Daniel Marius BOGDAN
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. 419/25-06-2003  Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 Lege 472/2004