Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-2020 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Viorel Stan > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Viorel STAN
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail viorel_stan2004@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data nașterii17.05.1957EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada

13.02.2018 pana in prezent

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României

Tipul activității sau sectorul de activitate

Conf. Constituției României

Funcția sau postul ocupat

Deputat Colegiul 29 Jud. Neamț

Principalele activități și responsabilități

Conf. Constituției RomânieiPerioada

18.06.2012 - 13.02.2018

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământul preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Inspector Școlar General

Principalele activități și responsabilități

 • cunoașterea și aplicarea legislației specifice învățământului preuniversitar;
 • cunoașterea actelor normative specifice funcționării unităților școlare;
 • competențe de analiză, diagnoză, prognoză și evaluarea stării învățământului din județul Neamț;
 • emiterea deciziilor care vizează obiectivele politicii educaționale;
 • realizarea Strategiei de Dezvoltare a Învățământului din județul Neamț.Perioada

07.10.2009 - 17.06.2012

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământul preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Profesor de chimie la Colegiul Național „Roman Vodă” - Roman

Principalele activități și responsabilități

 • organizator concursuri școlare și sesiuni de referate și comunicări științifice;
 • responsabil comisie metodică la nivelul unității;
 • responsabil comisie de calitate;
 • responsabil comisie de prevenire a violenei în mediul școlar.Perioada

01.10. 2009 -06.10.2009

Numele și adresa angajatorului

C.C.D. Neamț: Str. Petru Rareș, nr. 24, cod poștal: 610119, Piatra-Neamț, jud. Neamț,

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământul preuniversitar și formarea adulților

Funcția sau postul ocupat

Formator CCD Neamț

Principalele activități și responsabilități

Activitate de formare a cursurilor de:
 • Managementul calității în învățământul preuniversitar;
 • Management educațional;
 • Managementul proiectelor;
 • Comunicare.Perioada

12.05. 2009 - 07.10. 2009

Numele și adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământul preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Inspector școlar general adjunct I.Ș.J. Neamț

Principalele activități și responsabilități

 • cunoașterea și aplicarea legislației specifice învățământului preuniversitar;
 • cunoașterea actelor normative specifice funcționării unităților școlare;
 • monitorizarea activității inspectorilor școlari de specialitate;
 • Inspecția școlară si educația permanentă.Perioada

01.08. 2005 - 12.05. 2009

Numele și adresa angajatorului

Colegiul Naționa „Roman Vodă”, Str. Mihai Eminescu Nr.4, Roman ,Jud. Neamț

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământul preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Profesor

Principalele activități și responsabilități

 • Profesor de chimie la CNRV- Roman
 • Profesor metodist chimie I.Ș.J. Neamț
 • Membru în”Consiliul consultativ al prof. de chimie” NeamțPerioada

2001 - 2005

Numele și adresa angajatorului

I.Ș.J. Neamț - Str. Lt. Drăghiescu Nr. 4 A, Piatra Neamț - 610125, Jud. Neamț

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământul preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Director CNRV ( I.Ș.J. Neamț: numit prin decizia ISJ Neamț 3088 / 2001 și OMEdC:3642 / 2003)

Principalele activități și responsabilități

Managementul întregii activități din CNRV (aprox. 1400 elevi, 80 cadre didactice și 40 cadre nedidactice) care a contribuit la creșterea calitații educației în sistem prin punerea în valoare a domeniilor:
 • Management educațional
 • Management financiar
 • Managementul proiectelor;

Administrarea întregului patrimoniu al CNRV;

Coordonator al întregului buget al CNRV( ptr. Salarii, achiziții echipament și altele);

Coordonator al grupului de realizare și implementare a proiectelor europene;

Coordonator al proiectelor europene aprobate :

 • Grundtvig 2 (“Learning Europe”)- partener ;
 • Comenius 3 (“European Cinema and the Youth”)- partener;
 • Comenius 1.1. (“Identity versus Globalization”)- partener ;
 • Comenius 1.2. (“Unité et diversité dans l’espace francophone”)-coordonator;
 • Lingua 2 (“European Theatre, by mites, legends and stories”)- partener ;
 • Participarea ca și parteneri în mai multe proiecte “Youth”.Perioada

1990 - 2001

Numele și adresa angajatorului

Liceul Teoretic „Roman Vodă”, Str. Mihai Eminescu Nr.4, Roman ,Jud. Neamț

Funcția sau postul ocupat

Profesor

Principalele activități și responsabilități

Profesor de chimie la Liceul teoretic „Roman Vodă”

Coordonator al activității profesorilor de chimie din Roman și zona Roman (MENTOR)

Membru al Comisiei Centrale de organizare a Olimpiadei Naționale de chimie 1996-2001

Activități didactico-metodice

Activități de mentorat

Activități de management educațional.Perioada

1981 - 1990

Numele și adresa angajatorului

Liceul Industrial Nr. 3 Roman, Str. B-dul Republicii Nr. 1-3, Roman, Jud. Neamț

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământul preuniversitar

Funcția sau postul ocupat

Profesor

Principalele activități și responsabilități

 • Profesor de chimie la Liceul Industrial Nr. 3 Roman
 • Director adjunct-responsabil cu activitatea educativă (1983-1987)
 • organizator concursuri și olimpiade școlare;
 • dezvoltarea de acțiuni și activități de petrecere a timpului liber
 • Activități didactico-metodice
 • Activități de mentorat
Activități de management educaționalEDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

09.03.2016

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

IC3

DIGITAL LITERACY

CERTIFICATION

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

Is hereby granted this certification for having demonstrated basic computer hardware, software and Internet knowledge and skills through the successful completion on the examinations comprising IC3;

Kei Applications - IC3 GS4

Living online - IC3 GS4

Computings Fundamentals - IC3 GS4

Tipul calificării/ diploma obținută

CERTIFICATION GLOBAL DIGITAL LITERACY

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

CERTIFICATION

ROBERT WHELAN - President and Chief Executive Officer Pearson VuePerioada

15.12.2015

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

IC3

DIGITAL LITERACY

CERTIFICATION

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

ACHIEVEMENT CREDENȚIAL

This individual has successfulIy passed the exam demonstrating achievement of the knowledge and skills in:

Computing Fundamentals

 • Computer hardware
 • Computer Software
 • Operating Systems
 • Troubleshooting - basic Maintenance

This constitutes completion of one of three modules necessary to achieve the Internet & Computing Core Certification (IC3)

Tipul calificării/ diploma obținută

CERTIFICATION

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

CERTIFICATION GLOBAL DIGITAL LITERACYPerioada

24.09.2015

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

CONTROLUL - SPRIJINUL EDUCAȚIEI

Furnizor - Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

Management, control și calitate

Competențe și limite în activitatea de control

Codul de conduită al controlorului

Control de revenire

Tipul calificării/ diploma obținută

Atestat de formare continuă a personalului didactic

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Program de formare continuă - 25 de credite profesionale transferabilePerioada

31.08.2015 -11.09.2015

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVĂ

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

Competențe generale dobândite:
 • Competențe de conducere(leadership);
 • Competente pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de dezvoltare instituțională;
 • Competențe strategice;
 • Competențe de planificare;
 • Competențe de organizare și coordonare;
 • Competențe de gestiune și administrare a resurselor, inclusiv programare bugetară;
 • Competetențe de comunicare, de negociere;
 • Competențe de rezolvare a conflictelor;
 • Competențe de influențare a comportamentului uman;
 • Competențe de motivare a angajaților;
 • Competențe de gestionare a schimbărilor;
 • Competențe de monitorizare;
 • Competențe de control;
 • Competențe de evaluare.

Tipul calificării/ diploma obținută

Atestat de formare continuă a personalului didactic

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Program de formare continuă MANAGEMENT ȘI POLITICI PUBLICE ÎN EDUCAȚIE - 20 de credite transferabilePerioada

29.03.2014-06.04.2014

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

ASOCIAȚIA APRENDIS IAȘI

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

 • comunicarea in limba oficială
 • aplicarea normelor de protecție a mediului
 • aplicarea prevederilor legale refeitoare la sănătate și securitate in muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • asigurarea calității activităților proprii
 • verificarea instrumentelor de evaluare
 • evaluarea indeplinirii criteriilor de autorizare
 • verificarea documentației și a condițiilor de desfășurare a PFP
 • verificarea transpunerii standardului ocupațional/ standardului de pregătire profesională în programa de pregătire

Tipul calificării/ diploma obținută

Certificat absolvire - ocupația EVALUATOR DE FURNIZORI ȘI PROGRAME DE FORMARE

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Formarea profesională a adulților

Program de specializare - cod COR 242408Perioada

04.11.2013-10.01.2014

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A MENTORILOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

 • comunicarea interpersonală; perfecționarea pregătirii profesionale;
 • munca în echipă; utilizarea calculatorului;
 • pastrarea documentelor în cadrul compartimentului;
 • planificarea activității de audit intern; pregatirea misiunii de audit intern;
 • colectarea informatiilor;evaluarea riscului; evaluarea preliminară a controlului intern;
 • programarea misiunii de audit; elaborarea testelor de audit intern;
 • formularea constatarilor, concluziilor și recomandărilor de audit intern;
 • documentarea activității de audit intern; elaborarea raportului de audit intern;
 • elaborarea raportului de audit intern;supervizarea misiunii de audit intern;
 • valorificarea recomandarilor de audit intern;
 • dezvoltarea relatiilor operationale cu entitățile audiate; asigurarea calitatii activitatii de audit intern;evaluarea sistemului organizațional;
 • evaluarea sistemului privindmanagementul riscului, controlul intern si guvernanța;
 • evaluarea activității juridice, financiar-contabile;
 • evaluarea activității privind tehnologia informatiei;evaluarea procesului de finanțare.

Tipul calificării/ diploma obținută

Certificat absolvire - ocupația AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Formarea profesională a adulților

Program de perfectionare - cod COR 241306Perioada

22.09.2013-27.09.2013

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Niedersachsisches Landesinstitut fur schulische Qualitatsentwicklung (NQL), GERMANIA

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

HANNOVER : Vizita de studiu - Improving teaching and learning - Central role of school leaders

O caracteristică relevantă a vizitei de studiu se reflectă prin Managementul competențelor profesionale care vizează:

 • dezvoltarea unei rețele europene de leadership în învățământul din mediul rural și din mediul urban;
 • capacitatea de a stabili scopuri și obiective specifice ce duc la dezvoltarea de strategii educaționale adecvate;
 • capacitatea de a comunica, informa și negocia;
 • capacitatea de a decide și de a rezolva problemele instituționale;
 • inspecția școlară, există posibilitatea transferului de inovație și pentru unitățile școlare din învățământul preuniversitar din Romania, prin modelul de bună practică de a consilia cadrele didactice și managerii din unitate în realizarea planului de remediere a inspecției cu ajutorul experților externi din domeniul calității.

Tipul calificării/ diploma obținută

Certificat internațional de participare - Vizita de studiu

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Internațional - HANNOVER, GERMANIAPerioada

11.07.2013-09.08.2013

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

SC FED CONSULT SRL

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

Managementul de proiect:
 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului;
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului;
 • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
 • Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect;
 • Managementul riscurilor;
 • Managementul echipei de proiect;
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului;
 • Managementul calității proiectului.

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Certificat de absolvire - ocupația Manager Proiect

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea profesională a adulților

  Program de specializare - cod COR 242101  Perioada

  14.12.2012-27.01.2013

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  S.C. INFO EDUCATIA S.R.L

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Managementul financiar:
  • intocmirea planului de politica internă a organizaței;
  • Întocmirea unui plan financiar pe termen scurt și termen lung;
  • Realizarea unei proceduri de eleborare a bugetului organizației;
  • Analiza veniturilor si cheltuielilor in cadrul unei organizatii;
  • Intocmirea rapoartelor de control bugetar; evaluarea proiectelor de investitii;
  • Analiza sistemului de management;planificarea activitatii in functie de stilul personal de lucru;
  • Planificarea eficienta a activitatii in raport cu elementele de management a timpului;
  • Lucru in echipa; comunicarea eficienta la nivelul organizatiei

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Certificat de absolvire - ocupația MANAGER FINANCIAR

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea profesională a adulților

  Program de inițiere - cod COR 123110  Perioada

  25.11.2012-01.12.2013

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  ORGANIZAȚIA „SALVAȚI COPIII”

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  • Utilizarea adecvata a cunostintelor de didactică generală pentru disciplinarea clasei;
  • Organizarea adecvată a activităților didactice în funcție de specificul nevoilor elevilor;
  • Adoptarea de strategii didactice interactive;
  • Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ prin organizarea unor contexte de învățare favorabile dezvoltarii copilului;
  • Colaborarea cu părinții în scopul realizarii unui autentic parteneriat în educație;
  • Crearea unui climat bazat pe promovarea principiilor disciplinei pozitive;
  • Utilizarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere si adaptare a elevilor și de adaptare a procesului educativ la nevoile specifice ale acestora.

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Atestat de formare continuă a personalului didactic

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea continuă a cadrelor didactice

  Program de formare continuă „Cadrul didactic - un manager competent al clasei de elevi” - 15 credite transferabile  Perioada

  01.02.2012-20.02.2012

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  Asociația „Formare Studia” Iasi

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Evaluarea competențelor profesionale:
  • Comunicarea specifică activității de evaluare
  • Munca in echipa de evaluatori; perfectionarea pregatirii profesionale;
  • Planificarea si organizarea evaluării;înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării;
  • Efectuarea evaluării; elaborarea instrumentelor de evaluare;
  • Analiza informatiilor și luarea deciziilor privind competența;
  • Verificarea internă și externă a proceselor de evaluare

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Certificat de absolvire - ocupația EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea profesională a adulților

  Program de specializare - cod COR 241219  Perioada

  01.05.2011-30.09.2011

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  S.C. SOFTWIN S.R.L.

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Platforme educaționale:
  • reactualizarea cunoștintelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva structurii platformei naționale de evaluare INSAM;
  • managementul testelor în cadrul platformei INSAM și administrarea acestora către elevi;
  • corectarea testelor, analiza rezultatelor elevilor, statistici și rapoarte în platforma INSAM

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Atestat de formare continuă a personalului didactic

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea continuă a cadrelor didactice

  Program de formare continuă „Formarea de specialiști în evaluare INSAM” - 7 credite profesionale transferabile  Perioada

  24.09.2011-23.10.2011

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREȘTI

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate: Chimie anorganică; Chimie analitică; Chimie fizică și Electrochimie; Chimie organică; Laborator

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Atestat de formare continuă a personalului didactic

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea continuă a cadrelor didactice

  Program de formare continuă „Privim către viitor” - e-Chimie; 25 credite profesionale transferabile  Perioada

  03.09.2011-23.10.2011

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  SIVECO ROMÂNIA S.A

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate:
  • introducere în utiliz area computerului în educație;
  • editoare de documente complexe;
  • crearea unei prezentari;
  • multimedia în educație;
  Platforma e-learning

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Atestat de formare continuă a personalului didactic

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea continuă a cadrelor didactice

  Program de formare continuă „TIC CHIMIE” - 10 credite profesionale transferabile  Perioada

  05.2009 - 04.2011

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate:
  • conceptul si filosofia calitatii; sisteme de calitate;legislația calității;
  • rolul si importanța autoevaluarii instituționale;
  • comisia pentru evaluare și asigurarea calității (CEAC) - rolul ei in unitatea de învățământ;
  • evaluarea Raportului anual de evaluare internă(RAEI);
  • consultanta de proces;managementul programelor de formare;
  • managementul de proiect (proiecte de atragerea finanțării în vederea comparării de consultanță privind implementarea sistemelor de management si asigurarea calității).

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Atestat de formare continuă a personalului didactic

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea continuă a cadrelor didactice

  Program de formare continuă „Formarea formatorilor în domeniul calității” - 15 credite profesionale transferabile  Perioada

  05.2009 - 06.2011

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate:
  • standardele de referintă și indicatorii de performanță - abordare din persepctiva evaluării externe;
  • instrumente de evaluare externă periodică.

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Atestat de formare continuă a personalului didactic

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea continuă a cadrelor didactice

  Program de formare continuă „Evaluare externă periodică” - 3 credite profesionale transferabile  Perioada

  12.2009 - 01.2011

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate:
  • standardele de referintă și indicatorii de performanță - abordare din persepctiva evaluării interne;
  • organizarea dovezilor în vederea demonstrării progresului unității de învățământ.

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Atestat de formare continuă a personalului didactic

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea continuă a cadrelor didactice

  Program de formare continuă „Evaluare internă periodică” - 3 credite profesionale transferabile  Perioada

  27.11.2009

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Management - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Diploma de Doctor

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Universitar  Perioada

  02.2009-03.2009

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  ASOCIAȚIA „FORMARE STUDIA” IAȘI

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate:
  • Comunicarea specifică activității de mentorat;
  • Munca în echipa de mentorat
  • Perfecționarea pregătirii profesionale
  • Activitate de îndrumare în cadrul practicii pedagogice a studenților,
  • Activitate de îndrumare cât și în perioada de stagiu a tinerilor absolvenți, până la susținerea examenului de definitivare.

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Certificat de absolvire - ocupația MENTOR

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea profesională a adulților

  Program de specializare - cod COR 235902  Perioada

  01.2008-02.2008

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ INFOED XXI Iași

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  • Comunicarea specifică activității de audit; munca în echipa de audit;
  • Perfecționarea pregătirii profesionale;
  • Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului calității
  • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit
  • Conducerea auditului
  • Examinarea documentelor referitoare la sistemul calității

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Certificat de absolvire - ocupația AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea profesională a adulților

  Program de specializare - cod COR 242303  Perioada

  04.2007-10.2008

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (ARACIP)

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate:
  • Evaluarea de proces
  • Evaluarea proiectului de dezvoltare instituțională și a documentelor manageriale
  • Evaluarea resurselor umane, fizice și financiare ale unității școlare
  • Auditul instituțional - abordarea ISO
  • Evaluarea instituțională - modelul european al excelentei(EFQM)
  • Evaluarea de sistem
  • Managementul de sine (“self-management”)
  • Practica în condiții reale

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Atestat de formare continuă a personalului didactic

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea continuă a cadrelor didactice

  Program de formare continuă „Program de formare pentru experții în evaluare și acreditare ai ARACIP” - 25 de credite profesionale transferabile  Perioada

  29.09.2007-29.10.2007

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  EDINFO S.R.L IAȘI

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  • pregătirea formării
  • efectuarea formării
  • evaluarea cursanților
  • revizuirea și promovarea programului de formare

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Certificat de absolvire - ocupația FORMATOR

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea profesională a adulților

  Program de specializare - cod COR 241205  Perioada

  02.2007-04.2007

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI, FACULTATEA DE INFORMATICA

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate:
  • Concepte de bază în „Tehnici informaționale computerizate" (12 ore)
  • Utilizarea calculatoarelor și organizarea fișierelor (13 ore)
  • Procesare de texte (13 ore)
  • Calcul tabelar (16 ore)

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Adeverință - TIC

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea profesională a adulților

  Program de specializare  Perioada

  07.02.2006 - 10.02.2006

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI NEAMȚ

  CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate:
  • Legislație școlară.
  • Elemente de management școlar. Managementul clasei de elevi.
  • Managementul activității didactice. Curriculum național. Curriculum la decizia scolii.
  • Inspecția școlara. Inspecția de perfecționare. Evaluarea activității didactice. Fisa de evaluare a lecției.
  • Activități practice : asistența la lecție, analiza lecției, întocmirea procesului verbal de inspecție, analiza și discutarea acestuia.

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Adeverință - METODIST

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Formarea profesională a adulților

  Program de specializare  Perioada

  10.2003 -02.2005

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI - FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Programa de master in „Management educațional”

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Diplomă de Master

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  MASTER în specializarea Management educațional  Perioada

  2003-2004

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GR. T. POPA” IAȘI - Departamentul de management

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Curs de specializare - 180 ore in Managementul Instituțiilor publice

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Diplomă de Studii Postuniversitare de Specializare

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Studii Post Universitare de Specializare în „Managementul Instituțiilor Publice”  Perioada

  2001-2002

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Curs de specializare - 40 ore in utilizarea Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor în scopuri didactice (TIC):
  • Gestiunea fișierelor Windows Explorer;
  • Utilizarea pachetului Microsoft Office;
  • Utilizarea Internetului.

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Certificat de absolvire

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Program de specializare  Perioada

  1977-1981

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  INSTITUTUL POLITEHNIC ”GHEORGHE ASACHI” IAȘI FACULTATEA DE TEHNOLOGIE CHIMICĂ

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate: Chimie anorganică; Chimie analitică; Chimie fizică și Electrochimie; Chimie organică; Laborator

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Diplomă de Licență în Chimie

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Studii superioare de lungă durată  Perioada

  1972-1976

  Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  Ministerul Educației și Învățământului

  Liceul Real - Umanist Nr.2 Roman

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale

  Discipline studiate: Limba română, Istoria patriei, Matematica, Fizica, Chimia, Biologia, etc.

  Tipul calificării/ diploma obținută

  Diplomă de Bacalaureat

  Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

  Liceu   

  Aptitudini și competențe personale dobândite în cursul vieții și carierei, dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă

  • Competențe de comunicare eficientă in spatiul public;
  • Promovarea performantei educaționale in diferite medii la nivel national și international;
  • Competente antreprenoriale dobandite in carieră;
  • Competențe dobândite în activități de control intern la nivel de institutie
  • Îmbunătățirea competențelor lingvistice;
  • Familiarizarea cu sisteme educationale noi, comparativ cu cele existente la nivel european;
  • Oportunitatea de a cununoaște cultura educatională a partenerilor care contribuie la dezvoltarea unui sistem integrat;
  • Competențe personale de socializare și integrare în medii noi educaționale;
  • Capacitatea de a comunica, informa și negocia;
  • Capacitatea de a decide și de a rezolva problemele instituționale;
  • Capacitatea de a se integra si a lucra in echipă.
  • Capacitatea de a-și asuma riscuri și de a solutiona probleme manageriale.

  Limba maternă

  Limba română

  Limbi străine cunoscute

    Limba franceză Limba engleză
  Abilitatea de a citi Excelent Bine
  Abilitatea de a scrie Bine Satisfăcător
  Abilitatea de a vorbi Bine Satisfăcător  Aptitudini și competențe artistice

  Muzică, desen, pictură, literatură etc.

  Iubitor al frumosului, fac parte din generația care știe să aprecieze un spectacol bun cu muzica bună, un concert rock sau folk dar și un spectacol de balet sau operă, operetă.

  Am citit și citesc foarte mult având o bibliotecă bogată de beletristică și de literatură.

  Aptitudini și competențe sociale

  Locuiți și munciți cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupați o poziție în care comunicarea este importantă sau desfășurați o activitate în care munca de echipă este esențială, (de exemplu cultură, sport, etc.)

  • abilități de lucru în echipă
  • deschis ideilor novatoare, revoluționare
  • am experiență și competențe în psihopedagogia pentru persoane cu nevoi educaționale speciale;
  • am competențe în managementul resurselor umane, în managementul schimbării și al comunicării;
  • Experiență în realizarea și implementarea de proiecte educaționale pe plan local, regional, național și internațional.
  • Am coordonat in calitate de manager de proiect, la nivelul ISJ Neamț, activitățile derulate din cadrul proiectului „Profesionalism la toate nivelele învățământului preuniversitar”, proiect strategic în parteneriat cu ISJ Harghita, cu o valoare de 1 898 000 euro, finanțat prin POS DRU 2007-2013;
  • Am coordonat activitatile din cadrul parteneriatului dintre ISJ NT cu ISJ Harghita in implementarea proiectului „Profesionalizarea carierei didactice-noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Harghita și Neamț”, proiect strategic, cu o valoare de 4 000 000 euro, finanțat prin POS DRU 2007-2013.
  • Dintre proiectele internaționale (proiecte inițiate și implementate personal, aprobate de comisia Europeană, proiecte cu implicare largă a elevilor și profesorilor Colegiului Național „Roman - Vodă”) amintesc:
   1. School- Based Evaluation of Quality as an Opportunity for School Development, Viena , Austria, bursă individuală de studiu, ; Pädagogisches Institut der Stadt Wien, Viena - Austria - SOCRATES - COMENIUS 2.2. C.
    • Aprobat cu nr. : 87679-CP-1-AT-Comenius-C31
    • Perioada : 5 - 11 decembrie 2005 (proiect în derulare)
    • Viorel Stan - beneficiar bursă
   2. “Identity versus Globalization. Awareness of local heritage în a globalized world” -( I vs G ) - SOCRATES - COMENIUS 1.1. ( proiect școlar )
    • Aprobat cu nr. : 04-PS-553-NT-BE
    • Durata proiectului : 3 ani ( 2004 - 2007 )
    • Viorel Stan - coordonator național al proiectului
   3. “Unite et diversite dans l’espace Francophone “ - (UDEF) - SOCRATES - COMENIUS 1.2. ( proiect lingvistic )
    • Aprobat cu nr. : 04-PL-05-NT-FR
    • Durata proiectului : 1 an ( 2004 - 2005 )
    • Viorel Stan - coordonator european al proiectului
   4. “European Cinema and Youth“ - (EUROCINEMA) - SOCRATES - COMENIUS 3 ( rețele tematice )
    • Aprobat cu nr. : 114409-CP-1-20004IT-Comenius-C3PP
    • Durata proiectului : 3 ani ( 2004 - 2007 )
    • Viorel Stan - coordonator național al proiectului
   5. „Learning Europe” - (L.E.) - SOCRATES - GRUNDTVIG 2 („Educatia Adultilor”)
    • Aprobat cu nr. : 03-G2- 80-NT-UK respectiv / 04-G2-104-NT-UK-R
    • Durata proiectului : 2 ani ( 2003 - 2005 )
    • Viorel Stan - coordonator național al proiectului
   6. „New technologies în adult education” - Seminar de contact în Krakovia, Polonia - MINERVA („Utilizarea tehnologiei moderne de informare și comunicare”)
    • Aprobat cu nr. : 2004-1759/001-001-SO2-9VPC/ Viorel Stan - beneficiar bursă
   7. “ European Theatre, Fairy Tales, Myths and Legends across Europe” - (E.T.) SOCRATES - LINGUA 2
    • Aprobat cu nr. : 225728-CP-1-2005-GR-LINGUA-L2
    • Durata proiectului : 3 ani ( 2005 - 2008 )
    • Viorel Stan - coordonator național al proiectului

  Activități de voluntariat ( activități legate de grupuri dezavantajate, copii străzii, persoane cu dizabilități etc. ) în cadrul unor ONG-uri ,de exemplu:

  • “People to people”,“Femina 2000”, “Pigmalion”,
  • “Asociația de inițiativă locală” Roman,“Club Ecologic” Roman,
  • Consiliul consultativ al prof. de chimie, Neamț,
  • Consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar al Județului Neamț.
  Aceste competențe și abilități sociale au fost dobândite ca rezultat al activităților din cadru cursurilor de Management Educațional, a cursurilor de Comunicare respectiv a diferitelor cursurilor de dar și ca rezultat al muncii de zi cu zi cu elevii, ca profesor, cu cadrele didactice, ca director, ca inspector general adjunct al ISJ Neamț etc.

  Aptitudini și competențe organizatorice

  exemplu coordonați sau conduceți activitatea altor persoane, proiecte și gestionați bugete; la locul de muncă, în acțiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu.

  • Am contribuit la dezvoltarea de noi competențe la elevii capabili de performanță școlară și care a vizat punerea în valoare a rezultatelor elevilor și a performanțelor acestora care au condus la organizarea în condiții optime a “Olimpiadei Internaționale de Informatică a Țărilor din Europa Centrală” 2016, desfășurată la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț.
  • Bun cunoscător al noțiunii de management respectiv manager.
  • Adept al managementului participativ, al leadership-ului
  • Bun cunoscător atât din punct de vedere teoretic cât și practic a noțiunilor de „calitate”, „managementul calității”,SMQ etc. coordonând implementarea de SMQ .
  • Ca formator am organizat și susținut cursuri de formare atât în CNRV cât și în alte instituții, pe domeniul Managementului educațional, Managementul calității, Managementul de proiect.
  • Am inițiat și coordonat activitatea „Grupului de proiecte europene din CNRV ”.
  Acste competențe și abilități organizatorice le-am dobândit atât ca director al CNRV din perioada respectiva și apoi ca Inspector general adj. al ISJ Neamț, în timpul activității de zi cu zi, lucrând foarte mult cu tinerii și dând credit acestora, cât și în cadrul activității de formare la care am participat, activități organizate pe proiecte europene, atât în țară cât ți în străinătate dintre care aș aminti:
  • Programul de Training „Disciplinarea pozitivă” - aprilie 2005, Asociația de Științe Cognitive din România ;
  • Seminarul European de Contact pentru proiecte „Grundtvig 2”din Glasgow, Scoția - ianuarie 2001, „Socrates” Agency ;
  • Seminarul European de Contact „LARA” pentru proiecte „Lingua” din Lisabona, Portugalia - septembrie 2004, Agencia Nacional „Socrates e Leonardo da Vinci” ;
  • Participare la întâlnirea proiectului educațional european „Learning Europe”, Programul „Grundtvig 2”, în Madrid, Spania - 18 - 23 noiembrie 2003, Centro de Educacion de Personas Adultas de Navalcarnero ;
  • Participare la întâlnirea proiectului educațional european „Learning Europe”, Programul „Grundtvig 2”, în Lapeenranta, Finlanda - 14 - 20 mai 2004, South Carelia Vocational College
  • Participare la întâlnirea proiectului educațional european „European Cinema and Young People”, Programul Comenius 3, în Verbania, Italia - 3 - 6 noiembrie 2004, Istituto Tecnico Industriale „L. Cobianchi” .
  • Seminar în Krakovia, Polonia, MINERVA, „New technologies în adult education” 25 sept. - 2 oct. 2005

  Toate acestea dar și experiența de viață, educația din familie, au făcut din mine un bun organizator pe principiile managementului modern, a leadership-ului, a tuturor activităților în care sunt implicat.

  Aptitudini și competențe tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, mașini etc.)

  Ca absolvent al Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iași secția CHIMIE, posed cunoștințe generale de inginerie, proiectare, desen tehnic în special în domeniul chimic dar nu numai în acest domeniu. Am coordonat activitatea unor laboratoare de cercetare respectiv micro producție pe instalații pilot pentru. obținerea biodiesel-ului, ( într-un job part time la firma CHIMOFARM Roman iulie 2006-dec 2007, firmă la care am și implementat SMQ - ISO)

  Lucrez în mod uzual cu calculatorul având competențe și aptitudini de utilizare a acestuia în programele Word, Excel, Power Point, Windows Explorer.

  Competențe în utilizarea de softuri specializate pentru realizarea de materiale publicitare.

  Competențe în utilizarea de softuri specializate IT.

  Posed atât un calculator personal cât și un laptop cu care îmi organizez și desfășor activitatea didactică zilnică atât în sistemul de management si coordonare a activitatilor la nivel de institutie cât și la nivel educațional prin materiale realizate în Power Point, etc.

  Permis de conducere

  • Posed permis de conducere cat B, din anul 1985.

  Alte aptitudini și competențe

  Competențe care nu au mai fost menționate anterior

  • Voluntar în organizarea și realizarea de proiecte la nivelul comunităților educaționale. Am dezvoltat și implementat începând cu 2012 proiectul „Fii voluntar în prima zi de scoală”
  • Abilități de lucru în echipă, empatie, comunicare pe toate nivelele ca urmare a responsabilităților ocupate în cadrul instituției pe care o reprezint;
  • Capacitate de sinteză și analiză;
  • Consilierea și orientarea personalului pentru solutionarea și realizarea activităților specifice departamentelor din cadrul institutiei.

  Informații suplimentare

  Alte informații utile pot fi date de:
  • Inspector Școlar General Adjunct - prof. Elena Laiu
  • Inspector General MECS - prof. Marinica Stoian
  • Coordonator regional CNDIPT- prof. Mihai Lăcătușu

  Anexa - Anexe

  09.05.2018

  Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 februarie 2023, 10:12
  Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
  E-mail: webmaster@cdep.ro