Dan VERBINA
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. 269/16-09-1998  Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală. Lege 326/2001