Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
amendments
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Ödön Szabó > Q & I Versiunea pentru printare

SZABÓ Ödön
Questions & interpellations in legislature 2012-2016

 1. Question no.121A/20-02-2013
  Problema decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

 2. Question no.278A/06-03-2013
  Finanțarea pe anul 2013 a camerelor agricole.

 3. Question no.355A/13-03-2013
  Situația salariaților din sistemul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani.

 4. Question no.576A/03-04-2013
  Legea 279/2005.

 5. Question no.644A/08-04-2013
  Încălcarea prevederilor comunitare privind regulile ce guvernează piața internă.

 6. Question no.670A/10-04-2013
  Consilier personal.

 7. Question no.1113A/21-05-2013
  Drepturile prevăzute de Decretul-lege 118/1990.

 8. Question no.1175A/23-05-2013
  Examenul de titularizare.

 9. Question no.1176A/23-05-2013
  Despăgubirea unei persoane.

 10. Question no.1262A/30-05-2013
  Circulația mopedelor pe drumurile publice.

 11. Question no.1296A/04-06-2013
  Manuale școlare.

 12. Question no.1544A/19-06-2013
  Privitor la persoanele angajate în instituțiile publice, care participă în mod oficial la implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fondurile UE.

 13. Question no.2771A/20-11-2013
  Documente oficiale eliberate de către autoritățile naționale.

 14. Question no.3147A/11-02-2014
  Reglementarea autorizării școlilor de conducători auto și a instructorilor auto.

 15. Question no.3180A/12-02-2014
  Emiterea Acordului de funcționare în siguranță pentru depozitul de zgură și cenușă "Santăul Mic" aferent SC Electrocentrale Oradea SA.

 16. Question no.3429A/05-03-2014
  Programul Leader.

 17. Question no.3430A/05-03-2014
  Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

 18. Question no.3883A/08-04-2014
  Problema licențelor educaționale Microsoft.

 19. Question no.5154A/23-09-2014
  Pensionarii CFR.

 20. Question no.5221A/30-09-2014
  Modernizarea Trezoreriei statului.

 21. Question no.5371A/13-10-2014
  Controale ale Agenției de Plăți și Dezvoltare Rurală și Pescuit.

 22. Question no.5413A/20-10-2014
  Egalitatea de șanse la examenul Academiei de Poliție Alexandru Ioan.

 23. Question no.5433A/21-10-2014
  Locuri speciale în cadrul Facultății de Arhivistică.

 24. Question no.5762A/03-12-2014
  Restructurarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 25. Question no.5988A/04-02-2015
  Aplicarea prevederilor Legii 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010.

 26. Question no.6042A/09-02-2015
  Propunere de acordare a unor măsuri reparatorii în echivalent transmisă ANRP în 2006, rămasă fără răspuns.

 27. Interpellation no.1751B/17-02-2015
  Demersurile ce urmează a fi întreprinse de către MF în privința deciziilor de impunere emise de către ANAF în baza Cap.III al Titlului IX 2 din Codul Fiscal.

 28. Question no.6202A/18-02-2015
  Specialist vorbitor de limbă maghiară la centrele județene ale Agenției Naționale Antidrog în acele zone unde prezența comunității maghiare este semnificativă.

 29. Interpellation no.1893B/24-02-2015
  Necesitatea soluționării urgente a ocupării unor posturi în sistemele județene de asistență socială și protecția copilului.

 30. Question no.6338A/04-03-2015
  Impozitarea diurnelor conducătorilor auto.

 31. Question no.6339A/04-03-2015
  Aplicarea prevederilor legale referitoare la renta viageră.

 32. Question no.6358A/04-03-2015
  Petiția Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, Oradea.

 33. Question no.7162A/20-05-2015
  Despăgubirea Parohiei Reformate PALEU.

 34. Question no.7409A/09-06-2015
  Pensionarii CFR.

 35. Question no.7410A/09-06-2015
  Pensionarii CFR.

 36. Question no.7419A/10-06-2015
  Tarife exorbitante pentru auditarea siguranței rutiere.

 37. Question no.7507A/17-06-2015
  Finanțarea proiectului de locuințe sociale.

 38. Question no.7508A/17-06-2015
  Implementarea de panouri solare pentru Sala de sport.

 39. Question no.7509A/17-06-2015
  Stadiul programului de construcții de locuinte sociale.

 40. Question no.7510A/17-06-2015
  Situația blocurilor de locuințe pentru tineri.

 41. Question no.7511A/17-06-2015
  Salarizarea personalului nedidactic din învățământ.

 42. Question no.7512A/17-06-2015
  Nivelul de salarizare al angajaților instituției Direcției de Asistență Socială.

 43. Question no.7597A/24-06-2015
  Lipsa finanțării cabinetului școlar.

 44. Question no.7598A/24-06-2015
  Situația bazinului de înot didactic din Marghita, jud.Bihor.

 45. Question no.7599A/24-06-2015
  Situația Căminului Cultural Săcuieni, Bihor.

 46. Question no.7600A/24-06-2015
  Situația centurii ocolitoare Săcuieni, Bihor.

 47. Question no.7601A/24-06-2015
  Situația primăriilor dezavantajate de noua metodă de echilibrare a bugetelor locale aplicată în anul 2015.

 48. Question no.7602A/24-06-2015
  PNDR - cererea de finanțare reportată a com.Viișoara, Bihor.

 49. Question no.7642A/24-06-2015
  Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 50. Question no.7734A/09-09-2015
  Situația decontărilor în cadrul POR 2007-2013 DMI 3.4

 51. Question no.7910A/29-09-2015
  POR 2014, prioritatea de Investiții.

 52. Question no.7935A/29-09-2015
  Situația amnistiei mamerlor conform Legii 126/2014.

 53. Question no.7939A/30-09-2015
  Norme alocate județelor pentru anul școlar 2015-2016.

 54. Question no.8049A/07-10-2015
  Modalitatea de echilibrare a bugetelor locale în anul 2016.

 55. Question no.8158A/20-10-2015
  Stadiul dosarului 48842/CC, mun.Oradea, jud.Bihor.

 56. Question no.8252A/27-10-2015
  Stadiul dosarului 6814/28.02.2003, Parohia Reformată Cetariu, jud.Bihor.

 57. Question no.8732A/09-12-2015
  Programul de lucru al unităților Trezoreriei.

 58. Question no.8936A/03-02-2016
  Aplicarea prevederilor art.465 - Calculul impozitului pe teren din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

 59. Question no.8992A/03-02-2016
  Aplicarea eronată a Legii 126/2014.

 60. Question no.9106A/10-02-2016
  Stadiul avizării PUZ.

 61. Question no.9107A/10-02-2016
  Revenire la întrebarea 8252A/2015.

 62. Question no.9276A/24-02-2016
  Dezvoltarea turismului și absorbția fondurilor europene în cadrul financiar multianual 2014-2020 în domeniul turismului.

 63. Question no.9334A/02-03-2016
  Finanțarea învățământului teologic preuniversitar.

 64. Question no.9335A/02-03-2016
  Competențele legale ale unui agent constatator al operatorului public de transport în comun.

 65. Question no.9337A/02-03-2016
  PNDR 2014-2020.

 66. Question no.9430A/09-03-2016
  Îndreptarea unor nereguli ale prevederilor Legii 227/2015.

 67. Question no.9488A/16-03-2016
  Înregistrarea ca ramură oficială de sport.

 68. Question no.9600A/23-03-2016
  Teroare impusă prin Delincvența juvenilă la Cherechiu, jud.Bihor.

 69. Question no.9700A/06-04-2016
  Aplicarea prevederilor Legii 192/2015.

 70. Question no.9774A/13-04-2016
  Situația despăgubirilor conform Legii 10/2001.

 71. Question no.9775A/13-04-2016
  Manuale în limba maternă pe specializări.

 72. Question no.9777A/13-04-2016
  Constatare nereguli și stabilirea creanței bugetare în legătură cu proiectul "Parc solar fotovoltaic - energie verde în comuna Borș, jud.Bihor.

 73. Question no.9799A/19-04-2016
  Situația pensiilor acordate pentru foștii membri a Cooperativelor Agricole de Producție.

 74. Question no.9817A/20-04-2016
  Inspecția tehnică si asigurarea RCA pentru tractoarele folosite în exploatări agricole și forestiere.

 75. Question no.9818A/20-04-2016
  Carnete de conducere pentru tractoarele folosite în exploatări agricole și forestiere.

 76. Question no.9921A/11-05-2016
  Modul de punere în aplicare a prevederilor art456 alin(1) lit.d din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

 77. Question no.10095A/22-06-2016
  Norme de aplicare a Legii 197/2012.

 78. Question no.10224A/05-09-2016
  Stadiul Dosarului 52998/2010, mun.Târgu Mureș, jud.Mureș.

 79. Question no.10328A/14-09-2016
  Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

 80. Question no.10526A/06-10-2016
  Condiții de angajare în cadrul structurilor MAI.

 81. Question no.10561A/12-10-2016
  Situația încasărilor bugetare privind contribuabilii mijlocii, pe anii 2015-2016, ca urmare a reorganizării Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 82. Question no.10564A/12-10-2016
  Situația variantei ocolitoare Săcueni, jud.Bihor.

 83. Question no.10674A/02-11-2016
  Aplicarea Legii 208/2015.

 84. Question no.10773A/29-11-2016
  Stadiul Dosarului 34591/CC, loc.Diosig, jud.Bihor.

 85. Question no.10774A/29-11-2016
  Stadiul Dosarelor 6328/2003 și 6329/2003, Parohia Romano-catolică, satul Tărian, jud.Bihor.

 86. Question no.10775A/29-11-2016
  Aplicarea grilei de salarizare în sectorul bugetar.

 87. Question no.10776A/29-11-2016
  Cuantumul chiriilor percepute de administrațiile locale pentru spațiile utilizate de artiștii plastici.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 july 2024, 21:42
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro