Activité parlementaire
2000-2004 (sen.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Senat > Angela-Mihaela Balan > commissions de médiation Versiunea pentru printare

Angela-Mihaela BALAN
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. L25/01-01-1998  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei , tehnologiei si inovarii Lege 277/2003
2. L27/31-01-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare. Lege 321/2003
3. L44/31-01-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public Lege 475/2003
4. L56/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judetul Suceava. Lege 209/2003
5. L57/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Ploscuteni, prin reorganizarea comunei Homocea, judetul Vrancea Lege 206/2003
6. L58/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Popesti, prin reorganizarea comunei Urechesti, judetul Vrancea Lege 207/2003
7. L59/24-02-2003  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Paulesti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judetul Vrancea. Lege 208/2003
8. L146/21-04-2003  Proiect de Lege privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare Lege 319/2003
9. L188/13-05-2003  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 401/2003
10. L189/10-04-2002  Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de psiholog, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania Lege 213/2004
11. L320/21-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale Lege 643/2002
12. L334/03-05-2004  Proiect de Lege privind sanatatea reproducerii si reproducerea umana asistata medical pe ordinea de zi
13. L364/15-08-2002  Proiect de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural Lege 646/2002
14. L370/26-08-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat Lege 16/2003
15. L372/29-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unitatii administrativ-teritoriale Lege 96/2003
16. L377/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica Lege 324/2003
17. L380/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 48/2003
18. L382/31-08-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local Lege 3/2003
19. L385/04-09-2002  Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Lege 678/2002
20. L408/17-09-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale Lege 673/2002
21. L501/28-12-1999  Proiect de Lege privind infiintarea Universitatii Ecologice din Bucuresti Lege 282/2003
22. L506/28-12-1999  Proiect de Lege privind infiintarea Universitatii Europene "I.C. Dragan" din Lugoj Lege 100/2003
23. L507/08-11-2002  Proiect de Lege privind transparenta decizionala in administratia publica Lege 52/2003
24. L513/08-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2002 privind unele masuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe santierele de constructii Lege 31/2003
25. L524/12-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.149/2002 privind unele masuri pentru finalizarea constructiilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie 2002 Lege 254/2003
26. L564/05-12-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Sambata de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila Lege 103/2003
27. L594/23-12-2002  Proiect de Lege pentru infiintarea comunei Sannicolau Roman, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa Lege 102/2003

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 24 février 2024, 10:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro