Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Photos
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Liens:
boris.volosatii@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Boris Volosatii > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Boris VOLOSATII
Questions et interpellations dans la legislature 2020-present

 1. Questionno.801A/24-03-2021
  Stadiul de elaborare și aprobare a Metodologiei de școlarizare în România a românilor de pretutindeni în anul școlar/universitar 2021-2022.

 2. Interpellationno.186B/07-04-2021
  Discrepanța majoră între cuantumul burselor acordate studenților, masteranzilor și doctoranzilor din România și celor acordate etnicilor români bursieri ai României originali din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Macedonia de Nord și alte state în care există comunități istorice de români

 3. Questionno.1131A/15-04-2021
  Redevențele miniere și petroliere datorate și încasate la bugetul statului în perioada 2015 - 2020

 4. Questionno.1132A/15-04-2021
  Numărul dosarelor de dobândire și redobândire a cetățeniei române

 5. Questionno.1133A/15-04-2021
  Exportul și importul de resurse energetice în perioada 2016 - 2020 și previziunile pentru următorii 3 ani

 6. Questionno.1245A/21-04-2021
  Clarificări asupra motivelor neacordării burselor identitare elevilor români din Ucraina, Serbia și Ungaria în anul de învățământ 2020 - 2021

 7. Questionno.1246A/21-04-2021
  Spitalele mobile și spitalele modulare destinat bolnavilor de Covid-19

 8. Questionno.1287A/27-04-2021
  Gradul actual de realizare a proiectului național prioritar Autostrada Unirii, prevăzut de Legea nr.291/2018

 9. Questionno.1288A/27-04-2021
  Poziția Guvernului României privind înființarea unui Fond Român de Investiții în Republica Moldova

 10. Questionno.1355A/05-05-2021
  Inițierea convorbirilor dintre București și Chișinău în vederea semnării unui Acord interguvernamental privind diaspora comună și comunitățile istorice românești pentru care România și Republica Moldova

 11. Questionno.1584A/26-05-2021
  Crearea a 8 Puncte Comune de Control pe Prut în locul celor 16 Puncte corespondente actuale

 12. Questionno.1634A/31-05-2021
  Interconectarea sistemelor de transport electric ale României și Republicii Moldova

 13. Questionno.1640A/31-05-2021
  Reiterare întrebării parlamentare nr.1245A privind motivele neacordării burselor identitare elevilor români din Ucraina, Serbia și Ungaria în anul de învățământ 2020 - 2021

 14. Questionno.1641A/31-05-2021
  Aplicarea ilegală de către Poliția de Frontieră Română a Refuzului de intrare la frontieră pe motivul lipsei permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere valabile în cazul de cetățenilor Republicii Moldova care au intenționat să călătorească pentru mai puțin de 90 de zile

 15. Questionno.1804A/14-06-2021
  Blocarea de către autoritățile române a zeci de mii de persoane din Republica Moldova care vor să depună jurământul de credință față de patria și poporul român.

 16. Questionno.1805A/14-06-2021
  Valorificarea potențialului râului Prut.

 17. Questionno.1852A/16-06-2021
  Termene nerezonabile și cereri ultimative ale Autorității Naționale pentru Cetățenie de natură să împiedice redobândirea cetățeniei române de către etnici români din fostele județe Bălți, Cahul, Cernăuți, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpușna, Orhei, Soroca, Storojineț, Tighina și parțial Dorohoi (Ținutul Herța) anexate de către fosta URSS.

 18. Questionno.2244A/07-09-2021
  Statistici privind cetățenii români cu domiciliul în țară și peste hotare (deținători de pașapoarte CRDS).

 19. Questionno.2247A/08-09-2021
  Institutul Cultural Român (ICR) de la Moscova

 20. Questionno.2273A/13-09-2021
  Reprezentarea zonei Basarabia în Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” din București și demersurile Ministerului Culturii privind restituirea malului lacului din zona Teatrului de Vară.

 21. Questionno.2505A/30-09-2021
  Organizarea la București, Chișinău și Comrat a unor expoziții ale maestrului Ioan Papazoglu, un mare artist român de origine găgăuză

 22. Questionno.2628A/13-10-2021
  Institutul Cultural Român de la Kiev cu filială la Cernăuți

 23. Questionno.2661A/18-10-2021
  Înființarea Consulatului General al României la Ungheni.

 24. Questionno.2996A/16-11-2021
  Necesitatea înființării la bălți și Cahul a unor filiale ale Institutului Cultural Român (ICR) de la Chișinău

 25. Questionno.3419A/06-01-2022
  Institutul Cultural Român (ICR) și comunitățile istorice românești din jurul granițelor și Balcani

 26. Questionno.3497A/26-01-2022
  Situația la zi privind unitățile administrative de la nivelul I și II din România înfrățite cu unitățile administrative de la același nivel din Republica Albania pe bază de Acord de înfrățire și parteneriat administrativ

 27. Questionno.3498A/26-01-2022
  Reacția și argumentația Guvernului României în legătură cu demersurile oficiale ale Ministerului Educației privind aducerea cuantumului burselor lunare acordate elevilor, studenților și doctoranzilor români de peste hotare la nivelul cuantumului burselor acordate elevilor, studenților și doctoranzilor români din România

 28. Questionno.3499A/26-01-2022
  Punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe și poziția autorităților de la Chișinău privind posibilitatea înființării unei circumscripții electorale distincte pentru cetățenii români cu domiciliu sa reședința în statul înrudit Republica Moldova

 29. Questionno.3516A/31-01-2022
  Aducerea chestiunii deblocării donațiilor de carte românească pentru bibliotecile publice și școlare din Basarabia pe agenda ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Moldova din 12 februarie 2022

 30. Questionno.3531A/31-01-2022
  Statistica la zi a beneficiarilor de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială

 31. Questionno.3532A/31-01-2022
  Execuția bugetară a fondurilor alocate de stat sprijinirii românilor de pretutindeni în ultimii cinci ani

 32. Questionno.3533A/31-01-2022
  Timpii exagerați de așteptare în vamă din cauza instalațiilor de cântărire a autovehiculelor

 33. Questionno.3597A/03-02-2022
  Punerea în aplicare de către Republica Serbia a Rezoluției 1632 (2008) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, intitulate: ”Situația minorităților naționale din Voivodina și a minorității etnice și a minorității etnice române din Serbia”

 34. Questionno.3600A/03-02-2022
  Numărul de persoane din Republica Moldova cărora li s-au aprobat cererile de redobândire a cetățeniei române, defalcat pe ani și pe statele de proveniență a solicitanților

 35. Questionno.3608A/03-02-2022
  Sesizarea autorităților de la Chișinău, cu ocazia ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Moldova din 12 februarie 2022, asupra unor practici neeuroconforme și asupra cadrului legislativ perimat și discriminatoriu în domeniul libertății de conștiință și al cultelor religioase

 36. Questionno.3642A/08-02-2022
  Completarea posturilor vacante de Consuli generali, consuli, viceconsuli și agenți consulari ai României peste hotare.

 37. Questionno.3643A/08-02-2022
  Ultima analiză a Guvernului României privind situația prevederilor cuprinse în documentele internaționale și europene în domeniul protecției persoanelor aparținând minorităților naționale în statele în care există comunități de români, precum și situația aplicării prevederilor cuprinse în acordurile și programele în vigoare.

 38. Questionno.3705A/09-02-2022
  Exportul și importul de animale vii

 39. Questionno.3706A/09-02-2022
  Cum sunt aplicate efectiv prevederile art.11 al Tratatului bilateral de bază dintre România și Federația Rusă, din 4 iulie 2003, și cele ale art.1 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse, din 9 iulie 2013

 40. Questionno.3707A/09-02-2022
  Anularea în România a cotelor de recoltă/extracție la specia prădătoare ți invazivă șacal

 41. Questionno.3873A/22-02-2022
  Lipsa de discernământ politic în utilizarea fondurilor europene pentru investiții în structurile locale ale Patriarhiei Moscovei din Republica Moldova.

 42. Questionno.4060A/07-03-2022
  Modul în care au fost utilizate fondurile bugetare donate de România pentru construirea și dotarea clădirii Teatrului muzical-dramatic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din municipiul Cahul.

 43. Questionno.4094A/08-03-2022
  Modul de utilizare a celor 4,8 milioane de lei alocați de la bugetul de stat Secretariatului de Stat pentru Culte având ca destinație suplimentarea sprijinului acordat Mitropoliei Basarabiei.

 44. Questionno.4593A/13-04-2022
  Valoarea datoriei externe totale a României în ultimele 60 de luni.

 45. Questionno.4633A/19-04-2022
  Interconectarea sistemelor de transport electric ale României și Republicii Moldova.

 46. Questionno.4634A/19-04-2022
  Respectarea legislației străine sau acordul statului gazdă pentru sprijinirea românilor de pretutindeni, inclusiv pentru acordarea de burse identitare

 47. Questionno.4725A/29-04-2022
  Modul și gradul de implicare în marcarea Zilei Românității Balcanice la 10 mai 2022.

 48. Questionno.4726A/29-04-2022
  Numărul de persoane aparținând minorității române refugiate din Ucraina în România din 24 februarie 2022 până în prezent.

 49. Questionno.4727A/29-04-2022
  Recuperarea de către România a terenului și clădirii Institutului Român din Saranda, Albania.

 50. Questionno.4739A/29-04-2022
  Învățământul în limba română pentru elevii de origine română din Ucraina și acordarea de burse identitare de către statul român.

 51. Questionno.4801A/04-05-2022
  Reiterarea Întrebării parlamentare nr.3419A/06.01.2022

 52. Questionno.4827A/09-05-2022
  Refuzul repetat al DRRM de a finanța presa românească din Republica Moldova în condițiile războiului hibrid desfășura de Federația Rusă

 53. Questionno.4828A/09-05-2022
  Încheierea unui Acord bilateral cu Republica Moldova privind punctele comune de trecere a frontierei și consultarea Comisiei Europene în legătură cu acest Acord

 54. Questionno.4869A/10-05-2022
  Poziția actualului regim de la Chișinău în chestiunea alcătuirii batalionului mixt româno-moldovean de menținere a păcii și progresele în realizarea acestei propuneri a părții române

 55. Questionno.4956A/17-05-2022
  Schimburile comercial-economice dintre cele două state românești

 56. Questionno.4960A/17-05-2022
  Situația cultural-identitară și cea școlară a persoanelor aparținând minorității naționale românești din Nordul regiunii Odesa.

 57. Interpellationno.877B/17-05-2022
  Sabotarea continuă de către Guvern a prevederilor legale despre înființarea Muzeului Românilor de Pretutindeni și atribuirea unu sediu corespunzător

 58. Questionno.5121A/06-06-2022
  Stadiul actual de implementare a prevederilor Acordului din 20 mai 2021 între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte

 59. Questionno.5613A/12-07-2022
  Implicarea Ministerului Culturii în vederea neadmiterii înlăturării din centrul istoric al municipiului Turda a statuii lui Avram Iancu, Erou al Națiunii Române (1824-1872).

 60. Questionno.5614A/12-07-2022
  Criticile aduse de coraportorii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind modul în care partidele din România cumpără tăcerea presei cu fonduri de la bugetul statului.

 61. Questionno.5700A/19-07-2022
  Impactul asupra mediului ca urmare a utilizării canalului Bâstroe construit de Ucraina în fostul județ Ismail al României anexat ilegal de URSS și încorporat Ucrainei. Poziția statului român în această chestiune.

 62. Questionno.5701A/19-07-2022
  Numărul persoanelor decedate în România din cauza administrării serurilor experimentale numite „vaccinuri” anti-Covid.

 63. Questionno.5722A/22-07-2022
  Utilizarea liniei ferate cu ecartament normal dintre România și Republica Moldova pentru transport de mărfuri, inclusiv al cerealelor din Republica Moldova și Ucraina, fără schimbarea boghiurilor

 64. Questionno.5723A/22-07-2022
  Implicarea Ministerului Culturii în vederea neadmiterii înlăturării din centrul istoric al municipiului Turda a statuii lui Avram Iancu, Erou al Națiunii Române (1824 -1872)

 65. Questionno.5724A/22-07-2022
  Numărul de străini care dețin permis de ședere și numărul de străini care au obținut dreptul de azil în România, defalcat pe județe și municipiul București

 66. Questionno.6147A/20-09-2022
  Funcționarea Comisiei hidrotehnice interguvernamentale privind utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării

 67. Questionno.6196A/26-09-2022
  Construirea și lansarea în spațiu a unui satelit românesc neexperimental

 68. Questionno.6209A/26-09-2022
  Echiparea cu fibră optică a Liniei electrice 400 kV Isaccea - Vulcănești

 69. Questionno.6210A/26-09-2022
  Prioritizarea finalizării drumurilor de acces aferente podului peste Dunăre situat între municipiile Brăila și Galați, respectiv, între localitățile Smârdan și I.C. Brătianu

 70. Questionno.6247A/28-09-2022
  Interdicția de intrare în Republica Moldova aplicată cetățeanului român George Nicole Simion de către regimul Igor Dodon și menținută de regimul Maia Sandu

 71. Questionno.6285A/04-10-2022
  Declasificarea și demontarea/relocarea monumentului generalisimului rus Alexkandr Suvorov din Dragosloveni, comuna Dumbrăveni, jud. Vrancea

 72. Questionno.6286A/04-10-2022
  Acțiunile Guvernului României și evoluțiile în chestiunea recuperării proprietăților Mitropoliei Basarabiei

 73. Questionno.6407A/07-10-2022
  Necesitatea creșterii numărului de ore alocate disciplinei școlare Istoria

 74. Questionno.6408A/10-10-2022
  Posibilitatea de reluare a activității Consulatului General al României la Odesa și de înființare a unui Consulat al României la Ismail

 75. Questionno.6409A/10-10-2022
  Semnarea unui Acord privind exportul de gaze naturale din România către Republica Moldova, prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău

 76. Questionno.6410A/10-10-2022
  Necesitatea stringentă de întărire a capacității administrative a Autorității Naționale pentru Cetățenie prin dublarea personalului Comisiei pentru Cetățenie

 77. Questionno.6411A/10-10-2022
  Numărul de angajați în administrația centrală a României

 78. Questionno.6412A/10-10-2022
  Numărul cetățenilor și etnicilor români de peste hotare, precum și numărul persoanelor aparținând filonului lingvistic, etnic sau cultural românesc din alte state

 79. Questionno.6493A/13-10-2022
  Intervenție de urgență în cazul Cimitirului Eroilor din Chișinău amenințat cu distrugerea

 80. Questionno.6533A/17-10-2022
  Evacuarea cetățenilor români din Ucraina în legătură cu o nouă escaladare a războiului purtat de Federația Rusă în Ucraina

 81. Questionno.6534A/17-10-2022
  Încheierea unui Acord în materie de cetățenie cu Regatul Spaniei, care să admită păstrarea cetățeniei române odată cu dobândirea celei spaniole

 82. Questionno.6581A/19-10-2022
  Reiterarea întrebării parlamentare nr. 5723A/22.07.2022 privind implicarea Ministerului Culturii în vederea neadmiterii înlăturării din centrul istoric al municipiului Turda a statuii lui Avram Iancu, Erou al Națiunii Române (1824-1872).

 83. Questionno.6777A/31-10-2022
  Numărul persoanelor care au solicitat și dobândit cetățenia română în baza articolului 8”1 din Legea cetățeniei române

 84. Questionno.6778A/31-10-2022
  Transparența în cazul contractelor cu firmele producătoare de seruri numite impropriu vaccinuri anti-Covid și aprobarea spre folosire și vânzare în farmacii a preparatelor antivirale pe bază de Umifenovir

 85. Questionno.7116A/16-11-2022
  Reiterarea întrebării parlamentare nr.6147A/20.09.2022

 86. Questionno.7117A/16-11-2022
  Reiterarea întrebării parlamentare nr.6210A/26.09.2022

 87. Questionno.7118A/16-11-2022
  Reiterarea întrebării parlamentare nr.5723A/22.07.2022

 88. Questionno.7119A/16-11-2022
  Reiterarea întrebării parlamentare nr.6412A/10.10.2022

 89. Questionno.7120A/16-11-2022
  Reiterarea întrebării parlamentare nr.6285A/04.10.2022

 90. Questionno.7636A/12-12-2022
  Completarea HG nr.764/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medica specialist, eliberate de un stat terț, Altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii cu prevederi despre statul înrudit Republica Moldova

 91. Questionno.7637A/12-12-2022
  Exportul de curent electric și gaze naturale în Republica Moldova

 92. Questionno.7638A/12-12-2022
  Localitățile de peste hotare în care sunt înregistrați la misiunile diplomatice ale României cel puțin 5.000 de cetățeni români și numărul de centre comunitare romanești din străinătate înființate de către MAE , conform prevederilor Legii nr.86/2016

 93. Questionno.7657A/13-12-2022
  Nedeclararea de către compania OMV PETROM a întregii cantități de țiței extrase și prelucrate în România

 94. Questionno.7813A/20-12-2022
  Numărul de persoane cărora li s-au aprobat cererile de dobândire și de redobândire a cetățeniei române în anul 2022, defalcat pe statele de proveniență a solicitanților si pe articolul în baza căruia a fost solicitată dobândirea sau redobândirea cetățeniei.

 95. Questionno.7814A/20-12-2022
  Revenire la chestiunea construirii și lansării în spațiu a unui satelit românesc neexperimental

 96. Questionno.7815A/20-12-2022
  Sunt sau nu sunt cuprinse în proiecția bugetară pe anul 2023 contribuțiile pentru noile posturi clericale din Mitropolia Basarabiei (Biserica Ortodoxă Română)?

 97. Questionno.8059A/17-01-2023
  Cum susține statul român demersurile privind recunoașterea oficiale, prin lege, a minorității naționale române din Italia.

 98. Questionno.8060A/17-01-2023
  Numărul orelor de rezidențiat pentru medicii specialiști din statele vizate în Hotărârea Guvernului nr. 764/2017.

 99. Questionno.8061A/17-01-2023
  Posibilitatea reînființării și finanțării stației permanente românești de cercetare și explorare din Antarctica.

 100. Questionno.8062A/17-01-2023
  Demersurile, intervențiile și acțiunile statului român pentru recunoașterea și respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității aromâne înrudite din Republica Elenă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 février 2023, 9:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro