Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
Tel. contact: 0725.109.743
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-2020 > Chambre des Députés > Cornel Zainea > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Cornel ZAINEA
Questions et interpellations dans la legislature 2016-2020

 1. Questionno.263A/06-03-2017
  Planul național de gestionare a deșeurilor(PNGD).

 2. Questionno.413A/20-03-2017
  Modernizarea centurii București.

 3. Questionno.414A/20-03-2017
  Norme de aplicare pentru Legea 1/2011, art356.

 4. Questionno.455A/27-03-2017
  Poluarea olfactivă din București și Ilfov.

 5. Questionno.613A/11-04-2017
  Ghidul de finanțare a Programului privind gestionarea deșeurilor - "Compost".

 6. Interpellationno.231B/19-04-2017
  Groapa de gunoi din pasul Mestecăniș.

 7. Questionno.825A/10-05-2017
  Poluarea aerului, apei și solului în com.Băcia, jud.Hunedoara.

 8. Questionno.894A/18-05-2017
  Poziția Institutului vis-a-vis de emisiile rezultate în urma incinerării deșeurilor.

 9. Questionno.897A/19-05-2017
  Închiderea celulelor 1-5 deținute de Iridex.

 10. Questionno.1278A/28-06-2017
  Poluarea aerului, apei și solului în com.Băcia, jud.Hunedoara.

 11. Questionno.1279A/28-06-2017
  Poluarea aerului, apei și solului în com.Băcia, jud.Hunedoara.

 12. Questionno.1280A/28-06-2017
  Situația existentă la groapa de gunoi Glina.

 13. Questionno.1281A/28-06-2017
  Problema vibrațiilor din com.Cârcea.

 14. Questionno.1303A/04-09-2017
  Situația Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din jud.Suceava.

 15. Questionno.1305A/04-09-2017
  Situația unităților școlare din jud.Ilfov.

 16. Interpellationno.573B/13-09-2017
  Efectele expunerii populației la valori ridicate ale hidrogenului sulfurat în aerul ambiant.

 17. Interpellationno.587B/13-09-2017
  Izolarea cetățenilor din Rudeni ca urmare a deschiderii DNCMB.

 18. Interpellationno.588B/13-09-2017
  Situația privind zborurile comerciale pe ruta Lisabona - București.

 19. Questionno.1610A/27-09-2017
  Situația/Stadiul construcției incineratorului de deșeuri municipale în București.

 20. Interpellationno.838B/31-10-2017
  Clarificări cu privire la efectele hidrogenului sulfurat asupra stării de sănătate a populației

 21. Questionno.2166A/07-11-2017
  Transpunerea Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului - Environmental Impact Assessment (EIA) Directive.

 22. Interpellationno.878B/21-11-2017
  Rezultatele introducerii sistemului de monitorizare a emisiilor H2S la Faclă în cazul depozitului de deșeuri Rudeni

 23. Interpellationno.920B/21-11-2017
  Depozitarea ilegală de deșeuri în Corbeanca.

 24. Interpellationno.921B/21-11-2017
  Surse de H2S din zona de N-V a capitalei și în ce fel contribuie la situația din Chiajna.

 25. Interpellationno.922B/21-11-2017
  Solicitare de informații privind incendiul de la Măldărești.

 26. Questionno.2468A/29-11-2017
  Harta depozitelor de deșeuri

 27. Questionno.2824A/07-02-2018
  Solicitarea de informații privind Domeniul Administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

 28. Questionno.3064A/21-02-2018
  Monitorizarea indicilor calității aerului

 29. Questionno.3283A/07-03-2018
  Stadiul lucrărilor la pasajul Chitila DNCMB

 30. Interpellationno.1310B/12-03-2018
  Situația rețelei de distribuție și canalizare a apei din orașul Buftea realizată prin cofinanțare POS Mediu

 31. Interpellationno.1311B/12-03-2018
  Situația Oficiului Poștal Corbeanca, jud. Ilfov

 32. Interpellationno.1312B/12-03-2018
  Calitatea apei potabile din orașul Buftea, jud. Ilfov

 33. Questionno.3374A/14-03-2018
  Situația gestiunii deșeurilor la nivelul autorităților administrației publice locale

 34. Interpellationno.1353B/27-03-2018
  Restituirea greoaie a sumelor reprezentând indemnizațiile de maternitate plătite de angajatori asiguraților

 35. Interpellationno.1354B/27-03-2018
  Situația existentă în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje

 36. Interpellationno.1355B/27-03-2018
  Gestionarea Fondului pentru Mediu

 37. Questionno.3598A/28-03-2018
  Stadiul Implementării Strategiei Generale de Descentralizare în domeniul mediului

 38. Questionno.4124A/09-05-2018
  Administrarea dezastruoasă a lacului Plumbuita și poluarea semnificativă a acestuia

 39. Questionno.5079A/05-09-2018
  Aplicarea art.96 pct.10 din OUG nr.195/2005

 40. Interpellationno.1785B/12-09-2018
  Informații cu privire la instalațiile de Gaz Petolier Lichefiat

 41. Interpellationno.1786B/12-09-2018
  Lipsa informațiilor cu privire la calitatea aerului din România în indexul european uropean Air Quality Index

 42. Interpellationno.1787B/12-09-2018
  Gestionarea dezastrului ecologic produs în data de 22 august la Balta Vadul lui Moșu, situată în apropierea municipiului București între comunele Vidra și Berceni

 43. Questionno.5304A/19-09-2018
  Problema legată de furnizarea apei potabile în Ilfov

 44. Questionno.5523A/26-09-2018
  Situația unităților școlare de stat și private din jud. Ilfov

 45. Questionno.5571A/02-10-2018
  Măsuri de fluidizare a traficului pe autostrada București-Pitești

 46. Interpellationno.1872B/03-10-2018
  Nivelul de pregătire al României pentru preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene

 47. Interpellationno.1873B/03-10-2018
  Verificarea unui parc de dezmembrări auto

 48. Interpellationno.1874B/03-10-2018
  Solicitarea realizării unui studiu de către Institutul de Sănătate Publică

 49. Questionno.5695A/09-10-2018
  Monitorizarea valorilor poluantului H2S de către operatorul S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.

 50. Questionno.5847A/17-10-2018
  Verificarea legalității unei sonde de foraj hidraulic

 51. Interpellationno.1912B/23-10-2018
  Poziția Ministerului Culturii cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală COM (2016) 593

 52. Interpellationno.1913B/23-10-2018
  Transportul deșeurilor periculoase provenite din activitatea medicală pe teritoriul României

 53. Interpellationno.1914B/23-10-2018
  Evidența hidranților din județul Ilfov

 54. Questionno.5937A/24-10-2018
  Motivul înlocuirii directorului de la Direcția Biodiversitate

 55. Interpellationno.1967B/06-11-2018
  Raportare la Comisia Europeană privind consumul pungilor de plastic

 56. Interpellationno.1968B/06-11-2018
  Evidența forajelor de identificare și valorificare a resursei geotermale din județul Ilfov

 57. Interpellationno.1969B/06-11-2018
  Rapoarte înaintate Comsiei Europene și Agenției Europene de Mediu și Secretariatului CLRTAP de către Ministerul Mediului

 58. Questionno.6118A/07-11-2018
  Solicitare privind ocuparera posturilor vacanate din unitățile de învățământ

 59. Questionno.6227A/14-11-2018
  Situația alarmantă a incendiilor din municipiul Ploiești

 60. Questionno.6348A/21-11-2018
  Depozit de deșeuri suspect de funcționare ilegală în comuna Polovragi, județul Gorj

 61. Questionno.6444A/28-11-2018
  Evidența controalelor efectuate asupra centrelor comerciale din apropierea unităților de învățământ din jud. Ilfov

 62. Interpellationno.2064B/04-12-2018
  Stadiul de realizare a Programelor de prevenire a riscului seismic

 63. Interpellationno.2065B/04-12-2018
  Poluarea râului Dâmbovița de către Stația de Epurare Ape Uzate Glina

 64. Questionno.6530A/05-12-2018
  Evidența stațiilor de epurare care preiau apele uzate din localitățile din jud. Ilfov

 65. Questionno.6766A/19-12-2018
  Eliminarea apelor menajere în Lacul Șaulei, orașul Voluntari, jud. Ilfov

 66. Questionno.6767A/19-12-2018
  Micșorarea suprafeței Lacul Șaulei, orașul Voluntari, jud. Ilfov

 67. Questionno.6981A/13-02-2019
  Evidența forajelor de identificare și valorificare a resursei geotermale din jud. Ilfov

 68. Interpellationno.2128B/19-02-2019
  Poluarea Râului Pasărea din zona de nord a capitalei și a județului Ilfov

 69. Questionno.7065A/20-02-2019
  Evidența suprafețelor de apă din județul Ilfov

 70. Questionno.7174A/27-02-2019
  Poluare cu iod radioactiv la depozitul de deșeuri Glina

 71. Questionno.7281A/06-03-2019
  Taxa la depozitare/ contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare

 72. Questionno.7320A/12-03-2019
  Incendiile din Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”

 73. Questionno.7432A/19-03-2019
  Trasabilitatea și controlul deșeurilor cu potențial radioactiv

 74. Interpellationno.2238B/26-03-2019
  Evidența depozitelor de deșeuri din România dotate cu portal de monitorizare radiologică și/sau monitor portabil pentru detecția radiațiilor

 75. Interpellationno.2239B/26-03-2019
  Evidența șantierelor în lucru din Municipiul București și județul Ilfov

 76. Interpellationno.2240B/26-03-2019
  Amenzi aplicate în județul Ilfov pentru abandonarea deșeurilor și emilinarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop

 77. Questionno.7544A/27-03-2019
  Extinderea DN1A Lukoil Mogoșoaia -Centura București

 78. Questionno.7636A/03-04-2019
  Situația rampei de transfer din Sectorul 3

 79. Questionno.7750A/10-04-2019
  Controalele Administrației Fondului de Mediu asupra organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor

 80. Questionno.7842A/17-04-2019
  Munți de deșeuri în cartierul ANL Henri Coandă

 81. Questionno.7898A/24-04-2019
  Constuirea unei hale de sortare și recilare deșeuri la Adresa Splaiul Unirii nr.15, parcela 61/3, intravilan, Orașul Popești -Leordeni, jud. Ilfov

 82. Questionno.7971A/08-05-2019
  Modalitatea de realizare de către Primăria Cornetu a proiectului "Modernizare străzile Taberei, Islazului, Măceșului, Trandafirilor", comuna Cornetu, jud. Ilfov

 83. Questionno.8036A/15-05-2019
  Actualizarea evidenței suprafețelor de apă din jud. Ilfov

 84. Questionno.8123A/29-05-2019
  Alergiile cauzate de ambrozie

 85. Interpellationno.2358B/04-06-2019
  Punct de vedere împotriva emiterii unei noi Autorizații Integrate de Mediu pentru depozitul de deșeuri nepericuloase Glina, administrat de S.C.ECOREC S.A.

 86. Interpellationno.2359B/04-06-2019
  Fenomene meteorologice extreme în România

 87. Interpellationno.2360B/04-06-2019
  Stații de încărcare pentru vehicule electrice

 88. Questionno.8202A/05-06-2019
  Intervenția în cazul dezastrelor produse de fenomenele meteo extreme din România

 89. Questionno.8288A/12-06-2019
  Poluarea Râului Pasărea și a canalelor adiacente, care traversează mai multe localități din Ilfov

 90. Questionno.8350A/19-06-2019
  Pierderea statutului de rezevație a bioseferei de către Rezervația Națională Pietrosul Mare și Parcul Național Retezat

 91. Questionno.8500A/26-06-2019
  Explotarea forestieră în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

 92. Questionno.8567A/04-09-2019
  RREalizarea unui studiu de impact al incineratoarelor asupra sănătății populației

 93. Questionno.8691A/11-09-2019
  Stadiul de dezvoltare a Sistemului de Urmărire a Materialului Lemnos (SUMAL)

 94. Questionno.8777A/18-09-2019
  Ce se construiește pe platoul Bucegi, în Parcul Național Bucegi

 95. Questionno.8877A/25-09-2019
  Stadiul proiectului pasajului Mogoșoaia

 96. Questionno.8984A/02-10-2019
  Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Măsuri de spoire și fluidizare a traficului pe Centura existentă a municipiului București"

 97. Interpellationno.2465B/08-10-2019
  Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape

 98. Interpellationno.2466B/08-10-2019
  Dezvoltarea și optimizarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului prin accesare de fonduri europene

 99. Interpellationno.2467B/08-10-2019
  Programul Național de Împăduriri al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva pe anul 2019

 100. Questionno.9081A/09-10-2019
  Declasificarea Pădurii Topana de la Rangul de Rezervație naturală și defrișarea unor suprafețe de pădure

 101. Questionno.9082A/09-10-2019
  Declasificarea Pădurii Topana de la Rangul de Rezervație naturală și defrișarea unor suprafețe de pădure

 102. Questionno.9115A/16-10-2019
  Stadiul lucrărilor de modernizare a Centurii București

 103. Interpellationno.2535B/22-10-2019
  Ajutorul financiar acordat de Uniunea Europeană pentru inundațiile produse în vara anului 2018

 104. Interpellationno.2536B/22-10-2019
  Construcții pe malul lacurilor în județul Ilfov

 105. Interpellationno.2537B/22-10-2019
  Depozitare de deșeuri în Comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov

 106. Questionno.9161A/23-10-2019
  Depozitare de deșeuri în comuna Balotești, jud. Ilfov

 107. Questionno.9191A/30-10-2019
  Miros insuportabil de putrefacție în satul Dragmirești-Deal, comuna Dragomirești-Vale, jud. Ilfov

 108. Questionno.9209A/06-11-2019
  Depozitarea și incendierea deșeurilor în cimitirul Ostratu din comuna Corbeanca

 109. Questionno.9268A/13-11-2019
  Interzicerea prin planul de management a realizării de noi construcții în zona platoului Bucegilor

 110. Questionno.9296A/20-11-2019
  Distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației

 111. Interpellationno.2561B/27-11-2019
  Stadiul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor în România

 112. Questionno.9381A/27-11-2019
  Gestionarea deșeurilor în comuna Corbeanca, jud. Ilfov

 113. Questionno.9470A/04-12-2019
  Depunerea documentație pentru accesare fonduri europene pentru proiectul "Îmbunătățirea sistemului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național"

 114. Questionno.9549A/11-12-2019
  Implementarea măsurilor privind DN2 și DN6 din Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-Ilfov

 115. Questionno.9641A/18-12-2019
  Facilitarea accesului din și înspre Centura București și fluidizarea traficului pe DN6, în zona orașului Bragadriu, jud. Ilfov

 116. Questionno.9775A/11-02-2020
  Lipsa factorului poștal în localitățile Popești-Leordeni și Dragomirești Vale, județul Ilfov

 117. Questionno.9947A/26-02-2020
  Soluții pentru protejarea reală a Parcului Natural Văcărești

 118. Questionno.10007A/04-03-2020
  Ordin de aplicare a art.33 alin.(2) din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

 119. Questionno.10299A/06-05-2020
  Asigurarea unor puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice - Stadiul Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și competarea Hotărârii Guvernului nr.526/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

 120. Questionno.10494A/20-05-2020
  Cadrul legal al deșeurilor din construcții și demolări

 121. Questionno.10792A/17-06-2020
  Abandonarea deșeurilor în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov

 122. Questionno.10880A/24-06-2020
  Scurgeri de levigat la depozitul de deșeuri Vidra, județul Ilfov

 123. Questionno.11137A/08-09-2020
  Modificarea Hotărârii Guvernului nr.707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de apliare a Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 17 juillet 2024, 13:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro