Ionaș-Florin URCAN
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data și locul nașterii: 19.12.1974
 • Stare civilă: căsătorit, 2 copii.

EXPERIENȚĂ

 • Deputat, Parlamentul Romaniei, Grup PDL, din decembrie 2012-prezent
  Membru in Comisia de administratie publica si amenajarea teritoriului

 • Consilier judetean, Consiliul judetean Mures iulie 2012-decembrie 2012

 • Primarul orașului Luduș 2008-2012
  Firma, localitate: Primăria orașului Luduș (Nr. angajati: 208)
  Domeniu de activitate: Administrație publică locală
  Descrierea companiei: Instituție publică
  Perioada: 2008- 2012

  1. Planifica, coordona , controla și evalua activitatea serviciilor din subordine ;
  2. Verifica și răspundea de performanța , legalitatea și îndeplinirea atribuțiilor serviciilor și compartimentelor din subordine ;
  3. Răspundea și lua măsuri în ce privește îndeplinirea de către serviciile pe care le coordona , a actelor în termenul prevăzut de lege ;
  4. Întocmea proiecte de hotărâre pentru problemele , cererile și activitățile ce cădeau în sarcina instituției pe care o conducea;
  5. Răspundea de aducerea la îndeplinire a actelor normative adoptate de Parlament , Guvern , ministere și de Consiliul local al orașului Luduș ;
  6. Participa la ședințele consiliului local și a comisiilor de spacialitate ale consiliului , precum și la orice alte comisii , stabilite prin acte normative ;
  7. Punea la dispoziția organelor de control abilitate , documentele solicitate ;
  8. Asigura păstrarea secretului profesional , păstra discreția și confidențialitatea datelor și informațiilor pe care le deținea în virtutea exercitării atribuțiilor de serviciu și în baza reglementărilor legale în vigoare ;
  9. Îndeplinea atribuții de stare civilă și de ofițer de stare civilă si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului.
  10. Prezenta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
  11. Elabora proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
  12. Exercita functia de ordonator principal de credite;
  13. Întocmea proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supunea spre aprobare consiliului local;
  14. Initia, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
  15. Verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.
  16. Coordona realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
  17. Lua masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
  18. Lua masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
  19. Numea, sanctiona si dispunea suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
  20. Asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supunea aprobarii consiliului local si actiona pentru respectarea prevederilor acestora;
  21. Verifica avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative;
  22. Asigura realizarea lucrarilor si lua masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

  Referinte, Alte observatii:

  • Referințe foarte bune din partea societăților unde si-a desfășurat activitatea precum si de la Primaria orasului Luduș

 • Manager general - Administrator
  Firma, localitate: S.C.Menelev Borse S.R.L. Ludus (Nr. angajati: 100)
  Domeniu de activitate: Confecțiionare echipamente speciale
  Descrierea companiei: Societate comerciala
  Perioada:1999 - 2008

  Referinte, Alte observatii:

  • Referințe foarte bune

 • Gestionar
  Firma, localitate: S.C.Poliuretan S.A. Luduș (Nr. angajati: 500)
  Domeniu de activitate: Producție mobilier
  Descrierea companiei: Societate comerciala
  Perioada:1997- 1999

  Referinte, Alte observatii:

  • Referințe foarte bune

 • Gestionar și conducător auto
  Firma, localitate: S.C.Iscil S.A. Luduș (Nr. angajati: 250 )
  Domeniu de activitate: Prelucrarea laptelui
  Descrierea companiei: Societate comerciala
  Perioada:1994-1997

  Referinte, Alte observatii:

  • Referințe foarte bune

STUDII

 • Universitatea Dimitrie Cantemir, Targu Mures - Facultatea de Drept 2010-2014, licentiat in Stiinte Juridice
 • Liceul Teoretic "Eugen Nicoară", Reghin , 2010 - Profil Real, Specializarea Matematică- Informatică
 • Progress Advisory, Decembrie 2009 - Depunerea celui mai important proiect de dezvoltare a capacității administrative al orașului Luduș din cadrul Programului Operațional a Dezvoltării Capacității Administrative
 • Centrul de Pregătire Informatică, Mai 2009 - Utilizare calculator , prelucare informații , aplicare TIC - Certificat de absolvire
 • Faxmedia Consulting Ploiești, Martie 2009 - Inspector taxe și impozite - Certificat de absolvire
 • Asociația Orașelor din România, Februarie 2009 - Bazele administrației publice locale - diplomă
 • WIFI Viena, 2004 - Managementul practic al afacerilor - diplomă
 • Grup Școlar - Industrial Mureș, 1990 - 1994 - Liceul Teoretic - diplomă

CARIERĂ POLITICĂ

 • 2005 - Membru PDL Luduș
 • 2007-2013 - Președinte PDL Filiala Luduș
 • 2011-prezent - Primvicepreședinte Biroul Permanent Judetean PDL Mureș

APTITUDINI

 • responsabilitate, seriozitate, spirit de echipa, si multe altele.
 • Aptitudini manageriale: bun lider, bun organizator si coordonator.
 • Limbi straine:
  • Italiana - Vorbit: bine, Citit: bine, Scris:bine,
  • Engleza - Vorbit: mediu, Citit: mediu, Scris:mediu,

ALTELE

 • Permis de conducere: B,C,E
 • Masina proprie: Da
 • Dispus sa o foloseasca la serviciu: Da
 • Hobby:
  • Calculatoare/Internet, Turism/Excursii, Muzica, Literatura, Divertisment, Politica, Intalniri/Comunitate
  • Sport de performanță
   • 2007 campion national la tir vanatoresc
   • 2008 vicecampion national la tir vanatoresc
   • 2009 campion national la tir vanatoresc
   • 2009 campion national la FITASC SPORTING
   • 2010 vice campion național la tir vânătoresc
   • 2011 vice campion național la tir vânătoresc
   • 2012 vice campion național la tir vânătoresc
07.10.2014