Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Ana Florea > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ana FLOREA
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 13/02.02.2004 L192/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor articole ale Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
2. 186/01.04.2004 L185/2004 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.401 din 7 octombrie 2003, pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
3. 206/17.04.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
4. 238/19.03.2003   Propunere legislativa pentru completarea O.U.G. nr.150/31.10.2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
5. 239/09.05.2002   Propunere legislativa pentru completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr.145/1997. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
6. 245/25.03.2003 L241/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.2 si art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata in M.Of., Partea 1, nr.387/18 august 2000 Lege 265/2004
7. 337/26.05.2003 L474/2004 Propunere legislativa privind statutul medicului de medicina muncii si organizarea serviciilor de medicina muncii Lege 418/2004
8. 369/03.06.2003   Propunere legislativa privind exercitarea profesiunii de medic dentist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania respinsa
definitiv
9. 373/05.06.2003   Propunere legislativa pentru completarea art.20 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata respinsa
definitiv
10. 374/05.06.2003   Propunere legislativa pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum si a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din Romania respinsa
definitiv
11.   L459/29.10.2003 Propunere legislativa privind modificarea art.72 alin(3) al Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. respinsa
definitiv
12. 502/12.09.2001   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. respinsa
definitiv
13.   L563/04.12.2002 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale a Romaniei respinsa
definitiv
14. 587/24.09.2003 L757/2004 Propunere legislativa privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania respinsa
definitiv
15. 625/09.10.2003   Propunere legislativa privind incheierea de contracte individuale pentru consumurile de apa rece, apa calda menajera, caldura si gaz metan din cladiri colective respinsa
definitiv
16. 635/07.11.2001 L201/2002 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.505/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii. Lege 467/2002
17. 639/08.11.2001 L159/2002 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii privind publicitatea. Lege 283/2002
18. 654/02.11.2004 L665/2004 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
19. 664/03.11.2004 L690/2004 Proiect de Lege pentru completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, nr.487/2002 Lege 600/2004
20. 671/28.11.2001   Propunere legislativa privind violenta in familie. clasata cu prevederi
preluate de
PL nr.154/2002
21. 702/10.11.2004 L501/2004 Propunere legislativa privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile publice ale sectorului sanitar respinsa
definitiv
22.   L817/06.12.2004 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa retrasa
de catre Senat
23.   BP470/21.09.2004 Propunere legislativa pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor retrasa
de catre Senat
24.   BP550/17.11.2004 Propunere legislativa privind infiintarea Universitatii de Medicina si Farmacie Oradea retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 4 december 2022, 7:02
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro