraph, Buzău, 2017
 • Logica - propedeutica gândirii filosofice în volumul colectiv Simpozionul Național Didactica Ariei Curriculare ”Om și Societate”, ediția a II-a Buzău, 2014 ISBN 978-606-568-189-7
 • Beneficiarul educației: homo universalis sau homo oeconomicus ?, în volumul colectiv „Impactul globalizării asupra politicilor educaționale”, sub coordonarea: Oana Șerban, Gheorghe Tarara, Ionel Banu, Editura Ars Docendi, București, 2013 ISBN978-973-558-718-5
 • Motivația învățării pentru formarea și evaluarea competențelor specifice disciplinelor socio - umane, în volumul colectiv Simpozionul Național Didactica Ariei Curriculare ”Om și Societate”, ediția a I-a Buzău, 2013 ISBN 978-606-568-160-6
 • Criticismul Kantian din perspectiva filosofiei românești, Editura Vega Prod '94, Buzău, 2010. ISBN 978-973-1784-53-3
 • Cunoașterea prin construcție la Leonardo da Vinci, publicat în Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași,
 • Nevoia de filozofie în revista CCD Buzău, Școala Buzoiană, An IX, nr. 37 seria a III-a, din 2006, ISSN: 1454-2943
 • Monografia Colegiului Național „B.P.Hasdeu”1867-1997, Editura Alpha, Buzău, 1997

Distincții și premii

Diplome d'excellence en signe de reconnaissance pour collaboration et soutien dans les projects deroules, acordată de Centrul Cultural Francofon din Buzău, aprilie 2015.
Diplomă de Excelență pentru activitatea educațională de preformanță a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei în anul 2015
Diplomă de Excelență pentru palmaresul realizat în domeniul educației și poziția de excelență deținută în galeria de olimpici ai școlii românești a Guvernului României în 2008
Diploma Gheorghe Lazăr clasa a II-a acordată de MECT în anul 2007
Diplomele de Excelență ale ISJ Buzău în anii 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005

14.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 4:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro